Висшият съдебен съвет (ВСС) решава дали да освободи Иван Гешев като главен прокурор. Исканията за това са на двама министри на правосъдието – проф. Янаки Стоилов и Надежда Йорданова.

Рано сутринта прокуратурата огласи становището на Гешев по искането на Янаки Стоилов (за него виж по-долу), а преди началото на заседанието на ВСС главният прокурор коментира: „От две години съдебната реформа цели само едно – да се овладее прокуратурата, да се отстрани съответният главен прокурор и да се сложи някой послушен и съдебната власт да изпълнява поръчки“.

Обсъждането във ВСС започна с внесеното преди година искане на Янаки Стоилов. По време на дискусията броят на членовете на съвета варираше между 15 и 19 души, а за отстраняването на главния прокурор от поста му се изисква мнозинство от 17 гласа.

Дебатът по искането на Янаки Стоилов

Първото основание, посочено в предложението на проф. Стоилов е за избирателно и тенденциозно разгласяване на данни от досъдебно производство, представляващо нарушение на чл. 32 и 33 от ЗСРС и публични изявления и коментари, които показват пристрастност и предубеденост и нарушават презумпцията за невиновност. Става дума за разгласяване на данни, придобити чрез специални разузнавателни средства, от разговори на президента Румен Радев и командира на Военновъздушните сили ген. Цанко Стойков, както и на обвиняемия бизнесмен Васил Божков с журналиста Огнян Стефанов и бившия депутат от БСП Александър Паунов. Визира се и интервю на Гешев пред Нова телевизия от 2020 г., в което той разказва свидетелски показания на бившия съветник на държавния глава Илия Милушев. В предложението се сочи, че е нарушен Законът за СРС като са разгласени данните, събрани чрез специалните разузнавателни средства като това е станало със знанието и по разпореждане на главния прокурор.

След като правосъдният министър Надежда Йорданова представи казуса, Иван Гешев заяви, че искането не е обосновано с целите на закона, а с конюнктурни политически цели. По думите му така се цели овладяване на съдебната власт, смяната на главния прокурор с вероятно някой, който е послушен и злепоставянето на ВСС и поставяне под въпрос на моралния интегритет на членовете му. „Аз няма да бъда послушен и никога не съм бил послушен. Цели се използването на прокуратурата за неправомерни цели, както се използва МВР, вероятно както ще се използва и КПКОНПИ, маскирано като съдебна реформа“, каза Иван Гешев.

Той заяви, че не е разпореждал да се публикуват въпросните данни, а в прокуратурата има правила за медийна комуникация и те се спазват и това основание нямало нищо общо с него.

„Няма как да нося отговорност за медийната политика на отделните прокуратури. Дори и да бях дал такова разпореждане, това не е нарушение, защото има разрешение на наблюдаващия прокурор по чл. 198, ал. 1 от НПК. Колко пъти прокуратурата е обвинявана, че е скрита, че не дава информация, ние предоставяме другата гледна точка при спазването на закона. Изявленията в голямата си част, са давани след проверени открити съдебни заседания. Едва след това прокуратурата е давала становище. По тази логика да се иска отстраняване и на съдии, защото заседанията са публични и тази информация е изнесена публично“, каза Гешев. И допълни, че не е новина, че определени политици се опитват да защитават Васил Божков, който по думите му е невинен, само обвиняем, но може да се върне в страната и да се докаже, че е невинен.

След изявлението му Атанаска Дишева попита дали Иван Гешев е съгласен с публикуването на данни от СРС на сайта на прокуратурата, дали има някакъв проблем с огласяването на разговорите на президента и дали е предприел някакви мерки спрямо хората, които са сторили това.

„На какво основание и за какво да предприема мерки? Не е извършено нарушение, но вие имате право на всякаква интерпретация“, отговори Гешев

Няколко от членовете на съвета попитаха правосъдния министър дали има писмени доказателства за издадени разпореждания от Гешев. Надежда Йорданова обясни, че не разполага с писмени указания, предположението е, че са устни, но самата тя не е присъствала на тяхното издаване. И допълни, че изводът за нарушение на етичните правила с изнасянето само на извадки от досъдебни производства е направен с оглед правомощието на главния прокурор.

„Къде в законодателството пише, че мога да давам устни разпореждания. Какво си говорим тук, казвате, че извършвам закононарушение ли?“, реагира Иван Гешев.

Калина Чапкънова заяви, че някак изкуствено се прави опит да бъде изместен дебатът в друга посока и евентуално да бъдат допълнени исканията с някои съждения на министъра. „Трудно ми е да се ориентирам какви са наведените нарушения. Твърди се, че вероятно са издадени устни разпореждания. Няма нужда да обяснявам, че ние трябва да знаем кой, кога и къде е извършил соченото нарушение. И най-вече как е осъществено – какви действия са извършени. Моето становище е, че категорично не е доказано, че са извършени нарушения“, каза Чапкънова.

Както тя, така и други нейни колеги се спряха на въпроса в кой момент СРС стават ВДС и дали може да се разгласяват такива данни. Позовавайки се на едно решение на ВКС от 2007 г. (виж тук), Чапкънова, Йордан Стоев и Огнян Дамянов заявиха, че няма никаква пречка ВДС да бъдат съобщавани с разрешението на наблюдаващия прокурор.

А след въпрос на Олга Керелска дали има постановления на наблюдаващите прокурори, с които СРС-та се трансформират във ВДС, Огнян Дамянов изнесе кратка лекция: „След получаване на разрешението, СРС се работи от други лица, не от прокурора. Той разполага с тях, когато станат част  от наказателното производство. Той има тази информация, когато е станала част от наказателното производство като има процедура за унищожаване на останалите, които не са станали доказателства. За разговора на президента – досъдебното производство е образувано срещу друго лице, спрямо което се прилагат СРС. Ако мен ме подслушват и вие, г-жо Керелска, ще бъдете записана“.

Вероника Имова също защити позицията, че няма нарушение при разгласяването на данните от тези разговори. Тя допълни и друго: „Такива именити юристи (има се предвид проф. Янаки Стоилов и Бойко Рашков – б.а.) са допуснали неточност като са посочили, че Законът за СРС е специален пред НПК. Това е абсолютен правен абсурд, който не би си позволил нито един правник“. Тя заключи, че няма незаконосъобразни действия по това основание.

Йордан Стоев на свой ред заяви, че от дискусията до момента на всички пеналисти е станало ясно, че няма разпространение на СРС, а има оповестяване на ВДС, което е разрешено по съответния ред. „Ние нямаме предмет, а когато нямаме предмет, няма какво да обсъждаме какво е нарушено и какво не е нарушено“, каза Стоев.

Боян Новански пък каза, че ако на някого не му харесва чл. 198, ал. 1 от НПК, да вземе да го промени. „Разпоредбата съдържа точно 12 думички. Тя си стои и не може да правим други изводи“, каза Новански.

Според Атанаска Дишева обаче по този случай има нарушение. По думите ѝ разгласяването на данни от СРС е подчинено на общия режим в ЗСРС. Тя напомни, че ненапразно има състав в НК, който инкриминира разгласяването на данните от СРС. В случая разпространението на данните от СРС е станало в противоречие на ЗСРС, е мнението на Дишева. Тя допълни, че макар да не е доказано, че има разпореждане за публикуването на тази информация на сайта на прокуратурата, медийната политика е на пряко подчинение на обвинител №1 и той носи отговорност за нея.

