След тричасов емоционален дебат, посветен на действия на главния прокурор Иван Гешев във връзка с обръщение на Съюза на съдиите, мнозинството във Висшия съдебен съвет (ВСС) реши, че дискусията е по-скоро дискредитираща за съвета, отколкото полезна, и я прекрати. А тя премина през обвинения в манипулации, твърдения за изкривено представяне на факти от страна на ССБ за изказвания на главния прокурор, липса на законова основа за обсъждането на обръщението, присъди, тропане по масата и др.

Членовете на ВСС трябваше да обсъдят писмо от съдийската организация (повече за него виж тук), в което в шест пункта тя представя някои действия и изказвания на главния прокурор Иван Гешев и призовава съвета да ги оцени и да прецени дали има основания за започване на процедура по отстраняването му.

Главният прокурор си направи отвод

Още в началото на заседанието Иван Гешев заяви, че няма как да участва в гласуването, защото става дума за негови действия и се позова на чл. 35, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за съдебната власт. Той постави и друг въпрос, който после беше подет и от други членове на Прокурорската колегия, а именно, че не е ясно съветът в каква процедура и на какво законово основание ще обсъди обръщението на ССБ. И тъй като председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е негов вносител и към него имаше въпрос – какъв диспозитив на решение предлага.

Главният прокурор все пак направи коментар по писмото. По думите му с него се прави опит за създаване на напрежение между съдии на прокурори и съзря и друга цел – смяната на състава на Висшия съдебен съвет.

Гешев обясни, че няма никакви притеснения и не бяга от дискусия по темите и заради уважението, което изпитва към ВСС, реши да внесе някои пояснения.

Той каза, че в обръщението на ССБ има елементи на съждения по-скоро с политически нюанс, отколкото с юридически. И посочи, че се коментират негови изказвания, но „като чета, имам чувството, че се връщаме към късния соцреализъм“, когато се е казвало кой може да говори, какво може да се говори и т.н.

Гешев добави, че голяма част от поставените в писмото въпроси – за нарушена презумпция за невиновност, за огласяване на доказателства по досъдебни производства, за функциите на бюрото за защита на свидетели, за одита на системата за случайно разпределение на делата е коментирал няколко пъти през последните седмици. И поясни, че е сторил това в отговорите си до комисията LIBE и Европейския парламент, както и пред депутатите, които миналата седмица го изслушаха първо в правната комисия, а после и в пленарна зала.

Иван Гешев изрази готовност и днес да отговори, но заяви, че смята за безсмислено да говори часове наред за едно и също нещо.

Спря се обаче по-подробно на последното твърдение на ССБ, а именно, че неравно третира пострадалите от престъпления като се среща с едни, а с други не.

Ситуацията вече е различна и прокуратурата вече не разделя пострадалите на такива с висок социален статус и не пренебрегва тези с нисък такъв. Българската държава, част от която е и прокуратурата, получава заплати от данъците на хората и тези, които са една от най-уязвимите част – пенсионерите, заслужават по-добър и спокоен живот. И прокуратурата е длъжник на тези хора и докато към главен прокурор, в рамките на правомощията си, ще се постарая това да се промени. Една от опасностите е прокуратурата да вижда тези случаи като статистика, като листче, което минава през нея, а да не вижда болката на хората. Може да е дребен проблем за нас с високите заплати. Но за мен има значение и тези, изоставени от държавата хора ще получат защита от държавата, каквато заслужават. Приемете, че това е мой личен ангажимент и това е целта на срещите ми с хората – да е ясно, че държавата в лицето на прокуратурата, е променила отношението си към тези хора. Ще направим всичко възможно да получат някакво начало на справедливост. Съставителите на обръщението да отидат при дядото и да го видят как изглежда, след като двама го бяха пребили и му бяха взели пенсията и тогава щяха да изпитат леко чувство на срам. Не се срамувам, че се срещам и че прокуратурата си върши работата. Смятам, че трябва да си върши работата в тази насока и ще работи активно за битовата престъпност, защото съдебната система и държавата е длъжник на уязвимите хора и не е редно да се превръща в суха статистика убиването и ограбването на тези хора“, каза Гешев и напусна заседанието.

