Висшият съдебен съвет (ВСС) може да въведе извършването на видеозапис на устните изпити в конкурсите за първоначално назначаване, но това трябва да стане при спазването на определени условия. Това е становището на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по запитване от Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.

В началото на годината членовете на КАК са обсъдили необходимостта от промяна на наредбата на конкурсите и една от идеите за изменение е да се въведе видеозапис на устните изпити във външните конкурси. Темата не е нова, тя беше обсъдена миналата година при друга промяна на въпросната наредба. Но тогава беше въведен само аудиозапис.

Преди обаче да пристъпи към изготвянето на предложения за промени в подзаконовия административен акт, КАК реши да поиска мнението на КЗЛД за „законосъобразността на обработването на лични данни чрез видеозапис при провеждането на устните изпити по конкурсите за първоначално назначаване в органите на съдебната власт“.

В становището си КЗЛД казва, че всяко обработване на лични данни трябва да отговаря на принципите, залегнали в чл. 5 от Общия регламент за защита на данните, известен като GDPR, според които обработването трябва да е законосъобразно и добросъвестно.

За физическите лица следва да е ясно по какъв начин отнасящи се до тях лични данни се събират, използват, консултират, предоставят или обработват по друг начин, както и в какъв обхват се извършва или ще се извърши обработването на данните. Принципът за прозрачност (чл. 5, пар. 1, б. а) от ОРЗД) изисква всяка информация и комуникация във връзка с обработването на тези лични данни да бъде лесно достъпна и разбираема и да се използват ясни и недвусмислени формулировки. Този принцип се отнася в особена степен за информацията, която физическите лица (субекти на данни) получават за идентификация на администратора и целите на обработването, и за допълнителната информация, гарантираща добросъвестното и прозрачно обработване на данните по отношение на засегнатите физически лица и тяхното право да получат потвърждение и уведомление за съдържанието на свързани с тях лични данни, които се обработват“, казва КЗЛД.

Освен това, продължават от комисията, гражданите трябва да бъдат информирани за рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на личните им данни, както и за начините, по които могат да ги упражняват. Нещо повече, целите, за които се обработват личните данни, трябва да бъдат ясни и законни и определени към момента на събирането им. Това на свой ред налага и по-специална гаранция, че срокът, за който се съхраняват, е ограничен до строг минимум. „Личните данни следва да се обработват, единствено ако целта на обработването не може да бъде постигната в достатъчна степен с други средства. С цел да се гарантира, че срокът на съхранението им не е по-дълъг от необходимия, за който се обработват, администраторът трябва да установи съответни срокове за тяхното изтриване, както и да извършва периодичен преглед на същите“, казва още КЗЛД.

Комисията отбелязва, че при промяната на наредбата ВСС трябва ясно да дефинира целите на въпросното обработване на лични данни като две са основанията според GDPR: обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, т.е. ВСС; или обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на съвета като администратор.

От КЗЛД добавят, че, за да отговарят на изискванията на регламента, въпросните две основания трябва да съдържат следните елементи, които да бъдат регламентирани в наредбата при въвеждането на видеозапис на устните изпити във външните конкурси:

  • общите условия, които определят законосъобразността на обработването от администратора (целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за това);
  • категориите данни, които подлежат на обработване;
  • категориите субекти на данни, засегнати от обработването;
  • операциите и процедурите за обработване и последиците от тях;
  • лицата/органите, пред които могат да бъдат разкривани личните данни и целите, за които се разкриват;
  • ограниченията по отношение на целите на разкриването;
  • периодът на съхранение;
  • информираност на субектите на данни и прозрачност на обработването;
  • мерки за гарантиране на правата и свободите на засегнатите субекти на данни.

Следва да се отчита и обстоятелството, че видеозаснемане, което включва и звукозапис, засяга в по-висока степен сферата на личната неприкосновеност на субекта на данни. В този смисъл, ако се предвижда и звукозапис, това следва да е изрично посочено в разпоредбите на Наредба № 1, като се предвидят и подходящи допълнителни гаранции за защита правата на засегнатите субекти на данни“, заключава КЗЛД.

 

37
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
LSSAH
LSSAH
12 май 2022 22:58
Гост

И защо. Така или иначе валят шестици на устния. И сега има аудио запис. Каква полза от него?

6789
6789
12 май 2022 18:42
Гост

Необходимо е. Така ще е документирано и комисията и изпитваният на какво ниво са и ще е ясно как са си получили дипломите. Особено за съдилища над районно ниво.

