Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) обяви, че 31 постановления на Пленума на Върховния съд изцяло или отчасти са загубили сила, а в още 15 случая констатира, че това мълчаливо се е случило. Общо ревизираните ППВС са 42 (пълния текст на тълкувателното решение виж тук).

Става дума за постановления на Върховния съд, които са приемани от 1953 г. до 1994 г. В продължение на три години те бяха прегледани от Наказателната колегия, за да се установи дали са в унисон с действащото законодателство.

„Принципната допустимост на постановленията на Пленума на ВС не означава автоматично безусловното им прилагане. То е възможно само при наличие на основания за това – когато при идентична (непроменена) нормативна база липсва тълкувателен акт на ВКС. В случаите, при които постановленията на Пленума на ВС представляват указания до съдилищата, произтичащи от решения на конгреси или други висши форуми на политически партии, когато законите, предмет на постановените от Пленума на ВС тълкувателни актове, са отменени или съществено изменени, или по същия тълкувателен предмет е постановен нов тълкувателен акт на ВКС с противоположно или различно тълкуване, постановленията на Пленума на ВС не запазват своето действие“, обяснява Наказателната колегия.

И се заема със задълбочена съпоставка и проверка на действалите при приемането на ППВС законови разпоредби и на актуалните, за да установи дали всяко от постановленията е загубило сила в някои свои части или постановките в него са валидни и днес.

Тълкувателното решение е изключително ценно и тъй като чрез него ВКС публикува постановленията на ПВС.

Може да се обособят няколко групи ППВС, които ВКС обяви за загубили сила изцяло или отчасти. Пример за първата група е ППВС №6 от 1 декември 1961 г. То е прието в изпълнение на решенията на VII Конгрес на Българската комунистическа партия и други държавни и партийни документи, с които на различни органи е била поставена задачата да се засили борбата с тежките престъпления.

„Поставените пред съдилищата задачи, свързани с борбата с престъпността, са на плоскостта на съществено различна от сегашната политическа система. Дадените указания са или общо пожелателни, или в противоречие с разделението на властите изискват от съда сътрудничество с други органи, или касаят засилване на наказателната репресия за определени категории престъпления и определена категория извършители. Такива указания на практика ограничават вътрешното убеждение на решаващия съд“, констатира ВКС и посочва, че то е загубило сила.

В другата група загубили сила ППВС са тези, които тълкуват законова уредба, която днес е коренно променена. Пример за това е постановление № 6 от 27 ноември 1972 г. на Пленума на ВС, изм. с Постановление № 7 от 6 юли 1987 г. То е за условното освобождаване от наказателна отговорност с предаване на обществено поръчителство –  институт, който е отменен още през 1997 г.

Има постановления, като № 1 от 27 април 1964 г., което е посветено на определянето на наказанието при алтернативни наказания, които са загубили сила, тъй като даденото от тях разрешение вече е станало законова норма. В момента, в който е приемано това ППВС, е нямало уредба, като действащия чл. 57, ал. 1 от НК.

Интересен е примерът с ППВС №14 от 30 септември 1963 г. То е посветено на някои въпроси във връзка с умишлените убийства и тълкуваната в него правна уредба не се различава същностно от актуалната. Затова ВКС сочи, че няма основания за изоставяне на разрешенията, дадени в точки 1, 2, 3 и 4 от диспозитива му. С тях се тълкуват признаците на по-тежко квалифицирания състав по чл. 127, т. 5 от НК от 1951 г. (отм.) – по действащия НК – чл. 116, т. 4, предложение последно – убийство на повече от едно лице, дават се разяснения за състава на убийство, извършено в състояние на силно раздразнение – чл. 128 от НК от 1951 г. (отм.), сега чл. 118 от НК; дават се насоки за характеристиките на предумисъла и установяването на умисъла за убийство.

Точка 5 обаче е посветена на разграничението между опит за убийство, извършен при евентуален умисъл и причиняване на телесна повреда. За нея ВКС обявява, че е загубила сила. „Тълкуването на нормата на чл. 16 от НК от 1951 г. (отм.), дефинираща опита, е било основанието да се възприеме възможността опит да бъде извършен при евентуален умисъл, което е налагало направеното в постановлението отграничение. Съобразно общите правила на сега действащия НК, регламентиращи стадиите на умишлената престъпна дейност, опит към което и да е престъпление е възможен само при пряк умисъл, тъй като законът изисква при започнало изпълнение на умишлено престъпление да не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици“, посочва Наказателната колегия.

38
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
26 януари 2022 12:08
Гост

Много късно се разграничават от миналото си…..

