Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъди как поетапно съдилищата да се върнат към нормалната си дейност. Една от първите мерки, предприети днес, беше, че службите по призоваването отново започнат да връчват лично, по телефона или по мейла призовки, книжа и съобщения по всички дела.

Същевременно до 7 май председателите на апелативните съдилища ще трябва да изпратят до ВСС становища по въпроса как постепенно да се възстанови работата, а предложенията им ще бъдат обсъдени от Съдийската колегия на 12 май.

Друга идея, която днес беше лансирана на заседанието на колегията, е в съдебните зали да бъдат поставени плексигласови прегради, както и озонатори за пречистване на въздуха. Но тя не беше гласувана.

Предложението за възстановяване на работата на службите по призоваване беше на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Той заяви, че ВАС е единственият, който работи почти на 100%, тъй като по силата на закона за извънредното положение е задължен да образува, администрира и разглежда 2/3 от делата, които по принцип се гледат в съда.

Това създаде пречка в самата процедура във връзка с призоваването. Насрочвайки делата в заседание, ние трябва да призоваваме страните по телефона, а някои от тях са извън София. Те не могат да влязат в столицата заради мерките срещу разпространението на вирусното заболяване, защото нямат призовки. На КПП-та не ги допускат. Призоваването по телефона препятства участие в процедурата“, каза Чолаков.

И добави, че в съдилищата има заповеди, с които са забранили на призовкарите да връчват призовки, книжа и съобщения, извън бързите производства, спазвайки решенията на Съдийската колегия за призоваване по телефона и по мейла.

По думите на Чолаков това води до буксуване на работата на съда и провеждането на заседанията, които ще се гледат след 13 май. Ако след 13 май, докогато е обявено извънредното положение, започне връчването на призовки, ще доведе до това дълго време да нямаме заседания, каза той. Затова предложи от списъка с мерките, предприети от Съдийската колегия, да отпадне забраната за лично връчване на призовки и това се разреши за всички видове дела, включително и на общите съдилища, като задължително се спазват мерките срещу разпространението на вирусната инфекция. А ако отсега започнат да се връчват съдебните книжа, проблеми със заседанията ще има само в първата седмица след 13 май.

Даниела Марчева категорично го подкрепи като допълни предложението – да се помисли за закупуването на плексигласови прегради, които да се сложат в съдебните зали, за да се защитят съдиите, както и да се закупят озонатори за пречистване на въздуха.

Чолаков каза, че такива вече има във ВАС и не са толкова скъпи. Той обясни, че председатели на съдилища са се свързали с него и той е дал координати за закупуване на прегради.

Боряна Димитрова пък призова колегите си да помислят по принцип за поетапно въвеждане на мерки за нормализиране на работата на съдилищата. И предложи председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов да разговаря с шефовете на апелативните съдилища, с които да обсъдят спецификите на съответния район и да излязат с идеи за нормализиране на работата на съответните органи.

Тя добави, че за разлика от административните съдилища, които имат самостоятелни служби за призоваване, в останалите съдилища на много места те са общи, т.е. окръжни и районни, а понякога и апелативни съдилища имат една служба. „Това прави голям брой призовкари, които следва да работят. Призовките, които са за различни населени места, обикновено се връчват чрез кметовете. Вероятно общите съдилища ще имат два пъти повече работа от административните, защото делата са повече. Затова предлагам председателят на ВКС да проведе разговор с председателите на апелативните съдилища, които да говорят с административните ръководители на окръжните и районните съдилища за координиране на поетапно пълно отваряне на съдилищата. Защото това, което се е случвало по време на извънредното положение във всеки регион е различно. Добре би било този път да се съобразим с практическата част на въпроса, как те предлагат поетапно отваряне на съдилищата с мерки за опазване на здравето и живота на колегите, страните по делата и гражданите“, заяви Димитрова.

Атанаска Дишева заяви, че ще подкрепи предложението на шефа на ВАС, като според нея може би е добре да се уточни с изрично решение на колегията, че с връчването на призовките не започват да текат срокове. Тя обаче възрази срещу това на Боряна Димитрова. Дишева заяви, че мерките трябва да се вземат от Съдийската колегия, защото шефът на ВКС няма такова правомощие.

