Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) образува дисциплинарно производство срещу заместник-главния прокурор Пламена Цветанова, по нейно лично настояване. За членове на дисциплинарния състав бяха избрани Огнян Дамянов, Гергана Мутафова и Светлана Бошнакова.

Предложението за образуване на дисциплинарка срещу Цветанова, както и срещу главния прокурор Иван Гешев беше внесено преди седмица от вече бившия министър на правосъдието. Той твърди, че има извършени нарушения на етичния кодекс и служебните задължения. А причината – на два пъти прокуратурата е отказала да предостави поискана от МП информация за прилагането на чл. 9 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) – случайното разпределение на дела и преписки в държавното обвинение (виж повече тук).

В писмо до ПК на ВСС Пламена Цветанова заяви, че е научила за предложението за образуване на дисциплинарка срещу нея от сайта на правосъдното ведомство, където се твърди, че тя е нарушила етичния кодекс. Тя моли ПК на ВСС да ѝ се даде възможност да се запознае с предложението, което по думите ѝ може да стане единствено в рамките на дисциплинарно производство.

„Предвид отговорностите на заеманата от мен ръководна длъжност в системата на Прокуратурата на Република България и наведените доводи за накърняване престижа на съдебната власт, моля да образувате дисциплинарно производство за изясняване на обективната истина по изложените твърдения, които засягат не само личния ми авторитет и професионално достойнство, но и авторитета на прокуратурата като цяло. Поради това е необходимо да предприема и ще предприема съответните законосъобразни мерки, за да защитя правата си в рамките на образувано дисциплинарно производство, а след приключването му – и по съдебен ред“, изтъква Цветанова. И ПК на ВСС се съгласи нея и образува дисциплинарно производство.

Главният прокурор Иван Гешев, който присъства на заседанието на колегията при обсъждането на искането, определи предложението на министъра като „житейски смешно творение“, а кадровиците изразиха недоумението си на какво законово основание се търси дисциплинарна отговорност от обвинител №1 и като какъв – като главен прокурор, като административен ръководител или като магистрат.

Стефан Петров, Огнян Дамянов, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова се учудиха защо предложението по отношение на главния прокурор е внесено в Прокурорската колегия, която по думите им не е компетентна да го разглежда, защото се иска най-тежкото наказание за Гешев – освобождаване от длъжност.

„Който избира, той може и да освобождава. Прокурорската колегия не избира главен прокурор“, заяви Стефан Петров. Той и Дамянов цитираха няколко разпоредби от Закона за съдебната власт, в които изрично се казва, че колегиите назначават и освобождават магистрати, с изключение на тримата големи в съдебната система (чл. 30, ал. 5,  т. 4 и чл. 160 от ЗСВ).

Стефан Петров отбеляза и че в чл. 311 от закона, в който се регламентира кой налага наказанията, се посочва, че Пленумът на ВСС налага наказания на изборните членове на съвета, какъвто главният прокурор не е. В чл. 312 от ЗСВ пък се посочва, че предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу членовете на ВСС (в това число и тримата големи) се внасят от петима от Пленума или трима от съответната колегия, т.е. министърът на правосъдието няма правомощие да внася предложения.

Прокурорската колегия не назначава главен прокурор и не може да го освобождава, тя не е компетентна да се произнесе по искането и хубаво би било един министър да познава ЗСВ. В предложението съществува кореспонденция между двама министри на правосъдието и заместника на главния прокурор г-жа Пламена Цветанова. Предмет на кореспонденцията са правилата за разпределение на делата в прокуратурата и нуждата на министъра да добие представа за тях. И изведнъж се казва, че се иска наказание за главния прокурор, без да е посочил факти за негово действие или бездействие. Няма да коментирам дали има законово основание, дали има задължение на главния прокурор да предоставя такива факти. Но има неяснота и противоречие, което може да бъде изяснено единствено от вносителя. Министърът да каже какви са точно фактите, какви са нарушенията и по кой ред иска да се търси санкционна отговорност на главния прокурор“, посочи Огнян Дамянов. Затова той заяви, че предложението трябва да се върне на министъра на правосъдието за конкретизиране.

Както чуваме и виждаме, новият министър е също толкова ентусиазиран да внася предложения за други форми на контрол – вече не знам какъв – разширен, стеснен. Но единственото, което можем да направим, е да върнем този изначално негоден за нищо документ, да може да го конкретизира, да сезира компетентния орган, той да прецени“, изтъкна още Дамянов.

