Дължи ли се възнаграждение по договор за предоставяне на адвокатски услуги при поискване, когато такива услуги не са предоставени? На този въпрос, по който няма съдебна практика, отговори състав на Върховния касационен съд (ВКС) в решение за развитие на правото (пълния му текст виж тук).

Пред върховните съдии Борислав Белазелков (председател на състава), Борис Илиев (докладчик) и Димитър Димитров е поставен казус на адвокат от Шумен. През 2014 г. той сключил договор с кооперация „Шуменска заря“. С него адвокатът се задължил да извършва правни услуги във връзка с дейността на кооперацията при поискване от нейна страна. В договора примерно били изброени услугите – правни консултации, мнения, становища, подготовка и изготвяне на документи, както и процесуална защита и представителство по всякакъв вид дела. В него било посочено, че „срещу предоставяните услуги възложителят се задължава да заплаща на изпълнителя месечно възнаграждение в размер на 800 лв.“.

Освен това е договорено, че кооперацията ще плаща отделно възнаграждение за „процесуално представителство и защита пред съдилищата и особените юрисдикции в страната, след сключване на съответни договори за това“.

През 2016 г. на адвоката били изплатени от кооперацията 3000 лв. разноски и 4400 лв. хонорари по 14 договора за правна защита и съдействие. Той не бил извършвал други услуги по договора за правна помощ, но през 2019 г. поискал от районния съд в Шумен да издаде заповед за изпълнение за 7200 лв. (по 800 лв. за 9 месеца от април до декември 2016 г.). РС я издал, но кооперацията възразила и така започнал исковият процес, който сега стига до ВКС.

Окръжният съд в Шумен уважил иска на адвоката, като приел, че при сключен договор за правно обслужване с уговорка, че услугите ще бъдат извършвани след поискване от възложителя, възнаграждение се дължи и без такива да са били предоставени, щом договорът не е развален или прекратен.

ВКС обаче категорично отхвърля това виждане и разяснява кога се дължи плащане по договор за адвокатски услуги при поискване, като посочва, че досега по него няма практика.

Върховният съд обаче има богата практика по спорове за плащане на възнаграждение по договори за оказване на адвокатска услуга. И Белазелков, Илиев и Димитров напомнят, че според нея договорът за правна услуга от адвокат обикновено съдържа както елементи от договор за изработка (когато задължението на адвоката е да извърши нещо от свое име и на свой риск), така и елементи от договор за мандат (когато задължението на адвоката е да извърши нещо от името на доверителя и за негова сметка).

„Когато е сключен договор за правно обслужване, адвокатът не поема задължението да изпълни конкретни задачи, с него той се задължава да поема изпълнението на определени по вид задачи, които ще му бъдат възлагани през определен период от време. При изпълнението на този договор адвокатът е обвързан от договор за правна услуга едва след като му е възложена конкретна задача и само след такова възлагане отношенията между страните при последващо оттегляне на възлагането се уреждат от правилата на договора за изработка или за мандат. Когато страната иска да се оттегли от договора за правно обслужване (ненаименован, рамков по естеството си договор), като престане занапред да възлага конкретни задачи, отношенията между страните се уреждат, ако не е уговорено друго, от общите правила на закона за изпълнение, неизпълнение, разваляне или по друг начин прекратяване на договора“, обясняват тримата върховни съдии.

И дават следния отговор на въпроса за това дали се дължи възнаграждение на адвоката при договор за правни услуги при поискване, ако не е предоставил такива: Правото на адвоката да получи възнаграждение от полагане на труд в изпълнение на възложеното му от доверителя по договор за такава услуга възниква тогава, когато е налице възлагане и положен труд. При сключен договор за предоставяне на адвокатски услуги при поискване, когато такива услуги не са предоставени, адвокатско възнаграждение не се дължи. Според уговореното в договора може да се дължи възнаграждение за ангажимент – т.е. не за извършена услуга, а за това, че адвокатът е поел задължение за готовност да се грижи за работите на възложителя. Тъй като договорът е ненаименован (няма законова уредба), поемането на такива задължения от страните по него не може да се предполага, а следва да е сторено изрично“.

