Върховният касационен съд (ВКС) завиши обезщетението на 16-годишен младеж, оправдан за грабеж, но държан в ареста близо седем месеца с пълнолетни, които са издевателствали над него – психически и физически.

В решение за развитие на правото по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) ВКС отговори на въпроса защо е от значение възрастта на незаконно задържан обвиняем като релевантен фактор при преценка на размера на дължимото обезщетение за причинени неимуществени вреди (пълния текст на решението виж тук).

Казусът

През ноември 2015 г. 16-годишният К.И., заедно с още двама непълнолетни, е обвинен в грабеж. Обвинението е, че тримата са набили ученик и са му взели вещи за 311 лева. К.И., по онова време в 10 клас, е бил задържан от 24 ноември 2015 г. до 27 май 2016 г., а по-късно е бил десет дни в затвора в София и три дни под домашен арест. На 9 май 2018 г. е окончателно оправдан от съда.

От решението на ВКС става ясно, че като непълнолетен, той не е бил отделен от навършилите 18-години, а е бил в общо помещение с тях, където е бил подложен на психическо и физическо насилие. Другите арестанти го карали да им пере и чисти, ставал жертва не просто на побои, а бил изнасилван и дори са го бесели. Родителите му ходили на свиждане всяка седмица, но невинаги можели да разговарят с него, защото понякога им казвали, че синът им е болен, а впоследствие разбирали, че е бил бит.

След излизането на К.И. от ареста, той се затворил и три месеца не искал да общува с никого. Майка му и баща му били притеснени, защото казвал, че ще се самоубие. Затова се наложила консултация с психиатър, а родителите му не смеели да го оставят сам, за да не посегне на живота си.

Младежът се върнал на училище, но съучениците му се подигравали, че е престъпник и затворник. Затова К.И. минал на самостоятелна форма на обучение, но все още не е успял да вземе всичките си изпити.

В края на 2018 г. главният прокурор е поискал възобновяване на делото срещу него, което също се отразило негативно на К.И. През февруари 2019 г. ВКС e отказал да уважи искането.

Заради преживяното К.И. завел дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и поискал 24 000 лева обезщетение за неимуществени вреди от незаконното обвинение.

Районният съд в Ботевград и Софийският окръжен съд обаче му присъждат 10 000 лева.

През ноември 2020 г. тричленен състав на ВКС с председател Марио Първанов и членове Илияна Папазова (доклачик) и Майя Русева допуска делото до касация, за да отговори на въпроса за значението на възрастта на незаконно задържан обвиняем като относим фактор при преценката на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди.

Какво казва ВКС

Върховните съдии посочват, че възрастта се свързва с различни етапи, през които преминава човек в процеса на своето съзряване. „Възрастта е разграничителен критерий в развитието на дееспособността, въз основа на който лицата се определят като малолетни, непълнолетни и пълнолетни. Законодателят е приел, че е целесъобразно да установи един междинен период (непълнолетието), през който на лицата да се предостави време за придобиване на опит, за да се осигури възможност за плавно пристъпване към самостоятелно участие в обществения живот. Съобразно това, за съда (а и за всички правозащитни органи) съществува задължение особено внимателно и задълбочено да преценяват обстоятелствата по делото, когато страна в процеса е непълнолетно лице“, подчертава ВКС.

Върховните съдии се спират и на това, че за непълнолетните е предвиден специален наказателноправен режим, че мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях се взема в изключителни случаи и по закон те се настаняват в подходящи помещения отделно от пълнолетните.

Първанов, Папазова и Русева припомнят, че според Постановление № 6 от 30 октомври 1975 г. (изм. с Постановление № 7 от 6 юли 1978 г.), когато обвиняем е непълнолетно лице, „важно значение“ има „бързината на разглеждане на делата“ и е „необходимо съдилищата да вземат мерки“ за това.

Но най-същественото е, че съгласно т. 9 от постановлението основната цел при налагане на наказанията е да се съдейства за „правилното възпитание“ на непълнолетните.

„Имайки предвид това, настоящият съдебен състав приема, че когато незаконно задържаният обвиняем е бил непълнолетен, възрастта е релевантен фактор, който следва да се съобразява при преценката на размера на дължимото обезщетение за причинени неимуществени вреди“, изтъква ВКС.

Според него трябва да се взимат предвид още няколко обстоятелства. Когато се търси наказателна отговорност на непълнолетен, възрастта се третира като самостоятелно смекчаващо обстоятелство, като се отчитат различията във възможностите за оценка на конкретния непълнолетен извършител, а при престъпления, за които не може да се приложи освобождаване от наказателна отговорност поради повишената им обществена опасност – увлечението и лекомислието са самостоятелни смекчаващи обстоятелства, като задължително се съобразяват и психичните особености на конкретния извършител. „Във всички случаи следва да се отчита и спецификата на непълнолетната възраст предвид настъпващите изменения в организма през пубертета, както и фактът, че непълнолетните носят наказателна отговорност само ако лицето е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, което във всеки случай изисква изследване на индивидуалното им психофизично развитие“, отбелязват върховните съдии.

В конкретния случай ВКС казва, че въззивният съд само формално и без аргументи е посочил възрастта на К.И. сред релевантните обстоятелства, затова върховните съдии намират решението за неправилно по отношение на размера на обезщетението.

