Мнозинството от Висшия съдебен съвет подкрепи декларация, предложена от Прокурорската колегия, с която се призовава за спазване на върховенството на правото, на принципа на разделение на властите и за нормален институционален диалог.

Решението беше взето с 12 на 5 гласа, като част от членовете на Съдийската колегия, които вчера заявиха, че трябва да пазят неутралитет, защото са съдии, днес бяха на друго мнение.

Заседанието на Пленума на ВСС беше свикано от представляващия съвета Боян Магдалинчев, след като в понеделник със специална декларация Прокурорската колегия поиска институционална подкрепа от целия пленарен състав заради конфликта между държавното обвинение и президента Румен Радев.

ПК на ВСС днес предложи нов текст на декларация, който беше определен от някои кадровици като лицемерен, неискрен и демагогски.

Калина Чапкънова прочете съдържанието: „Висшият съдебен съвет призовава за спазване на конституционно установените демократични принципи, за възстановяване на институционалния диалог, проява на държавническа отговорност и зачитане върховенството на закона.

Отправяме апел за отстояване разделението и независимостта на всяка една от трите конституционно определени власти и недопускане на институционални и междуличностни конфликти“.

Вчера членове на Съдийската колегия отправиха критики към решението за свикване на извънредно заседание на Пленума на ВСС днес и се обединиха около становището, че трябва да запазят неутралитет и да не се намесват в конфликта, защото съдиите са арбитри и трябва да бъдат равно отдалечени от страните в процеса. При вземането на това решение кадровиците стъпиха на текста на декларацията на ПК на ВСС от понеделник.

Но днес, след като разбраха, че има нов текст на декларацията, в който са залегнали основни принципни положения, част от членовете на СК на ВСС преосмислиха позицията си и подкрепиха новия текст на декларацията. Това направиха председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Драгомир Кояджиков, Стефан Гроздев и Боян Новански.

Против декларацията гласуваха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова и Красимир Шекерджиев.

А Даниела Марчева и Боряна Димитрова отказаха да участват в гласуването.

Главният прокурор Иван Гешев заяви, че няма да участва в гласуването „при така развилата се ситуация“.

Част от нещата са насочени към мен лично и има опасност да не съм достатъчно обективен. С тази декларация, която внасяме, не искаме да бъде подкрепена прокуратурата, нито да бъде атакувана която и да е институция в България. Становището на прокуратурата е изразено с декларацията на Прокурорската колегия в понеделник. Смятаме за правилно Пленумът на ВСС, като най-висш орган на съдебната власт, да изрази позиция по три въпроса – за нормална комуникация между институциите, за върховенството на правото и за спазване на конституционните разпоредби, свързани с разделението на властите. Това е държавнически подход, подход, който е длъжен да вземе Пленумът, т.нар. правителство на съдебната власт. Не може всички проблеми в държавата да се прехвърлят на съдебната власт, отговорност носят и другите власти в зависимост от функционалната им компетентност. Призовавам ви да не се политизира дебатът и призовавам колегите, които смятат да правилно да я подкрепят, да не участват в политически дебат, а да пристъпят към гласуване“, каза Гешев и се изключи от заседанието.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов изрази съжаление, че главният прокурор е напуснал дебата и определи искането за подкрепа като „нагло и арогантно“. Той заяви, че ситуацията в държавата е създадена от Иван Гешев, който сега приканва към институционален диалог. Панов припомни, че при избора му за главен прокурор членове на ВСС са предупреждавали за поведението му. Напомни за ареста на Десислава Иванчева, която „четири часа е държана на улицата“, припомни и за думите на Гешев към Атанаска Дишева, че се готви за общински съветник.

Панов даде още няколко примера за действия на прокуратурата, с които ситуацията е била нагнетена – „системното изтичане на информация по избрани досъдебни производства, които създават внушения и очаквания в обществото“, „онзи акт, който съвсем основателно възбуди възмущението и реакцията на обществото“. „Каза ли всъщност нещо ново президентът. Той говори за това, че прокуратурата се е превърнала в бухалка и има право да прави такива изказвания, независимо дали ни харесват или не“, заяви Панов. По думите му езикът и начинът, по който се действа, сочи на произвол и създава недоверие в съдебната система. После попита: „Какво точно да бъдем сега ние – част от спектакъла, да застанем зад гърба на главния прокурор?“.

Атанаска Дишева започна с уговорката, че напълно подкрепя принципите, посочени в новия текст на декларацията. „Те звучат красиво и бих ги подкрепила, ако не се правеше по конкретния повод. Декларацията е толкова лишена от действително съдържание, извадена е от контекста“, каза Дишева.

После попита с кой точно акт е накърнена независимостта на прокуратурата – с изявлението на президента ли, с протестите или от апелите на адвокатските колегии. По думите ѝ трябва да има ясен адресат на позицията.

