Дали ако учител е осъден за умишлено престъпление от общ характер преди 1 август 2016 г., трябва да бъде уволнен? Този въпрос най-общо стои пред Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) по новообразуваното ѝ тълкувателно дело.

Точната му формулировка гласи: „Подлежи ли на прекратяване трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер, когато това е станало преди влизане в сила на ЗПУО (обн. ДВ бр.79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) и на разпоредбата на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ, или в тези случаи съгласно § 27, ал. 1 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното образование правото на лицето да заема длъжността се преценява според действалите в отменения Закон за народната просвета изисквания за заемане на съответната длъжност?“.

Тълкувателното дело е образувано по предложение на върховните съдии Албена Бонева, Боян Цонев и Мария Христова (пълния текст на определението им виж тук), който е установил противоречия в практиката на ВКС.

На 1 август 2016 г. влиза в сила Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). В него (чл. 215) е въведена забрана за заемане на длъжност на педагогически специалист за човек, който е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Спорният момент в практиката е какво трябва да се случи с учителите с присъди, влезли в сила преди 1 август 2016 г.

През 2018 г. върховните съдии Светла Димитрова, Геника Михайлова и Даниела Стоянова са приели, че работодателят е длъжен да уволни учител със стара присъда. „Работодателят е длъжен на основание чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ да прекрати без предизвестие трудовото правоотношение с всеки педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование, който е осъден за умишлено престъпление от общ характер и за когото не е налице изключение по чл. 215, ал. 2 ЗПУО (осъждане по наказателно дело, посочено в чл. 1 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица) или по чл. 88а НК (настъпила пълна реабилитация, когато осъждането не е за тежко умишлено престъпление против Република България или за престъпление против човечеството). Видът на наложеното наказание е без значение. Чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ се прилага и за педагогическите специалисти по заварени трудови правоотношения, включително когато съдебният акт (присъда, решение по чл. 78а НК или споразумение, одобрено от наказателния съд) е породил правни последици преди 01.08.2016г. – датата, на която влиза в сила ЗПУО“, се казва в решението им (пълния му текст виж тук).

За да даде това разрешение, съставът е приел, че е налице незабавно действие на ЗПУО, доколкото отмененият закон се заменя с нов, отнасящ се до същата материя. Освен това е изтъкнал, че ЗПУО няма разпоредба, която да предвижда т.нар. „преживяло действие“ на основанията за несъвместимост.

В решение от 2018 г. обаче е прието обратното – че новото изискване за заемане на длъжността на педагогически специалист, установено в чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО и съответстващото му основание за уволнение по чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ, се прилагат за в бъдеще – за трудови договори, сключени след 1 август 2016 г. и за съществуващи трудови правоотношения с педагогически специалисти, чиито осъждания са факт, който се е осъществил след 1 август 2016 г.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Калоянски
Калоянски
23 декември 2021 5:16
Гост

Този текст на закона е въведен под давлението на Ваня Фердинандова поради личен спор с умител, осъждан през 89-те години за деяния, които не съществуват в Наказателния кодекс повече от 30 години, съответно и реабилитиран.

Mik
Mik
22 декември 2021 7:54
Гост

Честно казано все ми е тая дали е съден или не даден учител. Дали е кадърен или не се разбира от колегите му, от учениците, това е достатъчно.

Анонимен
Анонимен
21 декември 2021 15:42
Гост

От заглавието помислих че е някакво ТР на Наказателната колегия. После като прочетох, си зададох въпроса колко такива казуса има в цялата страна, с отменени закони и присъди от преди 2016г., за да се ангажира тълкувателната дейност на ВКС, време и ресурси. Не ми изглежда сериозно.

Калоян
Калоян
21 декември 2021 12:17
Гост

Много противоречива практика.

Кики
Кики
21 декември 2021 12:16
Гост

Интересен казус.

Павлов
Павлов
21 декември 2021 11:22
Гост

Майтап да става. Явно цялата работа е такава.

Анонимен
Анонимен
21 декември 2021 11:22
Гост

Добре, че се взе някакво решение. Казуса е сериозен.

Анонимен
Анонимен
21 декември 2021 11:21
Гост

Няма празно. Евала. Решихте въпросите.

Anonimen
Anonimen
21 декември 2021 12:18
Гост

До някъде. Ще видим какво ще е тълкувателното решение.

Анонимен
Анонимен
21 декември 2021 11:19
Гост

Безобраз ни глупости се вършат в тая страна. После се чудете защо децата ни са прости.

Лозан
Лозан
21 декември 2021 12:18
Гост

Защото и родителите им са такива явно. Ген, какво да правиш?

Безмозъчко
Безмозъчко
21 декември 2021 11:19
Гост

Нямам претенции, че съм навътре в нещата, но ми се струва нелепо съдени учители да преподават…

Димчо
Димчо
21 декември 2021 12:19
Гост

Пълен абсурд!

Кемерска
Кемерска
21 декември 2021 11:19
Гост

Като бивш учител казвам, че това е безумно!

Темелкова
Темелкова
21 декември 2021 11:18
Гост

Това е пъна глупост. Ако си направил умишлено престъпление как може да се гледа дали е преди или е след дадена година?

Пепи
Пепи
21 декември 2021 12:20
Гост

И как да сложиш този човек да преподава на децата?

Ananieva
Ananieva
21 декември 2021 11:18
Гост

Ма какви тълкувателни, бе братче? Осъден ли е за УМИШЛЕНО престъпление, то той няма право да изпълнява професията си, докато не се установи, че се е поправил. Но това е частен случай и отнема време. Не става с едно тълкувателно решение. Ма царе сте с тия тълкувателни решения.

Фики
Фики
21 декември 2021 12:20
Гост

И ги бавят страшно много време.

Иванов
Иванов
21 декември 2021 11:17
Гост

„осъден за умишлено престъпление от общ характер, когато това е станало преди влизане в сила на ЗПУО“

Ами… вие сериозни ли сте ?

123
123
21 декември 2021 11:03
Гост

Защо изобщо стои въпрос, осъдени учители да преподават?

Тити
Тити
21 декември 2021 12:21
Гост

Да им се чудиш въобще…