Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) засега няма да обсъжда предложението на министъра на правосъдието Данаил Кирилов за уволнението на обявения от САЩ за корумпиран съдия от Специализирания наказателен съд Андон Миталов.

Кадровиците дадоха 7-дневен срок на Кирилов да изложи фактически обстоятелства за твърдените нарушения, извършени от Миталов – за виновно неизпълнение на служебните задължения, като министърът трябва да посочи дата, място и номер на делото, за които казва, че има извършени нарушения, кои разпоредби на НПК са нарушени, какво е твърдяното дисциплинарно провинение, както и да предостави доказателства за това. Освен това Кирилов трябва да каже и как е узнал за нарушенията.

Решението беше взето единодушно от Съдийската колегия. Отвод си е направил само Севдалин Мавров.

Кирилов: Бездействието не помага за укрепване на доверието в правосъдието

Самият Кирилов беше на заседанието на колегията, за да защити предложението си за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията от СНС. Правосъдният министър е категоричен, че престижът на съдебната власт и на държавата е накърнен и свидетелство за това е изявлението от Държавния департамент на САЩ, с което беше обявено името на съдията Андон Миталов като замесен в „сериозна корупция“.

„Аз възприемам изказването на държавния секретар на САЩ за засягане престижа на съдебната власт и престижа на държавата. Изявлението е във връзка с правен факт – прилагане на националното законодателство на САЩ“, каза Кирилов. По думите му доказателства за уронения престиж са публично известни и достъпни и няма необходимост от излагане на допълнителни такива. Все пак поясни, че в дадения му седемдневен срок от Съдийската колегия ще предостави още доказателства. За целта днес е получил материалите от предварителната проверка на Инспектората към съвета по казуса „Николай Малинов“. За изводите на ИВСС направи следната аналогия – когато е освобождавал директора на ГДИН, нарушенията са били изложени на 75 страници и също толкова са били мотивите за уволнението. А в доклада на ИВСС имало едно изречение.

В отговор на въпрос все пак не са ли необходими доказателства за твърденията на САЩ, Кирилов заяви: „Тези твърдения би следвало да бъдат разследвани. Ако чужда държава има доказателства, то те ще бъдат релевантни за българското правосъдие. При това положение българското правосъдие не трябва да е безучастно, а да проведе разследване. В този смисъл са и действията на ВСС, който поиска справки от всички засегнати институции“.

Ако от САЩ откажат да ни предоставят информация по случая, според Данаил Кирилов, българските власти ще трябва да „извървят всички възможни производства с елемент на разследване и да съберат доказателства, за да направят извод дали има данни или не за извършено конкретно престъпление или нарушение“.

По думите на правосъдния министър бездействието не помага за укрепване на доверието в правосъдието. За да има доверие трябва да има съответни и адекватни действия, заключи Кирилов.

Малко преди това председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов  изпрати напомнителни писма до главния прокурор Иван Гешев и до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), че очаква информация от тях по повод на изявлението на държавния секретар на САЩ Майкъл Помпео. От тях става ясно, че до днес те не са отговорили дали срещу съдия Миталов има разследване или проверка на антикорупционната комисия, както и въобще някакви сигнали и жалби до двете институции.

Междувременно ВКС публикува единствените досега публично огласени данни за Миталов (можете да ги видите тук). Те са от Инспектората към ВСС. Както „Лекс“ вече писа, ИВСС провери сигнал от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, свързан с определението на съдията, с което разрешава на обвинения в шпионаж шеф на движение „Русофили“ Николай Малинов да пътува до Москва, за да получи орден от президента на Русия Владимир Путин. ВКС огласиха не само отговора на ИВСС, че предварителното им проучване по случая показва, че няма основание за образуване на проверка за почтеност, но и самото определение на Миталов, с което пуска Малинов да замине за Русия.

На извънредно заседание след обявяването на съдията за корумпиран в специално изявление на Държавния департамент, Съдийската колегия реши да изиска доказателства от САЩ, но досега отговор от там няма.

Докато се чака дали въобще ще бъдат предоставени данни от чуждата държава, министър Кирилов поиска уволнението на Андон Миталов.

Председателят на ВКС: Предложението за уволнение има много неясноти и непълноти

Преди заседанието на Съдийската колегия Лозан Панов коментира предложението на министъра на правосъдието. „За да пренесем темата извън политика и емоции, е важно да се направи задълбочен анализ на чл. 68 НПК, дотолкова доколкото в предложението на министъра за образуване на дисциплинарно производство и уволнение на съдия Миталов се релевират доводи в тази насока. За да се стигне до основателност на едно предложение, то трябва да е допустимо и да сезира по вадилен начин Съдийската колегия на ВСС. Без по никакъв начин да обезпокоявам най-добрия юрист на управляващите, смея да кажа, че това предложение съдържа множество непълноти и неясноти“, заяви председателят на ВКС.

Той обясни, че не е ясно кои са конкретните действия от страна на Андон Миталов, с които е накърнил престижа на съдебната власт и е нарушил служебните си задължения, кои конкретно действия или бездействия са извършени, по кое дело и т.н. Много е важно да се посочат и доказателства за това с оглед преценката на искането на министъра на правосъдието, каза още Панов.