за неслучилата се лустрация
за неслучилата се лустрация
25 януари 2022 20:49
Гост

Единствения проблем на ВС-вклч и в клонирания си вид на ВКС и ВАдмС, е че не се проведе ЛУСТРАЦИЯ. Каквато се случи в цяла източна европа-без България и Русия. как пък лустрацията беше добре за територията на бившата ГДР, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния, Албания, Хърватия, но видите ли-не била добре за България? Да се надяваме ,че новата власт, в лицето на една от партиите ще въведе лустрацията-това е предизборно обещания на една от партиите в управляващата коалиция-по -добре късно, отколкото никога! Най-всеобхватна е лустрацията в Чехия-лустрацията е до ниво внуци, дори и към 1989г да не са били родени.… Покажи целия коментар »

за неслучилата се лустрация
за неслучилата се лустрация
25 януари 2022 20:52
Гост

ето да прочетете за военния отдел на ЦК на БКП накратко: https://bg.wikipedia.org/wiki/Отдел_„Военен“_при_ЦК_на_БКП

голямата подмяна продължава
голямата подмяна продължава
26 януари 2022 7:14
Гост

В обощение: до 1989г преди да се стигне до подписът на другарят Живков(вж.чл 61 от ЗУС, другарят Живков беше председател на Държавния съвет, щото младите днес не знаят и не са чували какво е Държавен съвет) Партията(не е грешка, с гл.б. се пише(ше)) трябваше да одобри кандидатите за съдии. Те се проверяваха от Военния отдел(вероятно от отдел Права и органи и към военния отдел на Партията, този отдел през годините има различни имена-вж линкът отгоре). Без одобрението на военния отдел, и без положителното становище на другарят В. Палин -как мислите-дали е възможно да те инсталират в съдебната система? Например възможно… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
29 януари 2022 16:43
Регистриран

Смирете се, с обич Ви зова.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
29 януари 2022 16:40
Регистриран

Бъдете…

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
29 януари 2022 16:39
Регистриран

Точно и вярно казано Подкрепям Ви! Че все още Ви е страх да си кажете името, вероятно има сериозна причина.Затова Ви изпращам цялата си обич! Бъдете…

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
25 януари 2022 20:34
Гост

Много късно се разграничават от миналото си

Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 януари 2022 18:31
Гост

Мда, май ще оправдаят и Подсъдимия по делото на Милен Цветков – ВКС пише сега, цитирам: “Съобразно общите правила на сега действащия НК, регламентиращи стадиите на умишлената престъпна дейност, опит към което и да е престъпление е възможен само при ПРЯК умисъл“ Нищо подобно, чл.18, ал.1 НК казва че опитът е за умишлено престъпление, и никъде не говори за пряк умисъл – умишлено е и престъпление, когато е с евентуален умисъл – сега вече, излиза че опит с евентуален умисъл не е възможен: тръгва бой над някой, ама така го бият, че го утрепват, като им е ясно че при… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 януари 2022 18:59
Гост

P.S. правописна грешка – така го бият,че могат да го утрепят, предид употребената сила

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 януари 2022 20:36
Гост

За поглъщане на състави чували ли сте? Пък и някой май не е ходил на лекции по НП. Излагате се с подобни коментари.
„чл.18, ал. 1 Опитът е започнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което изпълнителното деяние не е довършено или макар и да е довършено, не са настъпили предвидените в закона и ИСКАНИ от дееца общественоопасни последици на това престъпление.“
Общественоопасните последици трябва да са искани, демек целени. Такова животно при евентуалния умисъл няма, щото там се онася с безразличие.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
26 януари 2022 14:04
Гост

да, някой наистина не е ходил на лекции:

“исканите“ последици не изключват евентуалните последици – те не са “искани“, но са допускани (приемани)не е ходил на лекции:

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 януари 2022 21:22
Гост

Айде, айде. Всеки прави грешки. Нищо срамно няма в това. Тука не се изпитваме. Не е като да съм го измислил аз това. Просто е желателно да се правят справки преди да се пише по юридически въпроси, с които не сме много на ти. Така направих и аз в случая. важното да се придържаме към добрия тон и да изчистваме нещата. 🙂

Бай Ганьо
Бай Ганьо
27 януари 2022 0:12
Гост

ами правете си справки 🙂 а за грешките – няма проблем, образовайте се, щом има нужда:) хубаво е,че не се притеснявате да ги признавате 🙂

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 януари 2022 1:11
Гост

Ееее, аз с добро, а Вие пак.

Много вождове, малко индианци
Много вождове, малко индианци
25 януари 2022 17:09
Гост

Необходимо е в закона да се запише,че ВС се състои от 12 съдии. А не от няколко роти съдии-както е сега.

