Министърът на правосъдието определя дневния ред на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет. Така представляващият ВСС Боян Магдалинчев отговори на въпроса на председателя на Върховния касационен съд дали е пристигнало писмото на вече над 170 съдии, които изразиха възмущението си от поведението на Данаил Кирилов и на заместник-главния прокурор Иван Гешев на заседанието на съвета на 14 ноември, когато Пленумът повторно избра Гешев за обвинител №1. Съдиите поискаха и извинение от двамата, както и да бъде образувано дисциплинарно производство срещу избрания за главен прокурор.

Писмото на съдиите беше изпратено на премиера, председателя на Народното събрание, на ВСС и Инспектората към него, а граждани организираха петиция в тяхна подкрепа.  От Фейсбук общността на българските адвокати пък поискаха оставките на Кирилов и Гешев (повече виж по-долу).

В началото на днешното заседание на ВСС Лозан Панов попита дали писмото е пристигнало до съвета, ще бъде ли включени в дневния му ред и кога.

Магдалинчев отговори, че писмото е в съвета, но не е включено в днешния дневен ред. И уточни: „Не аз съм човекът,  който определя дневния ред, а по Конституция и закон министърът на правосъдието го утвърждава“.

В чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт се казва: „Заседанията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет се свикват от председателстващия. Заседанията на пленума могат да се свикват и по искане на всяка от колегиите на Висшия съдебен съвет. Заседанията на колегиите могат да се свикват и по искане на трима членове на съответната колегия“.

Разпоредбата на чл. 26, ал. 6 от Правилника за дейността на ВСС предвижда: „Проектът на дневен ред се изготвя от главния секретар въз основа на постъпилите предложения от:
1. колегиите на Висшия съдебен съвет;
2. постоянни и временни комисии към пленума;
3. членове на Висшия съдебен съвет;
4. министъра на правосъдието, съобразно правомощията си“.

Нататък според правилника на съвета материалите по точките от дневния ред на Пленума на ВСС се предоставят на главния секретар не по-късно от 4 работни дни преди заседанието, ако не е спазен срокът, тогава те се включват в следващото заседание.

Проектът на дневен ред се предоставя на министъра на правосъдието за съгласуване, гласи на свой ред ал. 10, на чл. 26 от правилника.

Т.е. според нормативната уредба ВСС подава точките от дневния ред на заседанието на Пленума, а министърът само го подписва.

В писмото си от 15 ноември съдиите казаха: „Арогантното поведение и езикът на персонална конфронтация нямат място нито във Висшия съдебен съвет, нито в съдебната система и държавното управление въобще. Данаил Димитров Кирилов от позицията на председателстващ заседанието на Висшия съдебен съвет използва недопустими изрази и обиден тон, които принизяват работата на висшия орган на съдебната власт и създават впечатление за недопустимо политическо толериране на едни членове на съвета за сметка на други. Очевидната заплаха от страна на кандидата за главен прокурор Иван Гешев към члена на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева и пренебрежителното отношение към друг член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите – съдия Олга Керелска, при предходното изслушване представляват по същността си и дисциплинарно нарушение, тъй като уронват престижа на съдебната власт“. Има и открита петиция за подкрепа от граждани.

Преди дни Иван Гешев заяви, че няма намерение да се извинява на човек, който няма чувство за хумор. „Не смятам да се извинявам на някой за това, че този някой няма чувство за хумор. Иначе, дай Боже, и мен така да ме заплашват, че имам блестяща политическа кариера“, каза той.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов все още не е коментирал писмото.

ВСС отказа дебат за кариерните бонуси. Лозан Панов: Цинизмът на съвета няма граници

Мнозинството във Висшия съдебен съвет отказа да обсъди предложенията за промени в Закона за съдебната власт, едно от които е за въвеждането на т.нар. кариерен бонус за кадровиците.

ГЕРБ предложи в ЗСВ да се предвиди кадровиците да се възстановяват на по-висока длъжност от заеманата преди избора им в кадровия орган. В момента те имат право да се върнат на старата си работа или в равен по степен съд или прокуратура.

По предложение на Олга Керелска тази идея беше обсъдена от Съдийската колегия, която в мнозинството си не се съгласи с подобна промяна в закона. Въпросът беше отнесен до Пленума на ВСС, защото по принцип той дава становища по законопроекти.

