Отговорност за вреди от действия на съдия по вписванията не може да се търси по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), а делото трябва да се води по общия исков ред. Това постанови състав на Върховния касационен съд (ВКС) в определение по въпрос, който е от значение за развитието на правото (пълния му текст виж тук).

Върховните съдии Марио Първанов (председател на състава и докладчик по делото), Илияна Папазова и Майя Русева са сезирани от жена, която е завела дело по ЗОДОВ срещу Агенцията по вписванията, за да търси обезщетение за вреди, които твърди, че ѝ е причинил съдия по вписванията. Градският и апелативният съд в София прекратяват делото, тъй като приемат, че искът е недопустим, защото не попада в приложното поле на чл.2 ЗОДОВ. Двете съдилища изтъкват и други основания да не разгледат претенциите ѝ –  като това, че има противоречие между обстоятелствената част и петитума на исковата молба, както и че в нея се сочи незаконосъобразност на действията на съдебен изпълнител, срещу когото може да се предяви само иск по чл. 441 ГПК. Те изтъкват и че съдията по вписванията не дължи проверка за законосъобразността на действията на съдебния изпълнител и на извършената публична продан, а само дали представеният акт подлежи на вписване, съставен ли е според изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписване съдържание. Градският и апелативният съд изтъкват още, че съдията по вписванията не е служител на Агенцията по вписванията, а принадлежи към съответния районен съд.

По делото обаче е поставен принципният въпрос по какъв ред може да се търси отговорност за вреди от действия на съдията по вписванията – по ЗОДОВ или по Закона за задълженията и договорите.

„Редът за реализиране на отговорността за вреди, настъпили в резултат на действия на съдия по вписванията, извършени в кръга на правомощията му, е общият исков ред. Исковете за присъждане на обезщетение за настъпили вреди, вследствие на действия на съдията по вписванията, когато са предявени срещу възложителя на работата, следва да бъдат квалифицирани по чл. 49 във вр. с чл. 45 от ЗЗД, завяват върховните съдии.

И обясняват, че Агенцията по вписванията е администрация към министъра на правосъдието, а службите по вписванията извършват вписвания, отбелязвания и заличаване по разпореждане на съдията по вписване. Върховните съдии припомнят и че вписването се състои в даване гласност на определени актове, производството е безспорно и едностранно и завършва с акт за вписване или с отказ да бъде извършено. Съответно съдебният контрол при отказ (по реда на чл.32а, ал.4 от Правилника за вписванията) е идентичен с този за всички охранителни актове (по чл. 538, ал.2 вр. чл.278 ГПК).

В определението си ВКС посочва, че държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни действия и бездействия на техни органи и длъжностни лица при и по повод изпълнение на административна дейност, а исковете се разглеждат по реда на АПК.

„Макар дейността по вписване да се осъществява от Агенцията по вписванията, като администрация на министъра на правосъдието, нейните завършващи актове не могат да бъдат определени като индивидуални административни актове. Самата дейност по своя характер не е административна, а е с характер на охранително производство. Поради това редът по АПК за разглеждане на спора е неприложим“, заявяват тримата върховни съдии.

И заключават, че „отговорността за незаконосъобразни действия на служител на Агенцията по вписванията при осъществяване на дейност по извършване на вписване в имотния регистър следва да се реализира по общия исков ред“.

ВКС обаче не потвърждава определението за прекратяване на делото, а заявява, че при твърдения за действия по служба на съдията по вписванията, в резултат на които са настъпили вреди, съдът е длъжен служебно да даде правна квалификация на иска. И обяснява, че мотивите за прекратяване на делото, изложени от предходната инстанция, са свързани с основателността на претенцията, а не с допустимостта на иска и съдът всъщност трябва да даде указания на страната да го уточни и конкретизира.

Затова ВКС отменя определенията за прекратяване на делото и го връща на Софийския градски съд, за да разгледа предявения иск по чл. 49 от ЗЗД.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
09 ноември 2019 16:17
Гост

Колко са некадърни – ми не са много. Едва ли са направили нещо реално. Според мен адвокатите са търсили начин да вдигнат шум. Това е нашата адвокатска гилдия. Шумни и некадърни и лошо като хигиена и изобщо.

Абе – ветеринарна клиника на третия етаж. Ще ми се да съм адвокат на този съдия по вписванията, да видят какво значи тесла – ма не електромобил, а тесла.

Мнение
Мнение
08 ноември 2019 17:05
Гост

Според мен това си е юридическо хватка, за да измъкнат съдиите по вписванията от обхвата на ЗОДОВ и да лишат гражданите от адекватна защита.

Не точно
Не точно
08 ноември 2019 17:05
Гост

А не смятатае ли, че общият исков процес всъщност е доста по адекватна форма на защита в случая? Защото ВКС май точно така смята и всъщност прави услуга на гражданите.

анонимен
анонимен
08 ноември 2019 15:10
Гост

Интересно дали някъде има статистика колко са делата за вреди срещу съдии по вписванията. От последния конкурс на МП видяхме какво е нивото, та затова питам. Да не се окаже някоя колосална бройка.

Георги
Георги
08 ноември 2019 13:31
Гост

При така създалата се ситуация, тази жена има реален шанс да спечели делото.

Анонимен
Анонимен
08 ноември 2019 13:32
Гост

Абсолютно. Поздравления за ВКС. Но аз на нейно място бих сменил адвоката си.

Г. Г.
Г. Г.
08 ноември 2019 14:16
Гост

Дали пък този адвокат не е имал аналогични приключили дела, минали по ЗОДОВ, които просто не са стигали до ВКС?

Дали наистина?
Дали наистина?
08 ноември 2019 17:09
Гост

Вероятно човекът много се е изненадал от решението на ВКС, ако сте прав!

БОРИСОВА
БОРИСОВА
11 юни 2020 17:15
Гост

Присъединете се към дискусията…да,жената би спечелила делото,но сега е изправена пред друг спорен казус,който СГС не може да разреши относно КОЙ Е ОТВЕТНИКА-ДАЛИ Е АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ ИЛИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,Т.Е. АБСУРДЪТ Е ПЪЛЕН!

Анонимен
Анонимен
08 ноември 2019 13:19
Гост

Браво бре. Тия от ВКС все повече ме кефят. Онзи ден решение за детето с отказ от наследство. Сега това. Евалата.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
08 ноември 2019 14:17
Гост

Още малко и ще поискат от милионите за бонуси в спеца?

анонимен
анонимен
08 ноември 2019 14:21
Гост

Че те им се дължат, върховните съдилища също са натоварени и би следвало и те да получават.

Ами да
Ами да
08 ноември 2019 17:06
Гост

Те ги заслужават повече. Всъщност всички ги заслужават повече!

анонимен
анонимен
08 ноември 2019 14:23
Гост

Все някой трябва да оправя бакиите на другите инстанции. Нали за това е ВКС. Омръзна ми да чета наср..и решения от първите инстанции.

Анонимус
Анонимус
08 ноември 2019 13:18
Гост

Решили са да отметнат малко работа, а ВКС ги изловил и им я връща.

Анонимен
Анонимен
08 ноември 2019 13:21
Гост

Така е. Когато не си гониш работата, тя започва да те пришпорва 🙂

Йорданова
Йорданова
08 ноември 2019 17:07
Гост

Във ВКС има доста кадърни юристи. За разлика от КС май. Не че има нещо общо, но ми се искаше да го споделя.