Той напомни, че в становището на инспектора от ИВСС (Юрий Кръстев – б.а.) се казва, че не е необходимо да се сезира първо прокурора с искане за разрешение на Малинов да напусне страната, а е допустимо на основание чл. 68 ал. 6 във вр. с ал. 5 от НПК искането да се отнесе директно до съда.

По отношение на това в каква ситуация се намира в момента съдия Миталов, председателят на ВКС заяви, че е поставен в такава, в която трябва да доказва отрицателни факти, в такава, която е посочено, че е свързан със сериозна корупция и трябва да доказва, че не е така. „Много често се задава въпросът защо няма осъдителни присъди за корупция, а за да има такива, трябва да има дело, за да имам дело – трябва да има обвинителен акт, за да има обвинителен акт – трябва да има досъдебно производство. Затова е много резонен въпросът образувано ли е такова, кога, на какво основание и при какъв законен повод. Това е важен въпрос, защото когато е използвана думата корупция, е много важно някой да е получил облага, материална или нематериална и да е пропуснал да извърши нещо или да го е извършил. Това предполага наказателен казус, а до момента никой не е заявил да съществува такъв“, каза още Панов.

Съюзът на съдиите изпрати становище до Съдийската колегия, в което заяви, че започването на дисциплинарно производство в случая е недопустимо и дори би уронило престижа на съдебната власт и би засегнало нейната независимост. Като посочва, че от една страна то би създало у гражданите неприятното внушение, че ако не беше изразената позиция от САЩ, твърдените нарушения на съдия не биха били повод за загриженост на българските власти.

„От друга страна (и именно това е от съществено значение), иска се преследване на съдия поради неправилно приложение на закона. Преценката за правилното приложение на закона не е от компетентността на министъра на правосъдието, нито на административния орган ВСС, а единствено на съда в съответния наказателен процес. Нарушаването на този ясен постулат ще доведе до накърняване на принципа на върховенство на правото и до намеса на политическата власт в независимото правораздаване, още повече че членовете на Съдийската колегия на ВСС, избрани от съдии, са малцинство“, заявяват от ССБ.

И напомнят, че министърът не твърди в предложението си за Миталов, че съдията е извършил умишлено престъпление от общ характер, не се сочат и факти, които да навеждат, че действията на съдията представляват недобросъвестно умишлено нарушаване на служебните му задължения.

„Във внесеното от министъра на правосъдието предложение не се излагат никакви твърдения, че действията на съдия Миталов не представляват т. нар. грешка в закона (изобщо не коментираме дали такава е допусната, защото това не е от компетентността на нито един държавен орган освен съда в наказателния процес), а представляват  недобросъвестно и преднамерено умишлено нарушаване на служебните му задължения – по чл. 3 от ЗСВ (при постановяване на актовете си да се основава на закона и събраните по делото доказателства) и по чл. 4 от ЗСВ (да изпълнява функциите си безпристрастно)“, пишат от организацията.

И заключават, че след като предложението не се обосновава с преднамерена неправомерност на действията на съдия Миталов и не се излагат твърдения, че съдебният му акт представлява акт на произвол, на който само привидно е придадена форма на правосъдие, предложението е очевидно недопустимо.

 

33
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Питанката
Питанката
12 февруари 2020 13:04
Гост

Викат Миталов пред ВСС да декларира под страх от наказателна и дисциплинарна отговорност, дали и какво е направил, да заяви, че не е корумпиран. И с това се приключва. Но обаче…, ако след това се окаже, че нещо не е така, както го е заявил да му се търси отговорност.

обикновен магистрат
обикновен магистрат
11 февруари 2020 16:48
Гост

Искам да попитам -има ли тук някой състудент на този виртуоз на правната мисъл ,изявяващ се като министър на правосъдието ?Досега не съм срещал негов съвипусник и вече ме гложди сериозно съмнение дали Барни е завършил право или развява фалшива диплома ??

юрист митници
юрист митници
11 февруари 2020 16:03
Гост

Само за сведение, в английския прилагателното ‘corrupt’ има по-широко значение и освен „корумпиран“ може да означава също и „покварен“, „компрометиран“. Използва се също по адрес на бюрократи, които превишават правомощията си, полицаи, които бият и тормозят, без да са уличени да го правят за облага (което е корупция в тесен смисъл). Действащите лица в епицентъра на събитията явно останаха изгубени в превода (дано някой от тях чете тук, да се усетят навреме). Как пък нямаха един читав англоговорящ служител да им го преведе.. Иска ми се да напиша това в имейл до Данаил Кирилов, симпатичен ми е със всичките усилия… Покажи целия коментар »

Magda
Magda
11 февруари 2020 17:52
Гост

Какво значение има какъв смисъл влага САЩ, нали прилагаме българските закони? Или сме протекторат?