Кадровици: Без факти не може да има дебат

Веднага след него Йордан Стоев и Огнян Дамянов също поставиха въпроса в каква процедура е ВСС, на какво законово основание ще се обсъжда писмото на ССБ и какъв е диспозитивът на решението.

Стоев заяви, че в обръщението на съюза няма достатъчно факти, които да бъдат обсъдени. Той поиска да знае в кои случаи има нарушение на презумпцията за невиновност, в кои случаи главният прокурор е насърчавал прокурорите за разгласяване на информация от досъдебни производства, нямало конкретика и за срещите на обвинител №1, а по отношение на репликата във връзка с одита на случайното разпределение, Стоев заяви, че е цитирана некоректно.

В писмото на ССБ се казва следното: „В контекста на изброените основания за обществена тревога следва да дадете отговор и на въпроса дали главният прокурор накърни престижа на съдебната власт, когато в интервю публично заяви по повод ползваната към март 2020 година централизирана електронна система за разпределение на делата, че „в нея имало корона вирус и че всъщност през последните пет години в България не е имало правосъдие“.

Йордан Стоев заяви, че думите са извадени от изказването на Гешев и е съставено изречението, посочено в цитата.

Огнян Дамянов пък каза, че в обръщението липсва идентификация – нямало входящ номер, не е приложен протоколът от общото събрание на ССБ и на управителния му съвет, където е решено да се изпрати на ВСС, освен това го нямало и на сайта на организацията. Двамата с колегата му Драгомир Кояджиков са поискали протокола от съюза, а от там им отговорили, че решението за изпращане на писмото е съобразно устава на организацията и закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Имам усещане, че сме във фаза на предварителна проверка на дисциплинарно производство, ако сме в такава, да ми обясни вносителят нейното правно основание“, каза Дамянов и напомни, че в други подобни случаи, когато се обсъждаха действия на Панов, членове на ВСС са окачествили дискусията като тричане. (Малко по-късно той бе информиран, че обръщението на ССБ е публикувано на техния сайт).

Шефът на ВКС Лозан Панов обаче уточни, че преди време Пленумът е обсъждал писмо на Асоциацията на прокурорите и не е искал протоколи от заседания на управителния съвет.

Той посочи, че ВСС е кадровият орган, който избра главния прокурор и когато в продължение на три месеца се иска оставката му и има безпрецедентна резолюция на Европейския парламент, реакцията на съвета е закъсняла. „Не става дума само за авторитета на съдебната власт, а за имиджа на държавата и ваше задължение е да се реагира. Кой, ако не ВСС, може да направи оценка на публично известните факти на действия и изказвания на главния прокурор. Колко време ВСС ще бъде със затворени очи за случващото се, което отеква не само у нас, но и извън страната. Кажете дали имате право да дадете оценка“, каза още Панов. И добави, че всеки може да направи обръщение към съвета, като допълни, че има декларации на адвокатите от Пловдив и на граждани от Варна в същия смисъл.

Уронил ли е главният прокурор престижа на съдебната власт със свое изказване за липса на правосъдие

Атанаска Дишева съжали, че главният прокурор е напуснал заседанието, но все пак му отговори по повод изтъкнатия от него приоритет – битовата престъпност и помощ на уязвимите групи от населението. „В говоренето му имаше противопоставяне на части от българския народ – главният прокурор говори за възрастните хора и за това как изглежда пребития дядо. А дали главният прокурор знае как изглеждаха пребитите младежи зад колоните на Министерския съвет и десетки други хора, които не попадат в неговото определение за пребити хора и битова престъпност?“, каза Дишева.

