От 18 септември до 10 декември съдилищата да спрат въвеждането на нови дела в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), с изключение на 17-те пилотните и други, които желаят да я използват. През този период ще трябва да бъдат отстранени недостатъците на системата и да се извършват необходимите доработки. Това реши днес Висшият съдебен съвет (ВСС) след седем часа дебат по проблемите на магистратите при използването на системата, който на моменти се изостри.

Преди обаче системата да спре, тя ще бъде въведена утре и в последния съд според графика – това е Върховният касационен съд (ВКС).

ЕИСС ще се използва за вече образуваните дела. А новите ще се работят в старите деловодни системи.

Същевременно бе взето решение за създаване на работна група, която ще обобщава забележките и предложенията на магистрати за отстраняване на недостатъците и извършване на доработки на системата. В нея ще участват по петима съдии и служители от ВКС, от районите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, СГС, СРС, един представител от Военно-апелативния съд и четирима от Апелативния специализиран наказателен съд.

От ВСС в групата влизат Цветинка Пашкунова, Красимир Шекерджиев, Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Вероника Имова.

Работната група трябва да е готова с всички идеи и предложения за доработка на системата до 15 октомври, които после ще бъдат изпратени на фирмата разработчик, която пък трябва да ги изпълни.

Какво казаха съдиите

Четирима съдии бяха поканени на заседанието на ВСС, за да разкажат за проблемите, с които се сблъскват при работата с ЕИСС.

Андрей Георгиев и Филип Савов от СРС, Валерия Братоева от СГС и Весислава Иванова от САС бяха категорични, че не са против електронно правосъдие.

„Но, моля, пожалете ни, защото всеки районен съдия получава 40 дела, по които да се произнесе с акт, а губи много време в техническа дейност, вместо функциите да се автоматизират“, каза Андрей Георгиев.

Колегата му Филип Савов изрази същото мнение – необходимо е опростяване на системата. Според  него „Информационно обслужване“ може малко повече да се постарае и да отстрани нередностите.

Весислава Иванова от САС разказа за своите перипетии с ЕИСС – изскачащи прозорци за грешки, невъзможност да изпрати задача или да я изтрие, ако погрешка е въвела такава, заложеното поотделно качване на диспозитив и мотиви и т.н. „Системата не е user-friendly, изисква много стъпки, за да се качи един акт. И деловодителите, и секретарите са ужасно затруднени и им отнема адски много време, за да обработят едно дело“, каза тя и даде пример – тази сутрин системата я е известила, че е получила дело, но то реално ще дойде при нея утре, което означава, че на служителя са му необходими часове, за да го обработи.

Валерия Братоева от СГС каза, че има много малък опит в работата с ЕИСС, защото тя е въведена в градския съд в петък. Но за тези няколко дни с колегите ѝ вече са установили, че недостатъци, констатирани от други съдии, все още не са отстранени. „Идеята е да не се генерира това недоволство и тази неприязън за работа с тази система, защото когато очакваш една система да облекчи работата ти, всичко да става по-бързо и лесно, а става обратното – това само по себе си забавя работата и у нас съдиите се поражда нежелание да работим с нея. Ние не отказваме да работим с ЕИСС, не сме против електронно правосъдие, просто молим, когато работим в реално време с нея, тя да не затруднява работата ни“, каза Братоева. И допълни, че съдиите искат да се минимизира човешкото влияние в ЕИСС.

В залата беше и Ирена Първанова, която е директор на дирекция „Добро управление“. Тя обясни, че ако се отложи внедряването на системата, ще има санкция от 25%, а ако не се изпълни договорът с фирмата – още 25%. Но ако системата се внедри навсякъде и после бъде спряна за отстраняване на нередности, няма да има корекции. Същевременно тя предупреди, че след изтичане на договора на ВСС с ОПДУ на 31 декември 2020 г., управляващият орган е длъжен да провери дали системата е въведена навсякъде и с нея се работи и едва тогава ще преведе парите. (Докато Първанова говореше, неволно се чу разговор по телефона на Георги Кузманов, който обясняваше на събеседника си за закуски с баничка, което малко разведри обстановката).

ВСС изслуша и представители на „Информационно обслужване“. Изпълнителният директор Ивайло Филипов пое ангажимент недостатъците в ЕИСС да бъдат отстранени. Но пожела сигналите във фирмата да постъпват чрез един канал, т.е. разработчикът да не получава забележки от цялата страна, а да се обобщават на едно място и да им се казва какво да правят. В тази връзка той заяви, че е добра идеята за създаването на работна група.