Дишева добави и че трябва съответно поведение на исканото – ако се иска поведение, което не засяга независимостта на прокуратурата, то тогава и главният прокурор трябва да има същото държание. Тя напомни, че в началото на годината Иван Гешев обяви, че преустановява комуникацията с президентството, а сега се иска нормален институционален диалог.

По думите ѝ с поведението и изказванията си главният прокурор не спазва всички проявления на принципите, залегнали в декларацията. „Съгласна съм да се спазват, но да се спазват от всички. Когато чета съдържанието на декларацията, стигам до извода, че се иска от останалите участниците в обществения живот да спазват тези принципи, но не и от главния прокурор. Търсената институционална подкрепа от ВСС ми се струва преднамерена и измамна като целен резултат. Подкрепата се търси на думи за поведение, което не се подкрепя от фактите“, каза още Дишева.

Тя изрази огромно съжаление, че не се говори за спазването на друг принцип – презумпцията за невиновност, която също е конституционно закрепена и е елемент от върховенството на правото. „Като как се определя публичното говорене за вината на едни или други лица без вляза в сила присъда. Как се коментира публичното изнасяне на доказателства, публичното изнасяне на данни от прилагането на СРС, как се коментира във връзка с върховенството на правото подслушването на президента и други подобни неща. Как се коментира отношението към другата страна в съдебната производство – адвокатурата, как се коментира публичното разгласяване на данни от арести, преднамерена и търсена публичност, прекомерната употреба на сила, демонстрирана в изявите от последните дни и в същото време липсата на публично оповестена реакция на прокуратурата по отношение на данните за упражнено насилие спрямо протестиращи, за което не са налице в публичното пространство информации за образувани досъдебни производства за разследване“, каза още Дишева.

Тя обяви, че няма да подкрепи декларацията, защото я приема за неискрена.

Красимир Шекерджиев на свой ред обяви, че няма да подкрепи декларацията, не защото не е съгласен със съдържанието ѝ, а защото не е съгласен с „това, което се случва“.

Не разбирам защо ние трябва да сме на този Пленум, защо въобще беше свикан. Не бива по никакъв начин Прокурорската колегия или прокуратурата да търси институционална подкрепа от съда. Няма как съдът да окаже подобна подкрепа. Тогава, когато ние сме имали сходни проблеми с тези, дефинирани от прокуратурата, сме реагирали като Съдийска колегия и не ни е и хрумвало да търсим институционална подкрепа. Така трябва да постъпи и прокуратурата“, заяви Шекерджиев.

Той посочи, че е представител на съдиите и на техните интереси. „Моето поведение трябва да е такова, каквото щеше да бъде и тяхното. Напълно недопустимо е прокуратурата да търси подкрепа от съда или пък който напада прокуратурата, да търси съдействието на съда. Ние сме естествен арбитър, съдията не бива никога да взима страна, защото процесът, който ще се развие, няма да е справедлив. Не трябва да взимаме никакво становище. Имаме ясно изразен конфликт – дали институционален, или политически, или обществен, но легалният начин за разрешаването му е в съда. Няма как да дадем становище. Не е мястото на истинския съдия в тази дискусия. Не знам чия беше идеята за свикване на днешния Пленум, но идеята не е много добра. Истинските съдии не трябва да вземаме отношение и да стоим на тази маса“, каза Шекерджиев.

Усещането ми е, че дискусията не върви. Какво се очаква от нас? Институционална подкрепа. Но тя има конкретни изражения, не може просто ей така да прогласим принципи, които се дъвчат като дъвка и които са се изпразнили от съдържание. Принципи, които всеки от нас тук подкрепя“, започна изказването си Олга Керелска.

И продължи: „Целта на позицията е да подкрепим действията на главния прокурор. Протестите навън са срещу сегашното управление и действията на главния прокурор. Когато гласуваме тази кратичка позиция, няма ли да подкрепим действията на главния прокурор? Няма ли точно по този начин да бъде възприет нашият знак към обществото? Не намирам основание да подкрепя тази позиция, колкото и да е обрана и да включва само принципни въпроси и положения, които никой не следва да отрича поначало“.

Нататък Керелска заяви, че като гражданин не одобрява и не подкрепя действията на обвинител №1, защото „той нарушава върховенството на закона, конкретни принципи, свързани с наказателното разследване, презумпцията за невиновност“.

Не одобрявам и това, че всеки ден се занимава с разменени sms, извадки от СРС, в някои се цитират имена на свидетели, а до започване на съдебния процес някои може да бъдат отстреляни и това да провали обвинението“, каза още Керелска. И още: „Защо сега говорим за тези принципи, при положение че беше осъществен акт, който взриви обществото. Не съм против това да бъде разследван който и да е, но едно предварително разследване или действия трябва да се извършват по друг начин, а не предизвикателно и да се унижи институцията. Тук става въпрос за унижаване на президентската институция, не говоря за президента. Не може дни и месеци да се демонстрира пълен непукизъм за клокочещия гняв в обществото“.

