Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) и това на двете колегии на Върховния административен съд (ВАС) днес прекратиха съвместното си тълкувателно дело, което образуваха преди 6 години, за да определят реда, по който трябва да се гледат делата за отговорност на държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС.

Определението за прекратяване (пълния му текст виж тук) пък идва повече от една година след като станаха факт промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с които законодателят даде отговор на въпросите по тълкувателното дело.

То се проточи, тъй като върховните съдии предпочетоха преди да се произнесат да видят какво ще постанови Съдът на Европейския съюз по едно преюдициално запитване на Административен съд – Варна. В него, по повод на казус на гарантиран вложител във фалиралата Корпоративна търговска банка, българските магистрати попитаха съда в Люксембург за реда, по който трябва да се гледат дела срещу държавата за вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС. СЕС се произнесе на 4 октомври 2018 г. (какво постанови виж тук). И скоро след това тълкувателното дело беше възобновено (виж тук).

Междувременно обаче депутати внесоха проект за изменения в ЗОДОВ, които влязоха в сила през декември 2019 г. (виж тук).

С тях в нов чл. 2в на ЗОДОВ беше регламентирано, че исковете за вреди от достатъчно съществено нарушение на правото на ЕС се разглеждат от съдилищата по реда на АПК – за вреди по чл. 1, ал. 1 от закона, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и на ВАС, и по реда на Гражданския процесуален кодекс – в останалите случаи. А ответникът се определя по реда на чл. 7 от ЗОДОВ (повече виж тук).

“С оглед на настъпилата законодателна промяна искането се явява недопустимо”, са приели още преди година съдиите от ВКС и ВАС, но едва сега гласуваха окончателно определението за прекратяването на тълкувателното дело.

То обаче е подписано с особено мнение от 15 върховни съдии –  Соня Янкулова (докладчик),  Геника Михайлова (докладчик), Петя Хорозова, Гълъбина Генчева, Владимир Йорданов, Димитър Димитров, Светлана Калинова, Боян Цонев, Жива Декова, Камелия Маринова, Галина Иванова, Даниела Мавродиева, Йовка Дражева, Галина Карагьозова и Юлия Ковачева.

Според тях тълкувателното дело не трябва да се прекратява, защото измененията в законодателството не дават отговор какво да се прави по висящите отпреди приемането им дела. Т.е. ВКС и ВАС е трябвало да се произнесат само по този въпрос.

Заради тълкувателното дело бяха спрени много дела. Някои състави на ВКС ги възобновиха без да чакат формалното му прекратяване. Пример за това е висящото още от 2016 г. във ВКС дело на фирма срещу самия върховен съд, Народното събрание и Агенцията за приватизация. То беше възобновено от състав с председател Борислав Белазелков ( докладчик) и членове Борис Илиев и Димитър Димитров и както „Лекс“ писа те вече с окончателно решение осъдиха ВКС, парламента и Агенцията за приватизация да платят на дружеството над 1 000 000 лв. (повече за казуса виж тук). Други обаче чакат днешното определение, за да продължат хода си.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Лукавий
Лукавий
26 март 2021 14:54
Гост

Уникална бързина на приключване на тълк. дело – 6 години!!!
Дете, родено при образуване на делото, вече е в първи клас.
Но какво друго да окачваме от двете Катедрали на родното правораздаване – ВКС и ВАС.

Заки
Заки
26 март 2021 15:11
Гост

Стари лаври!

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 14:40
Гост

Това решеноие, с което ВКС се „самоосъди“ като че ли е прецедент.

Спиро
Спиро
26 март 2021 14:40
Гост

Май, че да. Трябва да се чете съдебната практика ппросто.

Наблюдател
Наблюдател
26 март 2021 14:38
Гост

А заради това проткане да съдим ВКС за бавно правосъдие, можем ли?

Димо
Димо
26 март 2021 14:37
Гост

Добре, че ВКС възобновиха спрените дела без да чакат формалното прекратяване на тълкувателното решение.

Симо
Симо
26 март 2021 14:38
Гост

Ми то няма такова, бе! Делото е прекратено.

Anonimen
Anonimen
26 март 2021 14:33
Гост

Поздравления за хората, които са на особено мнение по въпроса.

Анонимен
Анонимен
26 март 2021 14:30
Гост

Е, този път вдигнаха летвата със забавянето на решението.

Hrisi
Hrisi
26 март 2021 14:32
Гост

Добре, че станаха факт промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Лозан
Лозан
26 март 2021 14:36
Гост

И поради този факт бяха спрени толкова много дела.