Днес обаче Даниела Машева предложи точката да бъде оставена без разглеждане, защото ВСС няма компетентност да дава становища по законопроекти на този етап от процедурата, т.е. между двете четения в парламента. „Направени са допълнителни предложения, но след като към нас няма официално искане за изразяване на становище, нямаме компетентност и не сме в хипотезата на чл. 30 ЗСВ“, каза Машева.

Даниела Марчева се съгласи, че ВСС няма законова възможност да дава становище. Самата тя обаче имала такова и предложи всеки, който има позиция, да я изпрати на правната комисия на Народното събрание. По време на дебата в Съдийската колегия тя напусна заседанието, единствено Боряна Димитрова заяви категорично, че дори и да бъде въведен кариерен бонус, тя няма да се възползва от него.

Атанаска Дишева обаче заяви, че не споделя виждането, че ВСС не може да изрази позиция, още повече когато се отнася до статута на членовете на съвета. „Не знам кой друг, освен нас, може да изрази становище. Да се крием зад липсата на формална процедура точно по този въпрос ми се струва недостойно“, каза Дишева.

Председателят на ВКС Лозан Панов добави, че все пак става дума за устройствения закон на съдебната власт. „Наистина криенето зад процедурната възможност да не се произнесем подсказва корист, защото по този начин голяма част от членовете на съвета, неизразявайки мнение, ще спомогнат за гласуване на закона, който дава кариерен бонус за самите тях. Идеите за промени в ЗСВ вървят от дълго време, сега се прави поредната крачка, тя се направи преди избора на главен прокурор“, заяви Панов. И призова колегите си да проявят достойнство и да изразят позиция.

Но с 16 на 6 гласа мнозинството подкрепи предложението на Даниела Машева.

„Всеки цинизъм си има граници, но очевидно във ВСС цинизмът няма граници. С две бездействия днес, се показа пълно неглижиране на мнението на магистратите и тяхната позиция“, така председателят на ВКС коментира въпросите за писмото на съдиите и за кариерния бонус на членовете на ВСС пред медии.

По повод кариерните бонуси и отказа за обсъждането им от Пленума, той заяви, че става дума за корист. „И ако някой си задава въпроса на гласуването за главен прокурор дали е имало корист, сега вече всеки получава своя отговор. Политиците избират 11 членове на ВСС и след това същите тези политици им дават кариерен бонус. Оттук нататък до края на мандата на ВСС те само трябва да изчакат, за да се качат в по-горна инстанция – нещо, което очевидно е важно за тяхното кариерно развитие“, каза Панов като напомни, че останалите магистрати са поставени в съвсем друга позиция – да се явяват на конкурси.

„Виждам корист, защото користта означава да направиш нещо и след това да получиш нещо. В този случай видях как цялата политическа квота подкрепи кандидатурата на единствения кандидат, а след това тези колеги ще използват, сигурен съм, законовите промени“, каза още Панов.

А по повод на писмото на съдиите, той заяви, че ще попита министъра защо не го е включил в дневния ред на ВСС и определи поведението на Данаил Кирилов  заседанията по избора на Иван Гешев за главен прокурор като „демонстративно и арогантно спрямо две дами-членове на съвета“. Малко по-късно днес от ВКС съобщиха, че Лозан Панов вече е изпратил запитването си до правосъдния министър.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев отказа коментар по темата.

84 адвокати от ФОБА искат оставките на Иван Гешев и Данаил Кирилов

Междувременно 84 адвокати от Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) поискаха оставките на заместник-главния прокурор Иван Гешев и на правосъдния министър Данаил Кирилов заради поведението им на заседанието на ВСС на 14 ноември, когато кадровиците повторно избраха Гешев за обвинител №1.

В писмо до президента (виж пълния текст тук), съвета, министъра на правосъдието и Висшия адвокатски съвет, те изтъкват, че заради „непристойното си поведение, съчетано с отправяне на публични заплахи“ към члена на съвета Атанаска Дишева, магистрати, адвокати, граждански организации, партии и бизнесмени Гешев трябва незабавно да подаде оставка. ФОБА определя процедурата за избор на нов главен прокурор като „грозен и посредствен спектакъл“.

Оставката на Данаил Кирилов се иска заради „обидното, невъзпитано и направо махленско държане“ на същото заседание. Според ФОБА правосъдният министър не може да заема този пост поради „професионална и етична непригодност“.

