За нощния труд в МВР не важат правилата на Кодекса на труда (КТ), нито специалният коефициент, с който в частния сектор се умножават отработените часове. Това постанови Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в дълго чакано тълкувателно решение (пълния му текст виж тук).

От него следва, че за разлика от останалите трудещи се, полицаите е допустимо да работят по 8, а не по 7 часа, през нощта и няма да се върне специалният коефициент от 1,43, по който до 2016 г. се умножаваха часовете за нощен труд в МВР.

Диспозитивът на приетото днес тълкувателно решение гласи: „При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерство на вътрешните работи не са приложими разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба) и следва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове“.

До тълкувателното решение се стигна по искане на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов (повече за искането виж тук). Повод за него бяха противоречията в практиката на съдилищата по делата на полицаи. Те започнаха да съдят МВР след като през август 2016 г. беше променена Наредбата за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР.

До този момент в нея беше предвидено, че общият брой часове положен труд между 22 и 6 ч. се умножава по 0,143, а полученото число се сумира с общия брой отработени часове за отчетния период. Т.е. коефициент, с който се увеличава заплащането на нощния труд.

В следващите три наредби за работното време в МВР такава разпоредба липсва, а в действащата е записано, че „при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент 1“. Това стана след като през 2020 г. беше променен ЗМВР и в него беше записано, че „нормалната продължителност на работното време през нощта е 8 часа за всеки 24-часов период“.

След отпадането на коефициента стотици полицаи заведоха дела срещу министерството, тъй като твърдят, че са ощетени и са получили много по-малко за нощен труд, отколкото им се полага (повече виж тук). Те се позоваваха на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Тя (в чл. 9, ал. 2) предвижда, че „при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място“. Целта на тази разпоредба е възнаграждението на всеки на 8-часов работен ден, положил 7 часа нощен труд, да е като за 8 часа.

Сега обаче ВКС в общозадължително решение каза, че Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не важи в МВР.

В него върховните съдии напомнят, че за да се приложи правна уредба по аналогия, трябва да има празнота в закона. В Закона за МВР обаче няма празнота за продължителността на работното време, изразено в брой на часовете. Този въпрос е уреден в чл. 187, ал. 1 ЗМВР. (Както стана ясно, тази уредба влезе в ЗМВР едва през 2020 г. и съдилищата, пред които са висящи делата на полицаите, ще трябва да преценят дали мотивите на тълкувателното решение се отнасят и за искове, с които се претендират суми отпреди измененията).

„Съпоставката на нормите на чл. 187, ал. 1 и 3 ЗМВР с чл. 140 КТ показва, че разпоредбите на ЗМВР установяват по-голяма продължителност на работното време на нощния труд на служителите от МВР в сравнение с тази на работниците и служителите по трудово правоотношение. Различието – установената с разпоредбите на ЗМВР по-голяма продължителност на работното време на нощния труд за служителите от МВР се аргументира с основните функции на МВР, регламентирани в чл. 2, ал. 1 ЗМВР“, посочва ВКС.

И се спира на наредбата за работното време в МВР. „Действително в издадените наредби липсва правило като това на чл. 9, ал. 2 НСОРЗ, но липсата е обяснима с волята на законодателя да не се създава норма за преобразуване на нощни часове в дневни“, обясняват върховните съдии.

Те подчертават, че случаите по ЗМВР и по КТ не са сходни. „Трудовото правоотношение е насочено към изпълнение на частен интерес, а служебното правоотношение се реализира за осъществяване на държавна власт, т.е. като вид правоотношения те са различни, а не сходни. Прилагането на НСОРЗ към въпросните служебни правоотношения не би обезпечило постигането на законова цел доколкото методите на регулиране на отношенията и заложената в чл. 187, ал. 1 ЗМВР воля на законодателя е да се прилага еднаква продължителност на работното време през деня и нощта – „8 часа дневно“, независимо от частта на денонощието, в която работният ден се разполага – през деня или през нощта“, се посочва в тълкувателното решение.

