Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет призова българското общество, законодателната и изпълнителната власт да подкрепят съдебната система в противопоставянето на системните публични атаки и обругаването на съда. „Всяко противопоставяне между представители на държавните органи има за резултат дефицит на обществено доверие, нарушаване на конституционно установения баланс на държавната власт, уронване на престижа, както на съдебната, така и на законодателната, и изпълнителната власт“, се казва в принципно становище, прието днес от колегията по повод медийни публикации с квалификации и обиди към съдии.

Становището беше подкрепено от 10 от членовете на ВСС, против бяха двама – Боян Новански и Стефан Гроздев. На заседанието днес не присъстват председателят на ВАС Георги Чолаков, който е на посещение в Хага, и Севдалин Мавров.

Становището на СК на ВСС гласи следното:

Утвърждаването на Република България като правова държава, отстояването на конституционно прогласените демократични ценности и присъединяването ни към Европейския съюз са сред най-големите предизвикателства в най-новата ни история, като безспорно една от най-трудните и противоречиви области е съдебната реформа. Системните негативни коментари от политици, медии и публични личности, както и неглижирането на проблема постепенно формираха в обществото неадекватна представа за зависима, корумпирана, некомпетентна и неработеща съдебна система. Трудът на българските съдии, прокурори и следователи, техният професионализъм, морал и отговорност системно са обезличавани с неверни и манипулативни информации, които доведоха до срив на общественото доверие в съдебната власт.

Конституцията на Република България прогласява принципите на правовата държава, разделението на властите и независимостта на съдебната власт, а Висшият съдебен съвет представлява съдебната власт, осигурява и отстоява независимостта ѝ. Водени от своето вътрешно убеждение и по силата на правомощията ни определени със Закона за съдебната власт, членовете на Съдийската колегия, категорично заявяваме, че ще реагираме при всеки опит за въздействие и посегателство срещу независимостта на съдебната власт, съда и всеки български съдия.

Призоваваме българското общество, законодателната и изпълнителната власт да ни подкрепят в противопоставянето на системните публични атаки и обругаването на съда. Всяко противопоставяне между представители на държавните органи има за резултат дефицит на обществено доверие, нарушаване на конституционно установения баланс на държавната власт, уронване престижа, както на съдебната, така и на законодателната, и изпълнителната власт .

Считаме, че са недопустими публични коментари по съдебни актове подлежащи на инстанционен контрол, когато същите не съдържат обоснована критика с конкретни факти, данни, обстоятелства и правни аргументи, а единствено употреба на епитети, квалификации и внушения, които накърняват, както независимостта на конкретния съдия, така и неговото лично достойнство, професионална репутация  и доброто му име. Налагащата се практика да се коментират и интерпретират съдебните актове през призмата на личността на съдията чрез груба, арогантна и обидна лексика са не само посегателство върху личността му, но и посегателство върху българската държавност, чийто представител е съда. Всяко подобно действие може да се квалифицира единствено като опит за вмешателство и натиск, с цел компрометиране на съдебния процес.

Предизвикателството пред българските медии, не само в областта на съдебната власт, е да работят в полза и подкрепа на обществото. Правото на мнение и свобода на словото са само израз на съществуващата медийна среда и ролята ѝ на регулатор в правовата държава, поради което те са дълг, призвание и лична отговорност на информирани и компетентни професионалисти от обективни и независими медии“.

От няколко седмици в сайт се публикуват материали срещу съдия Силвия Хазърбасанова от СРС. Неотдавна тя се е произнесла в полза на историка Емил Джасим по дело за уронване на доброто име, заведено срещу агенция „Пик“. В резултат на това в сайта се появиха редица публикации, в които се отправят квалификации и обиди към съдийката. От декларация на СРС в подкрепа на колежката им стана ясно, че тя е била преследвана и проследявана. Становището на съвета е и по повод на друга публикация в друго издание за случая със състава на Апелативния специализиран наказателен съд, който измени мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“ на сириеца Амир Мохамед ал Хусаини, обвинен в престъпна схема за реекспорт на скъпи лекарства.

Десетки съдии декларираха подкрепата си за Хазърбасанова. Не само мнозинството от нейните колеги в СРС я защитиха, но в подписката се включиха и повече от половината съдии от ВКС (69), от СГС (51), целият Софийски апелативен съд, много съдии от от Върховния административен съд и от административни съдилища от страната.

Днешното становище на Съдийската колегия беше подготвено от Цветинка Пашкунова и Боян Магдалинчев, който са част от екипа за реакция при кризи. Магдалинчев обяви, че ВСС трябва да има стратегически критерии за отстояване на независимостта на съдебната система, а не да се реагира за всеки конкретен случай.

Цветинка Пашкунова обясни, че правната комисия вече работи по въпроса. Предприети са конкретни организационни мерки. „Има разминаване в разбиранията по отношение на параметрите и стандартите на независимостта на съда с представителите на медиите и с други власти. Необходимо е партньорство, периодични срещи с представители на медиите. Трябва да се проучат практиките на българския и европейския съд, да се преодолеят непълнотите в нормативната уредба за регулиране на медийната среда“, заяви Пашкунова. И добави, че е необходимо и обучение на съдиите-говорители.