Дишева цитира и правилата за медийната комуникация на прокуратурата, в които се казва, че при предоставянето на информация се спазват принципите на законност, безпристрастност, защита правата на хората, на класифицираната информация, личните данни и при спазване на презумпцията за невиновност.

„Тези правила обосновават виждането и разбирането, че главният прокурор е отговорен за медийната политика. Извадковото предоставяне на информация като елементи от записи е в нарушение на закона. Главният прокурор е следвало да предприеме съответните действия и да каже, че не одобрява подобно публикуване. Дори и да приемем, че няма нарушение на ЗСРС, защото видите ли, е неприложим, защото има разрешение, извадковото представяне представлява нарушение на принципа на защита на правата на гражданите, на презумпцията за невиновност и на личните данни, все принципи, залегнали в правилата на прокуратурата“, каза Дишева.

Според нея разпространението на тази информация е било в съответствие на преследването на политически цели като това е в отговор на върнатия от президента указ за избора на Иван Гешев за главен прокурор. „След това имаше едно публично оповестено становище на главния прокурор, че се преустановява комуникацията с президента“, каза Дишева. И накрая изрази учудването си по повод изказването на Гешев, че Божков трябвало да доказва невинността си. „Това според мен представлява същностно неразбиране на презумпцията за невинност. Едно обвиняемо лице не е нужно да доказва своята невинност, а прокуратурата трябва да докаже вината“, каза Дишева.

Второто посочено от проф. Янаки Стоилов основание в искането за отстраняването на главния прокурор е за липсата на еднакви критерии при преценката и действията по случаи, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности. Тук се има предвид огласената част от комуникация между бизнесмена Пламен Бобоков и бившия президентски секретар Пламен Узунов.

Дебатът бе кратък с препратки към становищата по първото основание като отново бяха посочени аналогични аргументи – няма доказателства Гешев да е давал разпореждания за публикуването на тази комуникация на сайта на прокуратурата.

Третият пример, посочен от проф. Янаки Стоилов се отнася до използването на Бюрото по защита към главния прокурор (сега към МП) за влизането в сградата на президентството, което според него е злоупотреба със задължения и е в нарушение на принципите на разделение на властите и на пропорционалност. Определя го и като недопустимо посегателство над друга конституционно установена държавна институция. В допълнението, направено от Надежда Йорданова, се посочват редица медийни публикации, в които тази акция се окачествява като щурм и нахлуване. Цитирани са и статии в чужди медии и се прави извод, че с тези действия е уронен престижът на съдебната власт, а прокуратурата е била поставена в унизителна политическа обвързаност. Тази акция даде началото на мащабни антиправителствени протести през 2020 г. с искане за оставката и на главния прокурор.

Във връзка с този случай Гешев заяви, че всички действия са били правомерни – обиските и претърсванията са извършени след разрешение от две съдилища. Той добави, че е постъпило искане от наблюдаващия прокурор за охрана на действията по разследването, което е било одобрено от Гешев и служителите на бюрото са съдействали. „Спазил съм закона като съм осъществил правомощията, които към онзи момент съм имал възможност да осъществя. Прокуратурата не носи отговорност за недобросъвестното посочване на факти и обстоятелства. Не изключвам правото на всеки български гражданин да има политическо становище“, каза Гешев.

Атанаска Дишева попита кое е налагало използването на служителите от бюрото, на което Гешев отговори, че е отговорил на въпроса в становището си.

Калина Чапкънова пък заяви, че не ѝ е ясно как се е стигнало до нарушение на принципа на пропорционалност и как той е свързан с този за разделението на властите. В Договора за ЕС е залегнал този принцип за пропорционалност, каза тя, но според нея той се тълкувал твърде широко, а в случая е приложим НПК, в който има много принципи, но не и такъв за пропорционалност. „Категорично не виждам някаква връзка между тях и принципът за пропорционалност, който тук е неприложим“, каза Чапкънова.

Георги Кузманов пък попита министъра защо използва израза нахлуване в предложението си. „Използвана е повече сила и принуда спрямо необходимото за постигане на легитимни цели“, отговори Надежда Йорданова. А що се отнася до принципа за пропорционалност, тя напомни на кадровиците, че България е осъдена в доста случаи именно за нарушението на този принцип.

Огнян Дамянов отвърна, че в случая с президентството е нямало сила и принуда и попита главния прокурор дали в други случаи е разрешавал на служителите на бюрото да присъстват на следствени действия.

Гешев веднага отговори – в десетки други случаи. И посочи разследвания за проституция, наркотрафик, лихварство, други престъпни групи, припомни и за акцията в екоминистерството, при която беше арестуван тогавашният министър Нено Димов. „Тогава се работеше активно по организираната престъпност, сега не е така и това не е по вина на прокуратурата“, каза Гешев, имайки предвид закриването на специализираните съдилища и прокуратури. Всъщност многократно в своите изказвания днес главният прокурор споменаваше тази законодателна промяна, като неведнъж прогнозира, че това няма да доведе до нищо добро.

Евгени Иванов също се включи като заяви, че гледал акцията по медиите и е впечатлен от понятията „нахлуване“ и „щурм“ и заяви, че все едно се говори за превземането на Бастилията през XVIII век. „Аз щурм не видях, нито имаше барикади, нито имаше гвардейци, нито хора с гранатомети. Познавам част от колегите, които извършиха следствените действия. Те спокойно влязоха в сградата на президентството. Бяха посрещнати на входа от служители в президентството, бяха чекирани, получиха бадж и бяха съпроводени до помещенията, които трябваше да претърсят“, разказа Иванов.

Олга Керелска се изуми в каква реалност живеят те и попита Гешев дали си е давал сметка за последиците от тази акция. Попита и дали това, което се е случило след влизането в президентството е резултат от медийно отразяване и че хората не са разбрали, че нищо особено не се е случило, а става дума за обикновени процесуално-следствени действия. Не последва отговор, а уточнение, че въпросите са извън процедурата.

Последното основание, посочено от проф. Янаки Стоилов е за нарушение на принципа на случайното разпределение на делата чрез създаване на спецотдели в СРП и СГП, в които участват командировани магистрати. Иван Гешев посочи, че е дал вече подробни обяснения. Допълни, че е имало проверки от ИВСС и от по-горни прокуратури и нарушения не са открити. Той определи аргументите в предложението като „политическо говорене, пропагандни фрази, клишета“. Гешев заяви, че отдели се създават от административните ръководители, а командироването на магистратите се налага заради кадрови дефицит. Обвинител №1 заяви, че не разпределя дела, а в прокуратурата има утвърдени правила.

Атанаска Дишева го попита дали има създаден специален отдел в СГП, ако има, колко прокурори работят в него, на какъв принцип са избрани, как е определен предметният обхват на делата в рамките на този отдел, има ли командировани магистрати и за какъв период от време.

Огнян Дамянов заяви, че главният прокурор не е длъжен да отговаря на въпросите и посочи, че този, който твърди нещо, трябва да го докаже. После напомни на министъра на правосъдието за свои срещи с прокурори от държави от ЕС, които извършиха функционалния анализ на държавното обвинение. Тези хора не можели да разберат защо едно сложно дело не може да се възложи директно на най-компетентния прокурор, а трябва да се разпределя случайно.

Както той, така и Калина Чапкънова защитиха командироването като поясниха, че то се дължи и на бавните конкурси.