наблюдател
наблюдател
11 февруари 2020 12:07
Гост

Ха да видим султанския ибрикчия каква ще я свърши.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:42
Гост

Съдийската колегия добре изиска доказателства от САЩ, ама има да си почака.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:43
Гост

Кирилов си вкара автогол с искането за това уволнение. Сега ще го видим какви доказателства ще дава.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:40
Гост

Е, за цели седем дни все някой ще напише на Дани обосновката. Те за нула време му пишат предложенията за изменение на законите, та сега ли.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:39
Гост

Севдалин Мавров в последно време много ме учудва. Кирилов наистина трябва да се аргументира.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:23
Гост

Изненадан съм от позицията на Панов, отдавна не е бил толкова принципен. Обаче сега ще си развали рахатлъка с американците.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:24
Гост

По-важно му е явно да кове властта, да е опозиция, отколкото да е международно кооперативен.

Пепи
Пепи
11 февруари 2020 17:54
Гост

Лозановите поддръжници са противници на Търмп, така че няма нищо героично в тази му поза.

отдавна не пия кола
отдавна не пия кола
11 февруари 2020 12:20
Гост

Ха дано ! Тогава ще започна да му свалям шапка.

дани бре чети
дани бре чети
11 февруари 2020 11:18
Гост

А сега при тази снимка някой да каже, че Дани не чете!

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:26
Гост

Добре, че фотографът го е предупредил този път да не държи книгата на обратно.

the best
the best
11 февруари 2020 11:12
Гост

Сега най-добрият юрист ще намери доказателства. Ще видите. Като толкова му се подигравате.

JJOkocha
JJOkocha
11 февруари 2020 10:57
Гост

Дайте да дадем е положението. Извикайте Херо да ви даде доказателства.

може да изскочи заек
може да изскочи заек
11 февруари 2020 10:57
Гост

Може пък ДК като поиска от прок и компи да му пратят на него нещо, щото Лозан го нямат за нищо и според мен на инат не му отговарят на писмата. Което е срамно, защото все пак ти пише председател на ВКС, какъвто и да е той

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 10:57
Гост

какъв заек? то мишка няма 🙂

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 10:59
Гост

Цялата работа е, че американците обслужват собствените си интереси противопоставяне с Русия и по идея на нашата си прокуратура дадоха курбан един съдия, за да си обслужи нашата си прокуратура собствената война със съда.

наблюдател
наблюдател
11 февруари 2020 12:16
Гост

Въпросът е дали ВСС и евентуално българския съд ще обслужат интересите на САЩ и дори на НАТО (който съюз според Макрон е в мозъчна смърт). А иначе Русия разби илюзията им за еднополюсен свят след като отказа да бъде суровинен придатък на Запада.

юрист
юрист
11 февруари 2020 16:08
Гост

И води хибридна война срещу демократичните институции в Европа и подкрепя терористична диктатура в Близкия Изток, да добавя, че пропускаш

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:27
Гост

А като във ВСС питат Панов, а той се изнизва без коментар. Това да не е достойно от негова страна?

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 10:55
Гост

Ха сега, какво ли ще даде той, като от щатите няма нищо. Лошо Седларов, лошо!

прб защо мълчи
прб защо мълчи
11 февруари 2020 10:35
Гост

За мен е недопустимо мълчанието на ПРБ и КПКОНПИ. Да няма образувано ДП или проверка е съвсем нормално, но да се крие това е глупаво. Кажете си – няма и това е, ако има пък кажете за какво е, на какъв етап е. Много е странно това мълчание!

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:28
Гост

Цацаров и Гешев са потайни този път. Ама като напипат нещо като улика го развяват като прани гащи пред медиите.

политика, братко
политика, братко
11 февруари 2020 10:33
Гост

Ха сега да видим правова държава ли сме или не. Ме бих упреквал толкова яростно Дани. Той е и политик и ходът му е политически. Сега е работа на ВСС да му откаже, докато не излязат някакви реални доказателства и така.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 10:26
Гост

Защо при закрити врата? Нима има някакви данни, които биха го опозорили повече от посочването с пръст от американците?

най-добрият юрист
най-добрият юрист
11 февруари 2020 10:28
Гост

Няма, ама такъв е законът. След като има предложение за дисциплинарно производство няма как обсъждането да е публично. За първи път Лозан да ме изкефи – Дани К. най-добрият юрист на управляващите… За съжаление май е прав.

йорист
йорист
11 февруари 2020 10:29
Гост

Тук е моментът да напомним, че колегата Кирилов взе приза „Йорист на годината“ на „Правна лудост“. Заслужено!

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2020 11:30
Гост

Направо си е за „Златен скункс“, ама хайде!

зоолог
зоолог
11 февруари 2020 12:10
Гост

Ако имате предвид магаренцето Йори от онзи детски филм, то не съм съгласен. Този е голямо магаре ! Вярно, не е инатливо пред стопанина си, защото му целува ръцете.

произвол
произвол
11 февруари 2020 10:25
Гост

Какво да го прави – докато от САЩ не покажат някакви доказателства, или пък от прок и КОНПИ, за какво да му образуваш дисциплинарка? Това ще е произвол