Тя изрази несъгласие с позицията на колегата си Шекерджиев. Според нея ВСС има право да пита главния прокурор. „Нали ние го избирахме и имаме правомощието да искаме освобождаването му. Как това корелира с нашите основни правомощия. И той трябваше да участва в днешната дискусия, ние да направим своите забележки и критични изказвания, а не да се иска някаква имагинерна институционална подкрепа, която не случайно е търсена, за да бъде получена. Това е демагогия, не се прави по този начин. Ще седнем на масата и ще си кажем ясно и открито нещата такива, каквито са“, заяви Керелска. Тя добави, че освен съдии, тя и колегите ѝ са граждани и имат право на гражданска позиция. Това, което става в обществото, ни вълнува и трябва да бъде така, защото иначе ще излезе, че сме отстъпили от нашите конституционни задължения, каза още Керелска.

В подкрепа на призива за съобразяване с установения правен ред, респект към върховенството на правото и недопускане на междуличностни конфликти и нормален институционален диалог се обяви и Цветинка Пашкунова. Тя поясни, че подкрепя и принципа за разделението на властите и независимостта на съдебната власт.

Най-добрата защита на независимостта на съдебната власт е безупречното и стриктно изпълнение на правомощията на прокуратурата и съда. Това значи прокуратурата да провежда обективно, всестранно и пълно разследване на всички факти и обстоятелства по делото, а съдът да разглежда делата срочно и качествено и да постановява правно обосновани решения. Само тогава се постига легитимност и се печели уважението на гражданите“, заяви Пашкунова.

По думите ѝ най-достойното поведение е да бъде проявен здрав разум и мъдрост и да бъде опазен социалният мир. Тя обяви, че подкрепя вчерашното становище на Съдийската колегия да се запази неутралитет и че няма да гласува „за“ декларацията.

Калина Чапкънова обясни, че Прокурорската колегия не желае легитимация на действията си. И добави, че тя и колегите ѝ отчитат ролята на съда като арбитър и принципното положение на прокуратурата в един процес. Но призова декларацията да бъде гласувана.

Боряна Димитрова също каза, че съдът трябва да запази своя неутралитет и че застава зад вчерашната позиция на Съдийската колегия.

Същото беше становището и на Даниела Марчева, която допълни, че подкрепя принципите в новата декларация, но в контекста, в който се предлага, няма да участва в гласуването, защото съдът не бива да се намесва в тази ситуация.

Георги Кузманов на свой ред каза, че едва ли членовете на ВСС, които са съдии, ще гледат някое от делата, които сега са във фокуса на вниманието. И посочи, че кадровиците не са магистрати и също призова за подкрепа на декларацията. Той каза още, че на нито един обвинител не му е приятно да се хули цялата прокуратурата.

Шефът на ВКС отново взе думата, за да каже, че прокуратурата трябва да се разграничи от главния прокурор. „Главният прокурор е безконтролна и безотчетна фигура. Настоящият главен прокурор вече се изживява като инструмент на всевишния. Този, който хвърля кал, сега иска да не се хвърля кал. ВСС да не се превръща в придатък на главния прокурор. Декларацията е лицемерна и извадена от контекста на конкретния случай“, каза Панов. Той допълни, че така както на него може да му се задават въпроси, така и главният прокурор може да бъде питан.

Огнян Дамянов напомни, че преди време на едно заседание на ВСС въпросите към Панов и друг член на съвета са били определени като „народен съд“ и „тричане“, което говорело за принципите, които защитават изказалите се тогава и сега.

Председателят на ВАС Георги Чолаков обяви, че ще подкрепи днешната декларация. „Вчера решихме, че няма да подкрепяме декларацията на Прокурорската колегия. Днес нещата стоят по съвсем различен начин и аз вярвам в двете изречения и затова ще я подкрепя. Защото това е правилното и законосъобразно движение и действие на всички органи. Декларацията е ясна и има ясно послание – тя не е да се подкрепи главният прокурор или действията му“, каза Чолаков.

Боян Магдалинчев на свой ред също изказа подкрепата си, която мотивира с разпоредба в Закона за съдебната власт, според която ВСС отстоява независимостта на съдебната власт.

Така с 12 на пет гласа мнозинството одобри декларацията.

34
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
без страх
без страх
15 юли 2020 16:52
Гост

Вчера декларацията имаше едно съдържание, но днес – нека да не се заблуждаваме – е същото но представено в кратък вариант – цели три изречения!
Кого заблуждавате мнозинството кадровици?
НЕ НАМ!
Изпитвам респект към петимата от СК на ВСС достойни и с морал магистрати.
Останалите, подкрепили този изпразнен от съдържание акт, изглеждат в моите очи като послушници – ОМЕРЗИТЕЛНО Е поведението им към гражданите на Р България.

