Върховният административен съд (ВАС) задължи Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа частично и случая „Жоси“, посочен в предложението на министъра на правосъдието Надежда Йорданова за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. Това става ясно от определение на ВАС от днес (пълния му текст виж тук).

Съдът посочва, че трябва да бъдат обсъдени действията и бездействията на Иван Гешев по този казус след датата, на която е встъпил като главен прокурор – 18 декември 2019 г. Според ВАС няма как да бъде търсена отговорност на някой от „тримата големи“ в съдебната система за събития отпреди встъпването им, защото техните качества са били преценени при избора им и няма как решенията за това да бъдат ревизирани.

Както е известно, на 18 май ВСС ще обсъди до същество предложенията на Йорданова и на проф. Янаки Стоилов, с които двамата поискаха предсрочното освобождаване на главния прокурор.

Искането на Надежда Йорданова беше внесено в началото на март тази година и в него тя изброява девет случая, по които действия или бездействия на главния прокурор според правосъдния министър обосноват извод, че той е извършил „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт“, а това е основание за освобождаването му от поста (чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията).

На 4 април ВСС допусна до цялостно разглеждане пет от тях – казусите с полицейското насилие на протестите през 2020 г., „Осемте джуджета“, „Емилиян Гебрев“, за случайното разпределение на делата, както и за указанията във връзка с транспортните престъпления. Частично бяха допуснати случаите с Елена Йончева, делото „Баневи срещу България“ и коментарите на Гешев по адрес на адвокатурата и неправителствени организации. Единственият изцяло недопуснат случай беше „Жоси“. Мотивите на ВСС бяха, че част от твърдените нарушения не са извършени в рамките на мандата на Гешев, а „Жоси“ пък е от много по-отдавна (повече за дебата във ВСС виж тук).

Надежда Йорданова обжалва пред ВАС отказа на съвета да допусне до разглеждане в цялост всички случаи, които тя сочи в своето предложение.

Сега ВАС отхвърля жалбата на министърката на правосъдието срещу частичното допускане на част от случаите, но указва на ВСС да разгледа частично казуса „Жоси“.

В определението си тричленният състав с председател и докладчик Георги Георгиев и членове Юлия Тодорова и Десислава Стоева, обяснява защо според него трябва да се разглеждат само нарушения, извършени в рамките на мандата на председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, но не и преди това.

Цитирайки Конституцията, ВАС посочва, че „тримата големи“ в съдебната система се назначават и освобождават от президента по предложение на ВСС. Предпоставките за освобождаване са навършване на 65 години, оставка, влизане в сила на присъда, която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, трайна фактическа невъзможност за изпълняване на задълженията за повече от година; тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

В чл. 175 от ЗСВ пък се казва, че председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор се освобождават предсрочно с решение на ВСС, прието по реда на чл. 173 от закона, който текст пък урежда начина на избиране на тримата големи.

Върховните съдии отбелязват и решението на Конституционния съд от 8 февруари т.г., в което се прави разлика между отговорността, която носят редовите магистрати и тази на председателите на двете върховни съдилища и обвинител №1 (виж повече тук).

Процедурата по чл. 175 ЗСВ във връзка с чл. 129, ал. 3 т. 5 от КРБ е на първо място характеризирана като реализиране на вид юридическа отговорност от тримата висши магистрати председателят на ВКС, председателят на ВАС и главния прокурор, на второ място следва да е налице тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия и бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт, и на трето място, следва деянието, изразено в действие или бездействие да в качеството на заемащ длъжността председател на ВКС председател на ВАС и главен прокурор. Именно в тези качества към тримата висши магистрати са повишените изисквания при изпълнение на длъжността им.

Процедурата по чл. 175 от Закона за съдебната власт е коренно различна от процедурата по назначаването по реда на чл. 173 ЗСВ на председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор“, посочва ВАС в определението си.

Нататък върховните съдии обясняват защо това според  тях е така – в процедурата по избора на тримата големи участват обществеността и професионалните организации, извършва се и комплексна оценка по специалните изисквания към кандидатите за председатели на ВКС и ВАС и главен прокурор, залегнали в чл. 173, ал. 9 ЗСВ – наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества, както и специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност.

При така уредена процедура всички факти от значение за избора се преценяват комплексно и в детайли с оглед на високата степен на общественото доверие, което се концентрира в избора на кандидата за заемане на длъжността председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор. Сложният фактически състав, включващ и участието на лицата и организациите по чл.173 ал.8 от ЗСВ, за назначаване е също такъв израз на повишените изисквания на обществото към тези длъжности. Поради това след заемане на длъжността след решението за това на ВСС, няма ред за ревизиране на това решение, като се обсъждат факти обстоятелства и други преди избора, тъй като избора е стабилизиран с указа на президента. Процедурата за избор е законово уредена и създава в най-висока степен в пълен обем материални и процесуални гаранции за постигане на резултата – назначаване на най-подходящия кандидат“, казва ВАС.

Върховните съдии допълват, че в процедурата по предсрочното освобождаване на тримата големи в съдебната система няма как отново да бъдат обсъдени тези качества и да се прави преценка за поведението отпреди председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор да заемат тези длъжности.

