При иск за обезщетяване на неимуществени вреди от нарушено право по чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за разглеждане и решаване в разумен срок по приключило дело и на други неимуществени вреди, които се обезщетяват по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, длъжен ли е съдът да определи дължимото обезщетение глобално?

На този въпрос ще отговори Гражданската колегия на Върховния касационен съд в ново тълкувателно дело.

То е образувано по предложение на състав с председател Веска Райчева и членове Геника Михайлова и Любка Андонова. Те е трябвало да се произнесат по иск на окончателно оправдан за професионална непредпазливост (чл. 123 НК), който претендира обезщетение от 80 000 лв. за незаконно обвинение и 30 000 лв. за вреди от нарушеното право по чл. 6, § 1 КЗПЧОС – за разглеждане и решаване в разумен срок на същото дело.

Райчева, Михайлова и Андонова обаче са установили, че по един от поставените във връзка с допускането на делото до касация въпроси – дали в подобен случай съдът е длъжен да определи дължимото обезщетение глобално, има противоречиви решения на състави на ВКС (определението им виж тук).

Отрицателен, безусловен отговор са дали преди две години върховните съдии Марио Първанов, Илияна Папазова и Майя Русева (пълния текст на решението виж тук).

В други решения се приема, че когато с предявения иск увреденото лице претендира обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение (по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ), но и от нарушаване на правото на разглеждане и решаване на наказателно дело в разумен срок, и съдът установи предпоставките на двата деликтни състава по ЗОДОВ, неимуществените вреди от двете правонарушения не могат да бъдат разграничени, а за тяхното репариране държавата носи обективна отговорност. Тези съдии сочат, че в този случай съдът е длъжен да квалифицира предявения иск по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и да определи обезщетението глобално – за всички неимуществени вреди във връзка с незаконното обвинение, прилагайки критериите за справедливост.

Има решения по случаи, при които вече е било определено обезщетение за бавно правосъдие (по процедурата пред Инспектората към Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието), а впоследствие увреденият претендира обезщетение за неимуществени вреди от незаконното обвинение и от нарушеното право по чл. 6, § 1 КЗПЧОС. Тогава съдът пак е квалифицирал иска по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и е определял обезщетението глобално, като е преценявал кои вреди вече са репарирани и е присъждал компенсация за тези, които не са били обезщетени.

Има състави, които са застъпвали следното виждане: „Предложението по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ в административното производство по глава Трета „а“ ЗСВ не репарира понесените неимуществени вреди от нарушеното право по чл. 6, § 1 КЗПЧОС, но обвързва държавата, без значение кой държавен орган я представлява в конкретното производство за ангажиране на обективната ѝ отговорност. Поради това гражданският съд не може да определи обезщетението за неимуществени вреди на увреденото лице (и) за това нарушение в размер по-нисък от размера, който му е бил предложен в административното производство“.

Различно е позицията в решение от 2019 г. на Албена Бонева, Боян Цонев и Любка Андонова. Според тях предложението на министъра не обвързва гражданския съд. „Предложението по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ е извънсъдебно признание за фактите, които пораждат обективната отговорност на държавата, а съдът е длъжен да го прецени с оглед всички обстоятелства по конкретното дело (чл. 175 ГПК) и да определи обезщетението за неимуществени вреди в размер, съответен на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД, без да е обвързан от предложението по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ“, заявяват те.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Вяря в съда
Вяря в съда
06 март 2022 12:38
Гост

Моля, дайте определение за „разумен срок“ в който съд трябва да излезе със съответния акт след като е обявил дадено дело за решаване? Този термин е толкова обтекаем и неясен, че дава право на всеки съд постановил, че обявява делото за решение да го бави с месеци, дори години и да не приключва със съответния акт. Ако няма такъв срок, как ще се прецени, че съдът е забавил решението на делото, и срокът е „неразумен“?

Хе хе
Хе хе
03 март 2022 19:40
Гост

Да им имам и езиковата култура…
“Глобално”?!
Цялата планета ли ще плаща, що ли?

Лозан
Лозан
02 март 2022 14:36
Гост

Отново противоречивя практика на ВКС.

Боби
Боби
02 март 2022 14:36
Гост

Ще трябва да се уеднакви. Дано този път не се бавят много с решението.

Анонимен
Анонимен
02 март 2022 14:31
Гост

Ама как по два пъти за едно и също?

Anonimen
Anonimen
02 март 2022 14:34
Гост

И аз това се чудя. Абсурдно е според мен.

аман
аман
02 март 2022 14:27
Гост

Боже, какво измислено ТД?! Не, бе, ще им отхвърлите другия иска за незаконно обвинение, щото е много сложно да се произнесеш за всичко предявено. Хайде аман!

голяма нужда
голяма нужда
02 март 2022 14:29
Гост

Е, както виждаш „Отрицателен, безусловен отговор са дали преди две години…“ та, има нужда

Ани
Ани
03 март 2022 8:34
Гост

Ако е предявено!

4242
4242
02 март 2022 14:25
Гост

Вземете да решите какво се прави и със стотиците пострадали от Възродителния процес, които май са обслужвани все от един адвокат, при които първа инстанция дава десетки хиляди обезщетения, втора ги реже, а напоследък май казва, че изобщо и не им се следват.

хари
хари
02 март 2022 14:35
Гост

Би било много добре.

Адвокат-САК
Адвокат-САК
02 март 2022 15:31
Гост

Този върпос вече е решен от ВКС с две решения (от декември 2021 г. и февруари 2022 г.), колега.

454443
454443
02 март 2022 17:00
Гост

Да, и по двете са присъдени обезщетения по 12000 лв., но ищците обжалват решения, с които са определени сходни размери на обезщетения, като се претендира сума от по 100000 лв.

Адвокат-САК
Адвокат-САК
02 март 2022 15:35
Гост

Този въпрос вече е решен с две решения на ВКС, колега.

Анонимен
Анонимен
02 март 2022 14:23
Гост

Като че ли по-чисто е, ако не се обобщава, все пак са различни вреди, а и стават засечки с търсено и получено вече обезщетение за част от тях.

Краси
Краси
02 март 2022 14:35
Гост

Напълно съм съгласен.