„Оставам с впечатлението, че главният прокурор няма никакви правомощия. Той отговаря на въпросите като сочи, „това не е мое правомощие“, „не е мое задължение“. Вероятно накрая ще стигнем до заключението, че главният прокурор няма никакви правомощия“, коментира Дишева.

Обсъждането на искането на Надежда Йорданова

Следващият казус, с който се заеха кадровиците, беше вече по едно от основанията, посочени в искането на правосъдния министър Надежда Йорданова. Става дума за полицейското насилие над протестиращи от 10 юли 2020 г. Ден след това главният прокурор написа в Туитър: „Прокуратурата застава зад законосъобразните действия на МВР срещу провокациите на платени агитки на Черепа и други олигарси. Няма да позволим нарушаване на конституционно установения ред от лица от криминалния контингент. Благодаря на всички полицаи, които защитават гражданите!“. Министърът твърди, че Гешев е демонстрирал предубеденост, а тази публикация е послание към прокурорите, които разследват случаите на полицейското насилие.

„Вие ми вменявате вина, че след 6 месеца ще излязат кадри за полицейско насилие. Нямам такива правомощия и ментални способности. Какво лошо има прокуратурата да подкрепи законосъобразните действия на служителите на МВР, които са предприели всички действия, за да спасят българските граждани срещу тези, които са били платени провокатори. А това, че някои полицаи са превишили правомощията си, това няма никакво отношение към написаното в Туитър“, каза Гешев.

Атанаска Дишева го попита как само ден след протеста е установил, че е имало платена агитка на Черепа и други олигарси и че са участвали лица от криминалния контингент.

Главният прокурор започна да чете извадка от подслушан разговор между Васил Божков и журналиста Огнян Стефанов, в който се говори за участие в протестите.

Дишева посочи, че този разговор е бил обявен публично на 14 юли, като ден по-рано е имало разрешение на наблюдаващия прокурор за разгласяването му. Докато публикацията на Гешев е от по-рано.

В съвета започна спор откъде и каква информация получава главният прокурор. Самият той заяви, че от МВР го информирали за агитките, Огнян Дамянов допълни, че обвинител №1 придобива информация по различни канали – от прокурори, служби и т.н., а Боян Магдалинчев каза, че главният прокурор не е елементарна фигура в живота. „Има си канали, които са установени много отдавна и са в интерес на обществото да получава информация. Да не правим елементарно разследване“, изтъкна Магдалинчев.

Олга Керелска призова да се фокусират върху думите на Гешев в социалната мрежа и в тази връзка сподели, че изказването му създава впечатлението, че на протеста са били само платени агитки и хора от крими контингента, а това обиждало българските граждани, които са участвали в тях, а Гешев многократно казвал, че работи в техен интерес.

А по повод протестите Огнян Дамянов заяви: „Всички революции се замислят от романтици, осъществяват се от фанатици, а плодовете им се ползват от отявлени негодници“, цитирайки шотландския писател и философ Томас Карлайл.

По казуса с имунитета на евродепутата Елена Йончева се постави въпросът каква точно законова норма е нарушил Иван Гешев. От 2019 г. Елена Йончева е с обвинение за пране на пари от Корпоративна търговска банка. Бившият главен прокурор Сотир Цацаров поиска от Европейския парламент да свали имунитета ѝ, но той категорично отказа, като прие, че тя е жертва на репресии и наказателното производство цели да навреди на политическата ѝ дейност като представител на опозицията в България към онзи момент. В предложението си до ВСС Йорданова твърди, че Иван Гешев не е изразил публично позиция по решението на Европейския парламент.

„В какъв срок, при какви обстоятелства и на база на какво да оттегля искането за сваляне на имунитета на Елена Йончева. Може ли министърът да ми каже какво съм нарушил, защото съм в обективна невъзможност да се защитя“, каза Гешев.

Калина Чапкънова се изказа в същия дух. Тя заяви, че главният прокурор няма такова правомощие, противното би означавало вмешателство в конкретно досъдебно производство. А Стефан Петров попита какво се иска с това основание – главният прокурор да извърши престъпление срещу правосъдието като оттегли искането за снемане на имунитета на Йончева ли.

Също толкова кратко беше обсъждането на казуса с Николай и Евгения Баневи. Както е известно, през октомври 2021 г. те осъдиха България в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Съдът в Страсбург прие, че при задържането им е нарушен чл. 5, §3 от ЕКПЧ, а освен това е нарушена и презумпцията за невиновност с коментари на Иван Гешев (тогава зам.-главен прокурор и шеф на спецпрокуратурата) и наблюдаващия прокурор по делото Мария Дойчева. ЕСПЧ установи и прекрачване на границата на подозрението в престъпление при едно от произнасянията на Специализирания наказателен съд (СНС) по задържането им. ЕСПЧ постанови на Баневи да бъде платено обезщетение от близо 20 000 евро.

Иван Гешев днес препрати към обясненията, които даде още през април по всички основания, посочени в искането на Надежда Йорданова за отстраняването му. Добави само, че Консултативният съвет на европейските прокурори препоръчва изказвания да се правят от висшестоящи обвинители особено по по-специфични случаи и при разпространяване на невярна информация.

Той заяви, че както при предходните примери, с които се иска отстраняването му – за Васил Божков и Пламен Бобоков, сега пък се споменава семейство Баневи. И в тази връзка се обърна към министъра на правосъдието с думите: „Разбирам, че са невинни до доказване на обратното. Но се надявам Министерството на правосъдието да влага същата грижа и за останалите граждани, подходът ви е да еднакъв, непредубеден“. После за пореден път разкритикува искането и изрази надежда, че не е писано от министъра на правосъдието, а от персонала на МП, като го определяше като срамно и смешно.

Също така почти през цялото време между него и Атанаска Дишева прехвърчаха реплики през заседателната маса във ВСС. И в този случай той ѝ каза нещо извън микрофона, на което тя реагира така: „Нямаше нищо за слушане, което да заслужава внимание. Искам да попитам г-н Гешев дали знае по колко дела е осъдена България заради негови лични действия, бездействия и изявления. Въпросът е риторичен. Странно ми стана това, че г-н Гешев по презумпция приема, че само аз и г-жа Керелска бихме имали въпроси към него в рамките на това производство“.

Огнян Дамянов на свой ред риторично попита министъра дали знае колко пъти България е осъдена от ЕСПЧ за това, че законите не се актуализират и страната плаща милиони. И даде пример с районния съд в Сливница, който беше осъден да плати над 1 млн. лева, защото Народното събрание не е променило нормативната уредба. „Каква санкция търпят депутатите за бездействието си?“, попита Дамянов.

И по случая с „Осемте джуджета“ нямаше продължителен дебат. Както е известно, в разследването на „Антикорупционния фонд“ бизнесменът Илия Златанов и синът му Явор споделят, че са станали жертва на висши представители на прокуратурата и на бившия следовател Петьо Петров в схема за завземане на бизнеса и имуществото им. Първоначално Илия Златанов потърсил съдействие от Петров, защото бил в конфликт със сина си Явор и искал да си върне активи, които той му присвоил. Вместо помощ обаче, Златанов твърди, че Петров със съдействието на полицаи, прокурори и охранителна фирма присвоили имуществото и бизнеса им в групата „Изамет“, за което бащата и синът спорели. Илия Златанов твърди, че е загубил и 35 кг злато, предадено на паркинга на специализираните съд и прокуратура в извънработно време, като след това е натоварено в автомобил на съпругата на Петров и присвоено от нея.

Главният прокурор отново препрати към становището си по искането на министъра на правосъдието (виж по-долу).

