Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство? На този въпрос е посветено първото тълкувателно дело за годината на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

В основата на противоречивата практика на самия ВКС по него е спорът дали отказът от наследство представлява отказ от права на непълнолетен, който по закон е нищожен.

Както „Лекс“ писа, по въпроса за отказа от наследство на дете доскоро въобще нямаше практика на ВКС, но само за година върховните съдии успяха да се разделят във вижданията си.

Началото беше поставено с решението на Маргарита Соколова, Светлана Калинова и Гълъбина Генчева, които през ноември 2019 г. разпоредиха вписване на отказ от наследство на дете (повече за него виж тук), чийто баща му е оставил 70 000 лв. дългове. Те застъпиха тезата, че той е допустим, защото не представлява отказ от права по смисъла на чл.130, ал.4 Семейния кодекс, а само отказ от предоставена възможност за придобиване на права. И следователно съдът може да извърши преценка дали той е в интерес на детето.

Близо година след произнасянето им обаче друг състав на Гражданската колегия – с председател Пламен Стоев и членове Здравка Първанова и Розинела Янчева (докладчик), отхвърли напълно виждането на колегите си и заяви: „Отказът от наследство представлява отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК и затова районният съд не може да уважи молба за вписване на отказ от наследство, направен от името на малолетен или непълнолетен наследник“ (повече за противоречията и различните тези виж тук).

И двата състава на ВКС бяха изправени пред казусите на деца, чийто баща е починал и им е оставил в наследство повече дългове отколкото имущество. И в двата случая със съгласието или представлявани от майките си, те подават заявления за вписване на отказ от наследство. И в двата случая първата и втората инстанция отказват да впишат отказа в особената книга по чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството.

След това отново на доклад на съдия Ячева дойде и делото на сестрата на детето, на което съставът, в който е тя, не разреши да се откаже от наследство. Така той реши да сложи край на противоречията в практиката и поиска Гражданската колегия да излезе с тълкувателно решение (пълния текст на определението виж тук).

Сега тълкувателното дело вече е образувано и за докладчик по него е определена Емилия Донкова, а заедно с нея в комисията, която трябва да изготви проекта на решение, са Дияна Ценева и Камелия Маринова.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
11 март 2021 8:57
Гост

Правилно е становището на състава на Янчева. Другото тълкуване се прави само и само да се отърве детето от дълговете на починалия си баща. Стриктно погледнато, буквата и духа на закона са други!

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 13:30
Гост

Още повече, ако в наследството, освен задължения, има имоти и други активи, и е трудно да се прецени, кое е по-добре. Тези произволни откази от наследство може сериозно да увредят интересите на малолетни и непълнолетни.

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 0:29
Гост

Правото е изкуство за доброто и справедливото, помните ли? Оттук насетне всеки случай следва да се решава в съответствие с комън сенса, нали? Къде ще задължавате деца да плащат нещо, което не им е по силите?! Привърженик съм на решението на Калинова, разбира се. Останалото е лудост и глупотевина

Jordani
Jordani
10 март 2021 15:36
Гост

Егати, точните и ясни закони. ВКС , не може, и не знае, какво остана за другите съдии, гражданите и админстрацията и т.н. Не трябва поредното ТР а трябва точен и ясен за хората ЗАКОН. Или интереса на съдиите е да няма такъв. И да правораздават по съвест. 😂😂😂

Анонимен
Анонимен
10 март 2021 14:38
Гост

Дано само ВКС се произнесат по-бързо.

Мики
Мики
10 март 2021 14:39
Гост

Тези казуси ги има и ще ги има за в бъдеще, ама като знам с каква скорост действат върховните…

Симо
Симо
10 март 2021 14:37
Гост

При дългове за 70 000 лв. на съдът не може да му е толкова трудно да извърши преценка дали искът е в интерес на детето.

