Висшият съдебен съвет (ВСС) отказа да съгласува с Министерството на електронното управление системата за избор на членове на съвета. Решението беше взето днес от Пленума с 14 гласа „за“ и двама „против“.

Над два часа кадровиците обсъждаха въпроса дали и кога трябва да бъде съгласувана тази система, като това стана след изслушване на министъра на електронното управление Божидар Божанов. Дебатът е продължение на дискусия отпреди месец, когато във ВСС постъпи становище от Божанов, в което се припомня, че според чл. 360б, ал. 1 от Закона за съдебната власт „Органите на съдебната власт използват информационни системи, одобрени от пленума на Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието и министъра на електронното управление“ (виж повече тук).

Това, което натежа при гласуването, беше решението на петчленния смесен състав на ВКС и ВАС, с което днес беше отхвърлена жалбата на Бойко Атанасов срещу избора на Петко Петков за член на съвета.

Във въпросното решение, цитирано от председателя на ВАС Георги Чолаков, смесеният състав казва, че системата действително не е съгласувана с МЕУ, но това не е нарушение, защото „за тази система в ЗСВ не е предвидено такова съгласуване“.

Изискването на чл. 360б, ал. 1 ЗСВ касае само информационните системи, използвани от органите на съдебната власт при осъществяване на пряката им работа. Разпоредбата се намира в Глава осемнадесета „а“ ЗСВ, уреждаща удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма, извършвани от органите на съдебната власт“, казва петчленният състав на ВКС и ВАС (виж повече тук).

С оглед приетото решение аз ще гласувам против тази система да бъде съгласуване, защото тя не е система, която подлежи на съгласуване“, каза Чолаков.

Огнян Дамянов изрази същата позиция. Той заяви, че решението на смесения състав му е достатъчно, за да изрази позицията си. Дамянов призова останалите членове на съвета да уважават решенията на съда.

Иначе на заседанието стана ясно, че други осем информационни системи, използвани от съдилища, прокуратури и следствие не са минали през съгласувателна процедура.

Това са АСУД, „САС-съдебно деловодство“, „Кодинов“, Единният портал за електронно правосъдие, Централизираната система за случайно разпределение на делата, ЕИСПП, ЦУБИБСА и системата на прокуратурата УИС.

Затова мнозинството реши, преди да се тръгне към съгласуване, съвместно с МЕУ да разпишат правила за процедурата.

Спорните моменти

Още преди членовете на съвета да научат, че има решение на смесения състав, се оформиха няколко спорни момента.

Единият от тях е докъде се разпростира нормата на чл. 360б от ЗСВ – дали тя обхваща внедрените системи преди въвеждането на тази разпоредба в закона през 2016 г., или само въведените след 2016 г. Заради това IT комисията във ВСС е поискала становища от правната комисия на съвета и правната дирекция.

Във връзка с това обаче Атанаска Дишева заяви, че правната комисия многократно е отказвала да тълкува закона и да излиза с обвързващи становища и че всеки може сам да чете и да тълкува.

Вторият спорен момент беше свързан с искането на министъра на електронното управление за достъп до изходния код на системата на гласуване на членове на ВСС.

Боян Новански заяви, че лично той не е съгласен да се предостави сорс кодът като в подкрепа на това имало и становище на IT дирекцията на съвета. И попита министъра защо иска да бъде допуснат до тестовата среда в системата по време на изборите за членове на съвета.

Божидар Божанов обясни, че по принцип е задължение на ВСС за съгласуване на информационните системи, т.е. съветът трябва да бъде проактивен. И добави, че не следи всеки ден събитията в съдебната система, но научил за системата и се самосезирал. По отношение на тестовата среда поясни, че това не позволява намеса в реалната среда като така ще може да се провери системата без да се засяга нейното реално функциониране.

Атанаска Дишева го попита дали може с изходния код да се манипулира системата.

Краткият отговор на министъра беше „не“. И обясни: „Достъпът до изходния код не позволява въздействие и манипулация в продукционна и реална среда. Изходният код представлява чертежите на крайната система. Той се трансформира от т.нар. компилатори до изпълним код, който отива в тестовата и после в продукционната среда. Имайки достъп до кода, за да се въздейства, той трябва да е променен, компилиран и инсталиран върху продукционната среда, а ние не сме искали достъп до нея“.

Божидар Божанов обясни, че всички системи на изпълнителната власт са с отворен код. „Това е световна и добра практика – когато става въпрос за системи, отвореният код да е достъпен не само за компетентните органи, но и за цялата общественост. Google и Amazon стъпват на отворен код, защото той е по-сигурен“, каза той и допълни, че ако някой крие нещо, за да е по-сигурно, това е грешен подход.

