Висшият съдебен съвет (ВСС) отне управлението на Съдебната палата в София от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, считано от 15 юли. Решението беше взето с 19 на 5 гласа след продължили над три часа спорове добър стопанин ли е бил Панов, какво е правното основание за отнемане на управлението, какво ще стане със служителите, които подпомагат стопанисването на зданието, как това ще се отрази на бюджета във връзка със сключените договори за ремонт, поддръжка, режийните и т.н.

С 18 на 6 гласа ВСС даде управлението на палатата на шефката на Софийския апелативен съд Даниела Дончева. Против решението гласуваха Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров и Даниела Марчева. Последните двама искаха стопанисването да се поеме от заместник-председател на ВКС, но мнозинството заяви, че Законът за съдебната власт не позволява това.

Иначе споровете по време на заседанието на моменти се изостриха дотам, че Севдалин Мавров призова Панов да подаде оставка, ако е мъж, защото „заради една бълха да не изгаряме не юргана, а къщата“, Красимир Шекерджиев пък каза, че Панов има едно единствено задължение – да носи титлата председател на ВКС, а за всичко останало бяга от всякаква отговорност, а правосъдният министър Данаил Кирилов пък иронично попита дали Панов трябва да бъде тестван за алкохол и наркотици при всяко влизане.

Причината да се стигне до това решение е музикален клип, заснет в Съдебната палата и в който се пее за легализирането на марихуаната.

След появявата на клипа и последвалата обществена реакция Министерството на правосъдието и Върховният касационен съд извършиха проверка (какво показаха те виж тук и тук).

Още миналата седмица на заседание на Пленума на ВСС беше поставен въпросът за това дали е уронен престижът на съдебната власт с разрешаването на клип с подобно съдържание да бъде заснет в „храма на Темида“, както и още тогава беше предложено да се отнеме управлението на палатата от председателя на ВКС. Но решението по този въпрос беше отложено, тъй като първо трябваше да се прегледат всички сключени договори и дали няма да се създаде по-голям хаос с прехвърлянето на стопанисването.

Затова днешната дискусия започна с екпозе на председателя на Комисията „Управление на собствеността“ Евгени Диков.

Той обясни, че комисията не е правила одит на грижите, които Панов е полагал от началото на мандата си, а излага само фактите.

„Не може да даваме преценка на качеството на изпълнение на договорите, а само какви са сключени и какъв човешки и финансов ресурс е отделен за стопанисването на сградата от ВКС“, заяви Диков като уточни, че данните се отнасят и до почивните бази в Лозенец и Паничище.

Диков обясни, че за периода на управление на палатата ВКС е сключил 57 договора, като сред тях са такива с доставчици на ток, вода и топлина, за ремонти, за текуща поддръжка и експлоатация, ежедневно почистване, дезинфекция и др.

Договорите за заснемане на продукции са общо шест от 2017 г. насам, а заплатените суми са между 600 и 800 лева. 2313 лева пък са средствата от отдаване на зали под наем. Главният секретар на ВКС е бил упълномощен да сключва всички договори.

Евгени Диков обясни и какви проблеми може да възникнат при прехвърлянето на стопанисването. Той каза, че освен Съдебната палата, председателят на ВКС стопанисва и почивните бази в Лозенец и Паничище, както и ведомствените жилища, предоставени на съда за магистрати и служители.

Шефът на КУС обясни, че към ВКС има отдел за управление на собствеността, разделен в два сектора, щатът е за 65 души, заетите места са 53, в това влизат и хората, работещи в почивните бази.

Диков заяви, че в САС има само един такъв специалист и ако стопанисването премине към апелативния съд, ще възникне проблем със служителите. Това е така, защото те се водят експерти, а според Класификатора на длъжностите в администрацията само в двете върховни съдилища има експерти. Ако тези хора се съгласят да бъдат преместени в САС, те няма да бъдат на експертни длъжности, а като специалисти, чиито заплати обаче, според класификатора, са по-ниски.

Освен това, прогнозира още Диков, ще има и дублиране на длъжности, защото ВКС ще остане стопанин на почивните бази.

Шефът на КУС каза още, че ще трябва да се осигурят допълнителни финанси за прехвърляне на сключените на договори от ВКС. Диков допълни, че ще трябва да бъде направена и инвентаризация на всички активи, а последният опис на ДМА, който е бил направен, е от 600 страници. „Всяко едно нещо трябва да се опише, да се направи съответна комисия, която с месеци да продължи тази инвентаризация“, заяви Диков.

