Да бъде обявена за противоконституционна възможността обвиняемият да участва чрез видеоконференция в съдебното заседание, на което се решава дали да му бъде наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Това поиска от Конституционния съд (КС) омбдусманът Диана Ковачева, а той вече образува дело и за докладчик беше определена Павлина Панова.

Ковачева настоява КС да „отмени“ второто изречение на чл. 64, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). То гласи: „При обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител“.

Разпоредбата още не е влязла в сила. Това трябва да стане на 30 юни 2021 г.

Промяната в чл. 64, ал. 2 НПК беше направена миналата година като част от голям пакет с изменения в процесуалните закони, с които да се уредят видеоконференцията и електронното подаване и получаване на документи от съда.

Според омбудсмана обаче отварянето на възможността обвиняемият да не се изправи лично пред съда, когато се решава дали да остане зад решетките, или да му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, погазва Конституцията. Ковачева сочи, че новото изречение на чл. 64, ал. 2 НПК „противоречи на конституционно гарантираното право на защита на всеки гражданин, прогласено в чл. 56 от Основния закон във връзка с правото на защита във всички стадии на процеса съгласно чл. 122, както и на още две основни права на гражданите – правото лицата да не бъдат подлагани на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, гарантирано в чл. 29, ал. 1 от Конституцията, и правото на лична свобода и неприкосновеност, прогласено в чл. 30, ал. 1 от Конституцията“.

„Автоматичното и незабавно изправяне пред съд на задържаните по наказателно обвинение лица е важна процесуална гаранция за защита срещу незаконно и произволно задържане, но такава гаранция е и непосредственото възприемане от съда на обясненията на лицето в контекста на конституционното право на защита, което пък е процесуална гаранция за упражняване на всички основни права“, пише Ковачева до КС.

Тя изтъква, че съдът трябва непосредствено да изслуша обвиняемия, а не това да е опосредено от технически средства. „Това ще е гаранция и за самите органи на досъдебното производство при осъществяване на конституционно предвидените им функции. В тази хипотеза е изключително важен личният контакт между съда и обвиняемия и създадените между тях отношения на доверие“, заявява омбудсманът.

И подчертава, че при използването на видеоконференция няма достатъчно гаранции за това кой още присъства на даването на обяснения и дали не се упражнява натиск или заплаха, които да дадат отражение на обясненията на обвиняемия.

„При дистанционно изслушване не е гарантирано и основното право на обвиняемия, включващо се иманентно в правото на защита – да се запознае с доказателствата, събрани срещу него, и въз основа на които се иска задържането му под стража. В тази връзка видеоконференцията в оспорената хипотеза би могла да се отрази и на връзката между съда и защитника на обвиняемия при оценка на представените доказателства“, пише още Ковачева до КС.

В искането си тя напомня, че според Комитета по правата на човека на ООН „физическото присъствие на задържаните в производството дава възможност за проверка на третирането, на което са били подложени в ареста “. По този начин то служи като гаранция за правото на лична сигурност и забраната срещу изтезания и жестоко, нечовешко или унизително отношение.

„По подобен начин по делото Медведев и др. срещу Франция Голямата камара на Европейския съд по правата на човека обръща внимание, че цел на чл. 5, ал. 3 от ЕКЗПЧ, изискващ довеждането на задържания във връзка с наказателно обвинение пред съд, е „арестуваните лица да бъдат физически изправени пред съдебен служител незабавно“ и че „подобен автоматичен ускорен съдебен контрол предоставя важна мярка за защита срещу произволно поведение, задържане incommunicado и малтретиране“, сочи омбудсманът.

Диана Ковачева определя като „най-порочна“ възможността за явяване чрез видеоконференция на обвиняемия извън случаите на извънредно положение – т.е. с негово съгласие.

„Задължението за изправяне пред съд по чл. 5, ал. 3 от ЕКПЧ не зависи от волята на задържания, то е автоматично. И това не е напразно.

На този ранен етап от досъдебното производство волята на задържаното лице е лесно да се манипулира, когато то е изцяло в ръцете на органите на досъдебното Производство. Обстоятелството, че то ще се ползва от услугите на защитник дава известни гаранции срещу произвол, но те не са абсолютни. – