Върховният касационен съд (ВКС) и главният прокурор Сотир Цацаров се наложи да дадат своеобразен урок на депутатите как се правят промени в Наказателния кодекс (НК) и да им разяснят основни принципи на наказателното право. Повод за това стана проектът на „Обединени патриоти“ за промени в НК, с който драстично – на до 30 години затвор, се завишава наказанието за смърт на пътя в особено тежки случаи, когато е причинена от пиян, дрогиран шофьор без книжка или на пешеходна пътека (повече за проекта виж тук).

И върховните съдии, и главният прокурор отхвърлят категорично такова увеличение на санкциите. Преди остро му се противопостави и Висшият адвокатски съвет (можете да си припомните позицията му тук).

В становищата си до правната комисия на парламента върховните съдии и обвинител №1 подробно разясняват, че това не само няма да намали случаите на смърт на пътя, но и противоречи на основни принципи в наказателното право.

„Предложените изменения биха довели до нарушаване на основни принципи на системата на наказанията, която отразява държавната реакция срещу извършваните престъпления и цели да осигури адекватност на разнообразието от видове престъпления в зависимост от характера и степента на тяхната обществена опасност“, пише Сотир Цацаров (пълния текст на становището му виж тук). И обяснява, че завишаването на предвидените наказания на затвор в случая би засегнало принципа на справедливостта на наказанието и съответствието между наказанието и престъплението.

„Извеждането напред на репресивната цел на наказанието, макар вероятно да съответства на обществените очаквания за житейско възмездие, не представлява справедлив отговор на обществените реалности, а отделно от това връща идеите за целта на наказанието назад в развитието им, пренебрегвайки конституционно установени принципи, на които е основан действащият Наказателен кодекс, както и основната – корективната цел на наказанието“, заявява и ВКС (пълния текст на становището виж тук).

И посочва, че каквото и решение да приеме законодателят, то би било валидно. „Но все пак това съдържание трябва да има едно базисно ниво на юридическа оправданост, както и оправданост от гледище на спецификите на конкретно регулираната област. Ефикасността на наказателното право е свързана и произтича не толкова от тежестта на репресивната принуда, с която са скрепени нормите от Особената част на НК, а от съответствието на тези норми с общите принципи на пропорционалността и справедливостта и от адекватното тяхно прилагане“, изтъкват върховните съдии.

Като припомнят, че принципът за пропорционалност на наказанието спрямо престъплението съществува в българското право редом с принципа на законоустановеност на наказанието.

А главният прокурор подчертава: „Следва да се държи сметка за запазване на баланса в съотношението на наказанията, така че за престъпленията с по-голяма обществена опасност да се налагат по-тежки по вид и размер наказания“. И посочва, че предложените в законопроекта размери на наказанията за тежките случаи на смърт на пътя „заличават (нарушават) необходимата диференциация между тежките умишлени и тежките непредпазливи престъпления, към които се отнасят и престъпленията по чл. 343, ал. 3, б. „б“ НК“.

„Самата специфика на наказателното право, обусловена от естеството на посегателствата върху личността, с които е свързано прилагането му, предопределя нуждата от съгласуваност със самото престъпление не само на вида, но така също и на размера на предвиденото за него наказание. Тази съгласуваност е абсолютно необходимо условие, за да бъде в състояние наказателното право да защитава отделната личност, обществото като цяло и държавата и да отразява разбирането за справедливост“, подчертава ВКС.

Върховните съдии припомнят, че НК изисква наказанието да е съответно на престъплението. И заявяват на депутатите: „Този принцип е валиден не само за дейността на съда при отмерването на заслужената с конкретното престъпление санкция. Той е важим и за дейността на законодателя при определянето на границите на приложимите за отделните престъпни състави наказания“.

Според тях в случая с престъпленията на пътя по чл. 343, ал. 3, б. „б“, за които „Обединени патриоти“ предлагат да бъдат завишени в общия случай на от 5 до 20 години затвор, за особено тежките – на от 10 до 30 години лишаване от свобода, предвидените минимуми не съответстват на обичайната тежест на престъпленията от този вид.

Както те, така и главният прокурор изтъкват и друг съществен проблем с идеята на патриотите санкциите да достигат 30 години затвор.

„Предложеното със законопроекта е в разрез и с изрично прогласено принципно положение (вж. чл. 39, ал. 2 НК) на общата част на НК. Както е известно, продължителността на наказанието лишаване от свобода може да бъде до тридесет години само по изключение – при замяна на доживотен затвор, при множество престъпления и за някои особено тежки умишлени престъпления“, пише Сотир Цацаров.

ВКС казва на депутатите, че когато определят минимумите и максимумите на наказанията за дадено престъпление в закона не би следвало да се създава конфликт с тези за други деяния в НК. „Изискването за съответност съществува и по отношение на мярата, която законодателят използва при определянето на наказателната репресия за конкретен престъпен състав спрямо санкциите за останалите престъпни състави включени в Наказателния кодекс“, пишат върховните съдии. И завяват, че с предлаганата от патриотите промяна този баланс също е нарушен.

