Уговорка адвокат да върне вече платен хонорар при неблагоприятен за клиента му резултат от делото не е нищожна, тя ще е такава само ако го оставя изцяло без възнаграждение или сумата е под задължителния минимум. Това заяви Върховният касационен съд (ВКС) в решение за развитие на правото по въпрос, по който до момента няма практика (пълния текст на решението виж туки осъди адвокат да върне на клиента си 50 000 лв.

Да обещаеш да върнеш всичко

През 2014 г. адвокат от Плевен поема делото на фирма, която вече го е загубила на втора инстанция. В договора за правна защита и съдействие е записано, че 7 дни след подписването му ще му бъдат платени 18 000 лв., а месец след това още 18 000 лв. На тези общо 36 000 лв. страните са изчислили минималното адвокатско възнаграждение.

Освен това е договорен и резултативен хонорар от 50 000 лв. Той е платен на адвоката авансово в деня на подписването на договора.

В него той и фирмата са направили уговорка, че ако ВКС потвърди неблагоприятното за дружеството решение или върне делото на предходната инстанция, адвокатът трябва да върне всички получени от него суми – т.е. общо 86 000 лв.

ВКС потвърдил неблагоприятното за клиента решение, но адвокатът не върнал парите. Фирмата цедира вземането си и друга завежда дело срещу адвоката за парите.

Съдиите във Велико Търново: Клауза за връщане на хонорара е нищожна

И окръжният, и апелативният съд във Велико Търново отхвърлят иска на фирмата, като приемат, че клаузата адвокатът да върне платеното му възнаграждение е нищожна.

Първите две инстанции изтъкват, че тя противоречи на Закона за адвокатурата. Той (в чл.36 ал.1) регламентира, че „адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд“. Освен това законът посочва, че размерът му се определя в договора с клиента и трябва да е справедлив и обоснован, и да не пада под минимума, определен от Висшия адвокатски съвет. Допустимо е възнаграждението да се уговори в абсолютна сума или като процент върху определен интерес с оглед изхода на делото.

Апелативният съд изтъква, че никой не твърди, че адвокатът не е изпълнил задълженията си по договора. „По договор за процесуално представителство с адвокат възнаграждение се дължи винаги съгласно чл.36 ал.1 от ЗЗД и това е изключение от общото правило на чл.286 от ЗЗД, съгласно което възнаграждение за изпълнение на поръчката се дължи, само когато е уговорено. Възможността за уговаряне на резултативно адвокатско възнаграждение съгласно чл.36 ал.4 от ЗА, не изключва правото на довереника да получи възнаграждение за своя труд, което правило е въведено в чл.36 ал.1 от ЗА“, пише той в решението си.

И подчертава, че единствената хипотеза на лишаване на адвоката от правото му на възнаграждение е, когато делото бъде прекратено по негова вина без възможност да продължи (чл.35 ал.4 от ЗА).

Според ВТАС Законът за адвокатурата не предвижда никакви други имуществени последици, свързани с намаляване, връщане или неплащане на възнаграждение на адвоката, при различните форми на пълно или частично некачествено изпълнение на задължението му.

Позицията на ВКС

Върховните съдии Татяна Върбанова (председател на състава), Боян Балевски (докладчик) и Петя Хорозва допускат делото за разглеждане само по отношение на резултативния хонорар от 50 000 лв., за да отговорят на въпроса нищожна ли е клауза в договор за правна защита и съдействие, в която самият адвокат е поел задължение за връщане, при определени условия, на предварително платено, но уговореното с оглед изхода по спора, по смисъла на чл.36 ал.4 ЗА, възнаграждение. Те изтъкват, че по него липсва практика и се налага тълкувателна дейност.

Преди да даде отговора си съставът на ВКС подчертава, че чл. 36 ал. 4 от ЗА предвижда, че възнаграждението може да се уговори в абсолютна сума или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по граждански дела с нематериален интерес.

„Следователно, законодателят изрично предвижда принципно валидността на уговорка в договор за правна защита и съдействие, в която част от общия размер на възнаграждението на довереника по такъв договор да се дължи с оглед изхода по спора – т.е. в зависимост от крайния резултат. Подобна уговорка не влиза в противоречие с нормата в чл.36 ал.1 ЗА, уреждаща императивно правото на възнаграждение на адвоката за своя труд и следователно не се явява нищожна по смисъла на чл.26 ал.1 предл.1 ЗЗД като противоречаща на закона“, заявяват върховните съдии.

Те посочват, че нищожна ще е уговорка за възнаграждение с оглед изхода по спора, при която адвокатът, в случай на неблагоприятен за неговия доверител изход, поема да извършва дейност по процесуално представителство изцяло без възнаграждение или например: в размер по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер за съответния вид работа.

