Кой може да иска вписване на саморъчно завещание? По този въпрос се зае да даде разяснения състав на Върховния касационен съд (ВКС) след като установи, че досега не му е отговаряно, а столичен съдия по вписванията и Софийският градски съд (СГС) са отхвърлили молба на нотариус за вписване на завещание (пълния текст на определението виж тук).

Нотариусът представил заверен препис от саморъчно завещание, който представлявал извлечение от документа. От него ставало ясно кой е съставил завещанието, кой е заветникът и кой е имотът, с който се прави разпореждане. Не било представено цялото завещание, тъй като с него завещателят се разпореждал и с други имоти в полза на други лица, а само единият заветник се е обърнал към нотариуса с искане да се задвижи процедурата по вписване.

И съдията по вписванията, и градският съд обаче отказват вписването въз основа на препис-извлечение от завещанието. СГС отхвърля довода на нотариуса, че чл. 8, ал. 3 от Правилника за вписванията (ПВ) допуска вписване на официално заверени извлечения, които съдържат съществените условия на акта. И съдията по вписванията, и градският съд застъпват позицията, че трябва да се представи официално заверен препис от целия акт, с оглед неговото оповестително действие. Според тях вписването може да стане по извлечение от завещанието само когато то се отнася до имоти в различни места – заради различна местна компетентност на съдията по вписванията.

Върховните съдии Камелия Маринова (председател на състава и докладчик), Веселка Марева и Емилия Донкова отхвърлят тези съждения и разясняват защо не са правилни.

ВКС започва с основните положения: „Чл. 8, ал. 1, изр. второ ПВ определя лицата, които са легитимирани да поискат вписване на саморъчно завещание, подлежащо на вписване съгласно чл. 4, б. „к“ ПВ. Нормата предвижда, че всички актове по чл. 4 ПВ (с изключение на нотариалните актове) се вписват по молба на страна по акта, нотариус и на всеки, който има интерес от вписването. Нормата на чл. 8, ал. 3 ПВ допуска вписване и на официално заверени извлечения, които съдържат съществените условия на акта, който се вписва“.

И напомня, че наследството по закон или универсално завещание се придобива с приемането му, т.е. въз основа на изразена за това изрично или с конклудентни действия воля. По същия начин се придобива собствеността и на имущество, предмет на завет. „Обявяването на саморъчно завещание по искане на бенефициер и вписването му, когато са налице условията на чл. 4, б. „к“ ПВ съставлява конклудентно действие по приемане на имуществото, предмет на универсално или частно завещателно разпореждане. Оповестителното действие на вписването обхваща наличието на завещателно разпореждане с конкретно недвижимо имущество и приемането му от бенефициера, посочват върховните съдии.

Те заявяват, че общо формулираните норми на ПВ, тълкувани във връзка с уреденото в закона основание за преминаване на завещан имот към облагодетелстваното от завещанието лице, водят до следния извод: „Вписване на завещание може да поиска бенефициерът, приел завещаното имущество на основание чл. 48 ЗН (респ. негов правоприемник, ако завещанието не е било обявено и/или вписано) или нотариусът, обявил завещанието по искане на бенефициер, но не и по искане на други лица. Лицата, които имат правен интерес да се установи дали универсален или частен правоприемник по завещание приема завещаното имущество могат да проведат производството по чл. 51 ЗН, но не и да поискат вписване на завещанието“.

Затова ВКС заключава, че когато „в един завещателен акт са обективирани завети в полза на различни лица и завещанието е обявено по искане на едно от тях, то когато са налице условията на чл. 4 б. „к“ ПВ на вписване подлежи препис-извлечение от саморъчното завещание, съдържащ завещателните разпореждания в полза на бенефициера поискал обявяването, респ. вписването“.