Що се отнася за договорите по за обществени поръки, той поясни, че според тях няма възможност да се прехвърлят правата на възложителя на друго лице. Това означава прекратяване на договори и провеждане на нови обществени поръчки, каза още шефът на КУС.

Съдебната охрана ли е виновна

Веднага след него думата взе Лозан Панов, за да докладва резултатите от проверката на ВКС за музикалния клип.

От изчетеното от него обаче повечето от членовете на съвета останаха с впечатлението, че прехвърля отговорността на съдебната охрана, която е допуснала в Съдебната палата по-голям брой хора от продукцията от посочения в предварително подаден списък, с обемисти багажи, с оскъдно облекло и т.н.

И затова думите на Панов провокираха реакция.

Боян Новански заяви, че договорът е сключен между две страни и те са тези, които отговарят за изпълнението му.

Главният прокурор Иван Гешев изрази подобна позиция. И добави: „След като има договор, ми е интересно кой представител на ВКС е присъствал и е контролирал спазването на договора. Всичко това не снема отговорността от председателя на ВКС, въпреки адвокатската пледоария. За пореден път се опитва типично за него да избяга от отговорност. Недостойно е да се прехвърля отговорността на момчетата от охраната. Това е като в случаите с имуществената декларация, която не депозира и със системата за случайното разпределение на дела. Това е болшевизъм в чист вид. Партията не е виновна, дори когато греши. Г-н Панов не е виновен, дори когато греши“.

Георги Кузманов също определи като некоректно отговорността да се прехвърля на съдебната охрана. „Естеството на предметите и предназначението е следвало да бъде контролирано от сключилия договора. Това трябва да се изпълнява от г-н Панов или упълномощено от него лице. Не намирам за правилно да се прехвърля топката в съдебната охрана, като много добре знаете за липсата на кадри там. Те не могат да отделят човек да ги съпровожда“, заяви Кузманов.

Даниела Марчева на свой ред акцентира върху проблемите с преупълномощаването, извършено от Лозан Панов. Тя посочи, че договорът за заснемането на клипа е подписан от главния секретар на ВКС, който е бил упълномощен от Панов. По думите ѝ ВСС е учредил представителна власт само по отношение на административните ръководители, а в конкретния случай става дума за пределегация на правомощия. Марчева цитира тълкувателно решение на ВКС във връзка с чл. 42 от Закона за задълженията и договорите, според което договорът, сключен без представителна власт, е недействителен.

Недействителният договор, когато е сключен при липса на представителна власт, не поражда насрещни права и задължения по него, поради което насрещната страна не придобива облигационни и вещни права“, каза още Марчева.

За да не настава хаос, тя предложи ВСС да препотвърди договорите, които са подписани от главния секретар на Върховния касационен съд. „Смущаващо е от ВКС да се сключват недействителни договори и за да няма по-голям хаос, трябва да се установи кои са договорите и ВСС да ги препотвърди“, заяви Марчева.

Тя подкрепи тезата на Севдалин Мавров отпреди седмица, че е по-добре стопанисването на Съдебната палата да се възложи на заместник-председател на ВКС. По думите ѝ това е така, защото не може да се допусне унизително отношение спрямо институцията по субективни причини. Освен това, продължи Марчева, прехвърлянето на стопанисването на друг орган, ще доведе до правен и фактически хаос. „Това ще нанесе повече вреди, отколкото да съдействаме за изясняване на ситуацията. В Софийския апелативен съд няма служители, които да поемат тези дейности. За мен няма законова пречка заместник-председател на ВКС да поеме стопанисването на Съдебната палата“, заяви още тя.

И посочи, че действително в чл. 388 от ЗСВ се казва, че Пленумът на ВСС „може да възлага стопанисването на сградите на административните ръководители“, а в чл. 147 от съдебния закон изчерпателно са изброени кои са ръководителите. Но по думите ѝ ВСС трябва да тълкува нормата разширително и да приеме, че след като председателите на съдилища се подпомагат от заместници, то те осъществяват едни и същи правомощия и е налице споделено управление.

За уважението към ВКС

В изказването си Цветинка Пашкунова призова да не се действа прибързано, а с разум, защото отнемането на управлението на палатата от ВКС ще доведе до повече проблеми.

Тя подчерта, че има договори, които са сключени чрез директно възлагане или след процедури по ЗОП, има други документи и доклади за управлението на сградата и отнемането ѝ от ВКС ще предпостави сериозни вреди за бюджета на съдебната власт, ще създаде затруднения не само в работата на самия върховен съд, но и на този, който я поеме.