А Боян Новански заяви, че винаги си е мислел, че са седем джуджета и една Снежанка. „Малко джендърско ми изглежда, че джуджетата са осем“, каза той. Иначе заяви, че тъй като се водят и търговски спорове в съда, които все още не са приключили, той се чувства некомфортно да коментира случая без да има влязъл в сила съдебен акт.

По повод на това разследване на „Антикорупционен фонд“, главният прокурор беше написал в Туитър: „Истината няма нюанси и бързо се установява. Очаквам т.нар. „Антикорупционен фонд“ да се извини на институцията Прокуратура на Република България, но това изисква достойнство. Знаем откъде идват хибридните атаки, те няма да спрат нашата работа в името на българските граждани!“.

В тази връзка Атанаска Дишева попита Гешев защо е приел, че става дума за хибридна война и дали счита за законосъобразно да се връщат веществени доказателства на трето лице като така се разрешава един гражданско-правен спор, което е недопустимо (35 кг злато на Илия Златанов били върнати на съпругата на Петьо Петров – б.а.).

„Продължавайте да питате“, отговори Гешев. А Дишева отвърна, че тълкува постоянно препращане към становището му от април като невъзможност главният прокурор да възпроизведе това, което е написано.

Следващият случай, който беше дискутиран, беше „Жоси“. Съдът разпореди той да бъде обсъден частично – само за времето след встъпването на Гешев като главен прокурор. Министърът посочи, че в съобщение до медиите от февруари 2022 г., в което Гешев казва, че баща му никога не е имал дялове в „Жоси“ ООД. Йорданова каза, че така той е използвал институцията, за да защити свой роднина.

„Предметът е само прессъобщение на пресцентъра на прокуратурата, а не на главния прокурор. По неясна причина г-жа Йорданова обвързва пресцентъра на прокуратурата с мен. Излиза, че трябва да понеса отговорност за действия на структури на прокуратурата, които не са мои действия“, каза Гешев. И продължи: „Аз роднини имам много. Баща ми е пълнолетен, вменяем, на 83 години и не се срамувам, че ми е баща. Отговорността на децата за родителите е характерна за чистките, осъществени от Сталин през 1930-те години“. Той каза, че баща му е имал „записани два дяла за 200 лв., но те не са придобити“.

Новански пък заяви, че ако министерството се беше снабдило с удостоверение за актуално състояние на „Жоси“ и можело да види кой кога е бил съдружник. А после заяви, че бащата на главния прокурор никога не е бил съдружник във фирмата. „Дяловете се придобиват с договор за прехвърляне и това е установено, че се случило. Отделен е въпросът дали това обстоятелство е вписано в Търговския регистър. Вътре в отношенията между съдружниците след като има надлежния договор, съответното лице има съответния дял в дружеството“, отвърна Олга Керелска и заключи, че съобщението на пресцентъра, че бащата на Гешев никога не е имал дялове в „Жоси“, е некоректно.

Дишева попита Гешев дали се познава с Велимир Атанасов и дали е препоръчвал този адвокат на един от съдружниците в „Жоси“, по чийто сигнал министерството направи проверка и поиска отстраняването на Гешев.

Двете изказвания на Иван Гешев от началото на април 2020 г. по повод одита, при който бяха открити уязвимости в Централизираната система за случайно разпределение на делата, предизвикаха сериозна дискусия и спомени за това какво е открито, бил ли е възможен неоторизиран достъп само с е-подпис, какво е показала експертизата по образуваното от прокуратурата досъдебно производство.

Както „Лекс“ писа, по повод откритите уязвимости в системата, през 2020 г. Гешев заяви, че това е скандал, съпоставим с коронавируса в здравната система, че ако констатациите са верни, това означава, че в последните 5 години у нас не е имало правосъдие.

Боян Новански зададе пет въпроса към министъра на правосъдието, свързани все с одита на системата и как тя е била въведена преди години. По думите му това не е ковид, а чума.

Както той, така и Даниела Марчева, Калина Чапкънова и Вероника Имова се върнаха преди две години, когато Пленумът на ВСС обсъди резултатите от одита, констатациите за опити за достъп до системата, какво е показала експертизата по досъдебното производство и т.н.

Атанаска Дишева беше категорична – никъде в одита не се казва, че е възможен достъп до системата само е-подпис, напротив. Тя определи това твърдение на Гешев като невярно.

По думите ѝ главният прокурор е уронил престижа на съдебната власт с изказването си, че пет години не е имало правосъдие, което според нея е необосновано и невярно. Дишева отбеляза, че това няма как да не се отрази на онази част от съдебната система, която по Конституция и закон е натоварена с най-голяма степен на независимост и безпристрастност и гарантиране на правата на гражданите и на частно-правните субекти.

Стефан Петров определи изказването на Гешев просто като критично, а Вероника Имова – от загриженост за съдебната система и целта на главния прокурор била да парира всякакви опити да влизане в системата. Даниела Марчева се присъедини към становището, че става дума за критична позиция и като аргумент посочи решението на съда в Страсбург по делото на съдия Мирослава Тодорова.

Една реплика на Георги Кузманов обаче предизвика сериозни възражения и заплахи за съд. Той каза, че не знае защо, но имало обструкции от страна на Атанаска Дишева, Олга Керелска и Лозан Панов срещу извършването на одит на системата за случайно разпределение на делата.

Олга Керелска първа реагира, тя заяви, че изказването „граничи с клевета, която може да бъде наказателно преследвана“. Да не влизаме в такива правоотношения, закани се Керелска.

Атанаска Дишева поиска от Кузманов уточнение, защото по думите ѝ използването на израза „не знам защо“, вече създава внушения. Затова тя поиска доизясняване, за да предприеме съответните действия.

Седмият обсъден казус е за подигравателни и пренебрежителни коментари по адрес на адвокатурата и неправителствени организации и подарените от Гешев две книги на Българския хелзинкски комитет – „Под игото“ на Иван Вазов и сборник разкази на Йордан Йовков.

В тази връзка Иван Гешев заяви, че е подготвил луксозен комплект издания на двете книги, които ще подари на членовете на ВСС, когато приключат мандата си.

Той заяви, че е странно, че свободата на словото не се отнася до него като главен прокурор. „Опитват се да ме ограничат, да бъде послушен главен прокурор“, каза Гешев. После се спря на твърденията за пренебрежителни коментари към адвокатите. Обясни, че те имат едни интереси, а прокуратурата други и е редно да се изложат и двете тези. После се обърна към министъра на правосъдието: „Това ли е реформата – да се вземе страната на едните. Всичките ми изявления са обективни и коректни, но се иска цензура“.

Боян Новански пък попита откъде идва тази мода да се говори от името на адвокатите, какъвто беше той преди да стане член на ВСС. Попита министърът на правосъдието дали е упълномощена от някоя адвокатска колегия да говори от нейно име. После сам си отговори, че не е и заяви: „Това издава погрешно и пълно неразбиране на адвокатската професия“.

„Някои хора трябва да изпитват неудобство след това, което се случи с двете деца онзи ден“. Така главният прокурор Иван Гешев отговори на осмото твърдение в искането на Надежда Йорданова – за издаване на указания за отнемане на автомобили след умишлена катастрофа.

Гешев има предвид жестоката катастрофа от вторник вечерта, при която две млади жени загинаха, след като бяха пометени от Георги Семерджиев, който шофира автомобил с много висока скорост, премина на червен светофар в центъра на столицата и удари такси. В резултат на това аудито на Семерджиев се блъсна в асансьор на метрото, разцепи се и задната част помете и уби двете жени, които са били на тротоара.