В Бразилия-техния Върховен съд е от 11 съдии, и гледа всякакви дела, при огромно население-над 30 пъти са повече от България. Значи можело и 11 съдии да се справят. В България -и съдиите са много, и върховните съдии-много, много вождове, малко индианци.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 17:45
Гост

ВС е несъществуващ орган от миналото.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 20:33
Гост

ВС си е съществуващ орган в клонирано състояние. Още се чудя защо някой не е измъдрил и трети Върховен съд-например върховен търговски съд, или Върховен наказателен съд, или Върховен съд по трудови дела и тн, в добавка към съществуващите два, с цел инсталиране на блага работа на наши хора-и за съдии, и за помощници, и за администрация. Щото във Върховния съд случайни няма. Ето линк- за роднинството във ВАдмС- „БЛИЗО 50 РОДНИНИ РАБОТЯТ ВЪВ ВАС“ https://www.actualno.com/society/blizo-50-rodnini-rabotjat-vyv-vyrhovnija-administrativen-syd-news_654258.html –––––––––––––––– Как пък в Бразилия , са население 200 млн е достатъчен ВС от 11 съдии, съд, който гледа всякакви дела-почти всяко дело в… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
29 януари 2022 16:50
Регистриран

Дори нещо повече : имаме два върховни съдилища – ВКС и ВАС.А в правната система на СЕС липсва административно правораздаване от този вид като в РБ.Следователно : в малка РБ от 6 млн.граждани съдилищата ги съдят,та чак пушек се вдига.Стига вече толкова началници де.

въпрос
въпрос
25 януари 2022 17:03
Гост

Продължава ли да е в сила старото тълкуване на ВС,че „недоволството от властта е хулиганство“?

Питам ,защото аз съм недоволен от управляващите , и да знам дали съм „хулиганин“?

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 13:33
Гост

Отговор
Законите се тълкуват как е изгодно. От предходните лета излиза, че като си недоволен може да си лидер на партия, е и ако ….имаш „чара“ на Адвоката и Майчето, но ако държиш да си „хулиганин“ -варианти много.

Spiro
Spiro
25 януари 2022 14:45
Гост

Хубаво, че са се сетили да преразгледат ППВС

Ananieva
Ananieva
25 януари 2022 14:44
Гост

Добра работА

Темелкова
Темелкова
25 януари 2022 14:44
Гост

Повечето неща са създадени по време на социализма още. И то в средата на този период за България. Не, че тогава е имало по-калпави юристи де. Че сега, като ги гледам новите как не знаят нищо.

при соц.а нали нямало престъпност?
при соц.а нали нямало престъпност?
25 януари 2022 17:06
Гост

Нещо друго-говори ни се,че при соц.а нямало престъпност. А се оказва,че ВС има богата практика по всички престъпления в особената част.
А и който провери статистиката-оказва се,че през 1984-1988 и убийствата са тройно повече от 2020г, а и убитите на пътя при ПТП са 2-3 пъти повече от сега, при 10 пъти по-малко коли.

Стефка Хр.
Стефка Хр.
25 януари 2022 14:43
Гост

Куп стари неща. Трябва да се обновяват, не е редно да си седят с наредбите от 67година.

Борисов
Борисов
25 януари 2022 14:43
Гост

Това тълкувателно решение наистина е изключително ценно.

Серафим
Серафим
25 януари 2022 14:43
Гост

Интересен е примерът с ППВС №14 от 30 септември 1963 г. То е посветено на някои въпроси във връзка с умишлените убийства и тълкуваната в него правна уредба не се различава същностно от актуалната. Затова ВКС сочи, че няма основания за изоставяне на разрешенията, дадени в точки 1, 2, 3 и 4 от диспозитива му. С тях се тълкуват признаците на по-тежко квалифицирания състав по чл. 127, т. 5 от НК от 1951 г. (отм.) – по действащия НК – чл. 116, т. 4, предложение последно – убийство на повече от едно лице, дават се разяснения за състава на убийство,… Покажи целия коментар »

Гергана Т
Гергана Т
25 януари 2022 14:39
Гост

Хубаво, че са направили анализ

Димо
Димо
25 януари 2022 14:36
Гост

Добра работа на Панов. На изпроводяк съдиите излезнаха и с решение.

Gigi
Gigi
25 януари 2022 14:37
Гост

И какво точно е изработил? Едно искане. Браво на ОСНК.

Саливерстров
Саливерстров
25 януари 2022 14:35
Гост

По-добре късно, отколкото никога, нали така?

Anonimen
Anonimen
25 януари 2022 14:35
Гост

Разгеле! Делото им е от преди три години.

Бързи и яростни
Бързи и яростни
25 януари 2022 14:42
Гост

По принцип ВКС се бавят много с тълкувателните решения, не може да се отрече. Обаче това са цели 42 постановления. Не едно, или две.

Стаматова
Стаматова
25 януари 2022 14:35
Гост

Някой от тия ППВС сега ли чак трябваше да се разгледат? Нещата са от 1987 година. Сега сме 2022 година. Да не повярваш, но наистина има неактуални работи.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 14:34
Гост

В другата група загубили сила ППВС са тези, които тълкуват законова уредба, която днес е коренно променена. Пример за това е постановление № 6 от 27 ноември 1972 г. на Пленума на ВС, изм. с Постановление № 7 от 6 юли 1987 г. То е за условното освобождаване от наказателна отговорност с предаване на обществено поръчителство – институт, който е отменен още през 1997 г.

Това е забавно.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2022 14:33
Гост

Е хубаво е, че са се заели със задълбочен анализ

Симо
Симо
25 януари 2022 14:39
Гост

Важен е крайният резултат. Поздравления за решението!