Освен това ВКС обръща внимание на факта, че неблагоприятните последици от полагането на нощен труд от служители на МВР се компенсира от други начини: допълнително възнаграждение за прослужено време (чл. 178, ал.1, т. 1 ЗМВР), по-голям основен платен годишен отпуск (чл. 189, ал. 1 ЗМВР), обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение (чл.234, ал. 1 ЗМВР), по-благоприятен режим за заплащане на извънреден труд (чл. 187, ал. 5, 6 и 7 ЗМВР), липса на задължение за заплащане на осигурителни вноски и по-благоприятни условия за придобиване право на пенсия (чл. 69, ал. 2 КСО), пенсиониране при условията на І категория труд (чл. 69 КСО) и др.

ВКС специално обръща внимание, че това разрешение съответства на правото на Европейския съюз. Той напомня, че съдът в Люксембург прие, че то допуска определената в законодателството на държава членка нормална продължителност на нощния труд от седем часа за работниците в частния сектор да не се прилага за работниците в публичния сектор, вкл. за полицаите и пожарникарите, ако тази разлика в третирането се основава на обективен и разумен критерий, т.е. е свързана с допустима от закона цел на посоченото законодателство и е съразмерно на тази цел (пълния текст на решението виж тук).

38
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Венелина
Венелина
16 март 2023 8:28
Гост

Много правилно но закона е един ако има такъв в България че работиш денонощно в държавата и би било чудесно държавата да ни издържа….!!!

Съдия
Съдия
16 март 2023 7:18
Гост

Нека докладчикът – съдия Павков, обърне внимание на правописа си. Има фрапиращи грешки при изписването на акта. Все пак е тълкувателно решение. Всичко трябва да е на ниво. За съдържанието – логично беше след решението на СЕС. Всички са единодушни. Но си мисля, че това ще доведе до протести в системата и засегнатите ще искат изрична компенсация за този един час.

селски съдия
селски съдия
16 март 2023 10:43
Гост

Не само Павков. Всички актове на всички върховните съдийки са фрашкани с граматични, пунктуационни и стилистични грешки. Крайно време е да си назначат коректор, който да им коригира поне тълкуванетлните решения, които биват бълвани за щяло и нещяло. В актовете на стария Върховен съд грешки няма. Да не говорим, че са блестящи като стил и абсолютно ясни.

Анонимен
Анонимен
21 март 2023 17:33
Гост

Къде ги вида тези „фрапиращи“ грешки“, бре ?

Гълъба
Гълъба
15 март 2023 23:13
Гост

Коментари много, истината е една, който не е работил в МВР може да коментира каквото си иска, но никога няма да разбере какво е да си полицаи и да отиваш на работа и да не знаеш дали ще се върнеш… жълтите стотинки от нощния труд няма да оправят нещата. Когато учители, лекари, пожарникари, полицаи, военни взимат ниски заплати значи държавата куцука.

Казах!
Казах!
16 март 2023 9:17
Гост

Хайде да не драматизираш толкова! При постъпване в МВР се подава заявление, в което пише „Моля да бъда назначен“! Над 15 години съм работил в тази „система“. Не съм видял някой докаран на сила. Даже напротив, един през друг се прескачат по конкурсите, търсят връзки контакти и т.н. (ама това е друга тема), за да се докопат до заветната длъжност. След това важно, важно стъпват по паважа, защото вече властта е в техни ръце! След 5 години започват да се оплакват, че на границата било тежко, колите били стари, дрехите се късали, а нямало нови, началниците не ги оценявали, пък… Покажи целия коментар »

Полицай
Полицай
17 март 2023 8:49
Гост

Кой знае каква канцеларска мишка си бил ..

Съдия
Съдия
15 март 2023 21:07
Гост

Е тези от ВКС как така четът решението на СЕС по различен начин от Хрипсемето ?!

Stinger
Stinger
16 март 2023 15:34
Гост

„ЧетАт“; „ХримсИме“ и т.н…..