„Толкова е ярък контрастът между предложението и това, което тук говорят колегите. ВСС е сборно място на юристи и тук на почит е юридическото мислене, а в предложението юридическата мисъл изцяло липсва. Има превратно тълкуване на закона с една цел – да се гони отстраняването на главния прокурор. Разбирам, че тази цел е много лелеяна за някои хора, но трябва да се преследва с юридически средства, които тук отсъстват. Имам високо мнение за Министерството на правосъдието и работещите там експерти и очаквах някак си малко по-висок стил на това, което произвеждат като продукция. То е най-специализираното юридически министерство и е добре, когато преследват цели, да го правят по по-юридически начин“, заяви на свой ред Евгени Иванов.

Главният прокурор каза, че няма да участва в гласуването, но ще защити заместничката си Пламена Цветанова. Той определи предложението като житейски смешно творение. „Всеки, който  има претенции да е юрист, може да се запознае със ЗСВ. Едва ли не оставаше в искането да бъдат включени норми от Семейния кодекс, за да му се придаде някаква наукообразност“, каза Гешев. По адрес на служебния министър на правосъдието, той заяви, че знае, че е юрист от  Пловдив и не се съмнява в юридическата му грамотност. „Но при тази юридическа несъстоятелност на изготвеното искане за мен е ясно, че целта не е упражняване на правомощия, мотивите не са юридически, а целта е персонална атака срещу главния прокурор и овладяване на прокуратурата и на съдебната власт, политическо овладяване“, заяви Гешев.

Затова ПК на ВСС реши да върне на министъра на правосъдието предложението по отношение на Гешев за конкретизиране, заедно с пълния стенографски протокол от днешното заседание. А главният прокурор се пошегува: „С образователна цел“.

Прокурорската колегия: Не превръщайте съдебната власт в залог за просперитета на страната

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) се противопоставя на опитите съдебната власт да бъде употребена в преследването на политически цели, както и да бъде превърната в залог за просперитет, икономическо развитие и положителен имидж на България в Европейския съюз. Това се казва в специална декларация на ПК на ВСС (виж текста тук) по повод напрежението между прокуратурата и МВР около делото „Хемус“ (виж повече по темата тук и тук).

Декларацията беше единодушно подкрепена от членовете на ПК на ВСС, която днес се събра в пълен състав на заседанието.

В документа се заявява, че разпространяваните тенденциозни и необосновани нападки, неаргументирани и манипулативни твърдения, обобщения и изводи по отношение на конституционно уреден орган всяват смут и създават съмнения в мотивацията, професионалната компетентност и безпристрастността на магистратите, като създават несигурност сред тях. „Окачествяваме като форма на неправомерна намеса изказванията на политици, съдържащи субективни оценки и внушения за неправилно функциониране на ПРБ за некомпетентност, зависимост и безпристрастност. Същите определяме като опити за компрометиране на легитимността и дестабилизиране на нейните функции и считаме, че дискредитират държавата ни като равноправен член на Европейския съюз. Непрекъснатото преекспониране и хиперболизиране на необходимостта от промени в прокуратурата, като панацея за българския политически елит, има за резултат единствено уронване на доверието и престижа на съдебната власт и на практика представлява вмешателство, груб и недопустим натиск“, се казва още в декларацията.

ПК на ВСС изразява безусловната си подкрепа както към тримата прокурори по делото „Хемус“, така и към всеки обвинител и следовател, който „добросъвестно и отговорно прилага Конституцията и законите, изпълнява задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, безпристрастно, обективно и справедливо“.

Декларацията ще бъде изпратена на председателя на парламента, президента, премиера, вътрешния министър, Европейската комисия и Европейския парламент, посолствата на държавите-членки на ЕС, на САЩ и Великобритания, на Консултативния съвет на европейските прокурори, Международната асоциация на прокурорите, Европейската мрежа на съдебните съвети, Комисията GRECO и на европейския главен прокурор.

След представянето на декларацията, главният прокурор Иван Гешев заяви: „Като човек, който  работи от 1995 г. в съдебната система, не съм срещал такъв случай в кариерата си – това е безпрецедентен натиск, вероятно за да се извърши престъпление срещу правосъдието. В случая не става въпрос за споразумение по българското законодателство. Става въпрос за опит да се смачка обвинението срещу конкретно лице, да не се протестира мярката му за неотклонение и да му се разреши да напусне страната. Това ми прилича на едни мрачни тоталитарни времена на полицейски произвол, искрено се надявам моето впечатление да не е правилно. Историята познава много моменти, когато определени незаконни практики са били маскирани с добри намерения. Оценката ще я даде българското общество, но ние сме длъжни да спазваме законите и Конституцията. Прокуратурата ги спазва и ще продължи да ги спазва в интерес на българските граждани“.

