Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно отмени две свои решения от декември 2017 г., с които отхвърли възраженията на двама кандидати за административни ръководители срещу недопускането им за участие в конкурса за избор на началници.

Става дума за Владимир Чавдаров, който кандидатства за шеф на Апелативната прокуратура във Варна, и за Петър Петров, кандидат за ръководител на Районната прокуратура в Силистра.

В края на миналата година, позовавайки се на чл. 129, ал. 6 от Конституцията, Комисията по атестирането и конкурсите към ПК на ВСС спря Чавдаров и Петров от участие в надпреварата за нови началнически постове. Двамата са били шефове два мандата (Чавдаров дори три) и комисията разтълкува чл. 129, ал. 6 от Конституцията така, че всъщност той ограничава мандатите до два изобщо за целия професионален път на магистрата.

Двамата депозираха възражения пред Прокурорската колегия, но през декември тя ги отхвърли.

Междувременно главният прокурор Сотир Цацаров поиска тълкуване от Конституционния съд на чл. 129, ал. 6 от основния закон. На 30 януари т.г. КС реши, че Конституцията не ограничава съдиите, прокурорите и следователите до два началнически мандата в системата през цялата им кариера. Т.е. те могат да са ръководители цял живот, стига да не е на едно и също място.

Чавдаров на свой ред пък обжалва решението на Прокурорската колегия, с което бе отхвърлено възражението му. На 9 февруари т.г. ВАС го отмени и върна преписката на съвета за ново произнасяне по въпроса за участието му в процедурата за избор на шеф на АП-Варна.

След отмяната на решението, предстои КАК да проведе извънредно атестиране на двамата и произнасяне по допустимостта им за участие в конкурса.

Коментирайте

avatar