Влад Дракула
Влад Дракула
15 март 2023 17:08
Гост

Решението е логично и напълно съобразено със закона . Цялата „мотивировка“ на адвокатите на служителите е МВР беше пълна измишльотина изсмукана от пръстите . Учудващо е , че много колеги им се връзваха и пишеха небивалици. Или си служител на МВР с всички плюсове и минуси , или си по КТ . Не можеш когато ти изнася да си по ЗМВР , а когато не ти изнася – да си „гепиш“ норми от КТ . Тези номера военни и МВР-ци ги въртят от години . Сега , вярно е , че заплатите в МВР са ниски , но не е… Покажи целия коментар »

Владко
Владко
17 март 2023 4:40
Гост

Скъпи господин Дракула, в министерството на отбраната няма такова положение за 7 часов работен ден и нощния труд да се умножава по коефициент различен от 1. Относно препоръките Ви, за МО важи само гласуването, защото нито има право на синдикална дейност за защита правата на военнослужещите, нито парво на протести.

Симо
Симо
15 март 2023 13:47
Гост

Много лошо ги отрязаха.

Симо
Симо
15 март 2023 13:43
Гост

Пълно разочарование е това решение.

ала бала
ала бала
15 март 2023 13:04
Гост

Ами така е, другари милиционери – защитаваме властта, ама властта пак ви такова -е, така малко за кондиция ви натегна, за да се олаби малко съда

халал да им е
халал да им е
15 март 2023 12:55
Гост

Държавната служба си е държавна служба. Сладка работа. Класове, гратификации, пари за дрехи, бонуси, а за ченгетата и ранно пенсиониране

Виктор
Виктор
15 март 2023 13:44
Гост

Обаче точно полицаите са с много ниски заплати.

Пламен
Пламен
15 март 2023 17:06
Гост

Какво ранно пенсиониране бе тъпак до 60 годишна възраст това ранно ли е ??? Пари за дрехи униформените НЕ получават както и дрехи на 3 години я вземеш веднъж я не …

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
15 март 2023 18:12
Гост

Къде видяхте тази „до 60 годишна възраст“? Защото познавам лично пенсионирани полицаи на 50 и малко години, а с парите при пенсионирането са започнали собствен бизнес. Или във Вашата математика 60 е преди 50???

Джорджо Росси
Джорджо Росси
16 март 2023 7:34
Гост

Може да познаваш такива от едно време, сега по закон са до 55 години, с право да служат до 60г. А бизнес с 30,000лв !? неква количка за пуканки освен? Гледането в чуждото канче уврежда зрението и здравия разув в съжденията!

Карамбол
Карамбол
16 март 2023 7:15
Гост

Така е, с тоя цели 400 лева пари за дрехи в МВР, направо изкупих магазините. А проКУРороте с техните 3400 направо да ги съжали човек

Не съм специалист, а ма....
Не съм специалист, а ма....
16 март 2023 13:24
Гост

Дали въпросните съдии не получават допълнително възнаграждение за прослужено време (по техния закон), по-голям основен платен годишен отпуск, обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение, по-благоприятен режим за заплащане на извънреден труд, липса на задължение за заплащане на осигурителни вноски и по-благоприятни условия за придобиване право на пенсия, пари за дрехи, бонуси и др. А дали са положили и един час нощен труд.

Stinger
Stinger
16 март 2023 15:25
Гост

Баце, съдиите нямат извънреден труд – вземи се ограмоти. Нямат „по-благоприятен режим“ нито за заплащане на извънреден труд, щото както казах – нямат такъв, освен дежурство в събота или неделя (1 месечно, че и по – рядко и то, ако си на работа и за времето, през което си в сградата), нямат „по-благоприятни условия за придобиване на пенсия“ и т.н., щото не са 1-ва категория, а много по-ниска и бичат до достигане на общата пенсионна възраст. А я също вземи и провери защо и колко от тези съдии, които са работили сърцато и са придобили право на пенсия, са я… Покажи целия коментар »