Самият Лозан Панов също възрази срещу тази идея, като поясни, че мерките трябва да са унифицирани, а не да се съобразят със специфики, защото това ще доведе до различна практика, каквито случаи имало.

Георги Чолаков пък не се съгласи с идеята на Дишева за сроковете, защото в закона за извънредното положение изрично се казва, че те не текат. Освен това той уточни, че в съдебните си актове ВАС например посочва, че 7-дневният срок за обжалване започва да тече след отмяна на извънредното положение.

Членовете на съвета, които с изключение на Боян Новански, категорично изразиха подкрепа на предложението за възстановяване на работата по връчването на призовките, отделиха много време в спорове може ли колегията да възложи на председателя на ВКС да поиска становища, който да ги обобщи или няма такива правомощия.

В крайна сметка Боряна Димитрова предложи тя да поеме тази задача. А Атанаска Дишева и Олга Керелска изразиха готовност да се включват. Така колегията реши председателите на апелативни съдилища да изпратят становища до 7 май, а група в състав от Димитрова, Дишева, Кереска и Панов, който също поиска да се участва, ще изготви конкретни предложения, които ще бъдат обсъдени от кадровиците на 12 май.

Що се отнася до призоваването, то колегията реши да отмени т. 17 от мерките, които гласува в началото на извънредното положение, която гласи следното: „Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата съгласно приложението към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП за периода на обявеното извънредно положение“.

Същевременно по предложение на Цветинка Пашкунова колегията прецизира друга мярка – т. 18, като тя вече ще звучи така – възстановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела като то се извършва по телефона или по електронен път, а при липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и на хартиен носител по обичайния ред при създаване на необходима организация с отчитане на спецификата на съдилищата и вземане на мерки за ограничаване на разпространението на вирусната инфекция.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
29 април 2020 11:19
Гост

Очевадно противоречие! Седят вкъщи и заседават онлайн, за това как да вкарат системата да работи нормално???? Като си мислят че всичко е толкова нормално защо не са си на столовете ами на екран????

правен наблюдател
правен наблюдател
29 април 2020 11:06
Гост

Лозан Панов е велик юрист. Противниците му са елементарни хора, затова му опонират. Ако не е той начело на съдебната система, в България не може да има правосъдие и законност.

Някой от многото
Някой от многото
29 април 2020 3:11
Гост

Работя като ПРИЗОВКАР към съдебна инстанция.. Странно е да виждате тук призовкари, нали? Искам да ви кажа, че мерките, приети днес от тези безумци показва пълното им непознаване, невежество и некомпетентност на спецификата по връчването на съдебни книжа! А тя е доста по-различна от посочената в законите. Призовкарите сме принудени да разнасяме по 50 документа дневно на различни адреси. 80% от адресатите или ги няма, или се укриват. Това налага да се съберат сведения от съседи – живее или не живее търсеното лице, от колко вр. не живее и целия частен случай с него. Хората са страшно мнителни и оскотели,… Покажи целия коментар »

123
123
29 април 2020 10:35
Гост

Това състояние на нещата прогнозирах преди около 2 месеца (не се самоизтъквам) – когато не се взимат адекватни мерки (бързи, навременни, решителни), се достига до този резултат. ВСС трябваше незабавно да започне дейност по дегитализация на съдебната система – тъй като не могат да се проведат толкова бързо обществени поръчки за закупуване на необходимата техника, трябваше незабавно да се прехвърлят копирни центрове от малко натоварените към високо натоварените съдилища, като всички съдебни служители, вкл. и съдебните помощници (по график и при спазване на всички необходими противоепидемиологични мерки) да се включат в сканирането на съдебните книжа; да се даде възможност или… Покажи целия коментар »

Чичо
Чичо
29 април 2020 11:54
Гост

Все някога ще трябва да се започне работа ! Не знам какво предлагате – почивка до ноември , която да прелее в нова грипна ваканция ???

