Придобилият известност костинбродски съдия Ивайло Родопски днес не беше повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Със 7 на 6 гласа Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи предложението на Комисията по атестирането и конкурсите да се отхвърли искането за повишаване в ранг.

Името на Ивайло Родопски нашумя преди няколко години, когато Инспекторатът на Министерството на правосъдието извърши проверка на дейността на всички синдици в страната във връзка със сигнали срещу синдика Панайот Велков, който пък работеше с Румяна Ченалова по различни дела.

Тогавашният правосъден министър Христо Иванов внесе предложение във ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Родопски за нарушения на Етичния кодекс на магистратите и за действия и бездействия, накърняващи престижа на съдебната власт във връзка с работата му по делото за фалита на „Балкан Българска телевизия“ (ББТ). По време на проверката на инспектората на МП станало ясно, че Панайот Велков, като временен синдик, назначен от Родопски по искане на кредитора „Ноу Фрейм Медия България“, сключил договори за охрана с фирмата „Делта гард“ за 25 000 лв. месечно. Стигнало се до там, че за пазенето на едни и също помещения имало два договора, т.е. сумата набъбнала до 50 000 лв. на месец, с което увредил имуществото на ответната страна.

След проверката Велков бе изключен от списъка със синдиците, а тогавашният правосъден министър предложи съдия Родопски да бъде дисциплинарно наказан.

Дисциплинарният състав по казуса с Ивайло Родопски (който по това време беше командирован в СГС, но през 2015 г. се върна в РС-Костинброд) предложи той да бъде уволнен, но ВСС му наложи наказание намаляване на заплатата с 10% за една година.

Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на съвета с мотива, че съдия Ивайло Родопски е превишил и превратно е упражнил правораздавателната власт като умишлено е игнорирал принципите за независимост, законност и безпристрастност при изпълнение на служебните си задължения.

Петчленен състав на ВАС обаче отмени наказанието. Основният мотив бе, че Родопски е извършил нарушения, но те попадат в обхвата на функционалния му имунитет.

Днес Драгомир Кояджиков заяви, че няма да подкрепи предложението на КАК да не се уважи искането за повишаване в ранг, защото има окончателно произнасяне на съда, с което наказанието е отменено.

Даниела Марчева, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова обаче застъпиха обратната теза.

Марчева заяви, че фактите, които са изложени в решенията на ВАС са смущаващи и че не трябва да се гледа само дали съдията отговаря формално на изискванията на закона за повишаване в ранг, а да се вземе предвид и духът на закона. Даването на ранг е за високи професионални качества, а тук има съмнения в тях, каза Марчева.

Цветинка Пашкунова поясни, че петчленният състав на ВАС е отменил решението на тричленката, не защото липсват нарушения, а защото попадат във функционалния имунитет на съдията. Той е допуснал сериозни пропуски и нарушения при осъществяване на неговата професионална дейност, заяви Пашкунова.

В никакъв случай не бихме попаднали в противоречие с решението на ВАС. Не защото не са извършени описаните нарушения на процесуални правила и материалния закон, а защото е прието, че поведението на съдията попада под неговия функционален имунитет. Различно е положението, ако беше прието, че Родопски не е осъществил действията, респективно бездействията, които са послужили за налагане на дисциплинарни нарушения. Петчленният състав на ВАС е възприел фактическата обстановка, прието е, че са допуснати тези действия и бездействия“, заяви на свой ред Атанаска Дишева.

По думите ѝ, ако бъде подкрепено предложението на КАК, членовете на съвета няма да изпаднат в противоречие със закона.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев поиска да разбере защо Родопски не се е развил нагоре, а от 20 години е районен съдия. Има ли други проблеми, попита Магдалинчев.

Единственият отговор, който получи, беше, че Ивайло Родопски не се е явявал на конкурси или може би само веднъж и не е бил класиран.

Така със 7 на 6 гласа искането на Родопски да бъде повишен в ранг не бе уважено.

Днешното заседание на Съдийската колегия започна с едноминутно мълчание в знак на почит към Иван Велинов, бивш председател на Върховния съд и на Съюза на юристите. Той почина преди дни, а поклонението е днес.

Коментирайте

avatar