Ще се обявяват ли конкурси през три месеца за всички съдилища по нива е въпрос, който днес остана без отговор. Съдийската колегия отложи разглеждането му, докато не се произнесе Върховният административен съд (ВАС). А той е сезиран от Атанас Атанасов от Софийския градски съд. На 4 февруари СК на ВСС остави без уважение искането му да бъде обявен конкурс за повишаване в апелативните съдилища. Именно това решение той обжалва пред ВАС, където вече е образувано дело, но се чака неговото насрочване и разглеждане.

Затова днес кадровиците решиха засега да отложат темата за това дали да обявяват конкурс през три месеца на всеки съд по нива. Както „Лекс“ писа, предложението за това беше направено от Боряна Димитрова, която изтъкна пред колегите си, че няма пречка това да бъде сторено, защото не е нужно да се чака изтичането на 9-месечния срок, в който магистрати, класирани под чертата, могат да бъдат повишени при освободени места.

Все пак кадровиците проведоха принципна дискусия по въпроса. Преобладаващото мнение беше, че конкурсите действително вървят бавно. Вероника Имова подробно обясни защо е така – текат срокове за подаване на документи, за отстраняване на нарушения, за обявяване на допустнатите кандидати, после за жалби на евентуално недопуснатите, формиране на конкурсни комисии, отводи на техни членове, избиране на нови, атестации, възражения, проверка на по шест акта на всеки съдия, класиране, изготвяне на етични становища, назначаване, жалби в съда. Според нея въпросът за продължителността на конкурсите може да бъде решен само законодателно.

Председателят на ВАС Георги Чолаков напомни, че през годините е имало какви ли не варианти за провеждане на конкурси – председателите на съдилища са предлагали магистрати, които да бъдат повишени, съдии са минавали през писмени и устни изпити, през събеседване и така докато се стигне до сегашния за проверка на шест акта. И нито един не е бил напълно удачен, стана ясно от думите му.

Даниела Марчева подкрепи идеята, но добави, че няма как СК на ВСС да не се съобрази с решението на Конституционния съд. По думите ѝ чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е субсидиарен способ за запълване на освободените места, а не редовен способ за кариерно израстване на съдиите. Тя добави, че за нея тази разпоредба е дискриминационна. На тези ѝ думи реагира Атанаска Дишева, която призова да не се ревизира решението на Конституционния съд от 2018 г., който казва, че този текст не противоречи на основния закон.

Марчева добави, че проблемът трябва да се погледне в дълбочина и изтъкна, че когато е приемал чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, законодателят е посочил, че това е извънреден способ за обезпечаване на кадровия дефицит. Тя добави, че трябва да се помисли и върху друг проблем – има наказателни съдии, които искат да станат граждански и участват в конкурси. Но кой може да ги оцени обективно, като конкурсната комисия е съставена от специалисти по гражданско право, попита Марчева.

Драгомир Кояджиков заяви, че по принцип подкрепя тезата на Боряна Димитрова. Но допълни, че Съдийската колегия вече е излязла със становище по въпроса на 4 февруари 2020 г. и то е, че за да се обяви конкурс, ще се чака да изтече 9-месечният срок. На него не му се видя редно да се пререшава вече решен въпрос. Освен това той цитира и пасаж от решението на Конституционния съд, който казва: „По същество атакуваната уредба поначало не прегражда възможността за участие в конкурс по реда на Раздел II „а“ от Глава девета на ЗСВ. С изрично визирания 9-месечен срок след провеждане на конкурсна процедура за повишаване, респ. преместване, изрично са очертани темпоралните граници на предвидения в нормата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ ред за запълване на вакантни длъжности. След изтичането на този срок и при ново овакантено място в орган на съдебната власт, на общо основание се обявява и провежда нова конкурсна процедура. Съпоставката между срока по чл. 193, ал. 6 ЗСВ и времето, необходимо за организиране и произвеждане на нов конкурс за повишаване или за преместване до окончателното му финализиране, с оглед и на правната възможност за съдебно обжалване от заинтересованите лица показва, че е постигнат нужният в тази хипотеза баланс между водещото конкурсно начало и своевременното преодоляване на кадровите дефицити, възникващи при освобождаване на длъжности в органите на съдебната власт“. Тази част беше разчетена от членове на СК, че трябва да се изчака изтичането на 9-те месеца.

Георги Чолаков вмъкна и друга тема за размисъл – за допускане на предварително изпълнение на решенията, с които магистрати се повишават. По думите му СК може да използва и тази процедура.

Атанаска Дишева пък изтъкна друго – ако има жалба срещу даден конкурс, докато приключи делото, ще изтече 9-месечният срок и така не е нужно да се чака. По думите ѝ СК на ВСС може да обявява конкурси всяка година, но само ако се намери механизъм те да приключват в тримесечен срок или поне в разумен срок.

Не е вярно, че един конкурс може да приключи за три месеца. Най-натоварено е Гражданското отделение на СГС. Конкурсът за преместване там е за едно място, кандидатите са двама. Има едно място, което ще бъде заето по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. На другото ще назначим магистрата, който спечели конкурса. Така и двамата ще бъдат назначени. В следващите 9 месеца ние няма да може да обявим конкурс, защото чакаме да изтече този срок, въпреки че няма да има следващ кандидат, който да бъде повишен“, заяви на свой ред Красимир Шекерджиев.