Тя обаче се спря само на една част от писмото на ССБ, а именно във връзка с изказването на Иван Гешев пред Нова телевизия от април тази година, след като беше извършен одит на случайното разпределение на делата и бяха установени уязвимости на системата. Дишева цитира точните думи на главния прокурор, който тогава заяви: „Това дали е била пробита, ще каже назначената в хода на досъдебното производство компютърно-техническа експертиза с категоричност. Това, което прочетох в доклада на одитиращата фирма, се констатира и се потвърди изцяло, това означава, че ние все едно не сме имали система за случайно разпределение на делата в продължение на 5 години. По същество – все едно не сме имали правосъдие. Това е съпоставимо и може да бъде сравнено като коронавирус в съдебната система. Един човек с лаптоп в Разград може да разпредели, при наличие на електронен подпис, което и да е дело в който и да е съд, да манипулира данни по какъвто иска начин, да трие данни и да не остават следи, да отбелязва, че определени съдии са в отпуск Аз искрено се надявам слуховете, които циркулират за цени от 10 000 евро за разпределяне на дело на конкретен магистрат, да се окажат неверни. Въпреки че като чета този IT одит, съм потресен“.

Дишева поиска Иван Гешев да обясни на 2500 съдии какво има предвид под думите, че пет години не е имало правосъдие. Напомни, че през част от този период е била съдия и се е произнасяла по закон и вътрешно убеждение и че е убедена, че това са правили и колегите ѝ от съставите. Според нея главният прокурор е уронил престижа на съдебната власт с тези си думи и това е достатъчно основание за иницииране на дисциплинарно производство срещу него.

Къде е бил главният прокурор през тези пет години, да не е кацнал от друга планета. Г-жа Дишева посочи, че като магистрат няма как тези му думи да не ѝ въздействат. Очевидно е, че той приема, че не е имало правосъдие. Бягството му е показателно. Същото арогантно поведение, което демонстрира към депутатите, сега демонстрира и към съдебната власт“, допълни Лозан Панов.

Олга Керелска пък напомни, че тя е използвала израза „тричане“, когато във ВСС постъпи писмо от бивши членове на съвета, които поискаха оставката на шефа на ВКС, когото те избраха. „Писмото е подсещане, до което не трябваше да се стига, а ние трябваше да го инициираме. Това са въпроси, от които се вълнува обществото и ние като орган, който е избрал главния прокурор, трябва да вземем отношение по тях. Колегата Дамянов припомни, че член на ВСС е употребил думата „тричане“. Това бях аз и пак бих употребила думата заради начина, по който се провеждаше тогава заседанието. Дебатът беше предизвикан от бивши членове на ВСС, които три и повече години след избирането на г-н Панов за председател на ВКС, се бяха сетили, че носят отговорност за този избор предвид последващи действия на г-н Панов. Те се позоваха на чувството си за отговорност с такава забава и по този начин. И за да не изпадаме в подобна ситуация, сега е моментът да покажем нашето чувство за отговорност за сегашния главен прокурор, защото ние го избрахме“, каза Керелска.

Какво да прави ВСС с писмото

Калина Чапкънова отново попита какъв е предметът на дебата и какво може да направи ВСС. Както тя, така и Евгени Иванов, застъпиха позицията, че единственото възможно решение в случая е обръщението да се приеме за сведение. Иванов напомни и за позицията на АПБ, според която няма никакво основание за започване на процедура по отстраняването на главния прокурор, че се цели противопоставяне на съдии и прокурори и призова ВСС да не се поддава на внушения.

Лозан Панов отново взе думата, за да попита дали това ще е стилът на работа на главния прокурор. „Ако така ще се прави, това измества съдебната зала, прехвърля правосъдието на улицата. Селективното избиране на материали от досъдебни производства и представянето им на сайта на прокуратурата води до този резултат. Обществото беше взривено от начина, по който прокуратурата влезе в президентството – с бюрото за защита на свидетели при главния прокурор. Би ли могло това да се случи без да бъде уязвена президентската институция? Това ли беше начинът – заедно с паравоенно образувание. Приличаше на това все едно, че се осъществява държавен преврат. Това ли ще е стилът на работа – арогантно, демонстративно и надменно отношение към властите?“, каза Панов. И упрекна ВСС, че е политически зависим и със своите действия затвърждава съществуването на този начин на работа.

Гергана Мутафова също поиска да се очертае предмета на дебата, а не да се използват общи фрази без никакви факти. „Не е редно да правим обобщение, че бездействаме и да използвате процедурни хватки“, каза тя.