По-рано днес със становище в подкрепа на тримата обвинители от СГП излезе и Асоциацията на прокурорите в България. „Налице е необяснима и крайно опасна тенденция за целенасочено нагнетяване на напрежение, провокиране на конфликти и създаване на изкуствена конфронтация между изпълнителната власт и Прокуратурата, което е в пълен противовес с интересите на българските граждани. Ние, като професионалисти и граждани алармираме, че подобна институционална война неминуемо би довела до естествен бум на престъпността в страната, хаос и произвол. Изказваме своята признателност и уважение към всички служители на Министерството на вътрешните работи, които изпълняват своите задължения по съвест и в рамките на закона. Липсата на взаимодействие между органите на изпълнителната и съдебната власт ще се отрази неблагоприятно върху гражданите, които очакват Държавата, в лицето на своите институции, да ги защитава и да охранява интересите им“, се казва в позицията (повече виж тук).

 

 

32
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
เว็บยิงปลา
เว็บยิงปลา
08 януари 2022 13:46
Гост

เว็บยิงปลา
Apply for online gambling websites, casinos, online slots, the best websites in the world of gambling. No minimum deposit, real money, real rich.

адвокат от САК
адвокат от САК
15 декември 2021 22:39
Гост

Поздрав за всички кирилпетковски и протестърски тролове

От мен имате просто едно “Mas que nada“;D животът не започва и не свършва с вас, вие не сте центъра на вселената и нека тази песен ви припомни този ноторен факт, както и незначителността на безплодният ви “труд“;0

Димитър
Димитър
15 декември 2021 23:06
Гост

Госпожо-обичам ви направо! 🙂 :*

Влюбеният Шизо
Влюбеният Шизо
16 декември 2021 9:42
Гост

Едната половина на форумния шизофреник обича другата си половина! И това на фона на музикален съпровод, пълна романтика, целият форум е просълзен (от смях)!

Анонимен
Анонимен
16 декември 2021 10:38
Гост

Гордостта на нашия форум! Имаме си диджей – резидент в лудницата, а при нас пуска като гост:)))

Гешо
Гешо
15 декември 2021 18:32
Гост

Има си хас да не приемат нещо единодушно тези. Как пък един път няма един против…. за цвят..

адвокат от САК
адвокат от САК
15 декември 2021 18:05
Гост

A рашков веднага, на секундата, трябва да бъде освободен от поста си и то с доста тривиална причина- заболяване, което не му позволява да упражнява правомощията си. Гледах този човек в предаването на Цветанка Ризова- той заваляше думите, въпреки отчаяните си усилия това заваляне да не си проличи. То не е логопедичен дефект, а симптом за определено заболяване. За мен рашков вече си е изпял песента и като бивш юрист, и като човек, и е по-добре близките му да му осигурят подходяща помощ. Нека си живее в 70те години на 20 век, но в собственият му дом, а не в… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 декември 2021 19:18
Гост

В сравнение с вас доста уравновесено и нешизофренично говори.

адвокат от САК
адвокат от САК
15 декември 2021 19:39
Гост

До “Анонимен 15 декември 2021 19:18“ Под достойнството ми е да комуникирам с ботове и с платени тролове- неюристи. Моля, не четете коментарите ми и не се занимавайте с тях. Ако това не ви устройва, помолете гуруто си кирил петков да ви плати тока, защото без ток компютърът ви няма да работи и няма как да публикувате платени чужди коментари, съдържащи опорните точки в защита на кирил петков и протестърските партии… За мен не се бойте- абсолютно независима съм от всяка политическа партия и мога да си позволя да платя и 10 пъти по-скъпа цена на тока. Гледайте себе си… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
15 декември 2021 20:03
Гост

До “Анонимен 15 декември 2021 19:18“ Всички платени тролове са неюристи, а аз съм абсолютно независима и мога да си позволя да платя и 10 пъти по-скъпа цена на тока, единствено хапчетата са много скъпи и не ги пия редовно.

адвокат от САК
адвокат от САК
15 декември 2021 22:23
Гост

До “адвокат от САК 15 декември 2021 20:03“ И милион пъти да използвате ника ми, за да пишете коментари уж от мое име, това не променя нито един факт, който се съдържа в моите коментари, както и не променя моето становище като адвокат и личното ми мнение като гражданка;0 Както виждам, моите коментари са огромна ПРЕЧКА пред осъществяване на платения ви тролинг в полза на новото правителство- защо така, нали уж съм “ психично неуравновесена“, “психично болна“ и т.н.- с какво толкова са неудобни моите коментари за кликата на кирилпетковските тролове,а ;D Не съм лъжица за вашата продажна уста- такива… Покажи целия коментар »

Димитър
Димитър
15 декември 2021 23:07
Гост

Дядо ми имаше подобни симптоми,този е зле със сърцето и е и пияница за разлика от дядо….