Същевременно Филипов попита как е определена датата през декември, за когато трябва да са отстранени проблемите. И обясни, че фирмата все още не знае какво трябва да направи, за да отговори на въпроса дали ще се вмести в поставения срок.

Освен това Филипов посочи, че системата не бива да бъде спирана във всички съдилища, а трябва да остане в пилотните, защото когато се правят доработките, трябва да се види как работят в реална среда.

Гергана Мутафова, която е ръководител на проекта за изграждането на ЕИСС, изрично уточни, че доработките и отстраняването на недостатъци в гаранционния срок няма да доведат до допълнително заплащане, а разходите ще са в рамките на сумата, посочена в договора.

От изказванията на представителите на „Информационно обслужване“ обаче стана ясно, че действително системата не може да послужи на ВКС, защото в нея липсват функционалности, които да отговарят на спецификите на работа във върховния съд.

Има ли изпълнение на договора

Този въпрос всъщност беше в основата на искането на председателя на ВКС Лозан Панов ЕИСС въобще да не бъде внедрявана в съда.

Според Панов в случая има неизпълнение на договора от страна на „Информационно обслужване“ и ВСС трябва да го прекрати, вместо да внедрява системата във ВКС.

Панов цитира писмата от съдии, които са постъпили във ВСС от края на юли до момента и заключи, че системата не само не е припозната от магистратите, но създава проблеми.

„ЕИСС вменява задължения на съдиите, които вместо да си вършат работа, са принудени да бъдат човечета, които кликат, за да удостоверят, че са подписали актовете си. Извършва се експеримент със съдиите. А сега се опитваме да замажем положението, да дадем възможност на „Информационно обслужване“ да е изправната страна по договора“, каза Панов.

Той акцентира и върху факта, че в момента ЕИСС е на сървъри на „Информационно обслужване“. Според Панов това създава предпоставки за контрол върху магистратите.

И попита: „Кое е по-рисковано – да не се усвоят средствата, или на съдебната система да бъде наложена ЕИСС, която очевидно е неработеща – тромава, бавна, незавършена и има нужда от повече корекции“.

Вероника Имова, която е координатор по проекта за изграждането на ЕИСС, защити системата като изброи недостатъците, които фирмата е отстранила от въвеждането на програмата.

Имова призова колегите си да не спират ЕИСС. „Да работим така, както работиха от „Информационно обслужване“ през последните три месеца, които въобще не са почивали, както работиха пилотните съдилища и всички други, в които се въведе системата и които проявиха отговорност, дисциплинираност и държавническа мъдрост. Призовавам тези колеги, които вече образуват дела в ЕИСС, да го правят, да бъдат отговорни, дисциплинирани и да продължат да работят със системата“, каза още Имова.

По думите ѝ не е било достатъчно ЕИСС да работи само в пилотните съдилища, защото разработчикът трябвало правилно да бъде ориентиран за това как се държи системата.

„Когато си купуваме обувки, започва да тече гаранция. Ако не ги носим, няма да разберем дали обувките ни стават, или не. Същото е и със системата. „Информационно обслужване“ няма да разбере кои са дефектите и какво да търси“, заключи Имова. По думите ѝ, ако не се образуват дела в нея, това ще генерира много проблеми.

„Ако бяхте в частния бизнес, нямаше да приемете изпълнението на договора“, отговори ѝ Лозан Панов. А по повод сравнението с обувките, заяви: „Няма да си купите скъсани или неподходящи обувки за вашия номер“.

Атанаска Дишева поиска да разбере защо модулът за натовареност не работи така, както е заложено.

Гергана Мутафова заяви, че в момента делата се въвеждат ръчно, а когато системата бъде въведена във всички съдилища, тогава вече ще стане автоматично.

Членовете на съвета не успяха да постигнат съгласие по темата дали, ако приемат, че договорът не е изпълнен, започва да тече гаранционната поддръжка, или не.

Мутафова поясни, че след въвеждането на ЕИСС навсякъде, трябва да се изготвят доклади за това дали са изпълнени съответните дейности по проект, или не. После се прави цялостен доклад, в който може да се отправят забележки.

