Редови обвинител от Апелативната специализирана прокуратура да може да иска от Висшия съдебен съвет (ВСС) временно отстраняване от длъжност на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, ако някой от тях бъде привлечен като обвиняем. А съветът да взема решението си за това с квалифицирано мнозинство от поне 17 гласа.

Това е едно от предложенията, свързани с отговорността на тримата големи в съдебната власт, което ще направи министърът на правосъдието Данаил Кирилов. В интервю за Канал 3 той повдигна леко завесата над идеите си, които трябва да влязат в проект за мащабни изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ). А впоследствие пред „Лекс“ направи някои разсяснения.

„От техническа страна проектът беше завършен като работа от мен и екипа, който съм избрал да работи по този въпрос, във вторник вечерта. Към момента осъществяваме финално съгласуване, което е на правно техническо ниво. Имаме готовност да представим, коментираме и да обсъждаме този проект“, каза министърът. И подчерта, че все още не би искал да навлиза в конкретика и детайли. По информация на „Лекс“ предложенията по всяка вероятност първо ще бъдат съгласувани на европейско ниво.

„Искам само да посоча в аванс, че тук обхващаме всички аспекти на отговорността. Стремежът ни е бил да направим уредбата изчерпателна. Дали сме си сметка, че конституционната рамка е установена в основния закон на Република България, включително и в чл.127 и чл.129, които изцяло сме съобразили“, обясни Кирилов.

Той посочи, че правният режим на отговорността на тримата големи обхваща няколко хипотези и разкри какво ще предложи за една от тях. Като изрично подчерта, че режимът е еднакъв за двамата председатели на върховните съдилища и главния прокурор.

Едната хипотеза касае в случаите, когато имаме наказателно производство, тоест имаме данни за извършено престъпление. В тези случаи доразвиваме действията, които се извършват от разследващите органи, така че да се преодолеят всякакви съмнения за зависимост и невъзможност да се проведе такова разследване.

Предвидили сме механизъм за временно отстраняване по отношение на тримата големи. Нашият стремеж е да деперсонализираме изцяло дебата по този въпрос. Режимът е равен и еднакъв за тримата. При временното отстраняване, първоначалният момент е в момента на привличането като обвиняем. Когато е привлечен като обвиняем един от тримата, тогава разследващият орган чрез апелативен прокурор уведомява ВСС, който действа по начина, по който сме разписали и сме предвидили мярката „временно отстраняване“ да бъде взета  с квалифицирано мнозинство с повече от 17 гласа“, каза Данаил Кирилов пред Канал 3. Като подчерта, че това e мнозинството, което Конституцията изисква и за избора на един от тримата големи, и това е начин да се избегне конюнктурно или лично отношение към тримата големи при подобна процедура.

Пред „Лекс“ министърът разясни, че това правомощие се дава на всеки обвинител в Апелативната специализирана прокуратура, а не само на ръководителя ѝ, „Има и форма на контрол“, каза Данаил Кирилов. Той заяви, че засега не иска да разкрива повече подробности по контрола, но подчерта, че е избегнат този от главния прокурор.

По отношение на дисциплинарната отговорност на тримата големи, Данаил Кирилов каза, че ще се следва режимът за всички останали магистрати. В момента законът предвижда, че дисциплинарното производство се образува по предложение или на административния ръководител, или на по-горестоящия такъв, или на Инспектората към ВСС, или на министъра на правосъдието.

За членове на ВСС обаче режимът е по-различен – за тях дисциплинарката може да започне по предложение на трима членове на съответната колегия или петима членове на пленума на ВСС. Има и специфична хипотеза, когато членът на ВСС е избран от парламента – тогава инициативата е на една пета от депутатите, а ако е от професионалната квота – на една пета от действащите съдии, прокурори или следователи.

По отношение на евентуално временно отстраняване от длъжност при дисциплинарка министърът посочи: „В този случай би следвало да бъде налице хипотезата предвидена в Конституцията – чл 129, ал.2, т. 5, тоест ако е налице грубо нарушение на служебните задължения или съществено е уронен престижът на съдебната власт“.

И допълни: „Тук също има две хипотези, но не искам да ги обсъждам предварително, нека влезем в официалния дебат“.

Данаил Кирилов коментира пред Канал 3 и идеята на председателя на Върховния административен съд Георги Чолакова и главния прокурор Сотир Цацаров да бъде създаден дисциплинарен съд за магистратите. „Това е една хубава идея. Запознах се с това предложение в рамките на дебата във ВСС. Не бих могъл да представя всички аргументи „за“ и „против“. Смятам, че тази идея е положителна и би могла да бъде ефективна. Главното ѝ предимство е, че в магистратите би могло да възникне по-голямо доверие в независимостта при осъществена на дисциплинарната дейност. Може да се представи и контрааргумент – че възниква подозрение, че тричленка или петчленка въздава дисциплинарните наказания в съдебната система. Но е  хубаво, че започва такъв дебат. Нека да се види реакцията на самите магистрати. Нашата магистратура утвърди в голяма степен самоуправлението си и ако магистратите подкрепят тази идея, тя наистина може да бъде работеща“, каза той.

Министърът заяви, че не е променил мнението си и няма да издига кандидатура за нов главен прокурор, както му позволява законът. „Бих го променил, само ако настъпи остра необходимост да се коригира състезателната процедура –  ако се създаде внушение за предрешеност или се предпостави неуспех на процедурата. Т.е. само в авариен случай. Иначе номинацията би следвало да бъде в ръцете на членовете на ВСС“, заяви Данаил Кирилов.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Светло бъдеще
Светло бъдеще
04 юни 2019 13:42
Гост

Каква е тази потайност, нали е проектозакон, нормативен акт, обществото трябва да е наясно и да се коментира. А иначе по същество – струва ми се, че при следващия мандат на ВСС ще се нагледаме на дела срещу висши магистрати, неудобни на партията – властелин.

petel
petel
02 юни 2019 19:08
Гост

тази процедура е застраховка срещу всеки от тримата, който реши да се еманципира. не просто за лозан п., а и за новия главен прокурор

autocorrect
autocorrect
02 юни 2019 14:05
Гост

Кой ли пък ще контролира, ако не е ВКП? ВСС? Разследване… хвърлих се в размисъл…

Анонимен
Анонимен
02 юни 2019 21:14
Гост

ИВСС, хващам бас

Анонимен
Анонимен
02 юни 2019 13:57
Гост

Тези приказки на час по лъжичка не ги разбирам. Да вади текстовете и да се почваме