Съдии и центровете по медиация и спогодби да дадат предложения за това по кои съдебни спорове медиацията да стане задължителна чрез законодателни промени. Становищата ще бъдат изискани от комисията по натовареност към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет като това е поредната мярка за разтоварването на съдилищата в страната. Това стана ясно след среща на членове на съвета с представители на експертната мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка.

Освен за медиацията, комисията ще пита магистрати и за идеи по кои дела пък арбитражът да стане задължителен.

Въпросите ще бъдат отправени както до граждански, така и до наказателни съдии, защото и по някои видове наказателни дела, например при домашно насилие може да се използва медиатор, обясни за „Лекс“ Даниела Марчева, председател на комисията по натовареност към СК на ВСС.

През юли Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа към правосъдното министерство трябваше да обсъди промени в института на медиацията, но въпросът беше отложен. Националната асоциация на медиаторите подготви становище, в което се казва, че потенциалът на този способ не се използва пълноценно от спорещите, от съда и от прокуратурата.

От организацията предлагат използването на медиация по наказателни дела изрично да се регламентира в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), а провеждането на първа среща с медиатор да стане задължително по някои граждански и търговски спорове, като страните поне да бъдат информирани за възможностите на тази процедура.

Сред другите идеи на НАМ са промени в Закона за медиацията, ГПК и всички други нормативни актове, свързани с медиацията по гражданско-правни и търговски спорове като бъдат въведени норми, свързани с провеждането на задължително информационно заседание или задължителна първа среща по медиация. Според организацията трябва да бъде регламентирана ускорена процедура за одобрение на споразумения по Закона за медиацията.

Освен въвеждането на задължителна медиация с цел разтоварване на съдилища, от комисията са изложили пред експертите от ЕК идеята за централизирано разпределение на заповедните производства. Обяснили са, че има съгласие от страна на Европейската комисия и Програмата за структурни реформи да бъде създаден проектен екип и той да се включи за подкрепа при създаването на системата за централизирано разпределение и обработка на заповедни дела, като се очаква се до септември 2019 г. да е готово техническото задание по проекта.

Даниела Марчева е разказала на евроекспертите и за промените в ГПК, с които се промени подсъдността на застрахователните дела и на някои потребителски спорове. Тя добавила, че тези дела са 30-40% от гражданските производства в градския и апелативния съд в София. По думите на Марчева в следващите 6 месеца ще се анализира ефектът от промените.

Представена бе информация за проведената среща с ръководството на Софийски градски съд във връзка с вътрешно-организационните проблеми при неравномерното разпределение на първоинстанционните и въззивни граждански дела в двете колегии в СГС. Подчертано бе, че е налице проблем със сегашната редакция на ЗСВ, доколкото съдийското самоуправление се явява препятствие за разпределение на посочените делата между всички граждански съдии, поради липса на мнозинство, при формиране на решение от Общото събрание на съдиите, за постигане на еднаква натовареност“, се казва в съобщението на ВСС по повод срещата.

Иначе тя е протекла като своеобразен отчет за свършеното от съвета от последния мониторингов доклад на ЕК от началото на 2017 г. досега.

На експертите е бил представен унифицираният модел за реформа на районните прокуратури и пилотното закриване на 11 от тях от 1 януари 2019 г. и откриването на териториални отделения. От ВСС обяснили на експертите и колко конкурси са обявени, колко са приключени, какво е развитието на дисциплинарните производства, както и за приключените и предстоящите процедури за избор на административни ръководители.

Драгомир Кояджиков е съобщил, че до края на ноември ще бъде проведен избор за председател на Софийския градски съд.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
09 октомври 2018 10:26
Гост

Абе на никой ли не му прави впечатление – „някои наказателни дела като напр. домашните насилия“?!!!?!! Ама те са по ГПК бе г-жо Неинформирана! И да Ви кажа, че в СРС се гледат от 12 граждански съдии измежду цялото сборище от страната на вече над 100 граждански съдии във всички три отделения! Ама вижте си закона малко, пък тогава ставайте членове не ВСС. Несериозни и смешни ставате!!!!

Спец
Спец
08 октомври 2018 12:59
Гост

От 15 години слушам как медиацията ще стане задължителна при много дела, но нищо не се случва. Според мен причината е, че това е бърз, евтин и ефективен метод за решаване на спорове и затова доста хора нямат интерес да бъде въведен.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2018 14:34
Гост

Медиацията може и да е нещо много хубаво , но на българска почва не прихваща и няма и да прихване . Причината е проста – народопсихология , а също и лошо правораздаване . За да сколасват на спогодба страните трябва да се страхуват от съда и да им е по-изгодно да се спогодят , вместо да ги осъдят . Много дела се водят „на инат“ и без видима причина . Има стотици и хиляди фирми и физически лица , които са изградили цялото си поведение около това да не плащат и да бъдат постоянно съдени . Докато няма такива закони… Покажи целия коментар »

Магистрат
Магистрат
08 октомври 2018 12:55
Гост

Чудесна идея. Дано се реализира. Това ще облекчи натовареността на колегите.

Мишева
Мишева
08 октомври 2018 12:46
Гост

Ясно-ще се разтоварят съдилищата, както и джобовете на страните. И защо точно за наказателните дела, след като там най-бързо се стига до споразумение. Особено със служебен адвокат.

Пейо
Пейо
08 октомври 2018 12:43
Гост

Повечето медиатори нямат юридическо образование. А квалификацията им е от съществено значение за изхода на делото. Може би трябва да има определени изисквания за обучението им.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2018 12:37
Гост

Явно има излишни медиатори, които трябва да ни бъдат натрапени. А това са излишни разходи за нас.