Цветинка Пашкунова каза, че е очевидно, че се е нарушило нормалното функциониране на съдилищата и че системата е генерирала недоволство сред голяма част от съдиите и то не защото са против електронното правосъдие, а защото ЕИСС беше въведена в неимоверно кратки срокове. „Нямаше време да се диагностицират всички проблеми, нито пък време за обучение. Как да се преодолее кризата, в която сме изпаднали и как да излезе от критична ситуацията? Тези несъвършенства да бъдат отстранени, липсващите функционалности трябва да бъдат създадени, когато са необходими за правораздавателната дейност на съда. Няма съмнение, че системата е тромава и мудна, тя няма как да работи в натоварените съдилища. Проблемите ще бъдат мултиплицирани, ако продължат да се въвеждат нови дела“, каза Пашкунова.

Тя заяви, че ще подкрепи идеята за отлагане на внедряването на системата във ВКС. А ако не бъде приета, тогава ще гласува за предложението за въвеждането на ЕИСС навсякъде и незабавното ѝ спиране след това.

Според Даниела Марчева основните проблеми са два. Първият е, че в плана за действие към проекта, приет от предходния състав на ВСС, не са участвали съдии, а само IT специалисти. Вторият е, че е имало прекалено кратък период на тестване и обучение.

По думите ѝ системата по-принцип е добра, но трябва да бъде съобразена с работата на съдиите и заради това заедно с шефа на ВАС Георги Чолаков и Боряна Димитрова са предложили повсеместно внедряване и спиране веднага след това. Целта била хем ВСС да спаси договора, хем да бъдат отстранени грешките от ускореното въвеждане.

Вероника Имова отново взе думата да каже, че съдиите не са против ЕИСС, напротив, искат тя да работи. И посочи, че вчера се е срещнала с председателите на всички апелативни съдилища, които не искали да се спира системата, а да се отстранят слабостите.

„Това не е вярно. Как може да говорите така. Всички председатели поискаха да бъде спряна“, реагира Боряна Димитрова. Между двете се оформи спор, който беше прекъснат от правосъдния министър Десислава Ахладова.

На финала на над седемчасовата дискусия съветът отхвърли предложението на Панов за отлагане на внедряването на системата във ВКС. Гласува това да бъде сторено утре, но още в петък ЕИСС да бъде спряна за отстраняване на недостатъци.

Впечатление направи обаче дебатът по излъчване на представители на ВСС в работната група. Редица членове на съвета си направиха отвод и отказаха да участват в нея – това бяха Даниела Марчева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров.

Атанаска Дишева предложи в групата да влязат председателите на двете върховни съдилища. В този момент Панов не присъстваше в залата, а Георги Чолаков заяви: „Ръководя Върховния административен съд, в момента въвеждам система там, влизам по дела, участвам в заседанията на Пленума и на Съдийската колегия. ЕИСС не се отнася до административните съдилища. Не знам в кой момент от денонощието, но ще намеря време и за работната група“. После продължи: „Ако аз вляза в тази комисия, не знам какво прави ВСС като цяло. Но ако ме изберете, ще участвам и в това“.

След тези му думи членовете на съвета не подкрепиха идеята Георги Чолаков да влезе в работната група. Същевременно обаче в заседанието отново се включи Лозан Панов, който отказа да участва в нея, защото поначало има сериозни забележки към изпълнението на договора, а освен това изрази позиция, че със създаването ѝ проблемът се прехвърля от болната на здравата глава.

Боян Магдалинчев го упрекна, че може само да критикува, че почти винаги е с контрапозиция на повечето членове на ВСС и го призова поне веднъж да бъде полезен за съдебната власт.

79
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 10:32
Гост

Де факто в момента Информационно обслужване отказват изпълнение на решението на ВСС, като блокират работата на съдилищата, отказвайки да възстановят работата на старите деловодни програми.И това се случва в държава от ЕС!

Еххх
Еххх
17 септември 2020 17:17
Гост

Ако се чудите как да превърнете трудна ситуация в нещо, граничещо с бедствие, управляващите имат изпитан метод – 1) запознавате се с проблема, 2) оценявате, че решението му е трудно и неприятно, 3) предприемате мерки, които водят до моментно облекчение и дългосрочно влошаване, 4) повторете точка 3 докато проблемът се превърне в безизходна ситуация.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
17 септември 2020 5:54
Гост

Защо трябва да се сканират искови молби, с приложенията – какви са тези тъпотии, това е излишно.

