И този състав на Висшия съдебен съвет реши да направи функционален анализ на администрацията си. За целта ще даде над 11 000 лева на външна фирма, която да го извърши.

Темата за нуждата от такъв анализ е била обсъдена на работно заседание на ВСС преди няколко седмици в Цигов чарк и тогава е било взето решение за възлагането на такава задача.

Днес въпросното решение бе официализирано. Представляващият ВСС Боян Магдалинчев заяви, че са получени оферти от три фирми, като най-ниската е на „СИМ консултинг“ и е за 11 620 лева без ДДС.

Атанаска Дишева поиска да разбере дали е извършвано пазарно проучване за цените, на което ѝ беше отговорено, че бюджетната комисия се е обърнала към фирми и те са предоставили оферти.

Драгомир Кояджиков на свой ред възрази срещу предложението. „С тази точка признаваме, че не може да се оправим с администрацията. Преди малко говорихме, че няма достатъчно средства да подпомогнем наши колеги, които са болни, а сега ще дадем 11 000 лева за анализ. Аз ще гласувам против“, заяви той.

Това налага решението на пленума на работното заседание, там се взе такова решение. Там трябваше да се заяви тази позиция срещу анализа“, отговори му Боян Магдалинчев.

Председателят на ВКС Лозан Панов подкрепи идеята за извършването на функционален анализ. Напомни, че такива са правени във Върховния касационен съд, СГС и СРС. Понякога един външен поглед е от значение и по-полезен, защото не винаги една администрация може сама себе си да оцени, заяви Панов. Но той попита дали сега е моментът за възлагането му и не трябва ли да се изчака процедурата за избор на нов главен секретар на ВСС.

Магдалинчев обясни, че срокът за извършването на анализа е два месеца от момента на подписване на договора и през това време може да тръгне конкурсът за нов главен секретар.

С 16 на 3 гласа ВСС одобри предложението за сключване на договор с фирмата „СИМ консултинг“. Именно това дружество бе избрано и от предходния състав на съвета за извършването на функционален анализ на администрацията на ВСС.

Не стана ясно какви задачи ще бъдат поставени на фирмата. В момента в администрацията на ВСС работят 186 души. Скоро ключови звена ще останат без ръководители, тъй като съветът пенсионира шефовете на правната и на IT дирекцията.

Същевременно днес Пленумът отложи подписването на договор с друга фирма, която трябва да поддържа информационна система за контрол и мониторинг на вещите лица. Тази система е била разработена в рамките на проект, финансиран по европейска програма. Към онзи момент, освен списък с вещите лица и финансови отчети за дейността им, към системата е имало и модул за случайното им избиране, защото такова изискване е имало в Закона за съдебната власт. Този текст обаче отпадна от закона и модулът за случайно разпределение не е активен. Въпреки това, системата се използва от окръжните съдилища, които имат достъп до нея с парола и потребителско име. Именно те актуализират списъците с вещите лица.

Боряна Димитрова попита какво общо има ВСС с вещите лица. По предложение на Боян Магдалинчев да отговори на въпросите беше поканен шефът на IT дирекцията на съвета Валери Михайлов. Той обясни кога и как е изработена системата и че единствено модулът за случаен подбор на вещите лица не функционира, а останалите се използват. Той посочи, че системата трябва да работи още известно време, защото такива са били изискванията по проекта.

В крайна сметка ВСС реши да отложи точката и възложи на администрацията си да направи анализ на системата и да види какви биха били последиците от неизпълнение на европроекта, ако се прекрати договорът за поддръжката ѝ.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви