Чрез заплаха от наказателна репресия срещу политически опоненти няма да се постигне висока политическа култура, тя зависи от социални, образователни, икономически и други фактори. Това заявява Висшият адвокатски съвет в отрицателното си становище по проект за промени на Наказателния кодекс, изготвен от депутати от ВМРО.

Те предлагат в чл. 148 от НК да се създаде нова алинея 4, която да гласи: „За обида или клевета, извършена от народен представител, член на Министерския съвет, член на Европейския парламент или Европейската комисия от Република България, председател на политическа партия, получаваща държавна субсидия или негов заместник, наказанието е лишаване от свобода до 4 години и глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв.“.

От адвокатурата заявяват, че предложението противоречи на Конституцията и на международни договори, които са задължителни за страната ни. Нещо повече, то може да доведе и до изкривяване на политическата среда, в която може да се търси най-доброто решение чрез дебат.

Безспорно високата политическа култура, основана на етично поведение на опонентите и обоснованост на техните аргументи, които да не включват лични квалификации, обиди и клевети, е ценност в демократичното общество, основано на управление чрез дискусия. Нейното постигане обаче е дълъг и труден процес, който зависи от редица фактори, не само правни, но и социални, образователни, икономически и т.н. Простото въвеждане на наказателна репресия не би променило политическата среда. То обаче създава предпоставки за преследване на политически опоненти чрез средствата на наказателната репресия и до изкривяване на средата“, се казва в становището на ВАдС.

Според адвокатурата с приемането на промените няма да бъде постигната защита на честта и достойнството на политическите опоненти, както твърдят вносителите, „защото по-тежката наказуемост се обуславя единствено от особеното качество на дееца, от неговата позиция в политическата йерархия, но не и от вида на посегателството, последиците от деянието и характеристиките на пострадалите“. И пояснява, че по този начин един министър ще може да бъде наказан със затвор не само когато е обидил или клеветил свой политически противник, но и когато е сторил същото и по отношение на съсед, например.

Наред с това ВАдС казва, че промяната е и дискриминационна. С нея се утежнява правното положение на една група хора единствено с оглед тяхното обществено положение към момента на деянията и то под предлог за „облагородяване на обществено-политическия живот“.

В политическия дебат обаче участват и много други лица, които също заемат високи постове във властта (например, кметове, областни управители, ръководители на държавни агенции и т.н.) или които в условията на демокрация кандидатстват за такива позиции. Без всякакво основание тази група остава в привилегировано положение, защото ще носи значително по-лека по съдържание наказателна отговорност – само глоба, а не предложената съвкупност от лишаване от свобода и по-голяма глоба. Например, няма никакво логично оправдание народният представител, който в избирателната кампания защитава придобитата от него позиция, да бъде третиран по-тежко от своя конкурент, който се стреми да го отстрани от властта. Необяснимо е също така защо ръководителите на големите партии, които получават държавна субсидия, трябва да бъдат третирани по-неблагоприятно от ръководителите на останалите партии, които водят политическа борба да попаднат в тяхното положение като привлекат повече гласове. Нима последните трябва да бъдат по-спокойни когато обиждат или клеветят?“, изтъква ВАдС.

И продължава, че промяната минира и принципа на политическия плурализъм, залегнал в Конституцията. Добавят, че предвидената санкция е обществено неоправдана, прекомерна, несъразмерна и непропорционална.

От адвокатурата посочват, че предложението за промяна на НК засяга специфичната категория “политическо слово”, което в демократичното общество се ползва с по-широк обхват на защита, особено когато се отнася до парламентарната дейност на депутатите, които в това отношение разполагат с пълен имунитет срещу наказателна отговорност. По силата на чл. 69 от Конституцията този имунитет обхваща всички изказани мнения в Народното събрание. Следователно съществува конституционна разпоредба, в която изрично е уреден въпросът за свободата на политическите изказвания на народните представители, поясняват от ВАдС.

Според тях проектът противоречи и на чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на съда в Страсбург. Въвеждането на тежка кумулативна санкция, включваща и сериозно по размер наказание лишаване от свобода, само по отношение на определен кръг политици, несъмнено създава опасност мярката да има т.нар. смразяващ ефект, казва Висшият адвокатски съвет.

За финал от адвокатурата посочват, че политическият дебат може да се повиши с по-щадящи способи : „Например, би могло да се предвиди публично оповестяване в медиите на съответните съдебни актове по обвинения и искове за обезщетение, основани на уронване на честта и достойнството на политическия противник. Препоръчително е да се обмисли и възможността за въвеждане на специални правила, които да обезпечат на засегнатото лице право на достъп до медиите за отговор на отправените срещу него клеветнически и обидни твърдения. Ефективното упражняване на такива алтернативни способи би могло да даде решение на поставения проблем без да се използват средствата на неоправдано засилената наказателна репресия.

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
28 юни 2019 16:52
Гост

Съгласен с адвокатурата. Само дето слагат „морални и духовни“ фактори в „други“ като въздействащи върху нивото на политическа култура.

Ирония
Ирония
27 юни 2019 9:47
Гост

Джамбазки е в ЕП, а не в НС. Затова ВМРО може да си позволи такова нещо. Ако Джамбазки беше в НС нямаше да смеят, защото щеше да е най-големият рецидивист.

Цаци
Цаци
26 юни 2019 18:53
Гост

Щом проектът противоречи на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на съда в Страсбург, можем вече да го отпишем. Жалко, иначе щеше да е интересна гледката от външната страна на решетките.

Армани
Армани
26 юни 2019 18:55
Гост

Волен, Боко, Делиянчо и т.н.т: като жалка картинка в костюми на райета.

Грухчо
Грухчо
26 юни 2019 18:49
Гост

Висока политическа култура у нас може да се постигне само с читави политици. Които ние ги нямаме. Да хванеш единия и да удариш другия. Еле мамин Делянчо, който работи само за себе си.

Николай
Николай
26 юни 2019 18:43
Гост

ВМРО явно са много чувствителни и нежни души. Ама правят ли сметка, че ритат срещу ръжена. А и станат ли промените, то Боко ще е постоянно зад решетките.

Цирк
Цирк
26 юни 2019 18:45
Гост

Дано да не ги приемат. Така ме забавляват хапливите реплики между него и кака Кури. Като забавно шоу да ми пленарните заседания.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2019 17:18
Гост

Не се учудвам. Патриотите не само законите, но и конституцията не познават и творят ли, творят на воля. Лошото, че качеството на почти цялото законодателство е на такова ниво. Жална ни майка с такива депутати.

Митето Пенев
Митето Пенев
26 юни 2019 19:04
Гост

Нищо, за това сме ги пратили там. Нека гледат, нека се учат. Може един ден да вденат. По-добре късно, отколкото никога.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2019 17:10
Гост

Жалко, че адвокатурата отхвърли предложението. Искаше ми се да видя някой политик зад решетките.

Смях
Смях
26 юни 2019 17:03
Гост

A за песни, посветени на политиците, предвидена ли е наказателна отговорност?

Веско
Веско
26 юни 2019 17:49
Гост

Зависи кой е изпълнителят.

Туй то
Туй то
26 юни 2019 17:02
Гост

Патриот е и секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек – що да прави?
изяда си и месата.