Защо трябва да се обявяват публично всякакви резолюции и т.н. за без движение и изобщо деловодни клюки – на доклад ли е – не е ли – ми обади се като си далеч от съда и питай – че ще идваш.

Как съм живял бе ИИС, аз не знам, за текущи дела – такава работа.

Мезета.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 11:19
Гост

Ако не сте разбрал, в ЗСВ е предвидено, че от 01.01.2021 г. всички дела са електронни. Няма хартиени дела. Проблемът е, че нито съдиите, нито адвокатите са подготвени за това. Не се предвижда преходен период, за да се научим да работим в този вариант. А съдилищата нямат техническа готовност. Всъщност проблемът не е само в ЕИСс, а е грандиозен.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2020 11:50
Гост

Като се замисли човек, на тази територия ежедневно се нарушава КОСТИТУЦИЯТА, нарушават се куп ЗАКОНИ и то от ПРОКУРАТУРАТА.И сега въпросът е, каква е цената на спазването на два текста от ЗСВ или по- точно КАКЪВ Е ПОДТЕКСТА, защото цената вече на всички мислещи им стана ясна.Тя изобщо не е в някакви 24 милиона по ОПДУ, идеята е повсеместен контрол на Информационно обслужване като маша на заинтересованите лица върху функцията на съдебната система, който контрол е замислен като тотален до степен да се изземе правораздавателната дейност.Не че и сега няма предатели, службогонци и откровени тъпаци.Друго си е обаче като полагаш… Покажи целия коментар »

John
John
17 септември 2020 14:42
Гост

Какво значи контрол, значи всички по принцип не са срещу програмата, искат подобрение, но не си дават базата някой да им я чете, ако желаете назначете си пъдар да стои до всеки програмист, до всеки администратор, и пъдар пред сървърното, така ще сте спокойни, имаме ли сделка?

Ама точно обратното
Ама точно обратното
18 септември 2020 19:43
Гост

Ама точно обратното!!!Никой не я ще тая тъпотия!Но екипчето понеже все тръби,че можела да се подобрява ,за това хората си губят все още времето да пишат за хилядите проблеми и пропуски,това не е искане,а по-малкото зло в тая безизходица!На ЕИСС обаче трябва да й се признае,че бие световния рекорд за нескопосана система ,която още преди да се въведе навсякъде е със стотици поправки и нови версии,а сега щяла да поправя и хилядите други нови проблеми,както чухме от заседанието на ВСС.Срам!!!Ако ръководител на проекта беше съдия Панов,до сега да са го изяли ,но нали и прокурорка,близка на,за това е пълна тишина… Покажи целия коментар »

John
John
17 септември 2020 14:36
Гост

Значи пак Ви изненада първият сняг, тази дата е заложена там още преди ПЕТ години! Лозан е безполезен, само плюе, но НИТО ЕДНА МИНУТА от свободното си време не е вложил да СЪГРАДИ нещо, да ПОМОГНЕ на някого, ДОБРОНАМЕРЕНО!

Съдия
Съдия
17 септември 2020 17:58
Гост

Джони, качество, брат. И слепец да си, ще видиш, че творбата ЕИСС е боклук! Опитвате се постоянно да ни набивате клишето, че трябва да приемем пътища с асфалт боклук, закони със съдържание боклук, министри боклук, здравеопазване боклук, докато някой богатее като краде КАЧЕСТВОТО НИ НА ЖИВОТ. Айде информационно да бъдат така добри за няколко милиона да сътворят нещо, което е релевантно поне на няколко десетки хиляди. Стига с тия мантри за лошите и мързеливи съдии! Просто има хора, които поне са виждали извън милата ни родина що е качество на живот и на работна среда. Благодаря, но няма нужда Имелда… Покажи целия коментар »

Пълна некомпетентност
Пълна некомпетентност
18 септември 2020 19:29
Гост

Съдилищата „не са готови „за какво?!Те работят с електронни дела и обметят гакива повече от 18 години!!!Явно еипа на проекта дори не си е направил труда да научи това и да види досегашните перфектни програми на високо европейско ниво,преди да създаде с ИО този алогизъм,харесван само от служтелите на ИО и никой друг!!!КОЙ ви позволи да пипате и променяте заданието ,в което досегашните добри практики бяха включени?!Нито Мутафова,нито Имова разбират от софтуер за епраение на делата за да го правят и оценяват!!