„Всяко друго ограничаване на начина на заплащане на възнаграждението, което не следва от императивните разпоредби на закона и добрите нрави, би било в несъответствие със свободата на договаряне, съгласно чл.9 ЗЗД“, заключават Върбанова, Балевски и Хорозова.

Те посочват, че в договора си адвокатът и фирмата предвидливо са разделили дължимия хонорар – в една клауза е минималният от 36 000 лв., а в друга – резултативният от 50 000 лв. И констатират, че за разлика от първата сума, втората не е декларирана от адвоката пред данъчните.

Така върховните съдии го осъждат да върне на фирмата 50 000 лв., както и да ѝ плати 6000 лв. разноски за трите инстанции, на които е водила дело срещу него.

31
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Преебан клиент
Преебан клиент
28 юни 2021 18:26
Гост

Да видя не вярвам – адвокат пари да връща ! 😀 Адвокатя взема пари колкото хидроинжинера – и докато инжинера гарантира изпълнението на работата, адвокатя нищо не гарантира !:D Той даже укрива хонорара – и не го дава на кадията за присъждане по чл.80 ГПК 😀 Нещо повече – може да набута клиента с много повече разходи на вятъра – за кадия, вещи лица, пътни, дневни, софри и т.н. 😀 Тъй като адвокатя бил приравнен на кадия, той трябва да прецени делото и да не го поема, ако не гаранитра изпълнение на работата за клиента ! 😀 Това трябва да… Покажи целия коментар »

Адвокат-селски бек
Адвокат-селски бек
29 юни 2021 1:24
Гост

Пише си го.

Мишо Шамара - адвокат
Мишо Шамара - адвокат
28 юни 2021 17:53
Гост

Кръв повръщам пари не връщам ! 😀

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
26 юни 2021 21:46
Гост

РАЗБИРА СЕ ,ЧЕ ТАКАВА УГОВОРКА Е НИЩОЖНА НАЙ-МАЛКО ДО РАЗМЕРА НА МИНИМАЛОН УСТАНОВЕНИЯ РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМО АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ,КАКТО И КОГАТО Е НАЛИЦЕ ФАКТИЧЕСКА И ПРАВНА СЛОЖНОСТ НА СПОРА. ДА МИ ОТГОВОРЯТ ТЕЗИ ОТ ВКС ,КАКВО ПРАВИМ В СЛУЧАЙ ,ЧЕ СЛЕД НОВОТО ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО ДЕЛОТО ПОСЛЕДСТВИЕ СЕ РЕШИ ,ТАКА КАКТО ГО Е РЕШИЛ АДВОКАТА ,НА КОГОТО Е ПЛАТЕН ХОНОРАР.ПРОЦЕСНАТА КЛАУЗА Е НИЩОЖНТА ,ЗАЩОТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРИНЦИПА ОТДАЙ ВСЕКИМУ СВОЕТО И ОСНОВНИЯ РЕГЛАМЕНТ В КОДЕКСА НА ТРУДА ,ЧЕ ТРУДА Е ВЪЗМЕЗДЕН.ИЗЦЯЛО С ТОВА ПРАВИЛО Е И НОРМАТА НА ЧЛ.36 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА. В СЛУЧАЯ Е НАРУШЕН ЧЛ.9 ОТ ЗЗД… Покажи целия коментар »

Пенчо бре чети
Пенчо бре чети
28 юни 2021 7:54
Гост

18000 л. за написване на касационна жалба малко ли ви се струва?

Рушветчо
Рушветчо
26 юни 2021 17:14
Гост

Вероятно тези 50к са били за рушвет и са оправдани като “резултативен хонорар”. Клиентът се е подсигурил за тази сума, в случай че “контактите” на адвоката не сработят (както се е получило), за да си ги върне! И точно поради тази причина не са отчетени пред данъчните. Предназначението на този резултативен хонорар определено не е бил за адвоката. Но от друга страна ако клиентите искат такива уговорки, нека да плащат един хонорар за труда на адвоката по наредбата, и отделен въори резултативен хонорар, който да подлежи на връщане при неблагоприятно решение за тях. Ти тури парата в джоба, пък нека… Покажи целия коментар »

Мунчо
Мунчо
25 юни 2021 23:32
Гост

Пак ли ще я притопляте тая стара манджа за 50 хил. лева, бе? Ужас. Че някой разламтял се адвокат далавераджия се наточил за едни хилядарки и не му се получило. Сравнили уговорките между страна и пълномощник и ги съпоставили със ЗАдв. и Наредба 1/04 г. и кой знае какво станало. Развитие на правото, стига бе! Развитие на лакомията на двама уговарящи се – единият се размечтал да получи благоприятен резултат на касация, а другият един добър бонус.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2021 12:55
Гост

Когато (ако изобщо) станете професионалист (което е възможно чрез труд), то ще е нелепо да не получите хонорар.