Пашкунова обясни, че през 2019 г. и 2020 г. са сключени много договори за строителство, за ремонт, за абонаментно обслужване на технически устройства, за топлинна и електрическа енергия за следващите три години и те са на различен етап.

Тя отбеляза, че в края на 2019 г. е сключен договор за 2 324 804 лева за строителни дейности по фасадата и покрива и за ремонт на втория етаж в частта, която се ползва от Софийската градска прокуратура. 20% от тази сума е платена авансово, това са около 465 000 лева. „Ако сменим субекта, който стопанисва палатата, това ще доведе до прекратяване на част от договорите с всички неустойки и обезщетения. За обезпечаването на издръжката е необходимо и осигуряване на допълнителни финансови средства, поети като ангажимент от ВКС, обстойна инвентаризация на активите, времеви и човешки ресурси. Ще има проблеми с кадровата обезпеченост по стопанисването. Във ВКС има отдели „Управление на собствеността“ и „Обществени поръчки“. Това са щатни бройки, които следва да бъдат съкратени и трансформирани в новия орган, който ще поеме стопанисването, служители ще бъдат преназначени – това са проблеми, които се очертават да възникнат по време на извънредно положение и мерки срещу разпространението на вирусната инфекция. А те неминуемо ще създадат затруднения и ще се отразят неблагоприятно на бюджета, който ще трябва да бъде анализиран, актуализиран и да не направят съответните корекции“, заяви още Пашкунова.

Според нея ВКС трябва да продължи да стопанисва Съдебната палата. Тя отбеляза, че председателят на съда не управлява еднолично, а има управленски екип от заместници, експерти, които са икономисти, юристи и ако стопанисването се отнеме, това означава, че ВСС дава негативна оценка на този екип, което е крайно несправедливо.

Цветинка Пашкунова заяви още, че това би било и проява на институционално отношение на ВСС към върховния съд, където работят магистрати и служители с най-голям опит и знание. „Дължим уважение към ВКС. Председателите за определен период са съпричастни. Да проявим здрав разум“, заключи Пашкунова.

Главният прокурор обаче поиска по-бързо да се приключва с темата, защото „втора седмица се занимаваме с елементарен казус в ситуация, в която умират хора и има икономическа криза“. Той призова дебатът да е кратък и професионален, „за да не се излагаме и да спасяваме статуквото“. „Факт е, че г-н Панов не може да полага грижи на добър стопанин за Съдебната палата. Да вземем решение кой ще я стопанисва. Уважавам ВКС, но научавам, че г-н Панов има проблеми с работното време“, каза Гешев.

Титли, бълхи и една оставка

Красимир Шекерджиев също заяви, че темата се разводнява, а всъщност става дума за клип, сниман в Съдебната палата. Той изрази несъгласие с изказани и преди седмица мнения, че членовете на ВСС не могат да оценят художествените ни достойнства на клипа.

Това е страшно безобразие и така се изказват всички разумни хора. Този клип никога не е трябвало да бъде сниман в Съдебната палата. Кой допусна това? Очевидно г-н Панов. После, договорът сключен ли е от г-н Панов? Не. Защото той отдавна нищо не подписва. Има едно единствено задължение – да носи титлата председател на ВКС. Всичко останало го прави някой друг. Имал ли е право да делегира свои правомощия? Не е имал. Извършил ли е нарушение? Безспорно. Влязъл ли е в сила договорът? Влязъл е. Някой дали го е контролирал? Не. Трябвало ли е? Да. Не чуваме г-н Панов да е виновен, той никога не е виновен. Чух, че е виновна съдебната охрана. Наистина ли? Че са пуснали някакви хора да снимат някакъв клип на базата на един абсолютно незаконосъобразен договор?

Г-н Панов можеше да каже – станало е объркване, бях подведен, съжалявам. Но не го направи, той никога не го прави. Скъпи колеги, личността на Лозан Панов няма абсолютно нищо общо с институцията ВКС. Аз идвам от там. Този съд никога не се е олицетворявал с неговия председател. Ние не искаме да лишим ВКС от негови права и задължения. Те са на г-н Панов. Какво е това шоу, което разиграваме – Ал Пачино? Участваме в много, много, много смешна сценка. Този образ, който е смешен – нападаният от всички аристократ, двама-трима, които го защитават, останалите плебеи го нападат. Моля ви, това е публичен образ, който няма нищо общо с реалността. Да излезем от тази сценка и да се върнем на конкретния договор. Ако това се е случило с него, ние готови ли сме да рискуваме подобно нещо да се случи и с други договори. Аз не съм готов, всяка промяна ще е за добро“, заяви Шекерджиев.