Пълна некомпетентност
Пълна некомпетентност
18 септември 2020 19:32
Гост

Съдилищата „не са готови „за какво?!Те работят с електронни дела и обметят такива повече от 18 години!!!Явно екипа на проекта дори не си е направил труда да научи това и да види досегашните перфектни програми на високо европейско ниво,преди да създаде с ИО този алогизъм,харесван само от служтелите на ИО и никой друг!!!КОЙ ви позволи да пипате и променяте заданието ,в което досегашните добри практики бяха включени?!Нито Мутафова,нито Имова рзбират от софтуер за управление на делата за да го правят и оценяват!!

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
17 септември 2020 4:41
Гост

каква е тази глупост – да има електронно правосъдие – тук не става за глоби за неправилно паркиране или тем подобни, в повечето случаи делата са жизнено-важни, но това е май последната грижа на администрацията и бюрокрацията и номенклатурата и въобще. Какъв съдия е този, който се занимава с чаткане на клавиатура – единственото предимство на интернет и компютрите е – че не се налага да пишеш на пишеща машина – тоест парадоксално – електронното правосъдие е архаизъм в случая, това не се разбира от много хора. Ако стане механично правосъдието – ако липсва съдийско отношение, което се задушава като… Покажи целия коментар »

Черен лебед
Черен лебед
16 септември 2020 23:35
Гост

Уважаеми тролове, Този форум е за съдии, защото медиата отразява новините в съдебната система. Съдиите в България не сме толкова много, познаваме се добре. Лозан Панов, чието име като видите и започвата да бълвате плюсчета, за нас съдиите не е личност, която заслужава респект. Обществена тайна е, че десните джендъри/необолшевики така разбирате партийно-класовата борба- като водите войни в социалните мрежи и пишете до припадък лозунги /по клишетата се разпознавате/. Не се напъвайте повече. Смешно е, защото фен-клуба на Лозан не наброява повече от 10-на кариеристи и съдии с обвързаности към разни НПО. Няма как, особено при днешната излагация на Лозан,… Покажи целия коментар »

Матей
Матей
16 септември 2020 23:41
Гост

Е, една част са от външни тролове, друга- от вътрешни. Понеже от писане нямат време да четат, лексиката им е бедна и се повтарят. Да не говорим, че боравят само с лозунги. Затова са и лесно разпознаваеми: Методи Лалов, Васил Петров и т.н.. Оредяват, но за сметка на това се радикализират. Разбират, че каузите им са непечелвши, смехотворни, обратнопропорционално на тщеславието им. Жалко е, че подобни мизантропи решават човешки съдби.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
17 септември 2020 5:13
Гост

Глупаво е да говориш Методи Лалов – Лозан Панов, Васил Петров, Методи Лалов правилно каза – съдебната сграда не става за съд – прекалено е отдалечена (това не го каза), но в сградата на бившето ГУСВ – това е щаб (главно управление и запас) на Строителни войски, освен кирки и лопати – друго какво – в периметър два светофара и 300 метра няма ксерокс, няма дори баничарница, има магазини – но – еди-какво си. Кирка и лопата е в гербът на Строителни войски. Васил Петров – явно е преминал изпитите на Александър Стойнев, щом има диплома, такива работи, не е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 23:43
Гост

Това опорните точки до подчинените ти ли са? Отдалече си личи, така че по-добре да спамиш в кафяво-правния сайт на спонсора ти и там да продължиш да заливаш с помия недоволните от работата на ВСС 98% от юристите в България, тук е форум за интелигентни юристи и успех няма да пожънеш.

Черен лебед
Черен лебед
17 септември 2020 0:02
Гост

Благодаря, че илюстрирате написаното по-горе: само клишета и глупости. Пък и технически обезпечени- цъкате нереално много плюсчета/минусчета . Колко ви плащат, ако не е тайна?