Той от БГ
Той от БГ
12 май 2022 16:59
Гост

Каквото и да направят не мисля, че ще променят хорското мнение за този вид конкурси. Което според мен съвпада с реалността. Отделно, че не виждам смисъл от този видеозапид. Като се прави нещо, трябва да е с някаква цел. Тук какво целят?

Имш мишшшш ДИшшшшшш ....
Имш мишшшш ДИшшшшшш ....
12 май 2022 14:55
Гост

Подкрепям премяхване на конкурсното начало. Нито е обективно , нито е справедливо!!! Само в БГ е така , дори в САЩ съдиите се назначават и то от прокурори преди това , дори и върховнтият им съд се назначават не някакви измислени конкурсчета за наши хора. Конкурсите изначало не могат да бъдат обективни, тъй като критериите им се правят от субективните им членове или нормотворци, т. е. те са си чисто субективно по нечии субективни разбирания. Язък за участниците които с положени на всевъзможни унижения и пак субективизъм за един дълъг период по 3-4-5-6 години. Егати конкурсното начало, егати атестационни и… Покажи целия коментар »

Пенсиониран прокурор от ВКП
Пенсиониран прокурор от ВКП
12 май 2022 14:54
Гост

Някои дават с пример от годините на социалистическото право, което беше приложимо право от директивите и регламентите на правото на СССР. Назначаването на магистратите ставаше по реда на марксисткото учение за едноличната власт – един цар, много роби – един главен прокурор, много подчинени прокурори. Разбира се, задължително трябваше да членуваш в БКП, за да получиш място в Прокуратурата, без предразсъдъци – безпартийните не се долюбваха. . Аз също бях член в периода 1975 – 1989 г.

hnhhhh
hnhhhh
12 май 2022 14:46
Гост

Веднага изниква логичният въпрос – защо на „външните“?
Притеснение ли има, че кандидатите се дънят на „вътрешните“ – когато не е за първоначално назначаване?
Ако има – работата е сериозна и трябва ново ръководскство и категорично нов начин за организиране и провеждане на същите. Ако няма такива притеснения – всички – публично – да се вижда и да се знае кой какъв е. Не под сурдинка отново „нашите“ хора отново да заемат топлите места, често пъти без да го заслужават.

Тъпизми
Тъпизми
12 май 2022 21:27
Гост

Офффф ми на вътрешните няма устен изпит, защото са по документи/делата/ и се прави само атестация върху актовете бре !!!! Що пишеш кът не зниййш !!! Явно си трол за да пишеш такива глупости

Нина
Нина
12 май 2022 13:55
Гост

И какъв е смисълът на видеозаписа? Та дори не виждам смисъл и от аудиозаписа, макар че може би е целесъобразно да се прави. Обжалването на конкурса не може да се базира на основание, че кандидатът е показал знания, а не е бил оценен адекватно. Нека някой да ми поясни какви са правните последици от един аудиозапис, респективно – видеозапис. Възможно е нещо да не ми е ясно, най-вече ако има промени в съответните наредби за конкурсите. Иначе процедурата ми е напълно ясна.

Стоян
Стоян
12 май 2022 13:49
Гост

Който не желае да се навлиза в сферата на личната неприкосновеност, просто не се явява на конкурс!

Студент
Студент
12 май 2022 13:17
Гост

Както казва проф. Близнашки – истинските юристи се реализират в политиката и управлението на държавата, а не като кьорфишеци забутани в съдилищата и прокуратурите.

еишщксд
еишщксд
12 май 2022 14:41
Гост

Срамувам се, че тоз човек е юрист и дори – ужас, преподавател!

Харисков
Харисков
12 май 2022 20:06
Гост

Както казваше професорът на лекции – „Гледайте да останете в Историята, да си запазите име там, това е смисълът на живота, един ден историята да ви спомене. За целта трябва да станете политици, министри, президенти, общественозначими личности, а не магистрати, едни натикани там хора, кабинетни хора, които никой няма да помни, безсмислен живот. Учете се от Георги Близнашки.“

Иван
Иван
12 май 2022 11:17
Гост

Ако искат обективност по-добре е само една комисия да изпитва. Добра или лоша – една за всички.

——-
——-
12 май 2022 11:06
Гост

Преподавателите от университетите да не участват в комисиите! Някои са отмъстителни, мой професор по гражданско право ни плашеше, да не си разваляме отношенията, щото, както беше казал, я на държавен изпит ще се видим, я на някой конурс и лошо.