Последва рецитиране на част от текста на песента, заснета палата, извършено от Боян Новански – за легализирането на марихуаната и къде я слагаш – в гърлото, дупката, устата, в чая и др.

Може ли такава песен да се пее в Съдебната палата?“, попита на свой ред председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. Той също призова да се пристъпи към гласуване, като заяви, че няма как стопанисването да бъде възложено на зам.-шеф на ВКС, защото служителите са на подчинение на ръководителя на съответния съд. Освен това и Законът за съдебната власт не позволява това.

В последващо кратко изказване Севдалин Мавров призова Лозан Панов да си подаде оставката: „Ако сте мъж и мислите за ВКС като институция, в която част от нас ще се върнем, запазете институцията и си подайте оставката. За една бълха да изгорим не юргана, а къщата… една институция, която винаги е била начело на правораздаването, в която са работили маса отлични юристи. Г-н Панов, запазете къщата, бъдете мъж“.

Шефът на ВКС му отвърна, като припомни, че една от основните му дейности след встъпването е съдебните актове да се изписват в срок. „От началото на встъпването ми с г-н Мавров винаги е имало проблем с изписването на актовете и той го знае. Съжалявам, ако преминавам границата на благоприличието, но той знае какви проблеми е имал в това отношение, защото бавното правосъдие е липса на правосъдие“, заяви Панов.

Той напомни чл. 357, ал. 7 от ЗСВ, според който главният секретар „при оправомощаване от страна на съответния административен ръководител представлява съда и прокуратурата в равнопоставените им отношения с държавните учреждения и частните лица“. Панов заяви, че нормата е специална и възлагане на представителство не противоречи на законодателството.

Атанаска Дишева пък поиска да разбере на какво правно основание се предлага отнемане на стопанисването на Съдебната палата от ВКС. Освен това, допълни тя, за да се заключи, че сградата не се управлява ефективно, трябва да има фактически данни за това. Като посочи, че тя не намира такива, а напротив – документите сочат точно обратното.

По отношение на изводите на някои свои колеги, че съдържанието на клипа уронва престижа на съдебната власт, тя заяви, че за да е меродавно такова твърдение, трябва да има произнасяне в съответното производство, а такова няма.

Дишева напомни, че ВСС е приел изпълнението на договора за клипа без да възрази. Тук тя реферира към решението от 2018 г., с което се възлага на председателите на съдилища да подписват договори за продукции, като тези документи се изпращат в съвета, а парите се превеждат по сметката на кадровия орган. Затова и Дишева добави, че още от февруари е ясно кой е подписал въпросния договор, но тогава никой не е реагирал.

Тя отново попита на какво правно основание се иска отнемането на палатата и добави, че все пак говорят юристи, а не трябва да се правят само морални заключения от „позицията на върховни моралисти“.

Вероятно при нормални обстоятелства 0% от хората нямаше да разпознаят Съдебната палата. Би следвало и 0% от хората, за които Съдебната палата означава Храм на правосъдието, да гледат такъв клип. Направихте невероятна реклама. Но дискусията по темата е генерална репетиция за друго производство. Имайте търпение. Ако г-н Панов не изпълнява нито едно от възложените му правомощия и аз ще се присъединя, но на този етап има гръмки изказвания, които не са подплатени с никакви доказателства“, заяви Дишева.

Колегата ѝ Олга Керелска съзря активно мероприятие в дискусията и действията около клипа. По думите ѝ в случая се атакува ВКС, защото Лозан Панов днес е тук, но утре не е. Тя много подробно се спря на проблемите, които могат да възникнат със сключените договори при промяна на управлението на палатата, с партиди, интентаризация и т.н. И отбеляза, че в много от контрактите има забрана за смяна на страните.

Керелска попита останалите от ВСС дали са помислили за служителите, които трябва да бъдат преназначени, ако искат и съответно да получат по-ниска заплатата. Тя каза, че е говорила с тях и те били изключително притеснени. „Ще създадем излишна ситуация, за да постигнем предварително набелязана цел“, заяви Керелска.

Тя сподели, че в интернет е качено заседанието на ВСС от миналата седмица, когато беше поставен за първи път въпросът за отнемане на палатата от председателя на ВКС. „И понеже много страдаме какво впечатление оставяме у тези, които слушат, ви призовавам да видите коментарите под това излъчване. Хората казват, че това, с което се занимаваме, не е в дневния ред на обществото и че престижът се обуславя с друго – от правораздавателната дейност. Да се занимаваме със съдържанието на един клип не си заслужава времето и начина, по който го правим“, каза още Керелска.

