Трябва ли съдът да отложи делото, когато страна, която няма адвокат, твърди, че не може да се яви на заседанието поради болнично лечение и как се установява невъзможността ѝ да присъства на процеса, ако не работи?

На този въпрос отговориха съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) Бранислава Павлова (председател на състава и докладчик), Светлана Калинова и Теодора Гроздева в решение за развитие на правото (пълния му текст виж тук). И заради несъгласието им с възприетото от Софийския апелативен съд (САС) виждане по него, отмениха решението му и върнаха делото, тъй като според тях е нарушил правото на участие на страна в процеса.

Казусът, заради който ВКС дава разясненията си, е за владението на апартамент в София. Срещу жена е предявен иск да предаде имота на двамата му собственици. И Софийският градски съд, и САС уважават ревандикационния иск.

Ден преди последното заседание по делото пред втората инстанция ответницата уведомява съда, че е постъпила за лечение в болница и иска отлагане. Към молбата е приложен документ, озаглавен „История на заболяването“, в който е посочено, че тя е постъпила за лечение във второ хирургично отделение в Пета МБАЛ – София ден по-рано с диагноза „Паралитичен илеус и непроходимост на червата без херния“ и документ за ултразвукова диагностика – ехография на коремни органи от датата на приема в болница.

Апелативният съд не уважава искането за отлагане като се мотивира, че от документите не може да се установи внезапност на заболяването, невъзможност на жената да се движи, съответно да се яви на заседанието и да организира защитата си. САС дава ход на делото, провежда устни състезания и го обявява за решаване.

Така казусът стига до ВКС и е допуснат до касация заради следния въпрос, по който няма практика: „Дали следва откритото заседание по делото да бъде отложено по реда на чл. 142 ал.2 ГПК, когато страната по делото, която не се представлява от адвокат, не може да се яви поради заболяване и постъпване за лечение в медицинско заведение и по какъв начин следва да се установи обстоятелството, довело до невъзможност за страната да се яви лично по делото, когато тя е постъпила в медицинско заведение и не работи?“.

В решението си върховните съдии първо напомнят, че състезателното начало е основен принцип в гражданския процес и чрез него се гарантира на всяка страна право да участва в производството – да присъства в съдебните заседания лично или чрез представител, за да може да извършва съответните процесуални действия, чрез които да въздейства върху съдържанието на съдебния акт. Именно като гаранция за състезателното начало, чл. 142 ал.2 ГПК задължава съда да не разглежда делото, когато страната и нейният представител са редовно призовани, но са възпрепятствани да се явят по обективни причини, които не могат да отстранят.

Върховните съди посочват, че препятствието може да бъде от различно естество и подлежи на доказване от страната. „Когато тя депозира искане за отлагане на делото поради заболяване и представя съответен документ, съдът има право на преценка дали заболяването е внезапно и дали въпреки наличието му страната би могла да се яви по делото освен в хипотезата на чл.18 ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза (обн.ДВ обн., ДВ, бр. 51 от 27.06.2017г.), когато е издадено медицинско удостоверение за домашен амбулаторен или свободен режим, в което изрично е отбелязано че състоянието на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт – решение № 127 от 13.10.2014 г. по т. д. № 1106/2014 г., на ВКС, I т. о.“, пише ВКС.

И в отговор на поставения пред него въпрос заявява: Когато страна по делото иска отлагане на съдебното заседание и представя документ, че се намира на лечение в болница, съдът е обвързан от становището на здравните органи за необходимостта от болничен престой, който препятства явяването по делото.

В този случай страната няма задължение да представя други доказателства за удостоверяване, че са налице обективни пречки за явяването ѝ по делото. На основание чл. 142 ал.2 ГПК съдът е длъжен да отложи делото“.

Преди да коментират казуса на жената, върховните съдии констатират, че тя не е имала адвокат. Година преди последното заседание по делото тя е уведомила съда, че оттегля пълномощията си от представлявалия я до момента адвокат и е посочила, че няма възможност да му плати хонорар и за втората инстанция. Жената е поискала да ѝ бъде назначен служебен адвокат, но съдът е отказал.

„При тези данни няма основание да се приеме, че ответницата по делото – касатор е шиканирала процеса и оттеглянето на пълномощията на адвоката ѝ е направено с единствена цел да бъде отложено последното съдебно заседание. В тази хипотеза с оглед представените доказателства за постъпване в болница, което от представеното пред настоящата инстанция епикриза се установява, че е продължило до 19 ноември 2019 г., отказът на въззивния съд да отложи делото е в нарушение на чл. 142 ал.2 ГПК. Препятствието за ответницата- въззивник не е поради невъзможност физически да се движи, а поради престоят и в болница, който не предполага напускането на здравното заведение за дните на болничния престой“, заявява ВКС.