На първо място става въпрос за юридически факти и обстоятелства, които вече са били преценени в процедурата по чл. 173 ЗСВ, на второ място няма ред за ревизия на производството по чл. 173 ЗСВ като производството по чл. 175 ЗСВ няма такъв предмет, цел и резултат да ревизира производството по чл. 173 ЗСВ и на трето място, хипотезата на чл. 175 ЗСВ свързва последиците със заемане на длъжност, каквато не е била заемана преди това“, казва тричленният състав на ВАС. И допълва, че правилата, приети от ВСС, не създават норми, противоречащи на такива от по-висок ранг и позоваването на тях не е нарушение.

Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред петчленен състав на съда.

 

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Отстраняване и затвор за Каскета
Отстраняване и затвор за Каскета
16 май 2022 17:21
Гост

Какво ще реши ВСС е ясно! Ясно е обаче, че и краят на Каскетното недоразумение е НЕИЗБЕЖЕН! Ще има и затвор.

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 18:59
Гост

Каскета е толкова прост завалията, че няма да разбере как накрая ще остане сам в килията докато тези, които години наред е пазил се пекат на плажа в Дубай

Спиридон
Спиридон
16 май 2022 15:49
Гост

Този човек няма и грам доблест да си подаде оставката.

Тиквуций
Тиквуций
16 май 2022 15:50
Гост

Има още поръчки за изпълняване от своя гуру.

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 17:28
Гост

Колкото Кирчо, толкова и този.

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 17:48
Гост

Защо?

Филип
Филип
16 май 2022 15:46
Гост

Кой да обсъди! Та те са под чехъл. Колко пъти го доказаха.

Кики
Кики
16 май 2022 15:32
Гост

Е, много добре знаем какъв ще бъде резултатът.

Спиро
Спиро
16 май 2022 15:33
Гост

С този ВСС нещата са ясни. Пълни слуги. Срам!

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 17:19
Гост

Като знаете защо се стягате? Успокойте се, пийнете една студена вода и ди лягайте!

Zaza
Zaza
16 май 2022 23:58
Гост

От толкова пиене на студена вода българите масово се разболяха от воден плеврит.

Паслар
Паслар
16 май 2022 15:27
Гост

Излагация. Родна, мила излагация

Дани
Дани
16 май 2022 15:27
Гост

file:///C:/Users/MSI/OneDrive/Desktop/New%20folder%20(3)/02-13-2021.jpg

Дани
Дани
16 май 2022 15:26
Гост

И с Жоси и без Жоси ВСС е много подкупно

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 17:30
Гост

Яд ли те е? Успокой топката.

Моолова
Моолова
16 май 2022 15:25
Гост

Ей, въпреки общественият натиск, накрая Иван Гешев ще си изкара целия мандат значи

Лазар
Лазар
16 май 2022 15:35
Гост

На там вървят нещата. Дано следващият ВСС да е по- читав.

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 17:21
Гост

Както върви може и да го продължи.

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 18:15
Гост

Общественият натиск върви към 4% в края на лятото. Толкова. Други песни ще запеете тогава.

Пешлов
Пешлов
16 май 2022 15:25
Гост

Гешев е позор – оставка и затвор!

Нинова-Доган-Гешев-Борисов-съвест-радост.jpeg
Анонимен
Анонимен
16 май 2022 17:22
Гост

Като гледам преди него ще е ред на Кирчо!

Михаил
Михаил
17 май 2022 0:03
Гост

Абсурд!

Мелиновска
Мелиновска
16 май 2022 15:24
Гост

Надежда всяка тука оставете. Дали ще разглеждат и Жоси или не е все тая.

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 18:19
Гост

Надежда е печена. Секретарка на малкия Маджо. Перфектна. С такива като нея Гешев няма проблеми с мандата. Никакви. Сега ще жали отново, но файда няма. Време да минава… какво да правиш – мат’рял.

Величка
Величка
16 май 2022 15:24
Гост

БГ от години!

77a036471_pras-pres-evropredsedatelstvo.jpg
Уми
Уми
16 май 2022 15:22
Гост

Някой разчита ли, че това ВСС щеее махне Иван Гешев? Никакъв шанс. Ни Жоси ни Моси ни Тандем, ни Кен няма да махнат Гешев. Той е последното препядствие пред това Борисов да бъде изправен на съд за престъпленията срещу народа ни. И изместването на фокуса, че това управление на България, което било крайно некомпетентно и лъжливо изкало да съди Борисов било нелепо. Няма значение кое е управлението, защото не те съди Кирил Петков или Василев, а българския съд!

Гриндер
Гриндер
16 май 2022 15:21
Гост

ВСС няма да освободи Гешев, това е ясно. Те са му авери.

Боби
Боби
16 май 2022 15:45
Гост

E, кой ни го натресе това недоразумение.

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 17:27
Гост

Христо Иванов и промените му в Конституцията, когато беше авер на Тиквата. Дори беше от квотата на Герб в тогавашното правителство. Каквото сам си го направи човек …

Анонимен
Анонимен
16 май 2022 17:24
Гост

Авери … ясно му било. Като е така защо се плюнчиш във форума?