Адвокатите настояват президентът Румен Радев да сезира Конституционния съд с искане за тълкуване на чл. 129, ал. 2 от основния закон за смисъла на израза „повторно направено предложение“. Наред с това ФОБА предлагат да започне конституционен дебат за намаляване на парламентарната квота към ВСС, както и за правомощията и за начина на избора на главен прокурор.

А за настоящия обвинител №1 Сотир Цацаров адвокатите казват, че той трябва да бъде изслушан в парламента по въпроса какво е имал предвид, че решенията за избор на тримата големи в съдебната система се взимат „в две други сгради“.

И на последно място ФОБА се обръща към Висшия адвокатски съвет с настояване да подаде „конституционна жалба за нарушаване на чл. 129 от Конституцията при така проведената процедура по избор на нов главен прокурор“.

 

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
На барикадата
На барикадата
21 ноември 2019 15:12
Гост

Протестът срещу Гешев трябва да прерастне в протест и срещу груповата некомпетентност и простащина във ВСС. Всеки ден протест, Екзарх Йосиф трябва да стане пешеходна улица.

Ужас
Ужас
21 ноември 2019 15:10
Гост

Боян Магдалинчев изобщо някога чел ли е някой нормативен акт? Тоя човек си ръси каквото му дойде, няма идея какво пише в Правилника, на органа, в който участва. Оставка и до-вижд-да-не!

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 11:46
Гост

За сетен път Кирилов ме разочарова с поведението си. А за Гешев и наглостта му нямам думи.

Несъгласен
Несъгласен
21 ноември 2019 15:11
Гост

Данаил Кирилов е от хората, които са неспособни да разочаровават, защото са неспособни да създатат изначално очакване за нещо хубаво. Тъй че не съм съгласен.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 11:12
Гост

Гешев няма право да отказва извинение. Да си упражнява хумора извън ВСС. Нали уж имаше високи морални качества.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 11:13
Гост

Сигурно според тези, които гласуваха за него чувството му за хумор е част от безспорните му качества.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 11:09
Гост

Проектът на дневен ред се изготвя от главния секретар. А представляващия просто перефразира. Да не кажа, че даже лъже.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 11:07
Гост

Няма как Данаил Кирилов да не го включи в дневния ред. Просто бави топката понеже е пряко засегнат от дискусията по този въпрос.

Обективен
Обективен
21 ноември 2019 15:14
Гост

Данаил Кирилов е прост като колегата си Магдалинчев. Много им дреме на тях какво пише в правилниците. Важното е групово да величаят Гешев.

съдия
съдия
21 ноември 2019 10:59
Гост

Боян Магдалинчев отново си позволява да лъже. Дневният ред не се изготвя, а само се съгласува с министъра на правосъдието. Подписалите обръщението съдии вече са 181. Отделно и 380 граждани подкрепят това обръщение на https://www.peticiq.com/244552
Толкова за компетентността, почтеността, високите професионални и нравствени качества на 20 от членовете на ВСС, включително на представляващия Боян Магдалинчев.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 10:41
Гост

Невежеството и незнанието на маса от членовете в този ВСС са потресаващи. Не може това да са върховни магистрати!

оставка
оставка
21 ноември 2019 10:34
Гост

наглостта няма край! оставка!

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 10:50
Гост

След този коментар мога само да се присъединя. 160 души, съдии, им пишат и те протакат, като адвокат получаване на призовка. Срам!

съдия
съдия
21 ноември 2019 11:06
Гост

можете да се присъедините:
https://www.peticiq.com/244552
181 съдии, ако трябва да сме точни

запознат
запознат
21 ноември 2019 10:20
Гост

Ще го обсъдят, ама искат да го отложат за след като Радев разпише указа за Гешев. Това е цялата работа

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 10:24
Гост

Е, хубаво де, ами да кажат, че ще го обсъдят, а не БМ да менти и да го овърта.

ПРОТЕСТ!
ПРОТЕСТ!
21 ноември 2019 15:15
Гост

Всеобщ протест. Съдебната система е гръбнакът на държавността. Допуснем ли Гешев, губим България!

?!?!!?
?!?!!?
21 ноември 2019 10:15
Гост

Министърът не диктува дневния ред на ВСС! Не го е правил и не може да го прави.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 10:20
Гост

това все пак е дани к. не бих се обзаложил за нищо