Тенденцията за намаляване на делата във Върховния касационен съд (ВКС) от последните години се обръща и то с драстичен ръст на постъпленията и на фона на кадрова криза. Това става ясно от доклада за дейността на съда за миналата година (с пълния му текст можете да се запознаете тук).

„За разлика от последните години, когато съществува тенденция за плавно намаляване на делата, през изминалата година се наблюдава обрат, който отново извежда на преден план въпроса за това доколко е приемлив за един върховен съд обемът на делата за разглеждане от касационната инстанция. За съжаление, статистическите данни за постъпващите във ВКС дела и за общия брой на делата за разглеждане през 2021 г. регистрират увеличение, което въпреки по-високия брой на решените дела през годината в сравнение с предходната, очаквано води до повишен брой на останалите несвършени дела в края на отчитания период“, пише председателят на ВКС Галина Захарова.

Данните показват, че миналата година във ВКС са постъпили с 1300 дела повече, отколкото през предходната година. Общо новите дела са 9099. Така статистиката е на път да се върне към стойности отпреди няколко години, преди да започне тенденцията за намаляване на делата.

Върховните съдии са решили 8213 дела, което с 204 повече от 2020 г., но въпреки това остават несвършени 4983 дела.

„В сравнение с предишните пет години броят на несвършените дела е най-високият, което е притеснителен индикатор по отношение на бързината на правораздаването във Върховния касационен съд, като причините за това са обективни. Основните са свързани с изключително критичното ниво на кадровата обезпеченост на съда (при щат от 110 съдии титулярите в момента на изготвяне на този документ са 87) и увеличените постъпления на дела“, пише председателката на ВКС.

Тя напомня, че работата на върховните съдии не се изчерпва само с пряката правораздавателна дейност – тълкувателна дейност, работни групи, изготвяне на становища до Конституционния съд и много други.

Не е пресилено да се каже, че неуспехът на последните проведени конкурси за назначаване на съдии във ВКС нанесе много тежък кадрови удар върху съда

заявява Галина Захарова и описва положението във ВКС така: „При петте незаети щатни бройки в Наказателната колегия (НК) през 2022 г. тя ще трябва да излъчи членове на комисии за конкурсите за НК на ВКС и за наказателните отделения на апелативните съдилища. Това автоматично означава, че обемът на постъплението ще се разпределя реално измежду 21 съдии. Почти по аналогична схема е застрашен кадровият потенциал и на Гражданската колегия, по отношение на която може да бъде проследена същата тенденция: от правораздаващите в момента 43 титулярни съдии (с намаление на 41 поради предстоящо пенсиониране на колеги през 2022 г.), следва да бъдат отделени също 8 съдии във връзка с провеждането на отменените конкурси, като вероятно ще се увеличи броят на командированите съдии“.

В доклада се алармира, че кадровият ресурс на Търговската колегия е в критично състояние. През май заетите в колегията 17 титулярни съдии ще намалеят с един поради пенсиониране. За 2021 г. постъплението е от 2769 дела, като са свършени 2562 дела. Към март 2022 г. по безлихвената набирателна сметка на ВКС в БНБ за обезпечения са натрупани близо 89 млн. лева, като тази стойност се формира предимно от допуснати обезпечения по дела на Търговската колегия. „С оглед продължителната висящност на делата, задържането на суми в подобен размер за продължителен период от време обяснимо генерира напрежение в сферата на търговския обмен“, изтъква председателката на ВКС и уточнява, че неблагоприятните последици, обусловени от забавеното разглеждане на делата, не могат да бъдат преодолени само с организационни мерки, тъй като основната причина се корени в тежката кадрова необезпеченост на колегията.