Тогава Лозан Панов предложи кадровиците да вземат следните решения: „ВСС е политически неутрален; от тук нататък адмирира и поощрява разпространението на доказателства от прокуратурата; иска законодателни промени за разширяване на правомощията на бюрото за защита на свидетели; ръкопляска на действията на главния прокурор; обвинител №1 да е този, който казва кой е виновен, независимо от презумпцията за невиновност„.

„Обществото трябва да знае дали ВСС поощрява тези действия и дали им дава положителна оценка или не“, каза Панов.

Думите му веднага предизвикаха усмивки сред останалите членове на съвета. А някои веднага му отговориха.

Боян Магдалинчев заяви, че Панов се опитва да се подиграва на ВСС и добави, че преди няколко години съветът го е избрал за председател на ВКС с политическо участие.

Калина Чапкънова заяви, че не разбира чувството му за хумор.

А Севдалин Мавров го попита дали бившият главен прокурор Сотир Цацаров е изиграл първостепенна роля в избора му на шеф на ВКС, каквато роля на главния прокурор отсъжда ССБ в обръщението си. Панов го посъветва да пита Цацаров.

Имова: Зад обръщението стоят интереси на групировки

В пространно изявление, продължило половин час, Вероника Имова обясни, че поведението на главния прокурор не буди никакви основания за тревога, а зад обръщението на ССБ стоят не интересите на обществото, а на определени групировки.

Тя започна с това, че в писмото има внушения, които не отговарят на истината. „Обидно е да чуя, че главният прокурор е нарушил НК, след като си е позволил да насърчава прокурори да дават разрешения за разгласяване на доказателства по досъдебни производства. Никой не може да се меси в работата на прокуратурата и разпоредбите на закона не са нарушени. Категорично не е вярно, че главният прокурор насърчава прокурорите да разгласяват доказателства, защото зад всяко разрешение стои наблюдаващият прокурор, който го е издал“, каза Имова.

Тя попита по кое дело и с какво изказване главният прокурор е обявил предварително за виновен обвиняем или подсъдим. Самата тя не знаела. После подробно обясни какво съдържа презумпцията за невиновност – тежест на доказване, защото осъдителната присъда не може да почива на предположения, а само на убедителни доказателства за вината, задължението на съда, разследващите и прокуратурата да съблюдават обективната истина при изпълнение на правомощията ми, както и да събират доказателства не само в полза на обвинението, но и на защитата. След като изброи „трите компонента на презумпцията за невиновност“, тя заяви, че не вижда разгласяваните доказателства да се използват неправомерно, напротив, те се използвали за целите на наказателния процес. А посоченото в писмото на ССБ обратно твърдение определи като преднамерено и манипулативно с политически привкус.

Имова посочи, не вижда и с какво точно главният прокурор е уронил престижа на съдебната власт, като изявленията на колегите си от ВСС в този смисъл определи като „манипулативно говорене“.

Манипулативно е употребено и легитимното участие на бюрото за защита на свидетели при главния прокурор при влизането в сградата на президентството, което е осъществено със санкцията на съда. Това са легитимни процесуални действия за събиране на доказателства. С какво се накърни авторитетът на съдебната власт или на президента от това, че прокуратурата си върши работа?

Наричайки бюрото за защита „паравоенно образувание“ е обидно и манипулативно. Да се говори за употреба на оръжие при процесуалното действие е и подвеждане на общественото мнение в посока, която очевидно има други цели, а не да се обясни истината на хората. Част от хората, които са на улицата, които имат основателни искания, са подведени от манипулативна кампания, която е срещу главния прокурор и която не е спирала в хода на мандата на всеки главен прокурор, откакто съм в тази система. И г-н Иван Татарчев, и г-н Никола Филчев, и г-н Борис Велчев, и г-н Сотир Цацаров и сега г-н Гешев са били винаги обект на атака от представители на другите две власти и неправителствени организации, които се издържат с чуждо финансиране и вероятно преследвайки чужди цели. Обидно и манипулативно е за мен да не се почива на факти и правилната им интерпретация, това е недостойно за юристи“, каза Имова.

След това надълго се спря на случая с одита на системата за случайно разпределение като заяви, че уязвимостите ѝ са били доказани.