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
17 септември 2020 5:24
Гост

Добре, но все пак – откъде се появи ВСС, не е ли работа на юристите да са приложници, не теоретици, нямам против старците, стига да не са в изпечен вид (тоест – пристаните на живота обикновено са на юг, но оперативната работа е друго нещо). Добре – как някои хора мерят всяка своя секунда – отброяват всеки свой залък, всяка стотинка, а някои се друскат на автомобили и бонуси и – и. Шоу-бизнес ли е ВСС, не че ме интересува. Ясно – пенсионната система е уредена така – креташ като съдия, прокурор, следовател, адвокат дори, за срам на гилдията, показваш… Покажи целия коментар »

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
17 септември 2020 4:55
Гост

Съжалявам онези, които хал-хабер си нямат от правна система (изобщо от система), но – явно се занимават с право. Да говориш срещу Лозан Панов – това е смешно – познавам го като съдия, още като нямаше и матрични принтери в съда, впрочем делата се водеха и тогава и не бяха в по-малък обем, сега – ако ще си пукаме капилярите – едва ли някой, който не е помирисвал барут е наясно, че проблем няма. Искат да усвоят едни субсидии, някак чиновниците в ЕС са убедили австрийските и френските, германските и холандските и белгийските граждани, че в България трябва да има… Покажи целия коментар »

Трола си ти
Трола си ти
18 септември 2020 19:53
Гост

Видно е,че трола си ти и не си никакъв съдия,иначе нямаше чак в такава локва да стоиш и сам да си се каляш!Долу ръцете от председателя на ВКС!!!Всички знаем КОЙ и защо въведе калометите в тази държава и това със сигурност не е съдия Лозан Панов!!!

Дежурен Пеевски трол
Дежурен Пеевски трол
16 септември 2020 23:30
Гост

Колеги, да подкрепим ВСС, мисля, че достойно представляват професионалната гилдия!

Чукча
Чукча
16 септември 2020 23:07
Гост

Тъй реши висшия съдебен сюнет!

Отговорност
Отговорност
16 септември 2020 20:06
Гост

Колеги, след днешния дебат, не че и преди не е било ясно, давате ли сметка какви хора седят в ръководния орган на съдебната система и вземат решения от името на хиляди магистрати и съдебни служители? Пълно безхаберие и некомпетентност – това е нашият елит.

Лука
Лука
16 септември 2020 20:42
Гост

Така е , но е факт , че за част от тези хора сме гласували ние самите. Били „върховни съдии“…..какво като са върховни съдии ? Как се е ставало и се става върховен съдия ? Подмазване и връзки като корабни въжета . Какво да очакваме ? Отделно са и пред пенсия доста от тях и или нищо не ги интересува , или гледат да се подмажат , за да останат „в играта“ по някакъв начин . Да не забравя и политиканите , които постоянно палят безсмислени конфронтации дори където няма нужда от тях . Трябва да си опичаме акъла другия… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 22:01
Гост

Добре, че е Лозан Панов и шепата избрани от съдийската квота, всичко останало е мафия и задкулисие. Оставка на този компрометиран ВСС!

Петър
Петър
16 септември 2020 19:44
Гост

Браво на Чолаков!

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 22:03
Гост

От шайката наглеци и безхаберници, представляващи мафията и задкулисието във ВСС, той безспорно е най-умен, но това по обясними причини не го прави достоен за уважение.

111
111
17 септември 2020 7:24
Гост

Нито браво на Панов, нито браво на Чолаков. Нали и те са част от този ВСС, който не спря да взема безобразни решения.

Лука
Лука
16 септември 2020 19:30
Гост

И какво се е постигнало …..ОТЛАГАНЕ. През декември пак ще я натресат тая система и се съмнявам да е „подобрена“. Има два принципни въпроса – оправдани ли са всички усилия и затруднения спрямо резултатът , който се очаква ; и ако обществото има очаквания за големи „резултати“ трябва ли те да са за сметка на съдиите и съдебните служители . Имам предвид , че всяка екстра и повече работа трябва да се заплаща – като искат електронно правосъдие трябва да се увеличи заплащането на съдиите и съдебните служители . Ясно е , че ще висим по цял ден пред компютрите… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
16 септември 2020 18:54
Гост

СИСТЕМАТА УВЕНЧА ДЕБАТА С НАГЛЕДНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАКВО ДЪРВО Е, БЛОКИРАЙКИ ТОТАЛНО СЛЕД ОБЯД! От това по- живо доказателство, здраве му кажи! Дет’ се вика- и трупа, и брадвата се появиха изотзад.

жалки и вредни
жалки и вредни
16 септември 2020 18:18
Гост

Вече всеки съдия може поименно да изброи корумпаците в този ВСС, около 20 на брой.

