Военните съдилища да гледат дела за престъпления, извършени не само от военнослужещи, а от всички служители от системата на националната сигурност. Ако тези служители, при изпълнение на задълженията си, станат обект на посегателство от цивилни лица, то и тези дела да са подсъдни на военните съдилища.

Това са само част от предложенията за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които предлагат военните магистрати и които са цитирани от полк. Мадлен Димитрова в концепцията ѝ, с която се явява на избора за председател на Софийския военен съд (СВС). Тя е единственият кандидат за поста, като е номинирана от общото събрание на СВС, при това единодушно.

От концепцията ѝ стават ясни и други предложения за промени в НПК на военните магистрати, с които ще се увеличи тяхната натовареност.

Те искат да разглеждат и дела за престъпления с предмет имущество на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Държавната агенция „Национална сигурност”, Държавната агенция „Разузнаване” и Националната служба за охрана. Предлагат и делата за престъпления против реда и управлението, когато деянието е насочено срещу дейността на тези органи, също да са при тях.

Останалите им предложения за дела, които да преминат към военните съдилища са:

за престъпление против правосъдието, когато е извършено във връзка с деяния, които са подсъдни на военните съдилища; за престъпления по чл. 304-304в от НК и чл. 305-307 от НК (подкуп, облага, дар и др.), когато деянието е свързано със службата или функцията на служителите от изброените по-горе държавни органи; компютърни престъпления, когато предмет на престъплението са информационни системи или компютърни данни, свързани с дейността на МО, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, ДАНС, ДАР и НСО; престъпления против отбранителната способност на България, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация.

Военните магистрати искат и изменения в АПК, с които военният съд да разглежда жалби на военнослужещи срещу заповеди за налагане на дисциплинарно наказание, с изключение на тези срещу заповедите на министъра на отбраната. Не на последно място предлагат и промени в Закона за административните нарушения и наказания, с които наказателното постановление и електронният фиш срещу военнослужещите да подлежат на обжалване пред военния съд.

Техните предложения са изпратени на комисията по натовареността към Съдийската колегия.

Съдът не е орган, който да инициира ангажираността си, той не може да произвежда делата си — това зависи от много и различни фактори. На първо място — законорегламентираната родова и местна подсъдност, чието определяне не е прерогатив на съдебната власт, а още по-малко на съда. Именно този фактор, зависещ изцяло от законодателната власт, обуславя факторите, влияещи върху натовареността на един орган на съдебна власт“, изтъква в концепцията си полк. Мадлен Димитрова.

Тя добавя, че една от основните причини за „безспорния дисбаланс в натовареността на съдилищата е законодателен и се корени в действащата нормативна уредба, която натоварва едни съдилища за сметка на други, без за това да са изложени убедителни мотиви“.

Въз основа на този подход се стига до абсурдната ситуация някои съдилища да са в пъти по-натоварени от други, посочва съдийката.

Тя отбелязва, че въпреки закриването на две военни съдилища – в Плевен и Варна, това по никакъв начин не се отразява на натовареността на Софийския военен съд, който е поел и делата, които преди са разглеждани в Плевен.

От статистическите данни е видно, че през 2017 г. действителната натовареност на зает магистрат в съда е намаляла средно с 14.1 % спрямо предходната 2016 г.“, изтъква полк. Димитрова.

Според анализа за натовареността на съдилищата за 2017 г. средно на месец един магистрат от Софийския военен съд е разгледал 2.43 дела. Средната натовареност по щат по брой постъпили дела за СВС е 3.06 дела на съдия.

Полк. Димитрова отбелязва, че при тази ниска натовареност кадровият капацитет на военните съдилища не е достатъчно оползотворен.

И отправя следното предложение: „В аспекта на преодоляване на дисбаланса на натовареността на съдилищата, следва да бъдат обмислени и предложени промени в подсъдността, които, посредством разширяването на компетентността на военните съдилища, биха довели до увеличаване на тяхната натовареност и пълноценното оползотворяване на професионалния капацитет на магистратите и съдебните служители, и съответно разтоварване на общите съдилища“.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 юни 2018 11:31
Гост

Софийският военен съд трябва да се закрие незабавно – ако може още утре , защото има още два такива СКАНДАЛНО НИЩОПРАВЕЩИ съдилища – в Пловдив и в Сливен . На тия сладури им се връзва ту то едно , ту по две дела на месец – и забележете 71 % били части наказателни дела . НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА и такова безхаберие във ВСС и Министерство на правосъдието . Щели да му избират председател ????? Да се променят 10-20 закона , за да намерят работа на 8 души . Не е ли по-добре и по-лесно тия осем души да се преназначат… Покажи целия коментар »

Напълно Сериозно
Напълно Сериозно
13 юни 2018 15:53
Гост

Липсата на равномерност в натовареността на съдилищата не е проблем от вчера или днес и не се дължи единствено на нормативната уредбата. Поради редица социално-икономически причини София се превърна в магнит за хора, търсещи перспектива и адекватни условия на живот. Струпването на хора и юридически лица неимоверно довежда до повече правни спорове. Необходимо е незабавно въвеждане на електронно правителство, което да повлече изнасянето на десетки държавни институции и министерства от София в провинцията. По този начин гражданите ще бъдат обслужвани в техните родни места, а всички преписки, които следва да се предадат на друг орган, ще се придвижват електронно. В… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юни 2018 14:08
Гост

Става много смешно напоследък . Съдилища , които са за закриване почват да реват да им възлагат дела . Мисля , че това е абсолютна мимикрия и хитруване . Кога и как ще се възложат дела на високо платените безработни от военните съдилища ? Как ще се измислят дела на никому ненужни административни съдилища в райони , в които дори окръжните съдилища нямат никаква работа ? Как ще се измисли работа на Варненския апелативен съд или на Военно-апелативния съд ? НЕОБХОДИМИ СА ДЪЛБОКИ РЕФОРМИ – прекрояване на съдебната карта , тотална промяна на щатовете , закриване на съдилища…така че да… Покажи целия коментар »

Напълно Сериозно
Напълно Сериозно
14 юни 2018 10:26
Гост

Вашите предложения лекуват симптомите, но не и заболяването. Търсете причината, а не следствието. Доста обезнадеждаващо, че коментарът Ви е събрал толкова много одобрение.

Mimi Petrova
Mimi Petrova
13 юни 2018 13:52
Гост

Умно! Не е лошо да се понатоварят, та да поразтоварят

Anonimen
Anonimen
13 юни 2018 13:10
Гост

Мъдро предложение. Военните съдилища и без това не са особено натоварени.

Петя
Петя
13 юни 2018 13:07
Гост

За да се реши проблема натовареността трябват коренни промени в нормативната уредба. А не прекрояване на съдебната карта, командироване на съдии и т.н.т.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2018 13:05
Гост

Харесват ми предложенията на Мадлен Димитрова. Дано да се бори за осъществяването им и след като стане председател на СВС.