Нови три бройки за съдии бяха разкрити във Върховния административен съд (ВАС). Решението е на Пленума на Висшия съдебен съвет и беше взето с 20 гласа „за“ и трима „против“.

Дебат по темата дали те са спешно необходими или предложението е преждевременно беше проведен на заседанието на Съдийската колегия във вторник, но и днес точката не мина без спорове.

Още миналата година предишният председател на ВАС Георги Колев поиска нови четири бройки, но тогава кадровият орган отложи гласуването. Неговият приемник Георги Чолаков поднови искането като се аргументира с високата натовареност във ВАС и възможността за осъществяване на една от идеите му – създаването на аналитично звено от трима съдии, които ще обобщават противоречивата практика на съда и ще изготвят становища по конституционни дела и законопроекти.

Днес Чолаков отново изложи мотивите си. Добави, че такива аналитични звена има в Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и във Върховната касационна прокуратура.

Председателят на ВКС Лозан Панов обясни защо смята предложението за преждевременно. От една страна тези бройки не са финансово обезпечени, както казва в становището си и бюджетната комисия, която въпреки това по изключение съгласува разкриването на новите места. Панов цитира и някои данни – недостигът по бюджета на ВАС е 583 000 лева, заплатата на един върховен съдия е 4023 лева. За да се осигурят възнагражденията на тримата са съдии до края на годината, са необходими близо 73 000 лева, каза шефът на ВКС.

Отделно напомни, че във ВАС има 94 съдии, в това число председателят и заместниците му, като има и вакантни места. Припомни, че и други, като Специализирания наказателен съд, също са искали увеличаване на щата, но кадровият орган е отказал. Панов каза и че предстои Народното събрание да приеме на второ четене промените в АПК, чиято основна цел е разтоварването на ВАС. Едно такова искане има преждевременен характер и то трябва да се обсъди, когато се види ефектът на тези промени, посочи Панов. И добави, че действително такова аналитично звено има и във ВКС, но то не е създадено с разкриването на нови бройки, а с оптимизиране на наличните.

Накрая поясни, че нито територията на страната, нито населението е голямо, че да се налага постоянно да се увеличава броят на магистратите. Нямало друга държава в Европа с толкова много върховни съдии – над 200. Панов посочи, че са необходими законодателни промени за разтоварването на съдилищата.

Главният прокурор Сотир Цацаров започна изказването си с това, че сама по себе си тезата, че държавата ни е много малка за толкова съдии е вярна. Но не е коректно, според него, да се коментират какви законодателни промени са необходими, защото това не зависи от волята на ВСС.

Без да давам акъл някому, ако някой мисли колко са съдиите и колко е малка България, да помисли за действия във връзка със съдебната карта. Върховните съдии са най-накрая, от тях се очаква правосъдие във възможно най-силната негова еманация. С плюс трима или минус трима съдии едва ли ще решим проблемите на малка България. Един от начините за тяхното решаване е нашето предложение вчера (закриване на районни прокуратура – б.а.). Няма да взема становище дали искането е основателно или не е, защото това означава да изкажа мнение за нуждите на върховните съдилища, нещо, което нито е моя работа, нито познавам в детайли“, заяви Цацаров.

И той продължи с коментара си по предложението: „Съдийската колегия е решила, гласувала и предлага на Пленума. Какво предлага сега г-н Панов? С гласовете на Прокурорската колегия да решим дали да има или няма увеличение, след като Съдийската колегия е счела искането за основателно? Откъде накъде ще трябва да блокираме едно решение на Съдийската колегия. Това не е коректно. Имаме решение на СК на ВСС, призивът сега е да бъде прието за неоснователно, ненавременно и това да стане с гласовете на другата колегия. След като мнозинството на СК на ВСС е решило да стане, да го подкрепим – всичко друго е политики“.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който е и председател на бюджетната комисия, заяви, че споделя мнението на Панов за големите числени състави на върховните съдилища. Но никъде в Европа няма върховен съд, който е първа инстанция, посочи Магдалинчев.

После се спря на голямата натовареност във ВАС. От началото на годината до днес са образувани 9200 дела, до края на годината техният брой вероятно ще се увеличи с още 6000, точно толкова са и висящите от 2017 г. „За миналата година 2200 съдии в цяла България са разгледали над 740 000 дела. Това са новообразуваните и въртящи се дела в съдебната система. Хората работят. Ще искаме по-голям бюджет за догодина, делата не ги образуваме по наше желание, а по принуда – внасят делото и го гледаш“, каза още Магдалинчев. Каза, че има недостиг в бюджета на ВАС, но чрез вътрешно компенсиране и от икономии ще бъдат осигурени заплатите на новите трима съдии.

Атанаска Дишева на свой ред заяви, че иска да обясни отрицателния си вот. Според нея аналитичното звено няма да доведе до разтоварването на ВАС, където съдиите действително били с изключително висока натовареност. Не 3, а 30 бройки са необходими, за да се облекчи работата им, каза Дишева. Според нея идеята за създаването на аналитичното звено е нецелесъобразна и тенденциозна, изглеждало ѝ като шапка. Това е звено, което ще дава становища по конституционни дела и по законопроекти, а не да работи дела, заключи тя.

Не може и няма да има шапка на съдиите от ВАС, защото решенията за становищата се взимат от Пленума на съда. Магистратите в звеното няма да бъдат освободени от разглеждането на дела, а ще бъдат с намалена натовареност. Каква ще бъде тя, ще реши Пленумът на съда“, отвърна Чолаков.

Така с 20 на 3 гласа ВСС подкрепи предложението за разкриване на нови три бройки в съда.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петров
Петров
12 юли 2018 12:21
Гост

Много полезно начинание за ВАС. Това аналитично звено със сигурност ще облекчи натовареността там.

Магистрат
Магистрат
12 юли 2018 12:28
Гост

Обобщаването на противоречивата практика, както и последващото решение относно нея изискват много внимание и време. Както например тълкувателните дела във ВКС. В този аспект създаването на едно ново звено, което ще се работи в тази насока е много уместен ход.

Възмутен
Възмутен
12 юли 2018 12:31
Гост

Господин Панов , до кога все така ще сте в опозиция?

Петя
Петя
12 юли 2018 14:07
Гост

По принцип при вземането на такова решение е редно да се преценят адекватно плюсовете и минусите. В случая е много по-добре да се намери възможност за обезпечаване на тримата съдии, което ще облекчи натовареността в съда.