След тези разяснения върховните съдии разпореждат вписването на завещанието, поискано от нотариуса, да бъде извършено.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Законно ли е милиционер да си самоскъсва пагона?
Законно ли е милиционер да си самоскъсва пагона?
22 август 2022 5:56
Гост

Педлагам ВКС да изтълкува, дали е законопослушно милиционер от 1-во РПУ да си самоскъса пагона, самоскъсването да е заснето на видео, да набеди невинни граждани-видно от видеото нямащи нищо общо със самоскъсването, пред съда лъжесвидетели от милицията да лъжат, а лъжите да са подробно описани в оправдателния съдебен акт срещу набедените, невинни граждани. Също така ВКС да изтълкува дали е законно прокуратурата да пращат на съд набедени граждани, за които изначално е ясно и видно(включително и от видеозапис),че нямат нищо общо с твърдяното престъпление-абе има запис, как милиционера си къса пагона, а на съд пратени граждани, обвинени,че са му скъсали… Покажи целия коментар »

Арестуваха бивш Главен прокурор
Арестуваха бивш Главен прокурор
20 август 2022 11:52
Гост

Бившия мексикаски Главен прокурор е арестуван, заради неразслездването изчезването на студенти.
Днес в Мексико, утре, и на други места!

https://news.bg/world/arestuvaha-bivshiya-glaven-prokuror-na-meksiko-za-izchezvaneto-na-43-studenti.html

А неразследването за изчезванията от Добрич?
А неразследването за изчезванията от Добрич?
20 август 2022 12:05
Гост

През 90-те години на миналия век от Добри изчезват мистериозно десетки млади хора, много статии имаше в медиите по темата. Държавата НЕ НАПРАВИ НИЩО да ги открие. Почват да ги търсят реално десет години по-късно, след протести на родителите. Дори хеликоптер не е вдигнат да облети границата, а когато например Сертов от ДАНС самоизчезна държавата не пожали ресурс да го търси-хеликоптер облетя границата, всеки кв метър, в 100 км радиус около София беше претърсен, а накрая самоизчезналия бещше намерен от жена му, а държавата дори не предяви иск за разноските по издирването. РАЗНОСКИ И РЕСУРС НЕ БЯХА ПЕСТЕНИ, ЯВНО ТОЙ… Покажи целия коментар »

Заки
Заки
19 август 2022 11:31
Гост

Много добре.

Димитров
Димитров
19 август 2022 11:31
Гост

Това трябваше отдавна да се направи.

Фики
Фики
19 август 2022 11:26
Гост

Безспорно имаше нужда от такова разяснение.

Самуил
Самуил
19 август 2022 11:23
Гост

Според мен трябва да се представи официално заверен препис от целия акт.

Димо
Димо
19 август 2022 11:25
Гост

А според ВКС не е така.

Равновесие в природата
Равновесие в природата
19 август 2022 10:13
Гост

…това решение крие някои подводни камъни.

Анимационен герой
Анимационен герой
19 август 2022 10:13
Гост

Майтап бе, Уили

Анонимен
Анонимен
19 август 2022 10:12
Гост

съдията по вписванията и градският съд срещу ВКС

78jk
78jk
19 август 2022 10:11
Гост

Мда…

Клементина Новакова
Клементина Новакова
19 август 2022 10:10
Гост

Когато ВКС говори и наследниците мълчат

Ястреб Орлов
Ястреб Орлов
19 август 2022 10:10
Гост

„В един завещателен акт са обективирани завети в полза на различни лица и завещанието е обявено по искане на едно от тях, то когато са налице условията на чл. 4 б. „к“ ПВ на вписване подлежи препис-извлечение от саморъчното завещание, съдържащ завещателните разпореждания в полза на бенефициера поискал обявяването, респ. вписването.“
Съвсем точно!

Върбинка Петрова
Върбинка Петрова
19 август 2022 10:09
Гост

Интересно…

Гражданин
Гражданин
19 август 2022 10:08
Гост

Когато нещата опират до завещание, трябва да се борави изключително внимателно, за да не се окаже впоследствие, че някой и друг имот е поданал не там, където трябва

Димитър
Димитър
19 август 2022 10:08
Гост

Има ли завещание обикновено маймуните на клона рязко се увеличават

Хари
Хари
19 август 2022 11:29
Гост

Така е. Обаче никакви ги няма когато трябва да се грижат за възрастните си роднини.

Кико
Кико
19 август 2022 9:57
Гост

Добре че е ВКС да разясни