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 17:43
Гост

Добре, че беше Лозан Панов за пореден път да им извади кирливите ризи! Браво на всички колеги съдии и адвокати, която явно изразиха недоволството си от поредното абсурдно решение на този абсурден ВСС! Очевидно нещата само с протести се променят! ОСТАВКА!

Съдия
Съдия
16 септември 2020 18:10
Гост

И Дишева! Благодарим ви, колеги, за достойната позиция!

Костадин
Костадин
16 септември 2020 19:22
Гост

Хахахаах, Дишева! Това вероятно е шега. Тази клинично луда женица е пълно фиаско, колкото и на десните да им се иска да е обратното. Днес просто беше във вихъра си.

Абе
Абе
16 септември 2020 19:32
Гост

Костадине, ти да не си здравния министър? Или караш по спомени от психото?

ВСС= боклук
ВСС= боклук
16 септември 2020 18:10
Гост

Колеги, ВСС изпадна в окопна защита, досущ поръчителите си! Жалки нещастници!

Mordor
Mordor
16 септември 2020 19:45
Гост

Страшен виц разказахте, развеселихте ме. Троловете нагазиха и тук. Само за ваше сведение- не се фхабете в този форум, все пак тук повечето са нормални, а и професионалисти.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
17 септември 2020 5:40
Гост

Много професионалисти се събрахме на клона – ще вземе да се счупи. Мафия в България има и – като всяко нещо – съвсем е некадърна – действа на проби и грешки – стреля – наемни убийци, някакви врътки – смешно като действия, чудят се къде да се насочат, кой е корумпиран и кой не – имат си свой периметър, тъпотии. Но – какво се прави в случай на мафия – подравя се почвата й за действие – засега е успешно – при това – мафията търси първоизточника – но той е несъзнато обществено недоволство, това е вече проблем – няма… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 22:05
Гост

Да, само професионален трол може да хвали този състав на ВСС.

ала бала
ала бала
16 септември 2020 17:19
Гост

това съдия да си, е**** купона – кога си искаш работиш,кога си искаш протестираш, пишеш си каквито искаш глупости и ти плащат за тях

Съдия
Съдия
16 септември 2020 17:27
Гост

Що не вземеш да станеш

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 17:43
Гост

Ела и ти на купона, като ти се струва толкова весело… Почни със СРС, че там купонът е най-щур… 🙂

Кузманов с баничките от всс
Кузманов с баничките от всс
16 септември 2020 17:47
Гост

Да си прокурор е по- яко, като пудел те чешат и водят на каишка, и от време на време ти дават да рупаш гранули от Гешефта

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 17:53
Гост

Е кво им е. От тях се иска просто да не мислят. А тоя горе многознайко след първия доклад от 30 дела ще реве за майка си…

ВСС трагедията на системата
ВСС трагедията на системата
16 септември 2020 18:14
Гост

А това да си член на този ВСС е рушвети до безкрай, нищоправене и изказвания от типа, че корумпета като Аракелян трябва да са цял живот административни ръководители /цитирам една от изтъкнатите глупачки в СК/.

мизантроп
мизантроп
16 септември 2020 19:25
Гост

Василе, злобата и агресията, липсата на нормалност, няма да ти позволят никога да станеш добър съдия, колкото и да се напъваш.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
17 септември 2020 5:48
Гост

Васил Петров е изтъкнат съдия, дори да се напъвате няма да стигнете мисълта му – има статии, които са образец на юридическа мисъл и впрочем е на правилна позиция.

Правда – не вестникът, не – обективни наблюдения и разсъждения, впрочем – не е забранено да мислиш, това е едновременно дълго като занимание, едновременно и трудно.

Ми – като станете адвокат, ще разберете какво е – всеки съдия си има характер, това важи за всеки.

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 16:40
Гост

И докато дебатът течеше, ЕИСС тотално се срина и е недостъпна поне от час 🙂

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 16:57
Гост

Отказа да работи за такива неблагодарници като нас… 🙂

Деловодство ПИЛОТЕН ОС
Деловодство ПИЛОТЕН ОС
16 септември 2020 16:18
Гост

Пфу, да си имаме късмета! 🙁

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 16:28
Гост

Спокойно, другите ще са по-зле…особено тези, които са спрели да ползват паралелно старите програми…

Ицо
Ицо
16 септември 2020 16:16
Гост

Напънала се мишката и за шест часа родила…

Сия
Сия
16 септември 2020 16:17
Гост

Мелез!