По думите ѝ ВСС е могъл да реагира по друг начин – да осъди съдържанието и посланието, да обърне внимание на председателя на ВКС за бъдещи действия, да реши да отнеме правомощието на ръководителите да сключват такива договори. „Но да стигаме до такива кардинални решения – те не са в полза на съдебната система и още по-малко пък ще издигнем престижа на съдебната власт. Зад нашите действие все по-ясно проличава нещо друго“, посочи Керелска.

Поради служебни ангажименти правосъдният министър Данаил Кирилов се включи по-късно в заседанието като целта му беше да защити служителите от Главна дирекция „Охрана“. Той изрази огорчение и удивление от поведението на Панов.

Кирилов заяви, че се прави опит за фактическа манипулация във връзка с документите от проверката на министерството по казуса.

Договорът е закон между страните, които са сключили. Нито ГДО, нито министърът на правосъдието са страна по този договор. Той е изпратен за изпълнение в ГДО в една единствена част – да се предостави достъп до сградата на Съдебната палата. Не ни е вменено да правим проверки“, заяви Кирилов.

Той цитира клауза от договора, според която наемателят има право, освен да снима, да подрежда мебели и да внася свои без да уврежда имуществото на палатата. „При такава договореност и такъв ангажимент, как ще възрази охранителят и ще каже кой предмет е обемен и кой е реквизит. Проверил е единствено дали има внасяне на оръжия“, заяви Кирилов. И добави, че служителите на ГДО не са присъствали на снимачната площадка и че надали хората от клипа са преминали през охраната с облеклата, с които са били заснети.

Той поясни, че служител от ВКС е предоставил списъка с лицата, които да бъдат допуснати до палатата. Имало е и допълнителен, но и той изхожда от ВКС.

А по повод препратка в доклада от проверката на върховния съд към негово изказване по темата от миналата седмица – че бил видял в клипа хора с разширени зеници, правосъдният министър реши да попита дали това означава, че всеки пък, когато Лозан Панов влиза в палатата, трябва да бъде проверяван за алкохол и наркотици, или пък служител от ГДО да го съпровожда навсякъде в сградата, във всяко помещение, за да не позволи някое действие, с което се нарушава забраната за употреба на такива вещества.

Защитавам пред вас авторитета на ГДО. Те са си свършили работата максимално добросъвестно и от тях не е зависело дали ще се внесе реквизит, каква песен ще се пее и как ще се възпроизведе. Не ме въвличайте изкуствено в този дебат, не ми приписвайте роля, която нямам. Не ми приписвайте позиции, които съм изказвал. Не ми приписвайте предложения, каквито не съм направил. Опитах се да бъде обективен без да развивам изводи“, заключи Данаил Кирилов.

След като отнеха стопанисването на палата от председателя на ВКС, сред кадровиците се разрази спор по друг въпрос – дали ръководителят на САС Даниела Дончева има капацитета да поеме управлението ѝ. Нещо повече, Атанаска Дишева постави въпроса дали не следва ВСС да говори с нея, защото не може да разчита само на едно телефонно обаждане, проведено набързо миналата седмица между Георги Чокалов и Дончева.

В крайна сметка мнозинството реши, че законът не изисква подобно нещо, не изисква и съгласие от председателя, на когото се възлага управлението. Чолаков обясни, че той не предлага Дончева с оглед личността, а с оглед длъжността.

Имаше и идея въобще да се отнеме правомощието на ръководителите да сключват договори за снимки. Но Евгени Диков попита защо да не може да се снима един документален филм за някой виден юрист в съдебните сгради и че би било смешно да се прави декор на палатата. Боян Новански го подкрепи с думите, че зapaди бeзxaбepиeтo нa eдин чoвeĸ „нe мoжeм дa ce лишaвaмe oт дoxoди и peĸлaмa нa cъдeбнaтa cиcтeмa“.

Мнозинството не възприе и идеята на Дишева да се направи пълен анализ на разходите, до които ще доведе това прехвърляне.

На финала на дискусията Лозан Панов благодари на служителите, които се занимават с дейностите по управлението и стопанисването на палатата.