В тази връзка Гешев посочи, че е напълно съгласен с днешното изказване на премиера Кирил Петков, че държавата обявява война на всички рецидивисти зад волана, особено тези, които употребяват наркотици и че никой не е над закона.

„И точно защото съм съгласен, съм внесъл експертни предложения, с които предлагам МПС да се конфискуват в полза на държавата. Резултат от Народното събрание няма. Направили сме всичко възможно да се борим с тази война по пътищата, защото утре може да е всеки от нас и за това г-жа Йорданова ми иска отстраняването. Това е тъжно“, каза Гешев.

Думите му разстроиха правосъдната министърка, която призова следното: „Не използвайте трагедията на семействата за защитни тези по този ясен правен въпрос, който е формулиран месеци преди това и е свързан с това, че главният прокурор трябва да упражнява правомощията си по даване на законосъобразно методическо ръководство“.

Евгени Иванов се съгласи и заяви, че трябва да се прояви уважение към трагедията на семействата. И допълни, че е угнетен, че присъства на дискусия по този въпрос. „Мисля си какво е могло и би могло да се направи. Можеше да се направи много. Какво нещо е животът! Съдбата обича да си прави шеги, понякога доста лоши. Ние сме едни дребни пионки в това, което се развива“, каза Иванов.

Дишева отново взе думата, за да каже, че указанията за отнемане на МПС са факт и те не съответстват на действащите към онзи момент текстове от НПК. Факт са и две решения на съда в Страсбург, в които България е осъдена именно за неспазване на принципа на пропорционалност, „който ние не признаваме, че съществува“, каза Дишева. И се обърна към главния прокурор с думите: „Да не манипулира с чувствата на хората и да не прави популистко изказване, характерно за цялостното поведение на главния прокурор, което е недопустимо. Факт е, че указанията противоречат на действащото законодателство“.

Вероника Имова пък похвали Гешев, защото с тези указания той е искал да стимулира развитието на правото и практиката на съда, която изостава в това отношение. Главният прокурор предизвикал всъщност „правен диспут, едно раздвижване на правната мисъл в съдебната практика“, каза Имова. По думите ѝ това е една теза, чието разрешаване в крайна сметка зависи от съда и тя намира това за разумно.

„С оглед драматичните събития с гангстерството по улиците е време законодателят да помисли върху това какви по-ефективни мерки за превенция следва да се предприемат“, каза Имова.

На финала беше обсъден случаят „Гебрев“, при който министърът на правосъдието твърди двоен стандарт и бездействие. Йорданова съпоставя действията на прокуратурата по атентата на летище „Сарафово“ и по отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, в който са замесени трима служители на руското военно разузнаване.

„Аз продължавам да съм объркан, не мога да схвана какви са фактите“, каза Гешев. Той връчи законодателните предложения на прокуратурата на Йорданова с „автограф“. И заяви, че е главният прокурор, по чиито предложения са изгонени най-много руски дипломати.

От членовете на ВСС само Калина Чапкънова коментира по същество този пункт от искането и заяви, че е неоснователно да се прави аналогия между две различни дела. „Това са две спрени производства и се оспорва начинът, по който е процедирала прокуратурата. Стандартът е ясен и той е чл. 269 НПК. Няма противоречива практика, която да налага методически указания на главния прокурор за задочното провеждане на производството“, каза тя.

Позицията на Иван Гешев

Още през април Гешев изложи становище по деветте основания, на които Йорданова иска той да бъде освободен (повече виж тук).

Часове преди дискусията във ВСС той огласи и отговора си на информацията, въз основа на която Янаки Стоилов поиска да бъде свален от поста му (пълния текст на становището виж тук).

В становището си Гешев заявява, че в голямата си част предложението на Янаки Стоилов почива на информация, представена от министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, както и на „избирателно подбрани медийни публикации“. Главният прокурор сочи още, че и двете искания съдържат твърдения и интерпретации с политически характер и в разрез с принципа за разделение на властите се коментират и неприключени наказателни производства.

Както е известно, в искането на Стоилов се акцентира върху разгласявани от прокуратурата данни от досъдебни производства, включително и събрани със специални разузнавателни средства (СРС). Става дума за разгласените СРС с разговори на президента Румен Радев с шефа на Военновъздушните сили ген. Цанко Стойков, както и огласените разговори на обвиняемия бизнесмен Васил Божков с бившия депутат от БСП Александър Паунов и журналиста Огнян Стефанов.

В тази връзка Гешев посочва, че по случая е извършена лична проверка от прокурор и е постановен отказ да се образува досъдебно производство поради липса на извършено престъпление от общ характер. „Бойко Рашков не е обжалвал това постановление“, подчертава главният прокурор и заявява, че всяко разгласяване на информация става след разрешение на наблюдаващия прокурор.

Той се спира на правото на гражданите да получават информация и заявява, че по дела от обществен интерес прокуратурата я предоставя при стриктно спазване на българското законодателство. „Официалната информация, разпространявана от ПРБ, се основава на събраните до момента на публикуването ѝ доказателства, като в нито един момент не се поставя под съмнение презумпцията за невиновност на конкретни лица“, пише Иван Гешев.

Що се отнася до т. нар. случай „Жоси“ той напомня, че специализираната прокуратура е извършила проверка и е постановен отказ за образуване на досъдебно производство. Заключението е, че не са налице данни за престъпление по служба или срещу правосъдието, извършени от главния прокурор, няма и данни за превишаване на власт или за нарушения на етичния кодекс. Както е известно, преди дни Върховният административен съд постанови, че случаят трябва да бъде разгледан от ВСС само частично, без да се обсъждат обстоятелствата отпреди встъпването му в длъжност.

Гешев коментира и пункта от искането за отстраняването му, свързан със случайното разпределение на делата. Янаки Стоилов изтъкна, че в прокуратурата делата не се разпределят на случаен принцип, а с резолюция на административния ръководител, при което определени преписки и разследвания са възлагани на конкретни прокурори.

В отговора си Иван Гешев сочи, че всеки административен ръководител издава заповеди за извършването на случайното разпределение. Самият той е утвърдил правила, които уреждат изключения – случаи, при които няма как да се спази случайното разпределение. „Това е нормално и принципно положение“, пише Гешев и обяснява, че именно за да няма заобикаляне на принципа на случайното разпределение, тези изключения са изчерпателно регламентирани в правилата. Самият той никога не е участвал в разпределението на нито едно дело в нито една прокуратура или следствен отдел.

В становището си главния прокурор заявява, че при противодействието на престъпността дейността на всяка от трите власти е немислима без усилията на останалите. „За гражданите са важни резултатите в борбата срещу престъпността, а не личното отношение на министъра на вътрешните работи към главния прокурор. Свидетели сме на цялостна кампания, водена от страна на представители на законодателната и изпълнителната власт срещу Прокуратурата на Република България. Под предлог за законодателни промени и реформи в съдебната власт всъщност се цели персонална смяна на главния прокурор, овладяване на прокуратурата и подчиняването ѝ на изпълнителната и законодателната власт, което противоречи на основни европейски ценности и фундаментални конституционни принципи“, пише Иван Гешев.