„Добрата организация на дейността на Върховния касационен съд е немислима без кадрови ресурс, позволяващ адекватно натоварване, при което съдиите да разполагат с обективни условия за качествено и срочно правораздаване и прецизно изпълнение на останалите задължения и отговорности, които са им вменени. С оглед на голямата отговорност при решаването на делата като последна инстанция адекватното натоварване следва да осигурява на съдиите необходимото време за задълбочена подготовка по делата, за изследване на изменящото се законодателство, за проучване на практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека и като краен резултат – за изготвянето на добре мотивирани съдебни актове, съобразени с правните норми и духа на законите“, заявява Галина Захарова

В доклада си тя посочва, че е наложително да бъдат усвоени всички свободни щатове във ВКС и е ключово организирането на нови конкурси за трите колегии. Но Захарова прави и следния тревожен коментар: „Сега провеждането на тези конкурси е затруднено до степен обезсмислянето им, като се има предвид значителното изоставане при организирането на конкурсите след освобождаването на съдийски бройки, неясната законова регламентация в ЗСВ и тази в Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, приети от ВСС, тромавата процедура по тяхното провеждане, незачитането в определени случаи на резултатите от класирането на кандидатите от конкурсната комисия, отмяната на конкурси изцяло или частично поради констатирани от ВАС дори и несъществени нарушения при тяхното провеждане“.

Затова председателката на ВКС заявява, че ще проведе консултации за възможностите за изменения в Закона за съдебната власт по отношение на процедурата по провеждане на конкурсите за повишаване на магистратите.

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 май 2022 22:07
Гост

Куцо, кьораво и сакато е във ВКС, затова дори не могат да анализират броя дела, дали са увеличение, или просто закономерно развитие, след отпадане на ограниченията с Кивита. Освен това, точно от ВКС творят и попълват закони с т.н. тълкувателни решения за напълно ненужни и безспорни, както и отдавна ясни казуси. Най-големият проблем е с кадровото обезпечаване в районните съдилища в големите съдебни райони. Никой обаче не мисли за това.

Лесна работа
Лесна работа
25 май 2022 11:26
Гост

Да си подадат молбите да бъдат преместени в някои по-малко натоварени съдилища, като например в окръжните съдилища във вътрешността на страната. Върховните са виновни за голяма част от проблемите в системата, защото : 1/ Набутаха се във ВСС, без да имат умения да управляват; 2/ Компрометираха КАК като избраха там само „свои“хора, бъгнали от работа; 3/ Задръстиха конкурсните процедури за години напред, защото се чудят как да пробутват само свои протежета от един профсъюз, нищо че са некадърни; 4/ Не прилагат ЕИСС, щото им пречи на схемите; 5/ Не им пука за работата на другите съдилища и масово връщат дела… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 12:00
Гост

Е, сега ще имаме възможност да разберем как районните имат знания, умения и способности да управляват, нали основно районни съдии са се кандидатирали за ВСС. А ЕИСС, когато и да спре, все ще е късно.

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 10:14
Гост

От ВКС отново преувеличават нещата – никакъв драстичен ръст на делата няма. Сравнението с 2020 г. не е показателно предвид коронакризата и временното спиране на правораздаването, което се отрази на постъплението във всички съдилища тогава. Дали има ръст или увеличение на делата трябва да се сравнява с 2019 г., спрямо която във ВКС се отчита НАМАЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА. През 2019 г. постъплението е било 9 244, а през 2021 г. – 9 099. Така че бабите във ВКС да не се опитват да заблуждават, което очевидно правят с цел да изкрънкат още нови щатове от ВСС, за което вече са… Покажи целия коментар »

киро
киро
25 май 2022 12:28
Гост

Нищо ново. Във ВКС трайно са се настанили манипулациите и посредствеността.

Анонимен
Анонимен
24 май 2022 13:48
Гост

Кадровото обезпечаване на всеки съд, не само на ВКС и възможност за регулярно израстване в системата на магистратите е задължение на ВСС, а след това на съотв. админ. ръководител. Този ВСС удари дъното по нищоправене. Затова обаче сме отговорни всички ние – магистратите, които избрахме членовете, а да не говорим за калпавите правила, по които се сформира и функционира ВСС. Така, че не ни чака добро. За съжаление не съм оптимист и за предстоящите избори за нов ВСС, предвид някой кандидати.

