Върховният касационен съд (ВКС) възобнови делото за конфискация на имущество срещу семейството на Христо Бисеров, показа проверка на „Лекс“.

То беше образувано по иск на антикорупционната комисия за отнемане на имущество от съпругата на Бисеров – Мария, доведения му син Ивайло Главинков и управляваната от него фирма „Солари Елов дол“, като общият му размер е 4 081 099 лева.

До него се стигна, след като през 2013 г. бившият зам.-шеф на парламента и на ДПС и доведеният му син бяха обвинени в пране на пари, неплащане на данъци и нарушаване на Валутния закон. Прокуратурата ги обвини, че са извършили финансови операции с 314 529 щатски долара и 117 192 евро, за които са знаели или предполагали, че са придобити чрез престъпление. Заради тези обвинения комисията по конфискация заведе дело срещу Бисерова и Главинков по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество и отделен иск за общото имущество на фамилията, ответник по който е и Христо Бисеров.

Обвиненията в пране на пари обаче не издържаха и още през 2016 г. прокуратурата прекрати делото в тази му част. Обвиненията срещу Главинков изцяло отпаднаха, а Бисеров беше даден на съд само за данъчни и валутни престъпления, а след това беше напълно оправдан.

През юни 2016 г. Софийският окръжен съд (СОС) прекрати делото за конфискация срещу Главинков и майка му. Той беше представил пред съда постановлението на прокуратурата за прекратяване на наказателното дело, в което се казваше, че не са събрани доказателства за пране на пари, тъй като не е доказана и предикатна дейност. След това Главинков дори осъди на първа инстанция прокуратурата да му плати обезщетение от 8000 лева за незаконните обвинения.

Тогавашната КОНПИ обжалва определението за прекратяване пред Софийския апелативен съд, като застъпваше тезата, че исковият процес за отнемане на имущество не е обвързан с престъпната дейност на ответника по него. В началото на 2017 г. САС потвърди прекратяването на делото, но докладчикът Красимир Машев беше на особено мнение, защото споделяше виждането, че нито оправдателната присъда, а още по-малко прекратяването на наказателното дело, са пречка за продължаване на процеса за конфискация.

Различното виждане на съдилищата по този въпрос доведе и до тълкувателното решение на ВКС по дело №4/2016 г., с което в края на м.г. беше прието, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна процесуална пречка за продължаване на процеса за конфискация. Тълкувателното решение беше за отменения закон за конфискация от 2012 г. и засягаше само делата по него, по които наказателното производство е прекратено докато гражданският процес за конфискация е още висящ. От Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) обявиха, че решението ще доведе до прекратяването на поне 20 проверки и дела за над 20 млн. лв. Само две седмици по-късно парламентът преодоля решението на ВКС, след като със спешни промени в закона регламентира, че и за висящите дела по стария закон, а и за тези по действащия, прекратяването на наказателното дело или оправдателната присъда не са пречка за продължаване на делото за отнемане на имуществото.

КПКОНПИ обжалва прекратяването на процеса за конфискация срещу Мария Бисерова и Ивайло Главинков и пред ВКС, но делото беше спряно, докато се чакаше тълкувателното решение. Още през декември шефът на комисията Пламен Георгиев изрично уведоми съда за законопроекта, с който впоследствие беше прието, че прекратеното наказателно дело не слага край на производството за конфискация. В определението, с което възобновяват делото срещу семейството, върховните съдии Мария Иванова-председател и докладчик, Жива Декова и Маргарита Георгиева пишат, че тълкувателните актове са задължителни, докато не бъдат отменени или изменени законите, които са тълкували, какъвто е случаят.

„Налага се изводът, че с оглед възникналото в практиката по приложение на отменения ЗОПДНПИ противоречие, законодателят е счел за наложително да даде недвусмислен външен израз на своята воля прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./ (извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ /отм./) да не бъде третирано като абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата“, се казва в определението, с което делото е върнато на Окръжния съд в София с указания да продължи.

Междувременно, паралелното дело за конфискация на имущество за близо 2 млн. лева срещу Христо Бисеров, съпругата му и Главинков продължи в Софийския градски съд до постановяване на тълкувателното решение на ВКС, и чак след него беше прекратено. Определението обаче е обжалвано от антикорупционната комисия, но делото още не е стигнало до апелативния съд, тъй като съпругата на Бисеров и доведеният му син още не са получили жалбата срещу прекратяването.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
еха!
еха!
22 март 2019 12:39
Гост

ИНТЕРЕСНО! И ЗА ТОЗИ, КАКТО И ЗА ЕМЕЛ ЕТЕМ – НИ ВОПЪЛ, НИ СТОН! ПО ЕДНО ВРЕМЕ СЕ ПИТАХ ДАЛИ СА ЖИВИ ИЗОБЩО!

Анонимен
Анонимен
22 март 2019 11:01
Гост

Така и не разбрах защо го оправдаха за данъчните и валутните престъпления.

Анонимен
Анонимен
22 март 2019 10:54
Гост

Това дело вече трябваше да е решено.

Анонимен
Анонимен
22 март 2019 10:58
Гост

До там води противоречивата практика.

еха!
еха!
22 март 2019 12:36
Гост

То е решено – НЕВИНЕН