43
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
гуру
гуру
01 май 2020 7:14
Гост

С ДВЕ ДУМИ: ГЛАВНИЯ ИБРИКЧИЯ НА СУЛТАНА И КАСКЕТА СРЕЩУ ПАНОВ. ДВАМАТА ОЛИГАРСИ ОТ ДПС СРЕЩУ НЕУДОБНИТЕ ИМ В ДЪРЖАВАТА, ИЛИ ОНОВА КОЕТО Е ОСТАНАЛО ОТ НЕЯ. И ПОНЕЖЕ СКОРО ХЛАДИЛНИКА ЩЕ ПОБЕДИ ТЕЛЕВИЗОРА, СЕ ОЧАКВА ИНТЕРЕСНА, НО ЖЕСТОКА РЪЗВРЪЗКА.„Добре е за духа, но лошо за плътта да живееш в интересни времена“.

Анонимен
Анонимен
02 май 2020 10:38
Гост

С две думи: на вас троловете цялата работа ви е такава. Ким умрял, Ким не умрял, Съдебната палата ще пропадне без Лозан Панов, ама тя още си е там, за клипчето му виновни Бойко Борисов, световния империализъм, Пеевски и баба Яга само не тоя, който е подписал договора.

Иван
Иван
01 май 2020 0:14
Гост

Бахти резила е това ВСС 😀 Вместо да се занимават с влиянието на Пеевски в съдебната система, уж независимата 😀 те целенасочено търсеха повод да захапят Панов, и сега им дойде дюшеш някакъв клип, в който впрочем, ако се говори за декриминализацията на марихуаната, не виждам нищо уронващо престижът на ВСС и съдебната система, НО… Барни РЪБЪЛ каза, че това било уронващо 😀 😀 😀 Плешивият днес как посмя да занимава хората и да им обяснява какво прави ВСС по време на карантина 😀 😀 😀 Лайнометите на ВСС Все се чудя как Пеевски, стана такава капиталова свиня, смучейки кредитни… Покажи целия коментар »

Пипи
Пипи
01 май 2020 15:50
Гост

Делян сине свиня по рождение. Жалкото е, че слага ръка на медиите и сега точи лиги за повече власт.

Иван
Иван
01 май 2020 0:14
Гост

Бахти резила е това ВСС 😀 Вместо да се занимават с влиянието на Пеевски в съдебната система, уж независимата 😀 те целенасочено търсеха повод да захапят Панов, и сега им дойде дюшеш някакъв клип, в който впрочем, ако се говори за декриминализацията на марихуаната, не виждам нищо уронващо престижът на ВСС и съдебната система, НО… Барни РЪБЪЛ каза, че това било уронващо 😀 😀 😀 Плешивият днес как посмя да занимава хората и да им обяснява какво прави ВСС по време на карантина 😀 😀 😀 Лайнометите на ВСС Все се чудя как Пеевски, стана такава капиталова свиня, смучейки кредитни… Покажи целия коментар »

advokat
advokat
30 април 2020 22:42
Гост

Срам ме е – че съм юрист, един – перфектен юрист, Ченалова така напъдиха – ма юриствайте си сами, аз знам като опитен майстор – как да защитя клиентите си, доколкото съм с 20-годишен опит.

Простаците са навсякъде – дори в съдебната палата, но нека не тревожим съня им.

Не ми се иска – да влезна в съзнанието на простака – то сигурно се гонят там някакви непонятни за човек неща.

Просто – това граничи с превратаджийски гонения, Алеко Константинов мълчи засега, но би го казал – „Духнете свещите“.

Хаха
Хаха
30 април 2020 21:32
Гост

Буря в чаша вода… А кога ще решите действителните проблеми на системата, заради които бяхте избрани уважаеми дами и господа?

Правото
Правото
30 април 2020 22:27
Гост

Според „бетонните глави“ във ВСС реалните проблеми на съдебната система са …..да имат послушен председател на ВКС . Ето радващо е , че довереното лице Дончева вече е домоуправител на „храма на Темида“. Е , то т.нар.“храм“ си е жив коптор според мен – достатъчно е да видите на какво приличат съдийските и прокурорските кабинети или деловодствата . Та нека сега Дончева да решава проблемите в комуналката . Например , как се съотнася ковид с кабинети с по 3-4 съдии . Как се съотнася ковид с деловодства по 10-15 души . Как се съотнася ковид с 15 институции в една… Покажи целия коментар »

Tommy
Tommy
30 април 2020 21:03
Гост

Севдалин Мавров, ако го срещна някъде, смятам да го питам как е на вкус г.за на Пе.евски. Може да даде експертен отговор. Това ме.кере така и не можа да преглътне че не е то председател и няма и никога да бъде, защото освен за дребен лакей за друго не става очевидно.

