Висшият съдебен съвет (ВСС) е изпратил своеобразно напомнително писмо до Висшия адвокатски съвет, че адвокатите могат да получават по имейл съобщенията по административни дела. То е подписано от представляващия ВСС Боян Магдалинчев и в него се разяснява, че за целта адвокатите трябва да подадат заявление, за което вече е изготвен образец (образец на заявлението изтегли тук).

Вписването в регистъра с е-адреси на адвокатите може да стане по два начина – в деловодството на съдебния съвет или по електронната поща. Ако адвокатът подаде заявление за имейла, на който иска да получава съобщения по делата, в деловодството на ВСС, той трябва да отиде там лично и да удостовери самоличността си. Възможно е и друг адвокат да подаде заявлението на колега, но трябва да представи писмено пълномощно, съгласно Закона за адвокатурата. А ако приносителят не е адвокат, пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа.

Заявлението за вписване в регистъра на електронните адреси на адвокатите, който ще се поддържа от Висшия съдебен съвет, може да се подаде и на adv@vss.justice.bg. За целта трябва да бъде попълнен специално изготвеният от ВСС образец. Заявленията по имейла трябва да са подписани с електронен подпис от адвоката.

Според посоченото от ВСС той ще поддържа регистъра на електронните адреси на адвокатите до създаването на техническа възможност те да изпълнят задължението да получават съобщения по дела на имейла си (по чл. 137, ал. 2 от АПК) през Единния портал за електронно правосъдие.

С последните мащабни промени в АПК (в §152), които влязоха в сила в началото на годината, на адвокатите беше даден срок от 6 месеца, за да подадат заявления на кой имейл искат да бъдат уведомявани от съдилищата. АПК даде и срок до 10 октомври 2019 г. на ВСС да създаде „техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 за известяване на електронните си адреси по електронен път посредством електронни съобщения, подписани с електронен подпис“.

Сега в образеца на заявление обаче ВСС прави уговорка, че при невъзможност да изпълни задължението си по §152, ал.1 от АПК към 10 октомври 2019 г., обобщените данни от регистъра с имейлите на адвокатите ще бъдат изпратени на съдилищата.

След изтичането на 6-месечния срок за заявяване на електронни адреси за получаване на съобщения по делата „Лекс“ изпрати запитване до ВСС колко адвокати са се възползвали от тази възможност. От съвета отговориха, че са получили заявления само от 86 души.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Интересно
Интересно
14 август 2019 10:52
Гост

Викахте за е-правителство, а сега като ви искат мейли, спите. Защо така не искате да си дадете контактите?

Мария
Мария
13 август 2019 17:07
Гост

Впишете ги тези имейли и споко – те не са лични данни, а и без това всичко за вас го има на сто места.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 15:20
Гост

Никакъв интерес от страна на адвокатите.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 15:22
Гост

Просто закостенели традиции. Когато човек свикне да работи по един начин, трудно можеш да промениш навиците му.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 15:15
Гост

Голямо удобство е получаването на информация за делата чрез електронна поща. Изключително полезна инициатива.