10-годишният срок, в който вписването на ипотеката може да бъде подновено без тя да загуби ред, е бил спрян от 13 март до 16 април 2020 г. Това постанови Върховният касационен съд (ВКС) след като съдия по вписванията и Пловдивският окръжен съд отказаха на фирма да подновят вписването на ипотека в нейна полза (пълния текст на определението виж тук).

Ипотеката е вписана първоначално на 8 септември 2010 г. На 7 октомври 2020 г. фирмата подава молба за подновяване на вписването, но получава отказ. И съдията по вписванията в Пловдив, и местният окръжен съд приемат, че 10-годишният срок по чл. 172 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) е изтекъл на 8 септември 2020 г. И заявяват, че ипотеката може да се впише наново, но ще има ред от новото вписване, каквато е последицата от пропускането на срока по чл. 172 ЗЗД.

Фирмата твърди, че 10-те години още не са изтекли, като се позовава на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Според първоначалната редакция на разпоредбата (виж тук) от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. След това с промените от 9 април 2020 г. тя беше изменена и от нея отпадна изразът „други срокове“, като изрично беше регламентирано, че тези срокове ще започнат да текат след 7 дни, т.е. след 16 април 2020 г. (измененията виж тук).

Пловдивският окръжен съд обаче приема, че в случая е приложим чл. 5, ал. 4 от закона за извънредното положение. Тази разпоредба предвижда, че до отмяната на извънредното положение се ограничават нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания, а Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район. Окръжният съд заявява, че подновяването на ипотеката е неотложно нотариално производство и следователно за него сроковете не са спирали да текат.

Така казусът стига до ВКС и той го приема за разглеждане, за да отговори дали срокът по чл. 172 ЗЗД е сред спрените на 13 март 2020 г. (по силата на чл. 3, т. 2 от закона за извънредното положение) и дали това, че може да се извършват неотложни нотариални производства изключва спирането на сроковете.

„В предметния обхват на цитираните разпоредби се включва срокът по чл. 172 ЗЗД, в който кредиторът може да продължи действието на вписването на ипотеката, като подаде молба за подновяване на вписването по чл. 172, ал. 3 ЗЗД, съотв. чл. 18 от Правилника за вписванията. Касае се за срок, предвиден в нормативен акт, с изтичането на който възможността да бъде продължено действието на вписването отпада, а ипотеката губи реда на първоначалното си вписване (чл. 172, ал. 2 ЗЗД)“, заявяват върховните съдии Дияна Ценева (председател на състава), Бонка Дечева и Ваня Атанасова (докладчик). И подчертават, че това тълкуване съответства на целите на закона – „да се създадат условия за опазване здравето и живота на хората чрез въвеждане на временни забрани, ограничения и специални правила на поведение, но същевременно и да се предотврати опасността от засягане на законни права и интереси на правните субекти, когато упражняването им изисква извършване на действия, създаващи опасност за здравето и несъвместими с наложените временни забрани и ограничения“. А и не на последно място, срокът за подновяване вписването на ипотека не е сред тези, чието спиране е изключено изрично от законодателя.

Що се отнася до довода, че по време на извънредното положение можеха да се извършват неотложни нотариални производства, ВКС заявява: „Предвидената от закона допустимост за извършване на неотложни нотариални производства при спазване на здравно-хигиенните изисквания представлява допълнителна възможност за правните субекти да получат необходимото съдействие при упражняване на нетърпящи отлагане права, но няма отношение към приложението на чл. 3, т. 2 ЗМДВИП и настъпването на предвидените в тази норма правни последици, свързани със спиране течението на сроковете, включително и в хипотезите, при които за правото, което следва да бъде упражнено в съответния срок, лицето може да получи съдействие в неотложно нотариално производство, провеждането на което е разрешено в периода на обявеното извънредно положение“.

Така върховните съди изчисляват, че след като от 13 март до 16 април 2020 г. срокът е бил спрян, то към момента на подаване на молбата за подновяване на вписването на ипотеката са били изтекли 9 години, 11 месеца и 23 дни.

Постановяват, че отказът то да бъде извършено е незаконосъобразен и разпореждат на съдията по вписванията да поднови ипотеката.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Хахаха
Хахаха
07 март 2021 9:17
Гост

Функционалната неграмотност стигна до ниво окръжен съд….

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:54
Гост

Явно в Пловдив не са наясно за допълнителната възможност за правните субекти да получат необходимото съдействие при упражняване на нетърпящи отлагане права.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:54
Гост

Те не само това са проспали за съжаление.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:37
Гост

Пренебрегнали са факта, че от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните и други срокове.

Авигел
Авигел
05 март 2021 11:04
Гост

Пак в Пловдив са проспали наредбите

Манолева
Манолева
05 март 2021 11:03
Гост

Глупост и то голяма!

Златимир
Златимир
05 март 2021 11:03
Гост

ПОС да си чете наредбите дето са дадени от държавата!

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:37
Гост

Голяма излагация.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:02
Гост

Според мен положението е драматично покрай тая пандемия. А някой явно не чете и не се информира

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:38
Гост

Много неща объркаха извънредните мерки. Именно за това трябва да сме по-гъвкави.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:02
Гост

Големи каши покрай извънредното положение от миналата година. Явно и на други места ще излзиат такива каши

Тошков
Тошков
05 март 2021 11:02
Гост

Страх човешки. Това извънредно положение не биваше да се слага, но…за 30 случая на месец. А сега? Сега всичко е отворено

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:39
Гост

Пълна глупост от страна на здравния министър. Дано това да не доведе до нова вълна.

Димитрова
Димитрова
05 март 2021 11:01
Гост

Пааак някой не си е чел разпоредби и наредби. Спират да текат давности по време на извънредното положение.

Asparuhov
Asparuhov
05 март 2021 11:00
Гост

Е да де. По време на пандемията, но това е яко тъпо.

Нашев
Нашев
05 март 2021 10:59
Гост

Еми да