Tommy
Tommy
30 април 2020 21:05
Гост

Ще си заслужава даже да го снимам на клип да го кача в ютуб и да го пусна по медиите

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 21:19
Гост

Томчо, намали тревата, че много ти идва, пък и да не се изпуснеш!

Правото
Правото
30 април 2020 20:12
Гост

Не симпатизирам на Лозан Панов , обаче цялата тази история е едно АКТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ на т.нар.“моралисти“ във ВСС , разбирайте коалицията ГЕРБ-ДПС . А където са те заедно ….аз съм против . Случаят се преувеличи и разду чрез пресата на Пеевски все едно Лозан Панов е извършил убийство , изнасилване или поне въоръжен грабеж . Всеки който има грам мозък разбира , че на Магдалинчев и сие им дреме за някакъв клип с цици и патлаци . ТОВА Е САМО ПОВОД ако може го отстранят . Това хубаво – и аз не го харесвам Лозан Панов – обаче те искат… Покажи целия коментар »

Лозанита Йербова
Лозанита Йербова
30 април 2020 18:46
Гост

Йербаньеееее, бай лозанееее!!!!

мотивацията, Санчо
мотивацията, Санчо
30 април 2020 15:57
Гост

Дончева се съгласява, само за да го на..ка на Панов, който отдавна е демонстрирал бих казал дори невъзпитано отношение към нея. Пък ще се смени скоро председателят на ВКС и пак той ще си поеме палатата. А пропо това си е работа за чиновник, а не за председател на съд, камо ли върховен – та нито Груев, нито Панов го е вършил, сега пак няма Дончева да се занимава

адвокат
адвокат
30 април 2020 16:14
Гост

И все пак възниква един много съществен въпрос- как някакво си 20 годишно ле888кенце, без елементарна правна култура, ще представи договор за наем на един висш съдия, съдията ще го прегледа, ще установи липсата на клауза за контрол над изпълнението на договора от страна на наемодателя и вместо да вмъкне в темплейта на договора липсващата клауза, ще остави договора недовършен и в този му вид ще положи подписа си под него…След този казус, абсолютно нищо, свързано с професионалните компетенции на висши магистрати, не би ме изненадало….

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 16:32
Гост

Явно пак не се разбрал. Договорът за наем е сключен от гл. секретар на ВКС, който е бил упълномощен за това, а не от Панов или друг висш съдия. Същевременно, образецът на договора е утвърден от същия този състав на ВСС с това му съдържание, в което не фигурира никаква контролна клауза. Пита се дали 25-те члена на ВСС, които са юристи с над 20 год. стаж, са утърдили такъв нескопосан образец, какъвто и студент от 3 курс не би сътворил. Цялата уйдурма днес ми приличаше на Кой ми …. в гащите

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 21:23
Гост

Ако върховните съдии очакват бланки и типови договори от ВСС това не говори, ама никак добре за правните им възможности. Един обикновен договор за наем да не могат да напишат?

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 21:25
Гост

Главният секретар е упълномощен от Панов, не от извънземните? Стига си дрънкал!

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 21:56
Гост

Не си си пил хапчетата май. Първо, „висши“ съдии няма и никога не е имало по закон, има „върховни“ съдии. Второ, не съдиите се занимават със стопанисването на сградата, а администрацията, специално назначена за това – работата на съдиите е да си гледат делата. Трето, в решението си ВСС е задължил управителите на всички съд. сгради да използват изготвения от него образец на договор – императивно, а не пожелателно. Отклонението от образеца е нарушение на решението на ВСС, което ако бъде допуснато пък ще е основание за търсене на отговорност. В момента се получава „зайо що си със шапка, зайо… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 май 2020 11:24
Гост

Страшни глупости пишеш! Договорите са примерни и не са задължителни, защото всяка сграда е различна. Не е нормално да не си защитиш правата по един обикновен договор за наем и да не контролираш изпълнението му. Да чакаш някой друг да ти избърше ду…пето също е меко казано непрофесионално. ама в главата ти има само опорни точки! Мисли!

Това е началото
Това е началото
30 април 2020 15:55
Гост

На Дончева трябва да се даде до преразглежда ш решенията на ВКС. Разбира се, само когато има поръчка.