ани
ани
10 март 2021 17:53
Гост

Не виждам каква му е пречката на детето да приеме по опис. Същественият въпрос е, ако се допусне че подобен отказ е действителен, какво би станало в случай, че по-късно се открие ново наследство на наследотеля(имот прибобит по давност, за който детето не знае). Тогава самото дете ще тръгне да се позовава на недействителност на отказа. Дано ВКС проявят мъдрост

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 13:00
Гост

Отказът от наследство не органичава правата при новооткрито наследство.

pppp
pppp
11 март 2021 15:07
Гост

ограничава, защото при отказ лицето губи качеството наследник въобще.

Кукуригу
Кукуригу
12 март 2021 11:32
Гост

Новооткрито наследство не значи новонамерен имот от старото наследство, бе!
Но има и поне едно възможно възражение срещу описа – самият той струва пари и ако в наследството няма средства дори колкото да покрие разноските по описа, детето е ощетено.

друга гледна точка
друга гледна точка
12 март 2021 11:15
Гост

Според мен съставът на Калинова е прав. На първо място не виждам защо ненавършилия пълнолетие се поставя в дискриминационно положение спрямо всички останали, които имат право да се отказат от наследство, а той няма. Не е вярно, че приемането по опис го защитава. Тука стигаме до друга изкблючително спорна тема- като отговаря по опис до размера на задължението, дали отговорността му е само в рамките на имуществото, получено по наследство, или се разпростира и върху личното имущество на детето /има деца със собствени апартаменти/. По този въпрос също има разнобой, като може би преобладаващото мнозинство приема, че детето отговаря и… Покажи целия коментар »

Геро
Геро
10 март 2021 14:33
Гост

Много сложен казус. Не виждам как ще уеднаквят практиката.

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 13:31
Гост

С тълкувателното решение, ще я уеднаквят. Защо само пишеш, лаф да си става?

Авигел
Авигел
10 март 2021 14:16
Гост

Абе непълнолетно, ама има 17 годишни с повече ум от тия на 45!

Шумковски
Шумковски
10 март 2021 14:16
Гост

Дано се реши, но не виждам как мобже в случая да има общо решение за всички случай. Зависи какво наследява детето и защо ще иска да се отказва. И на колко години е.

Абагард
Абагард
10 март 2021 14:15
Гост

Мислете. Защитете децата на България!

Ники
Ники
10 март 2021 14:32
Гост

Особено ако има вероятност да мнаследи задължения.

Фики
Фики
10 март 2021 14:34
Гост

Децата не са длъжни да покриват тези негативи.

Емил
Емил
10 март 2021 21:02
Гост

Много повече злоупотреби могат да се получат с отказ от наследство, отколкото с приемане на наследството по опис. Мноооого повече. Да не говорим, че законният представител на детето, който ще прави отказа от негово име, в много случаи ще е наследник от същия или следващ ред. Освен това с абсолютната давност, да се знае кой е наследник става още по важно за оборота.

Кукуригу
Кукуригу
12 март 2021 11:34
Гост

Да! Децата на България са застрашени! Мислете! 😀

Каменов
Каменов
10 март 2021 14:15
Гост

Айде забранете го това сега. И детето остава сираче и се оказва, че е пряк наследник на някакви задължения към кредитн аинституция, която почва да го тормози, че си иска 3те хиляди лева плюс лихва от още 4 хиляди!

AnimalMan
AnimalMan
10 март 2021 14:14
Гост

Трябва да има право и вече там да се гледа всеки случай в детайл

Облена
Облена
10 март 2021 14:14
Гост

Надявам се да е допустимо. Защото да, има риск да бъде измамено от зла леля или роднина. Но трябва да има шанс да се откаже от наследство, което се състои в това да трябва да плати 5000 лв на банка или кредитна компания, а да получи чифт ръкавици и вилици в наследство.

Сен Жак
Сен Жак
10 март 2021 14:12
Гост

Обощаването никога не е в полза, още по-малко когато говорим за такива деликатни теми.

Mavri
Mavri
10 март 2021 14:12
Гост

Абе не може да се сложи всичко под общ знаменател бе. Трябва всеки случай да се разглежда от специалисти, обстойно и внимателно

Агов
Агов
10 март 2021 14:11
Гост

Непълнолетен има право да се отаже от наследство ако разбира какво става