Затова ВКС приема, че искът на адвоката срещу кооперацията е неоснователен. Белазелков, Илиев и Димитров подчертават, че по договора не е уговорено възнаграждение за поемане на ангажимент на ищеца при необходимост да извършва услуги на ответника. И заявяват: „В конкретния случай изпълнителят би имал право на възнаграждение, доколкото е представил услуги и се е отчел пред възложителя. Щом за исковия период услуги по договора не са искани и не са предоставяни, съответно не е дължимо и уговореното възнаграждение“.

Освен това ВКС категорично отхвърля виждането на окръжния съд, че в случая е налице забава на кредитора – възложител, тъй като не е претендирал извършването на услуги по договора. „Забавата на кредитора е виновно поведение, а в случая такова нито се твърди, нито се установява. Ако възложителят по договора за исковия период не е имал нужда от предоставяне на правни услуги, фактът, че не е искал такива от изпълнителя, не съставлява поведение, което може да се третира като забава на кредитора. Без значение е обстоятелството, че за исковия период договорът не е бил развален или прекратен. Щом в него е уговорено, че възнаграждението е дължимо срещу предоставяне на услуги, при липса на предоставени услуги такова не се дължи“, обясняват върховните съдии. И отхвърлят иска на адвоката.

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
advokatTROL
advokatTROL
11 май 2021 0:11
Гост

Каквото кажат от завода Карл Цайс, имат време и пари, три асансьора, един служебен, да мислят, в крайна сметка все тая – спечелил-загубил.

ВКС не е онова – което е преди – но като отбор – държи лидерството.
Все пак е приятно да ти наложат от три възможни мнения правилното, при това не говорим за джаз.

Добър вечер
Добър вечер
10 май 2021 20:29
Гост

И какво толкова му е възмутителното на решенийцето. „Абонамент“, за да си на разположение /когато те търсят, ще плащат отделно на парче/, по който абонамент търсил или не търсил, дължиш уговореното за месеца, или абонамент /в този случай по това дело/ само при поискване – ще ти се плаща единствено, когато ти е поискано.
Първият абонамент си го позволяват тези, които знаят какво правят.

Амбициран селяндур, от дълбоката провинция
Амбициран селяндур, от дълбоката провинция
10 май 2021 13:16
Гост

Тиквозелков и компания пак са се проявили. Като кютуци. И продажници. Ето затова трябва да има кръвосмешение. Малко да поработят като адвокати примерно, после като прокурори, а може и като съдебни изпълнители и така … ще научат нещата от живота на терен. Никъде по света не се учи за съдия и цял живот да работиш срещу Родината на сметката на ЦРУ. Начело на ССБ. И да си мислиш, че няма да последваш Каролев. Затова – нова К. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Без изключение колко са „висши“ и „знаещи“. На този съм му чел… Покажи целия коментар »

advokatTROL
advokatTROL
10 май 2021 23:11
Гост

Това е дълбоко погрешно – все едно да направят училище за клошари – натам впрочем отива цялата галактика, с тези тесно специализирани училища – навремето се учеше всичко и така. Тоест, а да привлечеш някого към съдийската професия, трябва да му обясниш, че е коридор и няма право на това да гледа кой адвокат си е купил самолет, вила и кой е оженил дъщеря си на Женевското езеро – всеки може да инвестира заплатата си в акции на фирма – ето това е атрактивна инвестиция – например – птицевъдите слушам много ги играят на борсата. Нали е достатъчно да му… Покажи целия коментар »

Anonimen
Anonimen
10 май 2021 12:38
Гост

Много субективно решение на районния съд в Шумен!

гуньо адвокатина
гуньо адвокатина
10 май 2021 12:20
Гост

Договорите за абонаментно правно обслужване са отживелица.Адвокати под път и над път има,гладомора в адвокатурата е голям.Имаш проблем,намираш си адвокат.Следващия път може пак да го потърсиш,а можеш и към друг да се обърнеш.Останалото е работа за юристконсултите.За сравнително скромни възнаграждения ще ти осигуряват правното обслужване.

Коцев
Коцев
10 май 2021 23:26
Гост

Понятието юрисконулт го има само у Рашката и у нас. От тях сме на този хал, имам предвид тежката раница, която носим от старите времена (комунистически, пардон социалистически) и нежеланието на нашенеца да си плаща!