Воденето на дела не е поръчка при наемен убиец, как ще влияеш на Върховният съд.

Или може би – в закона да се запише – ако адвоката не намери връзки, влияние или не плати рушвет или рушвета не достигне до целта – да върне парите.

Глупости.

Венета Марковска
Венета Марковска
25 юни 2021 14:43
Гост

Да сте очаквали нещо друго?

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
26 юни 2021 21:41
Гост

МАРКОВСКА , И ТИ КАТО БЕШЕ ВЪВ ВАС ПИШЕШЕ СЪЩИТЕ НЕБИВАЛИЦИ И НЕЛЕПИЦИ И ВИНАГИ ВЪРВЕШЕ СРЕЩУ ХОНОРАРИТЕ НА АДОВКАТУРАТА.САМО НЕМЕ КАРАЙ ДАТИ КАЗВАМ ЛАЙНАРСКИТЕ АКТОВЕ ,КОИТО ПИШЕШЕ И КАЖИ КАК СЕ ДОГОВАРЯШЕ С ВЛАСТТА ,КАТО НАПРИМЕР ЗА ОСПОРЕНИЯ РАЗМЕР НА ДЪРЖАВНА ТАКСА ОТ 4 ПРОЦЕНТА ВЪРХУ ИНТЕРЕСА.

Христо
Христо
25 юни 2021 13:37
Гост

Този пък може ли да не декларира 50 бона пред данъчните.

Anonimen
Anonimen
25 юни 2021 13:38
Гост

Като се прави на толкова хитър, сега ще плаща.

Пр.Недев
Пр.Недев
25 юни 2021 13:58
Гост

По принцип не е невъзможно да не се декларира на данъчните тази сума, докато е “спорна”. Достатъчно е да стои в “адвокатската сметка”, т.е. да не се смята за “получен доход”.

Иначе представете си обратния вариант – да се декларират тези пари, да се платят 3750 лв данък, а след съдебното решение, да се връщат парите и да се занимава човек с главоболия с данъчните за връщане на надвнесен данък.

И това са дребните кахъри. Почти съм сигурен, че върху тази сума не е издадена “сметка-фактура” с ДДС

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
25 юни 2021 16:20
Регистриран

Абсолютно вярно!

Жаки
Жаки
25 юни 2021 13:36
Гост

За всички е ясно, че предвидения в наредбата на Висшия адвокатски съвет минимален хонорар е просто фиктивен.

Сашо
Сашо
25 юни 2021 13:35
Гост

Леле, този какъв будала е милият. 🙂

Anonimen
Anonimen
25 юни 2021 13:34
Гост

Клаузата в договора да се върне всичко е напълно неприемлива.

Адвокат-селски бек
Адвокат-селски бек
25 юни 2021 11:54
Гост

И при адвокатите имало глупаци

Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 11:21
Гост

Ех, ВКС, ех законотворци… да не им паднеш в ръчичките

няма ли да встъпват новите
няма ли да встъпват новите
25 юни 2021 11:08
Гост

Азбучни истини, но пък от друга страна хайде да си кажем правичката, че минимумите по наредба 1 са пълен та_ак, но докато не си иде този съвет, нищо няма да стане. А бе няма ли да встъпва Дерменджиев?

Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 10:41
Гост

Сега страните ще искат такива клаузи, а адвокатите ще се дърпат. Ще е весело

Anonimen
Anonimen
25 юни 2021 13:33
Гост

Благодарение на мъдрото решение на върховните.

Адвокат-селски бек
Адвокат-селски бек
25 юни 2021 15:21
Гост

Не само.ше се дърпам,ами и страна,която иска такива клаузи ще ме хване за шмайзера!

Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 10:38
Гост

Хаха, сега не стига, че ще върне 50 бона, ами и още 6000 лв. ще плати. Тарикат

Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 10:39
Гост

Ще ги вземе от хонорара си и ще остане с 30 бона

подкупчета?
подкупчета?
25 юни 2021 10:32
Гост

Скоростно и авансово плащане на недекларирана сума, която после подлежи на връщане, при неуспех – само на мен ли ми намирисва на пари за разкешване където трябва?

срамна работа
срамна работа
25 юни 2021 10:31
Гост

Хайде малко да поразсъждаваме. По договор е приел да върне всичко, което прави тази уговорка напълно нищожна. Чак срамна за колега. И е бил напълно наясно, че 50 бона ще ги връща, щото за резултативни

Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 10:25
Гост

Не е декларирал пред данъчните сумата от 50 000 лева. Явно изначално си е правил сметки да не върне парите

Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 10:34
Гост

точно обратното, знаел е, че ще трябва да ги връща

Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 10:36
Гост

Ами да беше ги върнал като знае, защо се прави на отворен

Нов
Нов
25 юни 2021 13:46
Гост

Защото не са у него , а са отишли “по предназначение”😀 Оттам не връщат