Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и двете колегии на Върховния административен съд (ВАС) прекратиха съвместното си тълкувателно дело №1 от 2019 г. (пълния текст на определението виж тук).

То беше посветено на един въпрос по приложението на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), който намери законодателно разрешение още през ноември 2019 г.

Определението на върховните съдии за отклоняване на искането за тълкуване обаче не е само формалност, а дава отговор как трябва да действа съдът по заварените дела, за които няма изрична норма в закона.

Съвместното тълкувателно дело на ВКС и ВАС беше по искане на главния прокурор (повече за него виж тук). Той постави пред тях въпроса: В хипотезите на чл. 10, ал. 2, респ. на чл. 10, ал. 3 ЗОДОВ дължи ли ищецът разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато юридическото лице – ответник по иска съгласно чл. 205 АПК е представлявано в съдебното производство от юрисконсулт?“.

Скоро след образуването на делото обаче парламентът допълни ЗОДОВ и създаде нова ал. 4 на чл. 10. Тя предвиди възможност за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Разпоредбата гласи: „Съдът осъжда ищеца да заплати на ответника възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, съразмерно с отхвърлената част от иска, а в полза на юридическите лица се присъжда възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт, чийто размер не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“.

Тя обаче се прилага само по делата, образувани по искови молби, подадени след влизането ѝ в сила. Затова в определението си, с което отклоняват искането на главния прокурор, върховните съдии изрично заявиха: Същото следва да е разрешението и за заварените дела с оглед вече изразената ясна воля на законодателя по този въпрос, а и за да се избегне занапред различно третиране на сходни положения, различаващи се единствено по време. След влизане в сила на чл.10, ал.4 ЗОДОВ поставеният по тълкувателното дело въпрос се явява „неуреден въпрос“ по смисъла на §1 от ПЗР на ЗОДОВ за заварените дела и по силата на тази препращаща разпоредба приложение по тях следва да намерят нормите на чл.78, ал.3 и ал.8 ГПК, които са идентични по смисъл с новото законодателно разрешение в чл.10, ал.4 ЗОДОВ.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 април 2021 13:21
Гост

Гешев пак ни чул, ни видял. Да си пита човекът.

МилиЦионер
МилиЦионер
20 април 2021 13:22
Гост

Пълна излагация. Но си е в негов стил.

МЕЧ
МЕЧ
20 април 2021 13:42
Гост

Излагация си ти. Не можеш ли да прочетеш, че законът е променен след внасянето на питането и образуването на делото. Или видя, че някой плюе по Гешев и ти да не останеш назад

Ася
Ася
20 април 2021 13:20
Гост

Докато излязат с решение, взеха, че прекратиха делото.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 13:20
Гост

Нали са „върховни“. Те си действат с тази скорост обикновено.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:21
Гост

Надеждата ми е единствено в хората на Слави. Той като че ли има читави юристи.

Олександра
Олександра
20 април 2021 11:22
Гост

Евала бе гешев.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 11:22
Гост

кажи речи добре е.

Симо
Симо
20 април 2021 13:19
Гост

A можеше да бъде още по-добре.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 11:21
Гост

Според мен има нещо сбъркано.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 11:21
Гост

Ред е на ДБ да видим какви законотворци ще са. Нали са събрани все експерти начело с лидерите им.

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:18
Гост

Дано да не са като тези от ГЕРБ.

Кирчева
Кирчева
20 април 2021 11:20
Гост

Законотвореца е дебилен

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:18
Гост

За съжаление. Това е за наша сметка.

Nina
Nina
20 април 2021 11:20
Гост

Добре

Николина
Николина
20 април 2021 11:19
Гост

Гешев пак се е изложил ?

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 12:20
Гост

Въобще не ме учудва.

Flarken
Flarken
20 април 2021 11:19
Гост

Добра работа

Анонимен
Анонимен
20 април 2021 11:17
Гост

Браво