Всеки председател на съд сам ще преценява кои дела от спешен и неотложен характер, извън вече определените, ще бъдат гледани по време на извънредното положение. Такива указания е дала Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на извънредно работно заседание днес (пълния текст на новото ѝ решение виж тук).

Кадровиците са решили следното: „Указва, че в правомощията на административните ръководители е и преценката за администриране и разглеждане и на други дела извън посочените в решенията СК по Протоколи №9/15. 03. 2020г. и №10 от 16.03.2020г., които имат спешен и неотложен характер„.

Отделно колегията ще поиска спешни промени в закона за извънредното положение. Причината за това е, че в чл. 3, т. 1 и т. 2 от закона е записано, че докато трае извънредното положение, не се спират процесуалните срокове по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и такива, свързани с мерки за принуда, както и не се спират давностните срокове по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушение и наказания.

Затова кадровиците искат законът да бъде променен съобразно тяхното решение от 15 март, когато определиха кръг от дела, които по изключение се гледат по време на извънредното положение.

Същевременно днес СК на ВСС разшири малко въпросния списък с изключенията като добави в него делата за спекула и за всяване на паника, както и заповедите за изолиране в килия по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (чл. 111).

При приемането на закона за извънредното положение депутатите записаха в чл. 225, ал. 6 от НК, че всеки, който продаде стока на цена над определената като деянието е извършено в извънредно положение, наказанието е до три години затвор и глоба от 5000 до 10 000 лева.

Освен това гласуваха и промяна в чл. 326, ал. 2 от НК, където вече се предвиждат до пет години затвор и глоба от 10 000 до 50 000 лева за всеки, който „предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога“ и от това настъпят значителни вредни последици.

Адвокати: Съдиите да обявяват решения и по време на извънредното положение

Междувременно група столични адвокати, начело със Стефан Марчев, изпратиха до председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и до цялата Съдийска колегия писмо, в което настояват за съвсем различен подход при определянето на това разглеждането на кои дела може да продължи по време на извънредното положение (пълния текст на писмото им виж тук).

Те изреждат десетки производства, работата по които може и трябва да продължи докато траят извънредните мерки.

И поставят други важни въпроси. Един от тях е, че няма проблем съдиите, които бяха „изпратени“ от ВСС да работят от вкъщи и да си пишат делата, да публикуват решенията си по тях в портала за съдебни актове, като резултатът да се вписва и в срочните книги и за него да се уведомяват страните по телефона.

„Връчването на актовете може да става след отмяна на извънредното положение и сроковете за тяхното обжалване ще започват да текат от връчването им, но предварителното запознаване на страните със съдържанието им ще намали значително негативните последици от извънредното положение върху съдебната система и всички участници в нея, включително върху адвокатите“, посочват те.

И обясняват, че спазването на указанието на ВСС актовете по делата да се обявяват едва след края на извънредното положение, ще доведе до сериозни проблеми. „Това ще постави адвокатите като процесуални представители на страните в тези производства в затруднена ситуация на изтичащи едновременно преклузивни срокове за обжалване на множество съдебни актове (или за изготвяне на отговори на жалби), с чието съдържание те могат да се запознаят и в условията на извънредно положение, но ще им бъдат връчени едновременно след края на извънредното положение“, пишат адвокатите до ВСС.

 

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 март 2020 10:09
Гост

Прави са адвокатите. След Закона за извънредното няма никакъв смисъл вече изготвени съдебни актове да не се обявяват – така или иначе срокове за обжалване по тях не текат, поради което правата на страните не се накърняват, независимо от обявяването на акта. Абсолютно безмозъчно е и решението на СК за неразглеждане на дела, които по принцип се разглеждат в закрити заседания – разбирай вкъщи. Апропо – бегла справка в сайта на ВКС сочи, че ВКС и след обявяване на извънредното положение продължава да обявява съдебни актове по граж и търг. дела – както постановени в з.з., така и решения по… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 16:59
Гост

ВСС не можа ли да даде по-конкретни указания. Така се създават условия за субективизъм.

Съгласен
Съгласен
26 март 2020 16:34
Гост

Сетила се Мара … Магдалинчев не беше ли в Правната комисия или ми се е привидяло. Какво е било становището му? Какво е предложил? А каква теза е застъпила нашата Радост по този въпрос?

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 19:28
Гост

Пълна тишина от там. Ама нали така им изнася.

Щилян
Щилян
26 март 2020 16:22
Гост

Мисля, че въпреки всичко хората ще се справят. Добри мерки са разглеждането само а неотложни дела и чрез организация и дигитализация ще се справим, а и това ще са полезни практики за след кризата, а също така и полезен опит.

Виктория П
Виктория П
26 март 2020 16:21
Гост

Успех на нацията. Ще се справим заедно и с адекватни мерки.

Щозер
Щозер
26 март 2020 16:20
Гост

Що за човек трябва да си да правиш дребни битови престъпления по време на криза? За мен трябва да си говедо.

наблюдател
наблюдател
26 март 2020 19:52
Гост

Е, все пак нарко-зависими говеда няма, нали ?

Есмералда
Есмералда
26 март 2020 16:20
Гост

Наистина има някакви самолети, които в един коридор кацат един след друг. Това е повече от скандално. Какво правят тези хора по света бе ?

Викториева
Викториева
26 март 2020 16:19
Гост

Нека сами решават кое да гледат, но мисля, че трябва да гледат точно престапленията свършени по време на криза.

Емилиан В
Емилиан В
26 март 2020 16:18
Гост

Одобрявам сериозните мерки по време на криза. Трябва да има големи наказания.

Рустев
Рустев
26 март 2020 16:17
Гост

Уви престъпниците са си такива дори и по време на криза.

Димитър
Димитър
26 март 2020 16:17
Гост

Трябва да са по-големи наказанията за престъпления в Извънредно положение. Ето онези дето влизали в ромската махала да искат пари от дадени кредити и са били с бухалки си е направо скандално. Циганите се събрали на тълпи. Това е потенциално разпространение.

Георги
Георги
26 март 2020 16:16
Гост

Междувременно ще се учат да пплзват Скайп ли?

Георги
Георги
26 март 2020 16:15
Гост

Междувременно ще се учат да ползват Скайп ли?

Фреди Ф
Фреди Ф
26 март 2020 16:15
Гост

Най-добре е сами да преценяват , да

Манолас
Манолас
26 март 2020 16:15
Гост

Ма какви ли не чупки се правят и накрая кацат самолети на летището. И дано хората там идат под карантина. Но докато стигнат до дома си какво ще правят и дали няма да разпространят нещо ако са болни…

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 19:29
Гост

Въобще няма ред по летищата. Крайно време е да се ограничат полетите.

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 19:30
Гост

За някои явно опасността от зараза и последствията въобще не са приоритет за превенция.