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 18:48
Гост

Първата работа на новия ВСС трябва да бъде да реши проблема с конкурсите. Невъзможността за кариерно развитие на магистратите води до огромни проблеми: кадрова необезпеченост, субективност при командироване/отзоваване, демотивация на съдиите и огромна власт в ръцете на административните ръководители.

Съдия
Съдия
23 май 2022 19:53
Гост

Конкурсите имат точно такава цел – няма да отпаднат, за да се бутат наще.

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 17:58
Гост

Да не си постилат за отмяна на втората алинея в 280?

Тътияна Пи-тончева
Тътияна Пи-тончева
23 май 2022 17:56
Гост

Тъй ша е, щом ВКС се састои само от крадливи писани, които не се къпят

Петров
Петров
23 май 2022 17:48
Гост

Поздравления за позицията на Галина Захарова.

Фики
Фики
23 май 2022 17:39
Гост

Е, как няма да съществува кадрова криза. Панов въобще не ставаше за ръководител.

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 18:56
Гост

Само не разбрах Панов какво общо има с кадровата криза. Като няма влезли в сила конкурси, няма откъде да има хора. Или може би си мислите, че съдиите във ВКС се набират с кастинг на риалити-формат. Командироването не е решение, а проблем.

Поп
Поп
23 май 2022 17:19
Гост

Каква кадрова криза- на всички свободни места има командировани. Реално провалените конкурси въобще не са пречка за натовареността.

браво!
браво!
23 май 2022 19:37
Гост

Този коментар е в центъра на десетката.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
23 май 2022 16:40
Гост

и що е така? а,да,ми щото в окръжените съдилища селските бекове много, пишат глупости, хората се дразнят, и обжалват

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 16:39
Гост

Да ги ожалим. Милите върховни съдии. Една година по- висока натовареност и вече писъци до ВСС.

Лозан
Лозан
23 май 2022 17:40
Гост

Въобще не са им много делата.

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 16:21
Гост

Мисля, че е абсолютно наложително съдиите от ВКС да прекратят с правораздавателната си дейност. Каква е тази наглост – да карат съдии да гледат и решават дела! Те имат толкова много друга и доходна работа. Дет се вика, време не остава да си нагледаш хотелчето, особено при тези проблеми с настанените украинци в момента.

анонимен
анонимен
23 май 2022 19:34
Гост

Интересно, не се чуват писъци за заплатите по 8000 лв. и нагоре.

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 15:29
Гост

9099 дела разделено на 80 съдии са по 9 дела в месеца на съдия. Баси кефа. Тия нямат никаква работа.

Филипов
Филипов
23 май 2022 17:43
Гост

А колегите в СРС? Налага се да си носят работа и за в къщи.

Огнянова
Огнянова
23 май 2022 15:00
Гост

Покачването е супер голямо, супер!

Лазар
Лазар
23 май 2022 17:44
Гост

Тъжна статистика.

Калимерски
Калимерски
23 май 2022 14:59
Гост

ВСС се излагат яко.

Щерев
Щерев
23 май 2022 17:45
Гост

A, сефте. Да си ходят вече.

Нервезко
Нервезко
23 май 2022 14:59
Гост

Притснителна е тази тенденция

Лименов
Лименов
23 май 2022 14:59
Гост

И сега какво правим? Как ще се намлят тези дела пак?

Кирчева
Кирчева
23 май 2022 14:58
Гост

Браво на тези съдии

Павлов
Павлов
23 май 2022 14:58
Гост

Страхотно деградивна работа

Гинев
Гинев
23 май 2022 14:57
Гост

Но щом има рязко скок на делата, то тогава намаляването било ли е устойчиво?

Беловска
Беловска
23 май 2022 14:57
Гост

Определено смятам, че е редно да се започне отново тенденция по намаляването.

Павлов
Павлов
23 май 2022 14:57
Гост

И кой е виновен за това?

Ай стига
Ай стига
23 май 2022 14:42
Гост

Браво на Захарова, ясна и директна критика на порочните практики във ВСС и ВАС относно конкурсите.

Лора
Лора
23 май 2022 15:27
Гост

По-скоро към законодателя- немислимо е върховни съдии да гледат толкова дела, почти всичко отива на касация.