Върховния касационен съд се присъедини към останалите върховни съдилища от Централна и Източна Европа, които през 2015 г. подписаха Принципите за независимост на съдебната власт от Бриуни, Хърватия (пълния им текст виж тук).

След решение на Пленума на съда председателят Лозан Панов е подписал документа, гласуван още през 2015 г. Това е станало на Деветата конференция на председателите на върховни съдилища от Централна и Източна Европа.

Конференцията е организация, чиито членове са председателите на върховните съдилища от 23 страни на Балканския полуостров. Тя се провежда веднъж годишно в една от тях. Целта ѝ е да бъдат обсъждани общите предизвикателства пред председателите на върховните съдилища, свързани с проблемите в съдебната система, включително утвърждаването на съдебната независимост, засилването на интегритета и отчетността, подобряването на съдебното управление, борбата с корупцията и постигането на обществена подкрепа за съдилищата.

Първата официална конференция на председателите е проведена в Чехия през 2011 г., а следващите – в Албания, Черна гора, Грузия и Хърватия.

Принципите за независимост на съдебната власт са подписани през 2015 г. от председателите на върховните съдилища на Албания, Азербайджан, Босна и Херцеговина,Чешката република, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Руската федерация, Словакия, Словения и Украйна, а през 2016 г. са подписани от страна на Грузия и Сърбия.

Те са кулминацията на тригодишната работа на конференцията. В документа се потвърждават основните принципи на съдебната независимост и интегритет, като се подчертава, че признаването на истинската съдебна независимост – институционална и индивидуална, е необходимо условие за успешното функциониране на съдебната власт при спазване на върховенството на закона.

Принципите от Бриуни поставят важните цели, които следва да бъдат постигнати от всяка съдебна власт. Те проследяват и отношенията между съдебната власт и законодателната и изпълнителната власти, както и между съдебната власт и медиите. В по-широк смисъл принципите служат за представяне пред националните органи и обществото като цяло на ролята на съдебната власт и съдебната независимост. Целта им е да допринесат за изграждането на обществено уважение към съдебната власт и съдиите и да предоставят подкрепа за продължаване на развитието на върховенството на закона.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
По-добре късно...
По-добре късно...
04 юни 2019 14:33
Гост

От изброените страни виждам, че сме все отбор юнаци, държави, където съдебната власт е независима и справедлива. Иначе как сме пропуснали да идем в остров Бриуни да ги подпишем навремето? Може би не сме знаели, че това е страхотно красив адриатически курорт и сме си казали, че за някакви принципи няма да бием път до Хърватия?

Анонимен
Анонимен
01 юни 2019 9:25
Гост

Бая усилия положих, за да открия къде е нашия, а пък той се скрил зад дамите в средата…

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 15:28
Гост

Поздравления за Панов. Това е сериозна крачка напред към успешното функциониране на съдебната власт.

Гого
Гого
31 май 2019 15:44
Гост

Кое му е похвално в случая? Че Панов ходи да се пъчи по конференции, вместо да се погрижи за ВКС, който заприлича на разграден двор.

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 15:25
Гост

Не бих казал, че съдебната власт у нас не се уважава. По-скоро хората загубиха доверие в правосъдието.