Не съм специалист, а ма....
Не съм специалист, а ма....
17 март 2023 16:38
Гост

Понеже не дават извънреден и нощен труд и си седят в къщи през почивни и празнични дни получават, както казват няко й хора имат следните придобивки: ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 330. (1) Съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията има право на редовен платен годишен отпуск от 30 работни дни и допълнителен отпуск по един работен ден за всеки две години юридически стаж. (2) Общият размер на отпуска по ал. 1 не може да надвишава 60 календарни дни. Чл. 351. (1) Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната… Покажи целия коментар »

празнота в закона
празнота в закона
15 март 2023 12:53
Гост

Предложението за ТР е отпреди измененията в ЗМВР и ВКС трябваше да отговори в мотивите си съобразно това и да разграничи двете хипотези – преди и след. Не знам кой посъветва фуражките така да прецакат собствените си хора, но проработи, а сега ВКС се направи на разсеян, че ИМАШЕ ПРАЗНОТА В ЗАКОНА и съжденията му актуални към момента не са относими към миналите периоди, за които се водят делата

ПиХ
ПиХ
15 март 2023 13:03
Гост

Всички аргументи на ВКС са важими при старата уредба. А новата разпоредба в ЗМВР конкретно за нощния труд не е в основата на ТР.

Пенчо бре
Пенчо бре
15 март 2023 14:01
Гост

Преди 2020г. в ЗМВР нямаше нито дума за нормалната продължителност на работното време нито през деня, нито през нощта. Чаu след първите решения по темата се усетиха и го вмъкнаха. Защото е смешно, за всичко друго по аналогия се прилага КТ /достатъчно от решенията на ВКС, вкл. и ТР сме им цитирали/, ама само за нощния труд- не. При положение, че точно за по- голямата продължителност на нощния труд, който директно уврежда здравето, НЯМА никаква компенсация, и наистина има неравнопоставеност с останалите работници.

123123
123123
15 март 2023 12:50
Гост

Решението е правилно, само като види човек колко привилегии, наречени компенсации имат, а ВКС дори не е изброил всички, ще стане ясно, че няма какво да се спори

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 21:06
Гост

A колко отнеха то това за нощния труд е най малко

Пенчо бре
Пенчо бре
15 март 2023 12:34
Гост

Мотивите на ВКС се отнасят към нормата на 187, ал.1 ЗМВР след изменението от 2020г., а делата са за периода преди това, когато липсва нормативно определена продължителност на нощния труд в ЗМВР.

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 12:55
Гост

Преди изменението на 187, ал. 1 ЗМВР имаше 187, ал. 3 ЗМВР, която регламентираше продължителността на нощния труд по сходен начин.

Делта гард
Делта гард
15 март 2023 12:33
Гост

Спокойно, винаги може да дойдете при нас. Високи заплати, никакви правила и бой по дразнители и протестиращи. Всичко е ток и жица

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 12:31
Гост

Не разбирам, сега колко ще получават полицаите за нощния труд

Джорджо Росси
Джорджо Росси
16 март 2023 7:40
Гост

1 lev на час, 64 за месец. Огромна сума, хахаха

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 12:30
Гост

Полицаите гризнаха дръвцето

АЕЦ
АЕЦ
15 март 2023 12:24
Гост

Заповядайте в частния сектор, там се пенсионираме на 40, взимаме високи осигуровки, и повече от 20 заплати на куп при пенсиониране

Анонимен
Анонимен
15 март 2023 12:32
Гост

Някои от тях работят и в частния сектор, макар да е забранено. Правят го за допълнителни пари, защото за разлика от съдебната система, заплатите в МВР не са големи.

Чайник с чинийка
Чайник с чинийка
15 март 2023 14:27
Гост

Видяхме ги по медиите как заработват…

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
15 март 2023 18:15
Гост

Заплатите в МВР не са големи от времето на първото правителство на СДС през 1992 година. Което не пречи да се натискат желаещи да станат полицаи. Парадокс или банална корупция?