После изброи някои от приоритетите, които Иван Гешев си постави в началото на мандата си – като битова престъпност, приватизационните сделки и др. и заключи, че вероятно по тези причини той е нелицеприятен.

Не може работата му, нито неговата личност с оглед оценката на фактите, да дават основание и повод за някаква тревога, за опасение да не бъдат отразени принципите на правовата държава, каквато тревога лъха от обществото. Каква е целта – всички може да си обясним въз основа на фактите и правото, което може да обясни определени процесуални действия на прокуратурата и на главния прокурор. Не е ли причината заявката да работи за разследване на тези негативни явления, които декларира че ще разследва – това е главната причина да се търсят и изграждат манипулативно тези за действията на прокуратурата и главния прокурор.

Изводите са два. Обръщението на ССБ не е отражение и реакция на значима обществена теза, то обслужва не обществото, а определени групировки и определени интереси, различни от интересите на гражданите и държавата. То е драстичен опит за използване на професионална организация в отклонение от принципите на правовата държава за осъществяване на политически цели“, каза Имова.

Севдалин Мавров призова финал на дебата. Но преди това попита Панов дали е бил пред кабинета на премиера преди да го изберат и пред кой кабинет ще чака за следващото си назначение. Панов му отвърна, че не е чакал пред кабинета на министър-председателя.

Според Пашкунова ВСС се излага 

Олга Керелска поиска да вземе думата по повод изявлението на Имова, като преди да стори това, я попита дали правилно цитира едно изречение от изказването  ѝ, а именно, че обръщението не е отражение на значима обществена теза.

Изненадващо Вероника Имова поиска да не се коментират думите ѝ, нито пък да се критикуват, защото тя има право свободно да изрази мнението си.

„Няма как да стане, защото противното е налудна ситуация“, отговори Керелска. А после попита колегите си как тогава ще обяснят продължаващите протести и искането за оставка на главния прокурор. „Нахлуването на бюрото за защита на свидетели в президентството взриви обществото и няма как да се правим, че не се случило. Ако твърдите, че това, което казват не са факти, искам да ви попитам – има ли протести или няма, има ли искане за оставка или не се издига, какви са призивите на протестите – знаем ги и съвпадат ли изцяло или частично с това, което коментираме тук“, каза Керелска.

Тя зададе въпроси и за конкретни разследвания – какво става с ревизията на приватизационните сделки и какво става с разследването за случайно разпределение на делата.

Тук вече Огнян Дамянов се ядоса. С повишен тон и удряйки по масата, той подробно цитира закона за защита на свидетелите, в който са описани правомощията на бюрото и категорично заяви, че е правомощие на прокуратурата да преценява кого да разследва и на кого да повдига обвинения.

Атанаска Дишева пък поиска да разбере откъде Имова има информация за разследването в президентството.

Чувствам се като лице, изправено пред другарски съд. За действията в президентството знам от публично изнесената информация“, каза Имова, която е дългогодишен върховен наказателен съдия и добави, че всъщност „имиджът на президентската институция е рушен от служители, които са извършили закононарушение“.

„Имаме влязла в сила присъда ли?“, попита Дишева, на което пък Имова каза, да не се преиначават думите ѝ и че е казала, че има основателно съмнение за това.

Всъщност финал на дебата сложи Цветинка Пашкунова, която призова колегите си да спрат, защото дискусията нито е конструктивна, нито полезна, а дискредитира ВСС. Тя обясни, че е имала съвсем друга представа за нея – да се обсъдят принципни въпроси за стандартите за водене на досъдебни производства, за разумния баланс между презумпцията за невиновност и за правото на хората да бъдат информирани, без да се навлиза в казуистика и да се обсъждат конкретни разследвания.

Излишни са всякакви становища, обсъждания и коментари, още повече когато са съпроводени с лични нападки и поведение, което е непристойно за членове на ВСС. Този дебат е безполезен“, каза Пашкунова.

Така с 19 гласа „за“ и трима „против“ – Дишева, Керелска и Панов, ВСС прекрати обсъждането.

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Француза
Француза
23 октомври 2020 2:14
Гост

Вместо да са в ЗАТВОРА Гешу, БОКУ ТИКВАТА и кърджалийска у-тка и други хайдуци те спокойно пишат нови закони как да КРАДЪТ повече.