Провокатор
Провокатор
28 април 2020 17:35
Гост

ВСС започва да се събужда от зимно-пролетния си сън . Според мен пластмасовите прегради в съдебните зали вече трябваше да са монтирани и да беше мислено как призовкарите да връчват книжа . Например , банки , застрахователи , кредитни компании , въобще големи дружества и адвокатски кантори няма пречка да установят ред за получаване на книжа при минимален риск . Няма нищо невъзможно , нужно е да има мисъл и организация . Иначе след отпадане на карантината призоваването ще е трудно и ще става много бавно , а при забавени множество дела и отлагане на дело заради нередовно призована страна… Покажи целия коментар »

Контрол
Контрол
28 април 2020 15:35
Гост

Тъпаци, ще сложите призовкарите в плексигласови скафандри ли?
Или ще почнат да се разболяват от гражданите, после един – друг, после – служителите на съда, и после – да разнасят измежду гражданите…

Анонимен
Анонимен
28 април 2020 12:57
Гост

Панов е напълно прав. Не бива да се допуска да се стига до различна практика.

Анонимен
Анонимен
28 април 2020 12:55
Гост

Тия плексигласови прегради не зная до колко са надеждни.

Анонимен
Анонимен
28 април 2020 12:46
Гост

Как ще връчват лично призовки по дела, книжа и съобщения? Та нали трябва да се избягват контакти.

адвокат
адвокат
28 април 2020 22:42
Гост

Аз пък не съм длъжен да приемам по електронен път съобщения и книжа.Щом ги е страх лично да отиват на пощата,съда да се харчи за услуги,пък когато ме намери пощальона тогава ще ми връчат книжата.

Obretenov
Obretenov
28 април 2020 12:39
Гост

Искаме си свободата. Не искаме изолация до Коледа

Лалов
Лалов
28 април 2020 12:39
Гост

Споко. Няма да е Коледа. Ще е до по-късно

Анонимен
Анонимен
28 април 2020 12:40
Гост

А, искате ли да сте здрави?

адвокат
адвокат
29 април 2020 2:19
Гост

Не- те искат да не са живи, но са толкова елементарни, че дори не го разбират. Прави впечатление наплива от всякакви коментатори- неюристи, без значение дали статиите са на юридическа тематика или не. Оспамили са всяка тема до такава степен, че на човек не му се иска да коментира даже под чисто юридически теми. Платени тролове- какво да ги правим, след като модераторите не ги трият…

Малина
Малина
28 април 2020 12:38
Гост

Добри решения

Cerkov
Cerkov
28 април 2020 12:38
Гост

Ще перефразирам, защото мога – Нормалност всяка, тука оставете!

Аналог
Аналог
28 април 2020 12:38
Гост

Ами добре е да има нещо наподобяващо нормалност, но всички знаем, че докато не измислят пустата ваксина или там каквото има, няма да се докопаме до нормалността от преди пандемията

WaslaW
WaslaW
28 април 2020 12:37
Гост

@Всеки дудня само за това как да се върнем към нормалния живот. Обаче нормален той няма да е докато има тези изолации и проверки за щяло и нещяло. На почивка как ще идете? Кеф ли ще ви е да идете на море и да ви кажат от тук до тук седите на плажа, в толко си часа се прибирате, после няма заведения няма нищо и ще си седите в стаята. Какъв е кефа за това>? А все ще намерим начин да работим. Това да не се притесняват. Ше работим някак си все.

Gerova
Gerova
28 април 2020 12:37
Гост

Да де то не се изисква кой знае какво усилие за да работим. Просто трябва да зяпаме едни екрани и да натискаме клавишите. Ама забавления няма. Скоро ще изчаткаме.

Гери
Гери
28 април 2020 12:42
Гост

Без море ще се преживее една година. Повярвайте ми, не е болка за умирачка.

Павлова
Павлова
28 април 2020 12:35
Гост

Не знам как ще стане. С тия рестрикции и проверки на всеки метър.

RisteV
RisteV
28 април 2020 12:34
Гост

Редно е постепенно да се връщаме към нормален живот

WaslaW
WaslaW
28 април 2020 12:35
Гост

Каква нормалност ви гони? Да ви проверяват с КПП-та дали напускате града и защо го напускате, да не можете да идете на почивка. Само за работата се говори да бъдела нормална. А почивка ще има ли?

Анонимен
Анонимен
28 април 2020 12:58
Гост

А, дано това да се случи по-рано. Вече не се издържа тази изолация.