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 14:34
Гост

Дончева е перфектна за управлението на Палатата. Има уникална експертиза тъкмо по повод договорите за наем. Да си спомним как в едно известно съдебно решение от началото на 2018 г. прие, че наемният договор учредявал вещно право на ползване.
Достойно ест

адвокат
адвокат
30 април 2020 14:40
Гост

Ако Вашето твърдение отговаря на обективната действителност, тогава моят извод е – хвани единия, удари другия…При такова ниво на юридическа “компетентност“ на висши съдии какво правораздаване да очакваме в с.з. обикновените адвокати, а още по-повече- нашите клиенти…

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 21:34
Гост

Кръстиш се пред залата и се молиш да не се наденеш на Керелска!

Ел.
Ел.
30 април 2020 23:56
Гост

Хохохо

анонимен
анонимен
30 април 2020 14:14
Гост

Очаквам и отнемане на съдебната власт от страна на изпълнителната и назначаването на шпицкоманди, както след 1923 година.

Tommy
Tommy
30 април 2020 21:09
Гост

Ами те спецпрокуратурата и съда към нея какво са? Нали именно затова ги създадоха – да съберат проверени верни хора които да изпълняват поръчки. Как ще рискуват да се падне делото на някой случаен и той да вземе да им откаже..

адвокат
адвокат
30 април 2020 14:09
Гост

Безсмислена втора статия по темата. Лозан панов вече се е самодискредитирал в очите на всеки правоспособен юрист- не знае какво е облигационно правоотношение, не знае кои са задължителните елементи на един договор, явно не е чувал за ЗЗД, въпреки, че този закон е сред 50тте най-използвани закони в ежедневната юридическа практика, нарушава административните си правомощия и т.н. За мен съществува основателно съмнение дали лозан панов има качествата и знанията, за да изпълнява задълженията на висш съдия от вкс/ умишлено с малки букви/.

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 14:06
Гост

ВСС хвърли в хаос управлението на палатата, договори, обществени поръчки, договорите с поне 60 души във ВКС. Всичко това само заради дребни лични вражди. А самото прехвърляне на управлението ще струва огрома сума, която ВСС нарочно замете под килима.

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 20:55
Гост

Ужас! Няма да има ток, парно, вода, телефони, интернет , асансьорите ще спрат, ще се напълни палатата с хлебарки и мишки, няма кой да купува крушки, тоалетна хартия и сапун, защото фирмите ще страдат, че го няма Лозан Панов? Тези с ремонта и те ще спрат да работят и няма си вземат парите, защото го няма Лозан Панов. Ще настъпи хаос, безредие и паника, коронавируса ряпа да яде. Като ги пишете тези работи, мислите ли с главите си? Какво Жалите 60 човека, все едно са умрели? Ше имат друг работодател, ако са показали качества и толкоз?

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 20:58
Гост

Защо пък прехвърлянето да струва огромна сума? При Нотариус ли ще ходят да изповядват? Не заблуждавай хората!

Митев
Митев
30 април 2020 14:01
Гост

Представям си, ако се стопанисваше от прокуратура и беше станало нещо подобно, със сигурност главния прокурор или който и да е магистрат от прокуратурата (адм.ръководител) щяхме да видим какво ще последва! Медии, НПО, протести и т.н!

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 13:47
Гост

Дреме му на Панов за съдебната палата, импийчмънт го чака.

Кирова
Кирова
30 април 2020 13:38
Гост

Мисля, че е правилно

Яворов
Яворов
30 април 2020 13:38
Гост

Правилно решение.

Облена
Облена
30 април 2020 13:37
Гост

Според мене е време да се случи това.

Mavrodiev
Mavrodiev
30 април 2020 13:37
Гост

Е така ще е докато следващия държател на сградата не пусне сградата, като декор за екшън филм или за порно…

Русева
Русева
30 април 2020 13:35
Гост

Самият факт, че всеки говори за клипа, дори тия дето не го харесват – говори и за това, че създателите му са достигнали до целта си.

Englishman
Englishman
30 април 2020 13:34
Гост

Нормално. Такава излагация с тази сграда не е имало. Не може да се снима грозен чалга клип вътре. То да е на романтична тематика песента, да се развява една балерина и едно момче с рокля и костюм и певицата с една дълга и красива рокля щеше да е по-добре. Но там има деца, пистолети, дрога и всичко какти си му е реда. Реклама на престъпния живот. Той самия клип е гнусен!

Ристевски
Ристевски
30 април 2020 13:33
Гост

То се очакваше

Ignat
Ignat
30 април 2020 13:33
Гост

Взех да се съмнявам в нормалността на тази държава. Честно.

геле
геле
01 май 2020 15:55
Гост

Добро утро!

Memo
Memo
30 април 2020 13:32
Гост

Ами като са им направили шашма и те са се вързали, сега да си носи последиците