Като няма човек, който да упражни права, защо да чакаме 9-те месеца?, попита Вероника Имова.

След размяната на реплики с 11 на 0 гласа колегията отложи разглеждането на предложението на Боряна Димитрова.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ali baba
ali baba
26 февруари 2020 8:44
Гост

Факт е, че предложението на Димитрова е недообмислено, но е факт и че нещата не може да продължават така. Защото има командироване, продължаващо години. Защото конкурсите сае влачат по години, защото резултатът от конккурсите е несправедлив, защото малките съдилища в действителност са в колапс, защото е очевидно, че ВСС е в невъзможност да взема адекватни управленски решения, и много още

Offf
Offf
25 февруари 2020 21:05
Гост

От 8 години слушам само за съдията Цариградска от Луковит. То не са участия в съдийски съюзи, плюене по едни медии и хвалене по други (Свободна Европа). Смятам, че с поведението си, сама си предизвиква тези неща и се опитва да печели дивиденти от тях.

Je suis 193. al. 6!
Je suis 193. al. 6!
25 февруари 2020 16:23
Гост

Една от най-смислените разпоредби в ЗСВ, приемана през последните 10 години и все боде очите на някого! Показателно! Je suis 193. al. 6!

Пепи
Пепи
25 февруари 2020 19:09
Гост

Ти явно си от малцината, които си се доредил до по-висока длъжност чрез тази норма. Не мислете субективно.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 21:44
Гост

Пепи, и на твоята улица ще изгрее слънце. Искам само да си спокоен

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 16:11
Гост

Струва ми се, че Борянка не е обмислила добре идеята си. Как да се обявяват конкурси през 3 месеца, след като до встъпването по конкурс за по-горно ниво няма да е ясно къде ще се освободят места за по-долни нива. Единствените бройки, които могат да се планират отнапред са тези за пенсиониращите се. Те обаче далеч не изчерпват овакантяваните позиции – напр. кой да предвиди, че само през 2019 г. в СРС напуснаха 6-7 съдии по свое желание. Може ли да се предвиди и кой ще стане инспектор в ИВСС след 1 месец. А ако няма хора за пенсиониране през… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 15:49
Гост

Да си кажем правичката – чл. 193, ал. 6 ЗСВ пречи само на тези, които искат вечното командироване да продължи. Пречи и на тези, които искат продължително време да държат на къса каишка командировани и да им нареждат как да решат дадено дело. А че има трески за дялане в конкурсите – по това спор няма. Но точно чл. 193, ал. 6 ЗСВ, наред с отпадането на събеседванията, са комай единствените смислени промени в конкурсите, извършени при реформата през 2016 г. Всичко останало е глупост до глупост – като започнем от идиотската уседналост и свършим до разделянето на конкурсите за… Покажи целия коментар »

безобразие е най-слабата дума за кашата, сътворена
безобразие е най-слабата дума за кашата, сътворена
25 февруари 2020 17:51
Гост

Уседналостта въобще не е идиотщина, а частична спирачка пред парашутизъм за такива, които за година-година и полвина стигнаха от СГС до ВКС с оказаното им любезно съдействие. Наред с тази разпоредба обаче трябваше да има и ограничение да се кандидатства само за непосредствено по-горната инстанция.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 19:25
Гост

Много хубаво, даже прекрасно, но защо спирачката да е частична, а не пълна. Защо в момента няма подобна спирачка при преместванията по чл. 194 ЗСВ. А има ли уседналост при командироването. А при конкурсите за преместване след промените от 2020 г. защо уседналостта няма същото значение – може и през месец да се местиш на едно ниво. Не изтичат ли и по този начин кадровите ресурси. Кел файда, че сме запушили една дупка от ситото, а водата продължава да изтича през останалите…

Jee
Jee
25 февруари 2020 15:47
Гост

Ами командировайте тогава, ама наистина до конкурс и той да бъде обявяван действително след 9 месеца, а не да се забравя, след като положението е закърпено.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 15:43
Гост

Наистина трябва да се търси удачен механизъм конкурсите да приключват в тримесечен срок или в разумен срок.

Георги
Георги
25 февруари 2020 15:43
Гост

Вижда ми се малко „мисията невъзможна“.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 15:38
Гост

Даниела Марчева явно не е съгласна с решението на КС. Аз лично не смятам, че разпоредбата от ЗСВ противоконституционна.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 15:40
Гост

Но е съвсем права за наказателните съдии, които искат да станат граждански и участват в конкурси. Оценяването им в никакъв случай не може да бъде обективно.

Христо Иванов
Христо Иванов
25 февруари 2020 16:10
Гост

Тя каза само, че е дискриминационна, което съвпада с особеното мнение на съдия Стефка Стоева по това конституционно дело. Не е казала, че е противоконституционна.

пак на ВАС
пак на ВАС
25 февруари 2020 15:33
Гост

Хаха, както винаги прехвърлят на ВАС да им реши проблемите. Ама вие сте кадрови орган, а това е само един съдебен състав, може да реши нещо, с което никой друг в целия върховен съд да не е съгласен, а вие ще го приемете за чиста монета и божия истина ли? Хайде, моля!