 

89
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ясновидец - 22,55 часа
Ясновидец - 22,55 часа
07 юли 2022 22:55
Гост

Очаквано ВСС отказа да отстрани лицето на корупцията в България – каскет Гешев

Поздравления
Поздравления
07 юли 2022 22:44
Гост

В момента гледам Дишева. Абсолютно обективно и аргументирано се изказа по всички точки, като за някои от тях заяви, че или няма доказано нарушение, или че не е основание за предсрочно освобождаване.

Разочарование
Разочарование
07 юли 2022 22:20
Гост

Последния танц – Laste dance – на двете съдийки и министъра, може би пак неуспешен, и може би наистина последен, на есен с нов министър с песен и нов състав да видим какво ще стане. Просто министъра е слаб и олеква, трябва си наистина човек с познания по наказателно право и процес и да изпипат нещата много прецизно, с тези неща няма как да стане.

ТКЗС , БКП , КПСС БООНС или комсомола
ТКЗС , БКП , КПСС БООНС или комсомола
07 юли 2022 22:14
Гост

А на мен Атанаска си ми прилича на кондукторка с тия сакенца и ризки или на учителка в някое соц село

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 21:55
Гост

При подкрепа на положителните коментари за предложения на министъра на правосъдието, вотът не се отчита, с надпис „вече сте гласували за този коментар“. Не се наблюдава същото при подкрепа на коментарите в обратна посока.

Позор с каскет
Позор с каскет
07 юли 2022 21:01
Гост

Селския труженик с каскета изглеждаше потресаващо, когато си сложи очилата, но най-вече, когато си отваряше устата.

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 20:47
Гост

Toва, което аз видях е, че Гешев бавно, хапка по хапка, разкъса цялата “обвинителна реч“ на министъра на правосъдието- точно така, както трябва да действа всеки правоспособен юрист- методчно, без емоции, с волеизявяване на правни основания , подчинение на правната логика и на правните принципи на нашето право. Целия ВСС разбра, че политическото лице, упражняващо правомощията на министър на правосъдието, е не просто юридически неграмотно, а и погрешно е получило диплома за завършено висше юридическо образование. Такава тотална излагация на едно ФЛ- юрист, пред колеги- юристи, аз никога не съм виждала. И единствената й реакция е да си навири простия,… Покажи целия коментар »

Гледам гледам и не вярвам на ушите си
Гледам гледам и не вярвам на ушите си
07 юли 2022 20:20
Гост

Ето пак, Министърката се опита тенденциозно да дава или отнема думата в случая срещу Гешев в полза разбира се на жената – Дишева на съпъртиеца си !!!!!!!!!!!

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 19:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 20:02
Гост

По принцип здравния статус на едно лице е лична информация, защитена от закона. В тази насока има и решения на ЕСПЧ.

принизява юридичекста диплома
принизява юридичекста диплома
07 юли 2022 19:45
Гост

Кой инсталира Йорданова , тази парушутистка за правото в минитеския пост ? С какво тя е по- добра от Барни, той поне беше влизал в съдебна зала и пак беше комичен , но Надеждата е трагична . Барни бе хокан от Бацето, а Надеждата си я оставят да принизява юридичекста диплома

Веселин
Веселин
07 юли 2022 19:51
Гост

Йорданова не е от най-блестящите юристи, но е на светлинни години пред правното недоразумение с каскета.

Йорданова в тройкаджия по милост
Йорданова в тройкаджия по милост
07 юли 2022 22:18
Гост

А защо Йорданова да не публикува Приложението към дипломата си ? Очаквам да е между 3 и4 не повече и то по милост са и писани , че е от провинция и теве със сълзи така беше някога историята помни

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 19:39
Гост

На Дишева и Карелска трябва да се отнеме правото да правораздават. Призовавам всеки, който би имал дело пред тях да им иска отвод с мотив, че не могат да осигурят правилното приложение на закона. Днешните им изявления са железен аргумент за това.

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 19:48
Гост

Те са едни от малкото достойни и независими магистрати от този иначе позорен ВСС. Само като гледам как членовете на ПК не целят установяване на истината, а са се хвърлили като Матросов на амбразурата да бранят със зъби и нокти мутрата с каскет…

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 19:04
Гост

Аз лично желая само злото на каскета!

Евала каскет, евала мутро!
Евала каскет, евала мутро!
07 юли 2022 19:02
Гост

Гешев отказа да отговаря на неудобни въпроси
Гл.прокурор отклони отговорите и за „Осемте джуджета“, и за „Жоси“

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/geshev-otkaza-da-otgovarya-na-neudobni-vuprosi

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 19:15
Гост

Не е зле да съставиш мнението си от заседанието на ВСС, което се излъчваше онлайн, а не от това което пише по електронни медии. Ние юристите предпочитаме да съставим мнение от лични възприятия, а не това което пише по медии. Явно нямаш общо с правото и престани да цапаш форма.

Адвокат
Адвокат
07 юли 2022 19:20
Гост

Аз следих vpзаседанието и написаното в „Сега“ напълно отговаря на обективната действителност!

Не лъжете
Не лъжете
07 юли 2022 19:41
Гост

Напротив , той отговори , но поевече от това не прави изявления и остава всичко в преценката/не преценянето/ на ВСС

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 19:01
Гост

Йорданова, Дишева и Карелска са позор за българската юриспруденция. Йорданова нищо не разбира, което не я оневинява, но другите две умишлено извръщават правото. Позор!

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 19:58
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 18:55
Гост

На прокурорката, която цял ден се учи да говори български език, ще е хубаво да я пратим на логопед, а по-добре да се маха от София, защото нищо не и се разбира. Та тая дама мьека и се мъчи да изрича лесни думи?! Половината прокурори в това ВСС на чело с главния каскет са с купени дипломи, та те дори не са юристи. Нямам идея колегите как се чувстват неграмотници да ги представляват в този орган… Жалко е, срам ме е и не разбирам защо е необходима тая проформа на пленум. Мача е свирен. Новото ВСС ще трябва да отстрани… Покажи целия коментар »

Комсомолки от ТКЗС напористи и необразовани
Комсомолки от ТКЗС напористи и необразовани
07 юли 2022 19:08
Гост

Ха ха та да неби Ирданова , Дишева и Керелска говорят български . Та то лъха дълбок провинциализъм и диалект, което си е хубаво , но за някоя театрална постановка

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 19:57
Гост

Със сигурност говорят по-добре от пришълците, които за щастие няма да получат кариерни бонуси и след мандата си се връщат на сьелууу 🙂 🙂 🙂

Защо Министърката води това заседание
Защо Министърката води това заседание
07 юли 2022 18:36
Гост

Как така Министър/ ката ще бъде в 2 качества – на вносител на Исканети и на председателстващ заседанието ???????????

За що Министърката води това заседание
За що Министърката води това заседание
07 юли 2022 18:34
Гост

Защо Министърката води това заседание , тя е вносител на Искането ?????? Защо защо защо няма ли срам и етика у нея ???????!

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 18:57
Гост

Защото министърът на правосъдието е в качеството си на председател на пленума на ВСС … четете колега, четете закона и учете, вместо да задавате глупави въпроси.

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 19:00
Гост

Той явно чете само опорните точки от пик и блиц

Все пик вие в устата Кво толкова има там
Все пик вие в устата Кво толкова има там
07 юли 2022 19:15
Гост

Не е важно дали харесваме Гешев или не . Трябва да сме юристи А не вестникари и политици , но които е позволено да правят изявления

Престанете с пристрастиятя си
Престанете с пристрастиятя си
07 юли 2022 19:12
Гост

Но в конкретният случай е заинтересована страна в качеството на Воносител на Искането и ред и да се отдведе ! Ами четете де , а след това трябва и да помислите преди да говорите / пишете

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 19:54
Гост

Това ти съждение е просто невярно. Когато говори в качеството си на вносител, министър Йорданова абсолютно коректно заявява, че ще говори в качеството си на вносител…. ЧЕТЕТЕ КОЛЕГА !!!