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2020 7:30
Гост

Поредните опорки. Не ви ли свършиша парите?

Француза
Француза
23 октомври 2020 2:09
Гост

Француза.
Тотална пародия във съдебната система.

Палатино
Палатино
22 октомври 2020 20:51
Гост

Панов, Дишева и Керелска, не успяхте да зарадвате днес нео-либералните стратези-кукловоди.
Мирише на провал, пълен провал.
Толкова жалък беше Панов, на когото очевидно суфлираха, защото отговаряше със солидна забава :-)))
Цирк!

TRK
TRK
22 октомври 2020 23:07
Гост

Кое наричате провал – това, че има хора, които застават с името си в подкрепа на правото и добруването на всички?
Истинският провал е, че обслужващите цирка в държавата са толкова деградирали, отвратителни и некомпетентни, че само тролове и орки се поставят в тяхна услуга. А това бърка в очите.

папи
папи
23 октомври 2020 7:40
Гост

Опитайте се да не говорите с болшевишки лозунги и тогава ще Ви отговоря.

Име
Име
22 октомври 2020 19:11
Гост

И сега какво, комплексирания кооператор ще продължава да си показва каскета по телевизията и да се гордее, че има маска с щампа ПРБ?

Бай Ганьо
Бай Ганьо
22 октомври 2020 17:52
Гост

Егати и историята куца – да избираш между милиционера Гешев и соросоида Калпакчиев

Имова, Имова
Имова, Имова
22 октомври 2020 16:41
Гост

Ех, старост- нерадост

Некадърното секретарче на МС
Некадърното секретарче на МС
22 октомври 2020 16:40
Гост

Мавров трезвен ли беше или опиянен от ситуацията?

Милена М.
Милена М.
23 октомври 2020 7:42
Гост

Браво на Мавров- с един изстрел между очите. 🙂 На два пъти.
Беше жалка история как се спаружи наш Лозан.

Позор! Оставка! Затвор!
Позор! Оставка! Затвор!
22 октомври 2020 16:40
Гост

Абсолютни нарушения и погазване на правото от страна на Главния каскетолог и любител-шериф с афинитет към селския туризъм! Но лобито на Доган сарай във ВСС чете закона и етичните стандарти както дявола чете евангелието.

Бисер
Бисер
22 октомври 2020 16:32
Гост

Гешев по принцип говори часове наред за едно и също нещо.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 16:36
Гост

Обикновено за битовата престъпност пред селската кръчма.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 15:50
Гост

От кога са станали толкова емоционалния па тия бе?

Симеон
Симеон
22 октомври 2020 16:21
Гост

И аз съм крайно изненадан. По принцип са само когато трябва да си отпоскат бонуси.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 15:49
Гост

Олеле, турския сериал са разиграли явно. „Госпожа Фазиле и нейните дъщери“

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 16:21
Гост

По- скоро е чист български цирк.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 15:49
Гост

ЕМОЦИОНАЛЕН беее… това кой го измисли, като твърдение? Плакаха ли?

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 15:49
Гост

Мисля, че Гешев е за оставка на мига.

Емилиева
Емилиева
22 октомври 2020 15:48
Гост

Да им имам драмите да им имам

Димитрова
Димитрова
22 октомври 2020 15:47
Гост

Опредленео смятам, че Гешев не е за този пост и тия да не разиграват театри

Кирил
Кирил
22 октомври 2020 16:25
Гост

Как само казват на бялото черно. Не виждат ли, че той не върши никаква работа като главен. Ей, не вярвах, че ще ми домъчнее за Цацаров.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 15:47
Гост

Събитие, което е тотална пародия!

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 15:46
Гост

Каквито и завери и драми да се представят пред обществото, пределно ясно е, че накрая няма да намерят причина да искат оставката на Геешве

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 15:45
Гост

Какво толко емоционално има бе хора? Да му искат оставката и това е

Мики
Мики
22 октомври 2020 16:23
Гост

Има гръб Гешев. И няма да му я поискат със сигурност.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 15:45
Гост

Емоция да има бе