Тази година всички 13 850 адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това следва от промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), предложени от премиера Бойко Борисов (пълния текст на проекта виж тук).

С тях се оправя едно недомислие в правилника (чл. 64), в който в момента е записано, че такива декларации подават само членовете на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Сега това задължение е предвидено за всички „членове на адвокатските колегии“.

Кога трябва да бъде изпълнено то зависи от това кога ВАдС ще приеме вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари. Досега съветът не можеше да го направи, тъй като се чакаше ДАНС да изготви т. нар. Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. От създаването ѝ започва да тече шестмесечен срок за изготвянето на вътрешните правила. На 9 януари 2020 г. ДАНС пусна специално съобщение, че националната оценка на риска вече е готова и този срок започва да тече.

Така ВАдС ще трябва да напише вътрешни правила срещу прането на пари за цялата адвокатура най-късно до 9 юли 2020 г. Те ще са задължителни за всички адвокати и те ще са длъжни да ги прилагат. Затова Висшият адвокатски съвет е задължен да ги публикува на сайта си в 7-дневен срок от приемането им.

Именно от датата на публикуването им от ВАдС ще започне да тече 14-дневен срок, в който всички адвокати от цялата страна трябва да ги прочетат и да подадат декларации, че са се запознали с тях.

С промените в ППЗМИП изрично е регламентирано, че те се представят „на адвокатските съвети“, т.е. всеки ще ги подава в колегията, в която е вписан. Така в Кърджали, която е най-малката колегия у нас, декларации ще трябва да подадат 76 адвокати, във Варна – 1125, в Пловдив – 1254, а в София – 6097.

ДАНС още миналата година публикува образец на декларацията (можете да го видите тук), но след приемането на предложените сега промени в ППЗМИП той ще трябва да бъде оправен. Първо, за да се премахне недомислието, че декларацията се подава от членове на ВАдС и второ – заради отпадналото изискване ДАНС да одобрява вътрешните правила на отделните гилдии.

След приемането на вътрешните правила всеки, който се е вписал като адвокат, ще има 14 дни, за да обяви пред колегията си, че се е запознал с тях.

Задължението за подаване на декларации за познаване на вътрешните правила на професията срещу прането на пари имат и нотариусите, частните съдебни изпълнители и експерт-счетоводителите. За разлика от адвокатите обаче представителите на трите професии ще подават декларации централизирано съответно до двете камари и до Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Четирите гилдии са задължени всяка година до 31 януари да дават на ДАНС актуална информация за членовете си.

До варианта, при който Висшият адвокатски съвет изготвя единни правила за всички адвокати, а не всеки по отделно да създава такива и да ги изпраща в ДАНС, както първоначално беше предвидено в закона, се стигна миналата година след разговори на адвокатурата със спецагенцията.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат
Адвокат
22 януари 2020 18:51
Гост

Ще декларирам,че не ги познавам и не желая да ги познавам. Няма Закон в България ,който да ме задължава да познавам някакви нормативни актове, каквито и да са те. Непознаването на закона не ме извинява. Така че си нося отговорността и това е. Що за глупости се творят от чиновници и ние адвокатите трябвало да се съобразяваме с тях!!!

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 17:26
Гост

Лично аз обявявам, че ще следя кога т. нар. висш съвет ще изкара тези вътрешни правила и какви ще ги натвори. I’ll be watchin’ you

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 11:33
Гост

Поредната глупост. И излишна бюрокрация. Oтново ни зариват с излишни задължения.

минувач
минувач
21 януари 2020 11:06
Гост

И защо точно адвокатите трябва да попълват специална декларация за един текст от кодекс/в случая чл.253 от НК/, като има редица по-тежко наказуеми и с по-голяма обществена значимост норми? Точно те познават всички закони, включително НК, но с някакви декларации едни агенции им създават първоначално основание за презумпция за вина, респ. наказателна отговорност съобразно редакцията на текста. Ние караме ли ДАНС да попълват декларации че няма да подслушват незаконно или да излизат извън рамките на правомощията си по конституция?

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 11:19
Гост

Добре казано, колега!

воистина глупост
воистина глупост
21 януари 2020 11:21
Гост

Ама какво очаквате от хора, които са написали в ППЗМИП, че само членовете на ВАдв.С подават декларации. Като прочетох статията не можех да повярвам и отворих, наистина! Воистина тази глупост е записаха от непознаване на адвокатурата.

кучето
кучето
21 януари 2020 11:03
Гост

първо да видим какво ще напише ВАдвС, там е заровено кучето, а декларация лесно ще подадем

само казвам
само казвам
21 януари 2020 10:56
Гост

Само да отбележим кога беше приет новият ЗМИП – края на март 2018 г. Кога ДАНС е готова с тази национална оценка на риска, кога адвокати, счетоводители и тн. ще пишат правила, кога ще пращаме декларации. Две години и отгоре. Това са темповете на работа в държавния сектор. Иначе ти си гони преклузии от по 14 дни… Само казвам.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 10:46
Гост

Непознаването на закона, правилата, не е извинение за тяхното неизпълнение. Т.е. напълно излишно е да декларирам пред когото и да е било, че съм се запознал с тях.

Киров
Киров
21 януари 2020 10:26
Гост

Напълно излишна стъпка. Интересно какви са мотивите на Борисов за това.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 10:28
Гост

Абсурдно е някой адвокат да не е запознат с тези правила.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 10:28
Гост

Той само формално е вносител. Автори са писачите от ДАНС, ама на тях той лично им внася предложенията, защото нямат право на законодателна инициатива

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 10:22
Гост

Напълно подкрепям изготвянето на единни правила за всички адвокати.

кампания
кампания
21 януари 2020 10:22
Гост

Пак добре, че всеки ще може да отиде в колегията си, а не да се изпращат в ДАНС. Обаче като ги напишат от съвета ще трябва да направят много голяма кампания, за да разберем, че са го направили, защото не може да се очаква ката ден да им отварям сайта

с. петров
с. петров
21 януари 2020 10:23
Гост

Присъединявам се! Всички сме посочили имейли в регистъра. Да ни пуснат по един имейл.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 10:20
Гост

Какво после ще ни търсят отговорност по чл. 313 Нк, ли? Това ли е целта на упражнението?

наблюдател
наблюдател
22 януари 2020 7:36
Гост

Целта на упражнението е темане пред брюкселската бюрокрация, което означава още разход на хартия и сеч на дървета в оредяващите гори.