Боян Новански заяви, че няма да подкрепи становището, защото е направил бърза справка и е видял какви неща се пишат за съдии и в други медии, не само в тези, дали повод за реакция. Той изрази несъгласие с това декларацията да се обвързва с конкретните публикации.

Всеки, който е имал интерес, се е запознал със становището и е направил своите бележки. Въпросът дали изобщо да излизаме със становище вече е решен. Значителна част от колегите чакат нашето становище. Повод са единствено въпросните статии. Не може да изчерпим всички материали, но това не ни лишава от правото да го правим. Сезирани сме с още няколко декларации и становища. Имаме допълнителна молба и становище от СРС. Впечатляващ е списъкът на съдии от ВКС, има единодушна подкрепа от общото събрание на САС. 300-400 съдии са изразили подкрепа, колегите очакват от нас позиция и становище. И ние да връщаме дебата към говоренето от миналата седмицата…“, заяви на свой ред Атанаска Дишева.

Олга Керелска също изрази подкрепата си за становището. И сподели мнението, че трябва да има мерки за намаляване на подобни кризисни ситуации в бъдеще.

Така с 10 на 2 гласа Съдийската колегия гласува становище в подкрепа на съдиите.

Иначе колегията единодушно отхвърли молбата на издателите на „Пик“ да присъстват на заседанието при обсъждането на съдържанието на декларацията. Боян Магдалинчев заяви, че заседанията се излъчват онлайн и  всеки, който иска, може да ги проследи. Освен това от молбата не ставало ясно защо искат да присъстват на заседанието.

Към 11 часа започна и немноголюден протест пред сградата на ВСС, организиран от този сайт. На него присъства и председателят на антикорупционната комисия на Народното събрание Борис Ячев (Обединени патриоти). Той заяви пред медиите, че е там от името на партията на Валери Симеонов, чиито член е. Ячев каза, че българският съдия не трябва да се крие зад независимостта си, тъй като е публична личност като всеки депутат, кмет и др. Ячев не успя да отговори на въпроса как би реагирал, ако негово дете бъде преследвано и пресирано. Не отговори и на друго питане – дали би се съгласил и неговата свобода да се защитава с изразните средства, които се използват от някои сайтове. Но каза, че е дошъл да подкрепи протеста, защото медиите имат право на свободно изразяване, а според него ВСС заседавали „на тъмно“, защото не допуснали до заседанието си представители на „Пик“, макар то може да бъде наблюдавано на монитори от всички желаещи в сградата на съвета, както и да се проследи онлайн.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Константин
Константин
17 май 2018 0:50
Гост

ВСС, ВКП,ВКС – все институции, в които се плащат големи (разбирай над 5 000 лв) заплати, за да се играе на „инстанции мен контрол“, като резултата е напънала се мравката и родила… ако… Колко мафиоти и престъпници са с изтекла давност по престъпленията? Защо няма осъдени съдии и прокурори във неизпълнение на задълженията си? Защо не докажат имотното си състояние съдиите и прокурорите? Кой и как оценява работата им,след като нямат право да се изказват за грешките по делата им? Защо цялата съдебна система си е уникална семейна система с над 250 семейства?

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
15 май 2018 15:57
Регистриран

И СУВЕРЕНА БЪЛГАРСКИ ви призовава – засрамете си , изолирайте неморалните , които са между вас.Не ги прикривайте.Научете Европейските регламенти, директиви,актовете на СЕС и ГИ ПРИЛАГАЙТЕ над националните правни норми.
И СЕ НАУЧЕТЕ ДА СЕ ИЗВИНЯВАТЕ И ДА БЛАГОДАРИТЕ всякога и без да пестите вълшебните слова – длъжни сте.Следва да блестите от праведност и морал.А НЕ ДА НАПАДАТЕ ХОРАТА – г-жа Цветинка Пашкунова – ТОЧНО ТОВА НЕ ОЧАКВАХМЕ ОТ ТЕБЕ -извини се.
Защото можеш.При това не са нужни НИКАКВИ пари.
Благодаря.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
15 май 2018 15:49
Регистриран

АМА ЧЕ СМЕШКА ….често го пиша, но то си е за смях.И как иначе-този ВСС не защити нито съдията от СГС, отправил питане до СЕС в Люксембург по делото на КТБ.Той не се произнася по нашите жалби срещу незаконните приьоми и похвати на съдии, които „гонат“ЧРЕЗ ПОЛИЦИЯ адвокати от съдебни зали само защото те искат в протокола да се записват точните им слова, а не ДИКТОВКИТЕ на неморални съдии.Този ВСС не взема отношение за поставените „скенери“пред съдилищата, чрез които се облъчват гражданите на РБ без да са дали съгласието си за това – нарушава се ЗЗ.Този ВСС не само че… Покажи целия коментар »

Пешо
Пешо
15 май 2018 12:14
Гост

ПИК с какви очи искат да присъстват на заседанието при обсъждането на съдържанието на декларацията.

5-ко
5-ко
15 май 2018 12:02
Гост

Публични коментари по съдебни актове, подлежащи на инстанционен контрол трябва да има. Заради свободата на словото.

4аждар
4аждар
15 май 2018 12:03
Гост

Да, но не с такова грубо отношение. ПИК не за първи път прекаляват.

Anonimen
Anonimen
15 май 2018 11:58
Гост

Правилно. В такива случаи трябва да са единни.