Висшият съдебен съвет да проявява по-голяма ефективност при реализирането на дисциплинарната отговорност на магистратите. Това поиска главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) Теодора Точкова на днешното заседание на Пленума. Кадровият орган изслуша нейно кратко експозе за годишния доклад за дейността на ИВСС за 2017 година.

Пожеланието на Точкова беше в контекста на един от приоритетите, които си е поставила за тази година –  задълбочаване на сътрудничеството с ВСС.

Днес кадровият орган одобри доклад за дейността си за миналата година. Според Закона за съдебната власт в до 31 май, т.е. днес, ВСС изготвя и внася в Народното събрание годишен доклад за своята дейност заедно с годишния доклад за дейността на ИВСС и тези на ВКС, ВАС и на главния прокурор.

От доклада на ИВСС става ясно, че за 2017 г. са проверени 563 заявления от граждани за нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. 361 от тях са били основателни – 153 по наказателни дела и 208 по граждански, търговски и административни. По информация на Министерството на правосъдието за 2017 г. са сключени 220 споразумения, по които са изплатени общо 550 900 лева.

Други акценти от доклада бяха накратко представени от Точкова на заседанието на ВСС. В изложението си тя заяви, че има някои системни проблемни в работата на органите на съдебната власт – например несъобразяване на граждански съдии с тълкувателно решение на ВКС за началния момент на предявяване на иска, голям брой необосновани отводи и липса на механизъм за преодоляване на този проблем.

Главният инспектор онагледи нарушенията със статистика – за последните две години в Районен съд-Плевен е имало 552 отвода, а в окръжния съд в града са още повече – 1184. Друга нередност, посочена от Точкова, беше, че някои съдии изписват ръкописно своите актове, които нямат и необходимото съдържание. Имало установени и редица пропуски в работата на конкретни съдии.

Проблеми били констатирани и в прокуратурата. Точкова даде като пример продължаващата практика по част от преписките да не се упражнява стриктен контрол върху работата на органите на МВР по спрени производства, не се изисквали периодични справки за проведени оперативно-издирвателни дейности, многократно се удължавал срокът за разследване по дела, които не са от фактическа и правна сложност.

В тази връзка Точкова обяви, че през 2017 г. ИВСС е внесъл в съвета 14 предложения за образуване на дисциплинарни производства и е отправил три препоръки към административни ръководители за налагане на по-лекото наказание „забележка“ на съдии. Отделно в 32 случая ИВСС е предложил на началници да обърнат внимание на съответния съдия и прокурор.

Миналата година инспекторатът е установил и не малко положителни практики – в някои съдилища, без да има нормативно задължение, се водят регистри на обжалваните актове, а в други на общи събрания се обсъждат обезсилени техни решения с цел правилното прилагане на закона, разказа Точкова. Похвали и Районна прокуратура-Айтос, където са положени усилия за образцово изпълнение на служебните задължения.

Главният инспектор днес отново постави въпроса за невъзможността, по думите ѝ, ИВСС да събира доказателства, за да извършва проверките за почтеност на магистратите. Точкова напомни, че предложените в тази връзка изменения в ЗСВ, бяха отхвърлени от правната комисия.

Длъжна съм да споделя тези факти, за да търсим начин за решаване на проблема, заяви днес тя пред кадровия орган. Каза, че за момента от добрата воля на подателя на сигнала зависи дали ще може да се извърши проверката за почтеност.

На финала на изложението си главният инспектор заяви, че вече е в ход процедурата по извършването на външен анализ на ИВСС от експерти от Службата за подкрепа на структурните реформи към ЕК. У нас ще идват специалисти от Франция и Испания и заедно с хората от инспектората ще се проучват практиките в другите страни за по-голяма ефективност на работата на този орган, стана ясно от думите на Точкова.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
01 юни 2018 14:38
Регистриран

Тази бивша комсомолка,а сега комунистка, сме я виждали и преди-ГЕРБ не само не са някаква си уж Е партия-както ТТ е вредна за гражданите чрез безсмислените си т.н.“проверки“, очевидно е и партията, която я е избрала, е на същото ниво.А толкова много се радвахме, когато ГЕРБ спечели изборите.И ги избирахме пак, и ги избрахме пак… Наивни сме, че Живков ще сдаде властта хей тъй, без бой?!….Заблуди ни като постави ЦЦ начело на НС-тя е адвокат и няма обвързаности. Но не само тя „управлява“.Г-жа ТТ, подай си оставката.Ти знаеш защо-твоите инспектори лъжат и мамят гражданите, а ти ,дори когато те сезираме,… Покажи целия коментар »

Колев
Колев
31 май 2018 17:41
Гост

560 000 за бавно правосъдие за година, още толкова от Страсбург и не знам колко хиляди по ЗОДОВ. Хубаво ще е ВСС да направи едни ясни сметки и за тези разходи.

Анонимен
Анонимен
31 май 2018 17:37
Гост

Да стане, да стане, колко да стане

Анонимен
Анонимен
31 май 2018 17:35
Гост

Тази се взе много насериозно. Като се върнеш на работа, може и ВСС да стане ефективен.