Димо
Димо
16 септември 2020 16:13
Гост

Егати кашата. Защо не се отказаха изцяло от тази система и ИО да върнат парите.

Иван
Иван
16 септември 2020 16:14
Гост

Защото голяма част от сумата е нахранила гладните гарджета, които лансираха това подобие на деловодна.

John
John
17 септември 2020 14:52
Гост

Е, трябваше Лозан да каже коя фирма да изпълни договора, тогава всичко щеше да е ток и жица!

ОСТАВКА
ОСТАВКА
16 септември 2020 16:10
Гост

Браво, явно само с протести стават нещата! Следващият протест трябва да е за оставка на този тотално дискредитиран ВСС!

Чукча
Чукча
16 септември 2020 18:41
Гост

Висш съдебен минет!

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 16:05
Гост

Един селски съдия

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 16:00
Гост

Голяма каша забъркаха ВСС. Ще спре ЕИСС, ама след като се въведе. Ама пилотните съдилища ще трябва да я ползват, а по желание – и който друг иска. Старите дела ще се обработват със спряната ЕИСС, ама новите със старите системи. После какво ще стане – никой не знае. В резултат ще стане такъв миш маш, че и Джейми Оливър няма да може да се оправи с „ястието“.

Гешев
Гешев
16 септември 2020 15:44
Гост

И сега какво стана с репутацията на държавата?

Съдия
Съдия
16 септември 2020 22:07
Гост

Е ТОВА Е ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИЯТ 30- и ВЪПРОС КЪМ ГЛАВНИЯ ИВАН, НА КОЙТО МОЖЕ И УСТНО ДА ОТГОВОРИ (АЙДЕ НЯМА ДА ГО МЪЧИМ КАТО ОНИЯ ЕВРОИНКВИЗИТОРИ, ДЕТО ГО ПОТЯТ С ГОРЕЩИ ИСПАНСКИ ПИТАНИЯ)

Manoleva
Manoleva
16 септември 2020 15:38
Гост

Как пускате нещо, което не е тествано и видимо не работи иили работи по-зле от предходното ?

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 15:37
Гост

Мила родна картинка. Мила…

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 15:37
Гост

Ще се надяваме по КОледа да тръгне това чудо. Тогава и чудеса стават

Сара
Сара
16 септември 2020 16:19
Гост

По скоро добрият старец ще ти връчи лично подаръка.

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 15:37
Гост

Келешлъшка работа. Хубаво, че някой измисли как да процедират, че седяха, като патки и вряскаха само

Spez
Spez
16 септември 2020 15:37
Гост

Времето до декември трябва да се използва за много тестове от всички.

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 15:36
Гост

Някой пак е взел едни пари и не си е свършил работата май май. Не знам какво другхо може да е.

John
John
17 септември 2020 14:55
Гост

Ама верно ли, лично като си вземеш майстор и го оставиш да работи както той си знае без надзор, а после се чудиш това защо така, а някои неща липсват изобщо, не се сърдете на програмистите, вие сте си виновни!

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 15:36
Гост

БЕз Чолаков – гола водичка сте. Не е толкова сложно, но

Bobi M
Bobi M
16 септември 2020 15:36
Гост

И на тия господа е такава работата – не били компютри, а били компоти

Зоя
Зоя
16 септември 2020 15:35
Гост

Дали не е по-добре без компютри? На хартия?

Todorina
Todorina
16 септември 2020 15:35
Гост

Мале жесток казус, няма що

Анонимен
Анонимен
16 септември 2020 15:34
Гост

Добре, че и съдиите отидоха да им протестират, явно в тази държава всичко се решава с протести.

Бунтар
Бунтар
16 септември 2020 15:35
Гост

Само не и оставката на правителството и Гешев.

Nikolov
Nikolov
16 септември 2020 15:34
Гост

НЕ мога да повярвам

Фен
Фен
16 септември 2020 15:33
Гост

Добре, че беше Чолаков да го измисли, иначе ВСС щяха да се пуйчат докато изтекат всякакви срокове и няма връщане назад.

Нинова
Нинова
16 септември 2020 15:32
Гост

Браво, разумно решение!