Промени в АПК, с които да се въведе използването на видеоконферентните връзки в административния процес, е изготвил Висшият съдебен съвет по съвместен европроект с Министерството на правосъдието. За предложенията съобщиха днес от съвета, но не огласиха конкретните изменения.

Проектът е за изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство и по него съветът днес утвърди Наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки.

По отношение на промените в АПК от ВСС съобщиха, че възможността видеоконферентните връзки да се използват и по административни дела е предвидена в редица източници на международното право и правото на ЕС. „Възможността за събиране на доказателства от разстояние с помощта на информационните технологии, при пълно зачитане на процесуалните права на страните в административните производства, цели ускоряване на съдебния процес, приближаването му до участниците в него и намаляване на разходите по осъществяването му“, посочват от съвета.

Освен това са изготвени и проекти за промени и в другите два процесуални кодекса. Този за изменение на ГПК цели разширяване приложното поле на използването на видеоконференти връзки по граждански дела и „предвижда събиране на доказателства при физическо отсъствие на страни, свидетели и вещи лица без да се накърняват права и при осъществяване на адекватна защита“.

За промените в НПК, в който вече е регламентиран този начин на събиране на доказателства, от ВСС съобщиха само, че се въвежда законово определение за понятието „видеоконферентна връзка” и се въвежда като основен принцип на наказателен процес възможността за осъществяване на процесуални действия чрез видеоконференция.

Освен изготвянето на специалния наръчник, по проекта е предвидено да бъдат оборудвани 26 зали и централната компонента в Министерство на правосъдието, с необходимата техника. Като 20 от залите ще бъдат в съдилища, а 6 в затвори.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гражданин
Гражданин
03 юни 2019 16:02
Гост

Всяко изменение в процесуалния закон, което би ускорило и облекчило процеса е добре дошло. Но ако за административните дела такова нещо е видеоконферентната връзка, за общите съдилища проблемът е редовното призоваване и неприсъствените заседания. В тази посока трябва да се помисли също.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 1:43
Гост

Инвестицията за видеоконферентни връзки си струва, тъй като те спестяват много средства по време на процеса.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 1:34
Гост

Така се прави в цивилизованите държави.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 9:25
Гост

В цивилизованите държави се прави и друго… Наръчници се издават едва след като предложението бъде прието от компетентния да го стори орган. Да харчиш чужди пари за подобни дейности е сладко, но не е целесъобразно и никак не звучи по европейски…