Фики
Фики
15 декември 2021 17:21
Гост

Много евтин номер. Сега ще се изкара чиста като сълза.

Ленор
Ленор
15 декември 2021 17:22
Гост

Голямо пране на имидж ще стане. Даже с омекотител.

Мики
Мики
15 декември 2021 16:49
Гост

На Гешев май му идва краят на царуването.

адвокат от САК
адвокат от САК
15 декември 2021 16:45
Гост

“….Затова ПК на ВСС реши да върне на министъра на правосъдието предложението по отношение на Гешев за конкретизиране, заедно с пълния стенографски протокол от днешното заседание. А главният прокурор се пошегува: „С образователна цел“….“ Браво- така и трябва. Сега- и г-жа бориславова да бъде бърната в 1ви курс, но не в юф, а в някоя филологическа специалност в СУ, защото в нейното изказване всяко едно изречение е в противоречие с предходното й изречение, между изреченията й, които иначе би следвало да изразяват завършена мисъл, няма никаква логическа връзка, да не говорим за наличие на причинноследствена връзка помежду им. Пет пъти… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 декември 2021 16:34
Гост

ВСС за смяна не знам кво, но никой от вас платени ДБ тролчета не коментира пълната липса на компетентност от страна на правосъдното министерство. И децата знаят че ПК не е компетентна да води дисциплинарно производство срещу главния, само великият юрист Демерджиев не знае. Ама иначе с претенции да прави РИформа. Тази семпла като интелект дама дето го играе правосъден министър, а всъщност е на Хр.Бойкикев лявата топка и тя. Толкова е компетентността на НПО величията. Ние това го знаем. Лошото е че народът дето им повярва, не го знае и си мисли, че тези смешници наистина искат съдебна реформа… Покажи целия коментар »

Ужас
Ужас
15 декември 2021 16:27
Гост

Много прилича на Гешев с тази мазна и нагла усмивка. Поне изглежда доста по-интелигентна от него, въпреки че той не е мерило за това.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2021 16:09
Гост

Наглеци. Сами ще разследват себе си и ще констатират, че са най-хубавите на света. Но скоро ще дойде денят, в който някой независим обвинител ще ги вкара в съда за престъпленията им и надали ще се намери съдия който веднага да не ги вкара в ареста, а след това и в затвора.

Гришо
Гришо
15 декември 2021 16:50
Гост

Тогава ще повлекат и Боко. Което е добре.

Бабичка
Бабичка
15 декември 2021 16:00
Гост

Да де, то така и комунистите едно време се оправдаваха, че всичко, което правят е законно и в интерес на обществото. Ама се криеше информация, че е гръмнал Чернобил и куп други престъпления.

Филип
Филип
15 декември 2021 16:52
Гост

И докато нуе хрупахме марули с радиация, на богопомазаните им се караше вода от чужбина.

Горди
Горди
15 декември 2021 15:59
Гост

Тъжно е всичко случващо се в съдебната ни система.

Mmm
Mmm
15 декември 2021 17:59
Гост

Удри си една бърза „злобарка“ и си легни,ще ти мине. Утре и още по-мъдри мисли ще родиш…

Харалампи
Харалампи
15 декември 2021 15:59
Гост

И сега какво правим? Едните атакуват, другите се защитават и така докога?

Анонимен
Анонимен
15 декември 2021 15:59
Гост

Подценяването на Иван Гешев от ДБ или другите политически партии няма да е добър ход. Не е глупав.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2021 15:58
Гост

Даа.. Гешев няма да се даде лесно и освен това всичко, което прави ще е документално железно. Затова трябва да действат умно за да го катурнат. Или да си чакаме да му изтече мандата.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2021 15:57
Гост

Добре де, някой да обясни защо стана такава галимация в съдебната система през последните години.

190
190
15 декември 2021 18:00
Гост

Галимация-това неща като анимация ли е?!

Стаматова
Стаматова
15 декември 2021 15:57
Гост

ВСС са за смяна. Цялото ВСС.

Ananieva
Ananieva
15 декември 2021 15:56
Гост

Абе едно е сигурно – кукловодите, поставили някога ГЕРБ на власт у нас, не са глупави. Сетиха се, че ще загубят трона и бързаха да назначат техен човек за гл. прокурор. Сега иди го бутни де.

Дани
Дани
15 декември 2021 15:56
Гост

Чудят се как да го катурнат Гешев по всички параграфи. Ама оня стои