Безобразно е Наде, помните от СУ
Безобразно е Наде, помните от СУ
07 юли 2022 18:31
Гост

Ето току- що МинистЕрката не даде думата , на когото трябва, а на когото си тя реши разбирай – Керелска , Дишева и двете силно политизирани и и вързани с конкретни политически парти

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 19:03
Гост

Керелска и Дишева са единствените двама останали професионалисти в това прокажено ВСС !! Цялата гилдия ги познава като изключително компетентни съдии, но естествено вие – гешевските лизачи ги плюете, защото не можете да ги оборите с изкусна аргументация… Аматьорчета сте като Гешев с купената диплома.

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 18:31
Гост

“… в тази връзка сподели, че изказването му създава впечатлението, че на протеста са били само платени агитки и хора от крими контингента…“ Ха- че това е ноторен факт- само през ПЪРВИТЕ ТРИ ДНИ, когато протестът беше ЗАКОНЕН, от всички 370 останали последователни календарни дни на НЕЗАКОНЕН протест, имаше неплатени граждани, дори колеги от САК, които обаче мноого бързичко спряха посещенията си на “протестите“, тъй като разбраха, че след тези 3 дни, протестите са незаконни и от 15 члена на Закона, нарушиха на 2/3 от тях.

Престъпният модел, който ВСС пази
Престъпният модел, който ВСС пази
07 юли 2022 18:14
Гост

comment image

Надеке, Надке разградска па@ ке
Надеке, Надке разградска па@ ке
07 юли 2022 18:08
Гост

Защо Министър ката води заседанието тя е вносител и страна на обвинението трябва да се оттегли и да води друг това заседание . Тя се възползва от това си правомощие и манипулира.

Наблюдател
Наблюдател
07 юли 2022 18:02
Гост

Потресен съм от престъпната наглост на Гешев! 1% от всичко това да се окаже истина, той трябва отдавна сам да си е подал оставката, ако има достойнство!

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 17:49
Гост

Гешев срази пачкаджиите от А за Б. Много слаба Надка днес!

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 18:04
Гост

За пореден път срази целокупната правна общност в България с липсата на професионални и нравствени качества.

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 17:43
Гост

Гледах изслушането във ВСС. Главния прокурор е светец. Не знам как изтърпя това малоумие на Йорданова, Дишева и Карелска. Техните изказвания нямаха нищо общо с правото и граничат с психически тормоз. Но пасаран! Няма да минете. Здравомислещите юристи са повече от продалите се за грантове. И слава Богу.

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 18:06
Гост

Гешев светец… боже, боже, ела си прибери вересиите… това даже едно време в преПравен свят нямаше да го напишат…

Няма ли малко срам и безпристрастност
Няма ли малко срам и безпристрастност
07 юли 2022 16:28
Гост

Откъде, накъде Министърката- Йорданова се явява в 2 качества в тази процедура и влияе ???? Ето например Гешев не гласува за себеси , който дори в член на ВСС с право на глас за разлика от министъра ?????? Защо Йорданова едновременно води инпредавдатлства и е и вносител на Искането за отсрамване ???? Така тя вси а думата , когато си иска и отговаря или не, когато си иска ???? Защо тя не отстъпи председателстването точ о на това заседание на Пленума ????? Така тя нарушва правото на защита на Гешев

Мери Фейгън
Мери Фейгън
07 юли 2022 15:56
Гост

Хвани едните, удари другите.

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
07 юли 2022 15:54
Гост

Оги Дамянов е хубаво да внимава 🙂 Инциденти стават

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 15:07
Гост

За съжаление стана практика и в правителство и в парламент и във ВСС да влизат хора от утайката на обществото – корумпирани и некадърни. Всичките са един или друг тип Гешевци и колкото и да създават сеир със спорове помежду си, всеки си върти далаверите и си ползва облагите, а за нормалните хора животът става все по труден.

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 14:42
Гост

До “Веселина 07 юли 2022 14:10Гост Не може да сте колега с такъв вулгарен език. “ Може- ако например, аз ви нарека “прос000титутка“, “платена божкова ку00рва“ и с други обидни епитети, вие сигнализирате с бутон за изтриване/ скриване на коментара като обиден, и НЯМА реакция от модератора на сайта, овбидният коментар НЕ Е изтрит, и в същия момент с достойнството ви и честта ви се ГАВРЯТ платени политически тролове, а вие сте аполитичена български адвокат от женски бниологичен пол и хетеросексуална жена, как ще реагирате… Точно вие ще зароните сълзи, ще се махнете от сайта, нали, но… аз не съм… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 14:45
Гост

Абе ти нормален ли си?! Първо пишеш несвръзани глупости, след това има един бутон „Отговор“ ако не знаеш!

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 15:06
Гост

До “Анонимен 07 юли 2022 14:45“ 1. Не съм “ той“, а “тя“ .2 Не съм трол, а аполитичен български адвокат и никът ми съответства на упражняваната от мен професия 3. Съгласно чл. 39 ал,1 от КРБ, имам конституционно защитеното лично неотменимо субективно право да изразявам собствено мнение/ правно становище, което не съвпада или е в противоречие с официалните становища на политическата конюнктура и нейните платени “подгласници“ в настоящия момент в България.4. Правата на всеки друг субект свършват там, където започват моите права. След като се дерогира упражняването на моите права и с това се нарушава моето конституционно право, и… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 14:29
Гост

До “Тиня 07 юли 2022 14:21“ А ти отивай да крепиш парапета на “мъжа“ асен василев- там ти е мястото…И не се занимавай с мен- имам КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО не само да публикувам мнението/ адвокатското си становище, но и да публикувам по законосъобразния начин материал от интернет. Харесва ли ти или не, АЗ считам, че точно в “пик“ много правилно са предоставили онази част от интервюто с Гешев, която лекс. бг умишлено са орязали.

Истински адвокат
Истински адвокат
07 юли 2022 14:41
Гост

По подобен начин публикуват лайнометните тролове на Пеевски. Колегата много добре те е питал, ама ти нямаш адвокатски номер, защото не си правоспособен адвокат, а обикновен трол, който само знае да сипе обиди.

д-р Щросмайер
д-р Щросмайер
07 юли 2022 15:36
Гост

Пийте хапчета! Това ще ви помогне да излезете от ролята „адвокат от САК“.

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 15:44
Гост

До “д-р Щросмайер 07 юли 2022 15:36“ “Роля“, ли… Вие нормален ли сте… Ако искате, да си спретнем едно блиц препитване, а – да видим дали аз съм“ в роля“ или вие.. Я ме “ светнете“ осмисляте ли и осъзнавате ли значението на чл. 39 ал.1 във вр. с чл.5 ал.1 и ал.2, чл. 6 ал.1, чл. 57 ал.2 и чл. 58 от КРБ,м….Дори не ви питам лично вие дали можете да направите същата нормативна връзка между правни норми с висока степен на абстрактност, които закрепват предимно правни принципи, а не конкретни правни положения…

д-р Щросмайер
д-р Щросмайер
07 юли 2022 16:00
Гост

Аз съм психиатър. Разбирам от симптоми, а на от чл. и ал. от КРБ. Във Вашия случай са важни симптомите. Лекувайте се, вземете мерки. Не четете Блик, Плиц и Труп, ще се влоши състоянието ви. Седмица в Нареченски бани ще помогне много.