Делото се е отразило много тежко на младежа, който е бил непълнолетен и към момента на повдигане на обвинението и към момента на задържането си, изтъква ВКС. „В случая следва да бъде отчетено, че на 16-годишна възраст той е бил задържан, отведен сам в друг град, затворен, като по делото не е установено спазване на изискването при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“ да е настанен в подходящо помещение, отделно от пълнолетните. Напротив, ангажираните гласни доказателства сочат, че той е бил в помещение с други пълнолетни лица, което следва да се съобрази като допълнително неблагоприятно обстоятелство“, заявяват върховните съдии и подчертават, че К.И. е бил не само в арест, но и в затвора.

Касае се за задържане, което по човешка презумция, е ясно, че причинява отрицателни последици на неукрепналата психика на непълнолетното лице. В случая, установените неимуществени вреди са над обичайните“, заявява ВКС. И в тази връзка припомня, че след освобождаването му младежът е отказвал да води какъвто и да е социален живот.

Върховните съдии критикуват втората инстанция, че не е съобразила и друго обстоятелство – че заради наказателното производство, К.И. не е успял да завърши училище. Враждебната среда, в която е попаднал след завръщането му в училище, обидите „престъпник“ и „затворник“ и отбягването му от другите ученици има връзка с делото, казва ВКС.

И заключава, че всичко това сочи на по-висока степен на изживян емоционален стрес, страх от осъждане (включително и заради искането за възобновяване на делото), неблагоприятно въздействие върху цялостното поведение на младежа и начина му на живот. Върховните съдии подчертават тежките мерки за неотклонение и заявяват, че справедливият размер на обезщетението не е 10 000 лв., а 16 000 лв., като за останалата част до 24 000 лв. искът е неоснователен.

24
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Меченце
Меченце
01 април 2021 17:42
Гост

Сега е кротък и не смее да пипа чуждо. Това му се вика ,,в затвора попадна на ора”

Любител
Любител
01 април 2021 16:22
Гост

Бит и изнасилван, и накрая 16 000 обезщетение ? Имат ли въобще представа , какво е причинено на психиката му, как се е отразило/и ще се отразява/ на живота му. Поредното доказателство, каква е мизерна цената на човешкият живот у нас.

искам да искам
искам да искам
01 април 2021 12:29
Гост

Дереджето е такова, че ЕСПЧ ще стане вътрешноправно средство за защита, ако още не е станало. Но всеки се учи, нормално е. Училището на живота продължавало до 18-годишна възраст, а нашият правов ред се учи вече 31 години. Имауо уек напредък, дано е така.

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 11:47
Гост

Някакъв циганин, който краде от малък. Няма да го съжалявам изобщо. От тези пари я вземе 2 000 лева, я не….. Другото е за адвокатите. Екимджиев сега да пуска до Страсбург, хахахха

Филип
Филип
01 април 2021 10:59
Гост

Толкова ли не можаха да го отделят от пълнолетните престъпници?

Симеон
Симеон
01 април 2021 11:01
Гост

При положение, че в затворите всички знаят за извращенията там.

Чавдар
Чавдар
01 април 2021 10:57
Гост

Да се откаже да води какъвто и да е социален живот и да се затвори в себе си. Трагедия

Митко
Митко
01 април 2021 10:51
Гост

Горкото момче. Ще остане с травми за цял живот.

не е човешко
не е човешко
01 април 2021 9:32
Гост

Да попитам, колеги, само на мен ли ми се струва пълно извращение да присъдиш 16 000 лв., за 10 000въобще не коментирам на момче, което заради незаконно обвинение и 7 месеца арест е претърпяло всичко това? Сериозно?! Това ли е по справедливост.

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 10:51
Гост

Ами стани върховен съдия и им давай по 500 хиляди, г-н галфон. Айре чао. Аман от „разбирачи“.

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 13:15
Гост

Не съм този, който е писал по-горния коментар, ама 7месеца в ареста за 16 000 си е подигравка. Щом може същите тези съдии да дават по 100 бона и нагоре за други оправдани, които дори не са стъпвали в ареста, например съдията от Варна 100 хилки, за кво ами ей тъй нали сме наши хора. А като каза 500 бона,ами една съдийка от СГС сметна че точно толкоз трябвало да даде на един уж незаконно обвинен прокурор, мн ясно той дори не е виждал ареста камо ли да са постъпвали така с него. Па ей таквиз разбирачи кат тебе дето… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 9:31
Гост

Време е за промени , не може човек за нещо такова да лежи с убийци примерно и пълнолетни

Asparuhov
Asparuhov
01 април 2021 9:30
Гост

Нечовешко поведение!

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 9:30
Гост

Ужасен ужас!

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 10:52
Гост

А мръсен мръсник?

Заки
Заки
01 април 2021 10:53
Гост

И всичко това за 300 лева! А престъпниците се разхождат по улиците.

Cerkov
Cerkov
01 април 2021 9:29
Гост

Пълно извращение ни е съдебната система и наказателната такава.

Димитриев
Димитриев
01 април 2021 9:29
Гост

Еми ще плащат сега. Като затворите ни са под всякаква критика и гонят латиноамериканските такива.

Есмералда
Есмералда
01 април 2021 9:28
Гост

Това циганче ли е бе ?

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 9:29
Гост

Какво значение има?

Есмералда
Есмералда
01 април 2021 9:30
Гост

Нищо, в Ботевград има много Сиганин!

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 9:26
Гост

Да, сега да му покрият на човека психичните прегледи и терапии! Не ви е срам. Изменници! КОМУНИСТИ!

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 9:26
Гост

Ужас. Може ли такова нещо в правова страна

Чочо
Чочо
01 април 2021 10:54
Гост

Правова на думи само. А иначе е пълен хаос.