окръжен съдия
окръжен съдия
15 юли 2020 16:36
Гост

Отдавна съм на мнение,че парламентарната квота само прокарва политически интереси и никога не защитава съдиите

Когато атовете се ритат...
Когато атовете се ритат...
15 юли 2020 15:38
Гост

Извадки от друга статия на сайта, правописът и пунктуацията са запазени.
Съдия Шекерджиев : „Ще гласувам против, защото смятам, че фигурата на главния прокурор трябва да бъде на човек, който по-скоро ще обединява, отколкото ще воюва“.“Ако изберем главен прокурор с правомощията които има, който отговаря реципрочно на всяко едно нападение, то тогава колеги, ние по-скоро ще произведем много войни, отколкото да доведем до ситуация, която ще бъде работеща“
По повод мотивите на Красимир Шекерджиев, заместник-главният прокурор заяви, че уважава позицията му и ще се постарае да го опровергае.

Няма какво да се добави.

Продажници
Продажници
15 юли 2020 14:24
Гост

Колко иронично: да се подписваш за принципи, когато сам нямаш такива. Вчера за казваш едно, днес – друго.

Срам
Срам
15 юли 2020 14:38
Гост

Интереса клати феса е положението у нас.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:49
Гост

Безсрамници!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:23
Гост

А, сетиха се за принципа на разделение на властите!

Трябва Смелост
Трябва Смелост
15 юли 2020 13:01
Гост

Браво, госпожо Дишева! Отсрамихте съсловието, макар и като малцинство във ВСС!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:04
Гост

Най-вече с ведомственото жилище!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:24
Гост

Тя винаги е била принципна и е отстоявала позициите си.

Кики
Кики
15 юли 2020 14:39
Гост

Които са напълно лобистки.

Pi4
Pi4
15 юли 2020 12:54
Гост

А съдийската колегия какви мазни страхливци са. Защото знаят какво направиха и сега страх ги тресе, че не се знае от къде ще им дойде.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:25
Гост

Опитват се да замажат положение, обаче не им се получава съвсем.

адвокат
адвокат
15 юли 2020 14:09
Гост

Чудя се дали са по-големи страхливци, или по-големи мръсници. Във всеки случай и в двете са изключителни.

Човек
Човек
15 юли 2020 12:50
Гост

Чета, чета и не разбирам към кого се обръща ВСС?

Ми...
Ми...
15 юли 2020 12:52
Гост

Към Черепчето?

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:25
Гост

То и те не разбират много, ама нейсе.

адвокат
адвокат
15 юли 2020 14:07
Гост

Те са специално подбрани нищо да не разбират, т.е. дебили, приличащи на главния дебил.

Тоя пък
Тоя пък
15 юли 2020 12:49
Гост

Панов най-после се изказа и както винаги – неадекватно. Какво общо има тук Иванчева, да лошо постъпиха с нея, но на фона на последвалите неща това изглежда дребно.

Siktir
Siktir
15 юли 2020 12:47
Гост

Гешев, нагъл си! Точно ти да говориш за разделение на властите, за „нормална комуникация“, за върховенство на правото! Уууууууу!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:26
Гост

Той и за борба с престъпността говори постоянно, ама на яве няма нищо.

Читател
Читател
15 юли 2020 12:45
Гост

Законите убиват правата и без излишни декларации.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:26
Гост

Защото са ни нефелни нормотворците.

Kurks
Kurks
15 юли 2020 12:44
Гост

Въй, мишките от ВСС се бранят с декларация, защото народния гняв идва и към тях.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:01
Гост

Докато крайцера “Аврора” ви е в главите няма да прокопсате!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:27
Гост

Обикновено мишките първи напускат кораба, когато започне да потъва.

Фен
Фен
15 юли 2020 12:43
Гост

„Когато чета съдържанието на декларацията, стигам до извода, че се иска от останалите участниците в обществения живот да спазват тези принципи, но не и от главния прокурор“. Браво, право в целта!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:27
Гост

Пазят си го милия. Слънцето ни той.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 12:42
Гост

Приемането на тази декларация очерта ясно и официално лагерите във ВСС. Малцинство сме.

адвокат
адвокат
15 юли 2020 14:05
Гост

Очертаха се много ясно напазаруваните от мафията членове на ВСС.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 12:41
Гост

А защо нямаше декларация на ВСС когато Гешев нахлу в президентството?

Иванов
Иванов
15 юли 2020 12:48
Гост

Това е свързано с въпроса защо го избраха.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:02
Гост

Заради сините ти десебейски очички!

Редник
Редник
15 юли 2020 13:28
Гост

За да им служи вярно