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 16:13
Гост

“…д-р Щросмайер 07 юли 2022 16:00Гост Аз съм психиатър.“ И тогава защо не спорите с ваши колеги по проблеми на неврологията, а се занимавате с правоспособен юрист- български адвокат и защо пишете в специализиран юридически сайт, а не в специализиран сайт за неврология, а… Това се дължи на патологична промяна в нормалното ви психологическо състояние или част от анамнезата ви, заради която подлежите на хоспитализация в лечебно заведение;0

Позорен гл. прок.
Позорен гл. прок.
07 юли 2022 14:14
Гост

При такива сериозни обвинения всеки политик, камо ли магистрат, в която да е бяла държава веднага би си подал оставката. Но тук е държавата на тиквите и каскетите, където омертата е по-силна от писаното право.

Мърфи
Мърфи
07 юли 2022 17:04
Гост

Овиненията не са доказани , а са по скоро хоремашки приказки/ твърдения . Позор е да не се Ачиата правото и правото на защита и обвиняващия да докаже а тя каза- няма доказателства

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 14:03
Гост

Малеев, какви са тези министри, че то и чистачките в която и да е селска прокуратура ще се скъсат от смях. Айде управляващите в оставка по-сериозно. Все пак има реално завършили в СУ и даже практикуващи юристи.

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 13:55
Гост

“… Надежда Йорданова обясни, че не разполага с писмени указания, предположението е, че са устни, но самата тя не е присъствала на тяхното издаване. …“ Oлеле малеле- и това са й “доказателствата, обстоятелствата и фкатите“, въз основа на които твърди, че са извършени нарушения от Гешев…Г-жа, ти не си дори за студентка в юф- бегом на Женския пазар да продаваш зарзават, но като ти гледам акъла, и за това не ставаш…

Тиня
Тиня
07 юли 2022 14:21
Гост

Бягай в ПИК, там ти е мястото. В кочината

Т.Г.
Т.Г.
07 юли 2022 13:18
Гост

Не е за освобождаване Гешев. За задържане е. Евентуално и за освидетелстване.

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 12:34
Гост

Лекс.бг- защо не дадете и останалата част от неговото изявление, в което той е разкостил министъра на правосъдието и контектът на изказването му е тя директно да си скъса дипломата, защото от 1ви курс до сега не е научила абсолютно нищо за специалността “ право“, а именно- https://pik.bg/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-news1115161.html

Троловете на Пеевски вън от юридическия сайт
Троловете на Пеевски вън от юридическия сайт
07 юли 2022 13:14
Гост

ПИК??? Вие сериозно ли??? Да бяхте дал линк към някой порно сайт, сигурно щеше да съдържа по-надеждна информация

адвокат от САК
адвокат от САК
07 юли 2022 14:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Веселина
Веселина
07 юли 2022 14:10
Гост

Не може да сте колега с такъв вулгарен език. Вие сте или трол от ПИК, или обикновен простак.

тролчо тролев
тролчо тролев
07 юли 2022 14:23
Гост

Кой ви е адвокатския ти номер? Ако откажеш да го посочиш, значи си платен трол на Пееф.

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 11:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 11:21
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Тиня
Тиня
07 юли 2022 13:50
Гост

Ходете в ПИК, явно там ви е мястото. Заедно „опълченците“ на Инструмента

Реалист
Реалист
07 юли 2022 10:08
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ad nauseam
Ad nauseam
07 юли 2022 9:57
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване квалификацията на мисирки; роднини, милиционери и милионери; щерки, тьотки и аматьорки; пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами; съдебни ваканции и помощници; първа линия на Приморско; по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Гешев е радост!
Гешев е радост!
07 юли 2022 9:56
Гост

comment image

Срам ли?
Срам ли?
07 юли 2022 9:51
Гост

Гешев е щъркела на новата Конституция.

Само така!

Той отдавна си е повярвал.

И точно той с това си безумно поведение ще изяде рахата на съдебната власт – а на бас?!

Re:
Re:
07 юли 2022 9:53
Гост

Дай Боже!

Смехотерапия
Смехотерапия
07 юли 2022 9:47
Гост

хахахха

Тихомир
Тихомир
07 юли 2022 9:47
Гост

Какво трябва да се случи, за да се реши този пробле? Всичко, което се случва е доказателство за безсилието на държавата да се справи с корупция

Колега
Колега
07 юли 2022 9:45
Гост

Гешев, Гешев, закъсАл си го яко, брат

Фифи
Фифи
07 юли 2022 9:44
Гост

хахаха, айде стига смешки, моля ви се. И какво ще произтече от това, че Висшият съдебен съвет обсъжда днес двете искания за предсрочното освобождаване на Иван Гешев

Мария Георгиева
Мария Георгиева
07 юли 2022 9:43
Гост

Тотална манипулация. Докога ще използвате българското общество, за да си перете кирливите ризи и да оправяте собствените си лични интереси. Интересуват ви само тях

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 10:01
Гост

И аз съм на мнение, че този ВСС отдавна е за разпускане.

Калиманов
Калиманов
07 юли 2022 9:41
Гост

Не симпатизирам на Гешев, ама е прав като казва: а гражданите са важни резултатите в борбата срещу престъпността, а не личното отношение на министъра на вътрешните работи към главния прокурор

Петър Петров
Петър Петров
07 юли 2022 9:40
Гост

Време му е на Гешев да си ходи, ама няма воля във ВСС

Трендафилов Иван
Трендафилов Иван
07 юли 2022 9:38
Гост

Рошков, пардон, Рашков и сие, толкова са съсредоточили енергията си в опит да изчегъртат Гешев, че пропускат да работят по важните неща в държавата

Гювеч
Гювеч
07 юли 2022 9:39
Гост

И аз това си мислих. Вчера един нещастник уби две момичета, защото си е карал с над 50 нарушения на пътя и без книжка с фалшиви номера на колата, ама ние нищим личната неприязан на милиционера Рашков към прокуратурата

Гриша Измирлиев
Гриша Измирлиев
07 юли 2022 9:32
Гост

Определени преписки и разследвания се възлагат на конкретни прокурори откакто свят светува. Нищо ново под слънцето

разочарован
разочарован
07 юли 2022 9:23
Гост

Тъмни и мракобесни времена ни чакат. Статуквото се връща на бял кон, не без заслуга и на „реформаторите“

прогнозата
прогнозата
07 юли 2022 9:18
Гост

Да ви кажа гласовете – за Дишева и Керелска, всички останали против, Захарова няма да дойде

Анонимен
Анонимен
07 юли 2022 9:14
Гост

Всичко е ясно, няма защо да се хабите. В този ВСС резултатът е предрешен

напъните на поредната министЕрка
напъните на поредната министЕрка
07 юли 2022 9:59
Гост

А защо си мислиш, че някой следващ ВСС ще гласува по- различно ??? Та то няма за какво, какви са тия пасквили, това не е сериозно, което се обсъжда и принизява ролята на министъра на правосъдието. Това са личностни фиксации на Бойко Рашков и групата на Христо Иванов чрез проксито си Надежда от Разград. То и Кирчо И Кокорчо са проксита на Христо Иванов, защото са основатели на ДА България , т.е. една си съща група от хора , които са всъщност малцинство в България.