Двуседмичният срок, в който незаконно уволненият трябва да се яви на работата, на която е възстановен, започва да тече от момента, в който той получи съобщението за възстановяване на работа, изпратено от разгледалия делото първоинстанционен съд. Това прие в ново тълкувателно решение Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) (пълния текст на тълкувателното решение виж тук).

Предмет на тълкуване по него е разпоредбата на чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда. Тя гласи: „При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини“.

Днес върховните съдии приеха, че „двуседмичният срок за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 КТ започва да тече само от получаването от страна на работника или служителя на  нарочното съобщение за възстановяване на работа, изпратено от разгледалия делото първоинстанционен съд. Ако не е получено съобщение срокът започва да тече от деня, в който с явяване в предприятието или по друг начин работникът или служителят изяви пред работодателя желанието си да се върне на работата, на която е възстановен“.

До тълкувателното дело се стигна заради противоречия в практиката, като едно от становищата беше това, което сега Гражданската колегия възприе по тълкувателното дело.

Другото виждане беше, че срокът по чл. 345, ал. 1 КТ започва да тече от получаване на изпратеното от първоинстанционния съд съобщение след влизане в сила на решението за възстановяване на работа. Ако не е изпратено такова съобщение – от момента, в който работникът или служителят се е явил в предприятието да започне работа. А ако е узнал за влизането в сила на решението за възстановяване на работа по друг начин, независимо от полученото впоследствие съобщение от съда, срокът тече от узнаването (повече за противоречията в практиката виж тук).

То беше отхвърлено от върховните съдии. В тълкувателното си решение те посочиха, че нормата на чл. 345, ал. 1 КТ е императивна и специална и дерогира общите правила за узнаване на влязлото в сила решение. Тя задължава първоинстанционния съд, разгледал делото, да изпрати на работника нарочно съобщение за възстановяването му на работа, независимо от влизането в сила по правилата на ГПК на съдебното решение по иска за възстановяване на работа (по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ).

„Разпоредбата на чл.345, ал.1 КТ не само конкретизира средството, чрез което работникът или служителят следва да бъде известен за окончателното възстановяване на работа – съобщение, но и категорично изисква то да бъде получено. Получаването на съобщението като обективен факт гарантира правната сигурност, за разлика от узнаването като субективен факт. С получаване на съобщението до знанието на работника или служителя е доведено влизането в сила на решението за възстановяването му на работа и за него става ясен срокът, в който може да се яви, за да заеме работата, на която е възстановен. Извеждането на друг начален момент на срока не съответства на съдържанието и смисъла на разпоредбата на чл.345, ал.1 КТ и е резултат от разширително тълкуване на правната норма, което може да доведе до неблагоприятни последици и за двете страни по трудовото правоотношение“, се изтъква в тълкувателното решение.

То е подписано с особено мнение от върховните съдии Геника Михайлова, Велислав Павков и Владимир Йорданов.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
เกม สล็อต
เกม สล็อต
11 януари 2022 11:02
Гост

เกม สล็อต
Apply for online gambling websites, casinos, online slots, the best websites in the world of gambling. No minimum deposit, real money, real rich.

Хахахах
Хахахах
02 декември 2021 14:49
Гост

Нещото, което научих от работата си като млад и зелен в големи международни компании е, че никога не се уволнява.
Само по споразумение, дори работника да е леко нахален или крадлив.
Изплатеното обезщетение е един вид инвестиция в доброто име на компанията, което във времето се изплаща стократно.
Едно дело с работник въобще не е мечтата на работодател, ако е читав де и изостря вниманието на потенциалните кандидати за работа.
Въобще работодателите в България (повечето) има много какво да учат за отношение към работната сила и дългосрочност на бизнеса.

Роки
Роки
02 декември 2021 14:40
Гост

Добре е, че са предвидили вариант когато не е получено съобщение от страна на служителя.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 13:42
Гост

Иначе казано, дали и кога работникът ще заеме работата, на която е възстановен, зависи изцяло от неговата собствена воля. Изискването за лично получаване на съобщението позволява на работника да се укрива до безкрай /особено ако делото е водено от адвокат още от исковата молба и работникът никога не е получавал книжа лично/, да работи другаде на черно и същевременно да изпълнява принудително вземанията за обезщетения и за разноски срещу бившия работодател, без това да го задължава да се яви на работа. Независимо колко време е изминало от влизане в сила на решението, във всеки един момент работникът може да реши… Покажи целия коментар »

Радосвет
Радосвет
02 декември 2021 14:42
Гост

Голям пропуск в това решение.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 15:38
Гост

Не е пропуск, а решението е неправилно. Колкото и императивна да е нормата на чл. 345, ал. 1 КТ, тя не изключва приложението на общите правни принципи, какъвто е принципът на добросъвестността, намерил отражение в чл. 8 КТ. Никоя страна по каквото и да било правоотношение не може да черпи права от собствената си недобросъвестност. Ако решението позволява това, то е неправилно.

Ananieva
Ananieva
02 декември 2021 12:36
Гост

Браво, че са направили тълкувателно

Filip
Filip
02 декември 2021 14:43
Гост

При тази неуеднаквена практика, няма начин.

Иванова
Иванова
02 декември 2021 12:36
Гост

Вие докарали ли сте се до такива отношения с работодател, тя работата е вече ясна.

Възмутен
Възмутен
02 декември 2021 14:45
Гост

Да ни ти идва до главата. Все ще ти намерят цаката.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 12:35
Гост

А ако не се яви после в тоя двуседмичен срок?

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 12:35
Гост

Добре, че са взели това решение

Fernandinho
Fernandinho
02 декември 2021 12:35
Гост

Че кой в България уволнява, като по филмите?

Серафим
Серафим
02 декември 2021 12:35
Гост

Като цяло уволнението не е много лесно за реализиране. Обикновено се разбират по друг начин.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 12:34
Гост

Добре е да се знае и да има тълкувателно решение за да се разрешават казуси. Но дали би искал да се върне някой да работи за човек, който неправомерно го е уволнил? И този началник дали няма да си го върне на работника после, по някакъв друг начин.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 14:29
Гост

Без значение. Често пъти в такива случаи възстановяването на работа се използва единствено за извиване на ръце, било за прекратявяне по чл. 331 КТ, било за някакво „финансово мотивиране“ към постигане на взаимно съгласие.

Заки
Заки
02 декември 2021 14:46
Гост

Със сигурност ще има негативни последици за него.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 12:33
Гост

Това си е доста интересно.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 12:32
Гост

Добре, че се тълкува активно!

Anonimen
Anonimen
02 декември 2021 14:48
Гост

При тази противоречива практика, която трябва да се уеднакви, това е неизбежно.