Висшият съдебен съвет преразпредели 31 длъжности за младши магистрати с оглед предстоящото откриване на конкурси.

Пет са щатните бройки за младши съдии, шест за младши прокурори и 20 за младши следователи.

Планирането на длъжностите за младши магистрати е с оглед разпоредбата на чл. 176, ал. 2 от Закона за съдебната власт, според който конкурсът за заемане на тези места се обявява през януари и се провежда през април.

Четири от длъжностите за младши съдии бяха открити в Софийския градски съд. Това стана, след като бяха съкратени две места в ОС-Бургас и по едно в Благоевград и Стара Загора. Петият щат бе открит в окръжния съд в Шумен като беше съкратено едно място в Плевен.

Наред с това, шест щата за редови прокурори бяха трансформирани в такива за младши в районните прокуратури в Димитровград, Провадия, Казанлък, Гоце Делчев и Нова Загора.

Наред с това бяха съкратени други шест щата за следователи в отделите към окръжните прокуратури в Пловдив, Благоевград, Добрич, Бургас, Сливен и Ямбол и толкова бяха разкрити за младши следователи в Специализираната прокуратура.

В 13 други отдели на окръжните прокуратури също бяха трансформирани щатове за редови следователи в такива за младши. Беше осигурено по едно място в Благоевград, Монтана, Пловдив, Хасково, Смолян, Кърджали, Плевен, Ловеч, Варна, Шумен, Търговище и Бургас и две места в Софийската градска прокуратура.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Оптимист
Оптимист
24 януари 2019 12:23
Гост

Идва нова вълна, усеща се пролет в системата, макар и бавно и трудно. Или пък съм прекалил с кафетата…

Анонимен
Анонимен
24 януари 2019 11:01
Гост

Успех на младшите магистрати!

Анонимен
Анонимен
24 януари 2019 10:44
Гост

С тези разпределения скоро няма да се реши кадровия проблем.

Питанка
Питанка
24 януари 2019 10:24
Гост

И защо има толкова много щатове за следователи и толкова малко за съдии?