27 прокурори не бяха повишени на място в ранг, защото не са минали три години от предходното им повишаване. Това реши вчера Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) като нямаше обсъждане по темата.

Така сега прокурорите Йордан Ангелов (РП-Велико Търново), Теодора Йонова и Силвия Евстатиева (РП-Ботевград), Иван Иванов (РП-Костинброд), Николай Бочев, Радослав Воруков, Живка Мангърова и Светла Иванова от РП-Бургас, Диана Петрова-Йорданова, Светослав Великов и Ралица Драганова (РП-Русе), Таня Александрова (РП-Хасково), Десислава Трифонова (ОП-Бургас), Александър Михайлов (РП-Пловдив), както и обвинителите от Софийската районна прокуратура (СРП) Стоян Стоянов, Лидия Кръстева, Моника Михайлова-Митова, Теменуга Фачикова, Лилия Кариева, Илияна Кирилова, Деян Захариев, Юлиета Ушинска, Десислава Димитрова, Соня Петковска, Надежда Божилова, Даниел Сотиров и зам.-шефката на СРП Мима Куцкова-Дамянова ще трябва да изчакат да минат три години от предходното повишаване в ранг.

Всеки един от тях има 14 дни, за да обжалва решението на Прокурорската колегия пред Върховния административен съд (ВАС).

Други петима прокурори обаче бяха повишени на място в ранг като колегията обяви и от кога това нейно решение влиза в сила.

Обвинителите от РП-Сливен Яница Колева и Пламен Савов са повишени от 8 април, колегите им Катя Стаменова и Пенка Стойкова – от 29 април, а Вероника Димитрова (СРП) – от 13 май.

Големият брой заявления за повишаване в ранг не е изненада след решение на ВАС от януари.

По казус на прокурора от СРП Радослав Тодоров, съдът разясни какви са законовите изисквания (чл. 234 от ЗСВ), за да бъде повишен на място в по-горен ранг един магистрат.

Върховните съдии посочиха, че те трябва да имат три години прослужено време на съответната или приравнена длъжност, много добра оценка от последната атестация и са имат необходимия стаж за заемане на длъжността, съответстваща на по-високия ранг.

ВАС беше категоричен, че не е необходимо да са минали три години от последното повишаване в ранг, за да има ново: „ПК на ВСС неправилно е приравнила законовото изискване на чл. 234 от ЗСВ за прослужено време на съответната или приравнена длъжност с прослужено време на съответния ранг на една и съща длъжност. В случая е без правно значение това, че към момента на подаване на молбата му не е прослужил поне три години от настъпилата промяна, свързана с повишаването му в ранг „прокурор в апелативна прокуратура“, понеже това основание не е измежду основанията, посочени изчерпателно в нормата на чл. 234 от ЗСВ за прослужено време на съответна или приравнена длъжност“ (виж повече тук).

Решението на ВАС предизвика дискусия в Съдийската колегия по приложението на чл. 234 от ЗСВ. Кадровици решиха да сезират Върховния административен съд с искане за тълкуване на тази разпоредба в закона.

Все още обаче такова искане не е изпратено, защото членовете на СК на ВСС не могат да се обединят около текста и основанията. Очаква се то да бъде обсъдено на заседанието на Комисията за атестирането и конкурсите в понеделник, на което обеща да присъства и председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова. След това отново ще „влезе“ в дневния ред на колегията за одобрение. Председателят на ВАС Георги Чолаков заяви, че няма да участва в обсъждането и гласуването на предложението.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 март 2023 22:35
Гост

Дебилно решение на ВАС по казуса „Тодоров“. Значи ако имаш три години в РП, можеш за три седмици подред (на три поредни заседания на ВСС) да вземеш ранг ВКП ли? Ама така е, като прокурорските помощници от ВАС стават съдии в АС, няма кой да мисли!

Анонимен
Анонимен
17 март 2023 19:35
Гост

Ами като не може в 3 поредни седмици, да го напишат в закона, не да си измислят допълнителни предпоставки!

Симо
Симо
16 март 2023 12:01
Гост

Въобще не ме учудва, че членовете на СК на ВСС не могат да се обединят около текста и основанията.

Хари
Хари
16 март 2023 11:58
Гост

И всене пак не е необходимо да са минали три години от последното повишаване в ранг, за да има ново.

Симеон
Симеон
16 март 2023 11:53
Гост

E, щом не са минали три години от предходното им повишаване.

Бисер
Бисер
16 март 2023 11:54
Гост

Такива са правилата.

Анонимен
Анонимен
16 март 2023 11:06
Гост

Адекватният отговор: 27 жалби във ВАС

Тити
Тити
16 март 2023 11:55
Гост

Надали ще ги огрее.

Кулев
Кулев
16 март 2023 10:09
Гост

Така ще е

Банов
Банов
16 март 2023 10:09
Гост

Нищо изненадващо в решението им

Нина
Нина
16 март 2023 10:09
Гост

Това ВСС не се справя и има редица спорни решения, но истината е, че и да имаше друг състав на ВСС вероятно щеше да вземе същото решение. Някой се сетил, че иска бързичко да го повишават в ранг за да взема и повече пари, че стана страшно с тая инфлация. Ама не става така.

Кънчев
Кънчев
16 март 2023 10:08
Гост

И сега какво правим?

Иванов
Иванов
16 март 2023 10:08
Гост

И да обжалват в 14 дневен срок, едва ли резултата ще е различен

Чиндеров
Чиндеров
16 март 2023 10:07
Гост

Нямам думи. Това е толкова скандално решение, че нямам думи.

Стратиев
Стратиев
16 март 2023 10:07
Гост

Спорно решение. Но дори не е обсъждано.

Дамян
Дамян
16 март 2023 10:07
Гост

Според мен няма как преди да минат определените законови характеристики

Анониемн
Анониемн
16 март 2023 10:06
Гост

Еми трябва да минат три години. Няма как.

Анониемн
Анониемн
16 март 2023 10:06
Гост

С голямата баданарка, а ?