И постановява, че при разглеждането на делото от САС е допуснато нарушение на съществените процесуални правила, гарантиращи правото на участие на жената по делото. Затова го връща за ново разглеждане на апелативния съд.

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Любител
Любител
26 юли 2021 17:52
Гост

Интересно, защо са и отказали назначаването на служебен защитник ?biAby

Бай Ганьо
Бай Ганьо
26 юли 2021 13:23
Гост

ВКС са прави, но не съм съгласен че заболяването трябва да е САМО внезапно – какво,ако например другата седмица имате дело, но се окаже че трябва да постъпите за лечение на хронично заболяване? Уведомявате съда, той обаче не пренасрочва делото? Е,какво, няма да идете на лечение заради някакво си заседание ли?

Христо
Христо
26 юли 2021 12:26
Гост

Софийския апелативен съд се изложиха тотално с това решение.

Spiridon
Spiridon
26 юли 2021 12:27
Гост

Който не знае-повтаря!

Анонимен
Анонимен
26 юли 2021 10:49
Гост

Абе ако решението е било правилно по съществото на спора, какво само го мотаят по инстанциите с глупости за невъзможност за явяване, болничен престой и не знам си още какво. Да не би сега като участва лично или й назначат служебен защитник, да обърне делото?? Каква е тая схоластика

Кики
Кики
26 юли 2021 12:28
Гост

По-скоро е стъкмисткика.

Сигурност
Сигурност
28 юли 2021 20:34
Гост

Има си ред.. Нали затова е съдебен процес.. Шебек такъв

Опенхов
Опенхов
26 юли 2021 9:00
Гост

Супер…

Щефан
Щефан
26 юли 2021 9:00
Гост

Все пак всеки случай си е индивидуален.

Шнуров
Шнуров
26 юли 2021 8:59
Гост

Нищо не са решили

Григор
Григор
26 юли 2021 12:29
Гост

За съжаление. Проблемът си остава нерешен.

Молчев
Молчев
26 юли 2021 8:59
Гост

Пак обобщават и това е.

Сагирис
Сагирис
26 юли 2021 8:58
Гост

Добре действат от ВКС.

Стоил
Стоил
26 юли 2021 12:29
Гост

Този път-ДА!

Юнски
Юнски
26 юли 2021 8:58
Гост

Не може ли да се създаде списък с болести, които са внезапни и пречат да се движиш, примерно счупен крак, а така ще е по-лесно

Анонимен
Анонимен
26 юли 2021 10:47
Гост

Няма как! Както и на теб не може да ти се налее мозък наливно…

Nine
Nine
26 юли 2021 8:57
Гост

Абе трябва си допитване до лекар според мен в такъв случай

Лозан
Лозан
26 юли 2021 12:30
Гост

Вещо лице?

Мавродиева
Мавродиева
26 юли 2021 8:56
Гост

Ами добре е да се опреедели, да.

Pino
Pino
26 юли 2021 8:53
Гост

Абе правеха се и се правят много мизерии

Филип
Филип
26 юли 2021 12:31
Гост

Както навсякъде.

Ivica
Ivica
26 юли 2021 8:53
Гост

Добре, че са разяснили, ще е ужас.

сириус
сириус
26 юли 2021 8:19
Гост

Не познавам делото, но ми е чудно пък как САС тъй уверено реши, че жената може да се яви?! Подходът на ВКС е много по-честен и не за виси от субективното усещане на състава – щом има документ от болница, значи отлагаш.

Анонимен
Анонимен
26 юли 2021 8:20
Гост

явно има нещо, което се губи по трасето, за да й откажат и служебна защита… доста серт са действали. Много интересно кой е съставът

А дали е така, кой ще ми каже
А дали е така, кой ще ми каже
26 юли 2021 8:14
Гост

Щом си в болница, значи не можеш да си в съда. Точка. Рече ВКС. А дали е така, кой ще ми каже

123789
123789
26 юли 2021 8:17
Гост

ако се уредиш да те приемат, отлагат делото. как се разбира дали шиканираш процеса? Никак

OMG
OMG
26 юли 2021 8:36
Гост

Там е заровено кучето. Медицнски документ се предоставя твърде лесно, а оттам и доверието в тях е подкопано. Ако и историята на страната по делото предполага недоверие, се стига и до подобни ситуиации.

123
123
26 юли 2021 8:37
Гост

Ама не може недобросъвестността да се предполага. Дори и да са били сигурни, че лъже, трябвало е да го докажат. В случая изглежда малко като: О, писна ми с тая, давай да го приключваме.

Пее ЛиЛи
Пее ЛиЛи
26 юли 2021 12:33
Гост

Така е. Вече да си уредиш болничен лист, или дори да те приемат в болница не е никакъв проблем. Не всичко е пари, приятелю.