„Предложеното покачване на санкциите е до нивата на наказуемост на тежки умишлени престъпления, като част от престъпленията против републиката, част от престъпленията против мира и човечеството, квалифицираните умишлени убийства, квалифицираните грабежи, изнудвания, рекет, и пр. По предложения начин практически се създават условия за равно третиране на извършителите на различни по тежест и обществена опасност престъпления, констатира ВКС.

В становището си до депутатите върховният съд специално им напомня, че прекомерната употреба на наказателно-правни санкции, както и тяхното необосновано завишаване не само не ги прави резултатни, а напротив, води до отслабване на ефективността на наказателния закон.

И ВКС, и главният прокурор критикуват мотивите на патриотите да предлагат драстично завишаване на санкциите при смърт на пътя.

В законопроекта си депутатите заявяват, че наказанията в момента не са адекватни и илюстрират с пример, който определят като показателен, защо са необходими промени. Става въпрос случая с Евелин Дуков, който беше убит на пешеходна пътека в Приморско през декември 2017 г., от пиян шофьор, който избяга от местопроизшествието. По него Бургаският окръжен съд постанови присъда от 17 години затвор при първоначален строг режим за подсъдимия за инцидента Владимир Колев.

„От една страна, мотивите съдържат декларативно заявена необходимост от приемането на адекватни мерки, с които да се постигне превантивен ефект за ограничаване на случаите, при които поради опасно управление на МПС се стига до реализирането на тежки престъпления по транспорта. Същевременно не се отчита, че въпросните разпоредби са претърпели сравнително скоро промяна, свързана със завишаване на наказанията – през 2015 г. Липсва какъвто и да е анализ относно отражението на цитираните законодателни промени върху резултатите в практиката, вкл. с оглед на търсения превантивен ефект“, изтъква Сотир Цацаров.

А ВКС завява: „Мотивите към законопроекта и предварителната оценка на въздействието са твърде ефимерни и не показват инициативата да е основана на специализирано знание и професионален анализ на емпиричен материал относно причините и условията, довели до идентифицирания от вносителите проблем и констатации относно други, извън наказателни мерки, които държавата е взела за преодоляването му и които са се оказали неефективни, за да се прибягва до наказателното право, което по начало би следвало да се използва като последното възможно средство за реакция. Вместо това предлаганата промяна е с очевидно подчертана конюнктурна обусловеност, доколкото единствената конкретика в представените мотиви е свързана с конкретен, медийно оповестен случай на пътно-транспортно произшествие с причинена смърт“.

10
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Дени
Дени
08 юли 2019 10:57
Гост

Според мен, ако някой се качи да управлява МПС пиян, дрогиран или без книжка си е предумисъл, това че жертвата е случайна не го оправдава.

Мисли
Мисли
06 юли 2019 0:07
Гост

Умнико,
Не по-високи санкции, а действащ контрол трябва.
Ако на всеки завой има камера, която работи и наказанието не зависи от комисар Петров (примерно), а е автоматично, щевтигат и 5 години.

Бай Иван
Бай Иван
05 юли 2019 22:45
Гост

и ВКС, и Прокуратурата дрънкат глупости – целта на санкцията е само една – да спре дадена вид престъпност – затова,ако тя се увеличава,се увеличава и санкцията – в Англия,през 17 в. са бесели слугите които крадат – така,както и пратите. И не защото двете са еднакви по тежест престъпления, а поради масовите кражби. Наскоро в Гърция – ако сте гледали новините от миналата седмица – въведоха 3 г. затвор – ефективно, ако караш пиян – повече отколкото за непредумишлено убийство у нас. Защото, имат много пътни инциденти, а не защото убийството по непредпазливост е със същата степен на опасност.… Покажи целия коментар »

с надежда
с надежда
05 юли 2019 15:07
Гост

трябва един курс по основи на наказателното право, предлагам само него, защото в него всички се упражняват, а и простотиите им са най-опасни, за ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ, ей така пък може да им влезе нещо в главата. не съм загубил надежда

Анонимен
Анонимен
05 юли 2019 15:09
Гост

или какво ги чака в панделата 😉

Anonimen
Anonimen
05 юли 2019 11:35
Гост

Не може да се дават до 30 години затвор за убийство на пътя и предумишлено убийство.

Anonimen
Anonimen
05 юли 2019 11:32
Гост

Много поучително! Трябва да се разграничат тежките умишлени от тежките непредпазливи престъпления.

Вихър от глупости
Вихър от глупости
05 юли 2019 11:27
Гост

Патридиотите пак се развихриха. А Карлос Контрера се води юрист по образование. Тъжно е, че нищо не е научил в университета. Събрани от кол и въже хейтъри правят закони. И после що цари хаос в страната.

penalty
penalty
05 юли 2019 11:01
Гост

Ох майко, ох котьо, брутално! Но може и сложно да им дойде на представителите. Поздравления за Наказателната колегия, че и за Цацаров, като юрист винаги е бил ниво!

Анонимен
Анонимен
05 юли 2019 10:56
Гост

то ако се остави на тези умници и ще се върнат и телесните наказания – колко му е публичен линч на площада, пребиване са камъни…