адвокат
адвокат
10 май 2021 23:44
Гост

Не съм съгласен.Юристконсултът също извършва един вид правна защита.Разликата е,че освен назначилишя го работодател няма право да защитава и представлява други в съда.Освен това работата на повечето юристконсултии е стереотипна и след като се специализират в дадена материя службата им е „шапка на тояга“.Друг е въпроса за заплащането,но те веднага ще кажат „за толкова пари-толкова работа“.

Младия адвокат
Младия адвокат
10 май 2021 11:52
Гост

Pacta sunt servanda. Или както казваше баба ми, мир на праха й, винаги внимавай какво подписваш. Защото ако не внимаваш, може да се стигне до тълкуване на твоята воля и тази на контрагента по чл. 20 ЗЗД, резултатът от което да не ти хареса.

Серафим
Серафим
10 май 2021 8:42
Гост

Хубаво е, че са взели решение.

Диди
Диди
10 май 2021 12:31
Гост

И най-вече, че са уеднаквили практиката.

Nikolov
Nikolov
10 май 2021 8:42
Гост

Излагация.

Бориславова
Бориславова
10 май 2021 8:41
Гост

Категрично не подкрепям да се муфтят клиентите за още пари.

адв. Маринков
адв. Маринков
10 май 2021 8:41
Гост

Този адвокат просто петни името на професията ни!

Срам
Срам
10 май 2021 12:32
Гост

И заради такива като него се слага петно на цялата гилдия.

Asparuhov
Asparuhov
10 май 2021 8:40
Гост

То мяза, че съда е бил в комбина с адвоката. Честно казано на нещо такова ми прилича.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 12:33
Гост

Нищо чудно. Никой не брани правата на клиента в случая.

Неман
Неман
10 май 2021 8:40
Гост

Тоя договор звучи, като договорите на футболните треньори. Той не може 2 победи да запише начело на отбора, уволняват го, но му се дължи неустойка за дето договора му е прекратен преждевременно. Абе чакай бе пич. Ти не се справяш. Какви са тия неустойки!

Тошков
Тошков
10 май 2021 8:39
Гост

Като се подписват нелепи договори така ще е. Сега ще се чудят дали трябва или не да се плаща. И по-скоро са се чудили бая време де. За мен ако не е свършена работа няма как да се плаща.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:38
Гост

Това е тъпо. Ако не си правил нищо да ти се платят едни пари.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:41
Гост

Тъпо е, и договорът е тъп. Трябва да го обмислят по-добре

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:35
Гост

Много е нахален този адвокат, а местните съдилища да не са били в комбина с него

Фердинанд
Фердинанд
10 май 2021 8:38
Гост

Ами договор бе. Подлежи на тълкуване. Ако в договора го пише, то трябва да се плаща. А защо е така направен договора е плод за друг разговор.

безсмислица
безсмислица
10 май 2021 8:25
Гост

А какъв е смисълът на този договор тогава, щом не се дължи плащане всеки месец? Защо му е на адвоката да го сключва? Какъв ангажимент поема – никакъв.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:36
Гост

Да откликне при необходимост и тогава ще му се плати за услугата

Хахахах
Хахахах
10 май 2021 8:39
Гост

Защото е п.р.ст.
В договор ангажиращ разположение винаги се вписва сума, която е дължима при подписване то му.

Ма тоз адвокатин е п.р.ст.

Ако всички адвокати със стаж над 10 г. се опънат на изпит и ще окапят като марули.

Anonimen
Anonimen
10 май 2021 12:36
Гост

Като не четат практика, така ще е . То не става да си завършил някой ЮФ и да лежиш само на стари знания.

Христо
Христо
10 май 2021 12:35
Гост

Никакъв, но се подсигурява с подписването на договора.

Анонимен
Анонимен
10 май 2021 8:22
Гост

Работата е ясна, няма никаква нужда от развитие на правото, ама шуменците са изкарали решения, които са вбесили Белазелката и са ги наклали

нямам думи
нямам думи
10 май 2021 8:19
Гост

Ехееее, ОС с тази забава на възложителя е избил рибата! Виновен си, че не е имало необходимост от правни услуги, на това му се казва решение за гавра с правото и здравия разум