Всичките 711 кандидати за младши съдии са допуснати до участие в конкурса, съобщиха от Висшия съдебен съвет. Свободните места са 28.

Първият етап от него е писменият изпит. Той ще се проведе на 6 април 2019 г., от 9 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“. Предстои да бъдат публикувани списъците с разпределението кандидатите по зали. Те трябва да са там един час преди започването на изпита, като ще влизат с лична карта и след подпис в присъствен списък.

На писмения изпит се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретичните знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл и знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека – чрез тест.

Разрешено е използването само на нормативни актове, но не и на съдебни и тълкувателни решения, както и всякаква друга съдебна практика. Нарушителите ще бъдат отстранявани от участие в конкурса. Същата съдба ще последва и онези, които преписват или се опитат да внесат компютри, мобилни телефони и други технически средства.

Самият изпит продължава пет часа. Предварително конкурсната комисия ще е изготвила пет казуса от гражданско-правните науки, пет от наказателно-правните и 10 теста с по 12 въпроса от правото на Европейския съюз и правата на човека. След обявяване на началото му един от кандидатите ще изтегли на случаен принцип по един казус от двете правни материи и един от десетте теста.

До следващия етап от конкурса – устният изпит, ще се допускат онези, които получат поне „4.50“ на казуса и теста.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
12 март 2019 22:10
Гост

Голям резил ще е, ако хванат някой да преписва.

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 22:11
Гост

Нищо чудно. Няма да е за първи път.

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 19:57
Гост

Добре е, че са включили като критерий знанията по право на Европейския съюз. Тук вече ще се отсеят можещите.

Анонимен
Анонимен
12 март 2019 19:55
Гост

И нека най-добрите победят. Голяма битка ще е за тези места.