Боян Новански му обясни, че няма тестова среда в системата за гласуване на членове на съвета, защото така е проектирана и внедрена. Той напомни, че тя е била одитирана и една от препоръките е след изборите за членове на ВСС да се направи обновяване на системата – да се променят функционалностите за информационната сигурност с оглед външна и вътрешна защита и да се направи така, че да не съществува т.нар. „супер администратор“, защото той единствен притежава паролата за достъп до системата. „Направихме така, че паролата да бъде променена и оставена в касата на главния секретар“, поясни Новански.

Както той, така и Огнян Дамянов, и Севдалин Мавров напомниха, че има висящи дела пред смесени състави на ВКС и ВАС за избора на членове на съвета. В жалбите се навеждат доводи за това, че системата не е съгласувана, както и има искания за назначаване на техническа експертиза. Затова Дамянов предложи разглеждането на въпроса да се отложи, докато не приключат делата.

Атанаска Дишева се спря на това какво точно гласи чл. 360б от ЗСВ като поясни, че разпоредбата се отнася до използваните информационни системи, а не до въведените, т.е. това означава, че и заварените към 2016 г. трябва да бъдат съгласувани.

В тази връзка Гергана Мутафова отбеляза, че освен ЕИСС, няма нито една друга система, която да е съгласувана с Министерството на правосъдието и преди с Държавната агенция за електронно управление, а сега с министъра. Тя уточни, че редица системи като ЕПЕП, АСУД, „САС-съдебно деловодство“ и други се използват в условията на търпимост. Затова тя предложи ВСС да съгласува всички системи с министерствата на правосъдието и на е-управлението.

Председателят на ВАС Георги Чолаков само допълни, че и Единната деловодна информационна система (ЕДИС), която засега се ползва само във ВАС, но предстои да бъде внедрена и във всички административни съдилища, също е преминала през съгласувателна процедура.

Божидар Божанов заяви, че подкрепя идеята, защото всички системи за важни и значими и ако е необходимо съдействие по каква процедура да стане това, то от министерството ще съдействат. И напусна заседанието поради служебна ангажираност.

Докато членовете на съвета дискутираха какво да е решението, се оказа, че смесеният състав на ВКС и ВАС вече се е произнесъл по жалбата на Бойко Атанасов. И както вече стана ясно, съдът приема, че системата за гласуване за членове на ВСС не е такава, която да се използва от органите на съдебната власт, както гласи чл. 360б от ЗСВ и не подлежи на съгласуване. С тези мотиви членовете на съвета отказаха да изпратят документите на министъра на е-управлението. За останалите системи обаче ще се изработят правила.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 15:56
Гост

И като има решение на петчленка -съдии от ВКС и ВАС какво може да се направи? Не върви да кажеш : майната му, нали?

Чавдар
Чавдар
21 юли 2022 13:19
Гост

Като се сетя за системата на Кодинов, косата ми настръхва.

Чочо
Чочо
21 юли 2022 13:17
Гост

Я, да вземат да си преговорят Закона за съдебната власт.

Симо
Симо
21 юли 2022 13:14
Гост

Вече прекаляват. Взеха се за богопомазани.

Мартин
Мартин
21 юли 2022 12:12
Гост

Никакво съгласуване, ама де…

Невръстеник
Невръстеник
21 юли 2022 12:11
Гост

Доста нелицеприятно

Крисия
Крисия
21 юли 2022 12:10
Гост

Явно за ВСС е важно да всеки изобр да бъде съпроводен с куп съмнения за непрозрачност

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:51
Гост

Не прозрачност баба ти. Истинската не прозрачност е в министерски съвет.

Нико
Нико
21 юли 2022 12:09
Гост

Чудо голямо!

Герман Петров
Герман Петров
21 юли 2022 12:08
Гост

Браво! Смели и безкомпромисни сте в този състав на ВСС

Трайчо Китанов
Трайчо Китанов
21 юли 2022 13:21
Гост

След решението на върховните добиха увереност.

ИТ специалист
ИТ специалист
21 юли 2022 12:07
Гост

Уау! Други осем информационни системи, използвани от съдилища, прокуратури и следствие не са минали през съгласувателна процедура!!!

Сашко
Сашко
21 юли 2022 13:23
Гост

Какво те учудва. От ВСС си ги прокарват, ама не им пука как се работи с тях.

Хенри
Хенри
21 юли 2022 12:06
Гост

Това някакъв майтап ли е

кандидат кадровик
кандидат кадровик
21 юли 2022 12:06
Гост

и аз гласувам против

Василена
Василена
21 юли 2022 12:05
Гост

Откъде накъде ВСС да спазва закона, те да не са там заради това

Кремена
Кремена
21 юли 2022 12:03
Гост

хахаха, ама как да съгласува бе, колеги. Това е под достойнството им

Лозан
Лозан
21 юли 2022 13:24
Гост

Да им имам голото самочувствие.