Мдаа
Мдаа
12 май 2022 11:04
Гост

Премахнете конкурсите-нито са обективни, нито независимо, нито показват истинските знания. Назначаването да става, както си беше преди 89-та година. Главният прокурор си назначава прокурорите и следователите . ВКС и ВАС си назначава съдиите. Критериите: висок успех от държавните изпити + по преценка съответно на главния прокурор и на ВКС и ВАС.

NJNJNJJNJ
NJNJNJJNJ
12 май 2022 14:42
Гост

Ами то и сега на практика тъй става. Семо че отчитаме едни фалшиви „конкурси“.

Wtf
Wtf
12 май 2022 10:58
Гост

Не се справих миналата година на конкурсите за магистрати. Реши да се се явя за инспектор в НАП в сектор “Ревизия”, за 6 свободни места, се явихме около 100 човека. Повечето бяха икономисти, само аз и 2-3-ма бяхме юристи. Успях да го спечеля, мина изключително простовато, имаше въпрос от типа – какво е ДДС, как се обжалва ревизионен акт, как се издава – общи неща. Майко, за 850 лв. работя, много работа, никакви пари, да си бях останал юрисконсулт.

Ники
Ники
12 май 2022 10:53
Гост

Както каза един съдия от ВКС, който беше в една от комисиите за държавен изпит по ГПН – Колеги, много научих от вас! Има неща в конспекта, дето и аз не ги знам!
——
И такъв човек ме изпитва! Ужас!

hnhhhh
hnhhhh
12 май 2022 14:43
Гост

Не сте го разбрали. Човек се е бъзикал – на подобни изпити наистина страхотни „бисери“ се научават.

Аспарух
Аспарух
12 май 2022 10:44
Гост

Каквото и да правят, правилните хора ще бъдат уредени. Нужна е реформа в политикосоциалната сфера. Не се ли питат, защо има такъв наплив за магистрати, вероятно защото бизнеса в България бе в нокаут?

Руменов
Руменов
12 май 2022 10:43
Гост

Ами време беше!

Реалността
Реалността
12 май 2022 10:41
Гост

То и на държавните е време да сложат камери и заглушаващо устройство… В ПУ маса народ завършиха със слушалки в ушите! И 5-ци и 6-ци на държавен…

Павлова
Павлова
12 май 2022 10:43
Гост

То после затова имамет такив аумни и кадърни „специалисти“

Рики
Рики
12 май 2022 10:33
Гост

Срокът на съхранението на тези данни би трябвало да не е дълъг.

Хари
Хари
12 май 2022 10:35
Гост

И аз не виждам смисъл видеата да се пазят повече от необгодимото.

Нина
Нина
12 май 2022 10:44
Гост

Не е така точно

Angelova
Angelova
12 май 2022 10:44
Гост

Добра работа ще е да се съхраняват по-дълго време

Свидетел
Свидетел
12 май 2022 10:31
Гост

Да, така ще се чуят не само знанията на кандидатите, но и на комисията. 50% от комисията е с повърхностни знания-примери много. Учудвало ме е, че прокурор се запъва да обясни съотношението между амнистия и реабилитация, за университетски преподавател да не говорим.

Demirev
Demirev
12 май 2022 10:45
Гост

И ученици и учащи са един дол дренки

Мавродиева
Мавродиева
12 май 2022 10:46
Гост

Какво да очакваме от хората отишли там да трупат знания, като преподаватеите ги нямат. От кого да ги трупат?

Anonimen
Anonimen
12 май 2022 10:28
Гост

Да ги записват. Така ще се пазят доказателства кой и как се е представил.

Уменска
Уменска
12 май 2022 10:46
Гост

Пълна излагация ще е всичко, но поне ще се види от първа ръка

Ангелина
Ангелина
12 май 2022 10:46
Гост

Трудно ще бъде на сластни студентки с къси поли да се примолват за оценки

Filip
Filip
12 май 2022 10:27
Гост

Не виждам защо видеозаписът да засяга личната неприкосновеност на субекта.

Bilen
Bilen
12 май 2022 10:47
Гост

Аз виждам. Защото субекта извършва престъпление.

Ставински
Ставински
12 май 2022 10:22
Гост

Ами, примерно, както много пъти се случва, ако ви питат – кой университет сте завършили, поне ще е доказано!

Нина
Нина
12 май 2022 10:47
Гост

По-добре е да спрат да питат.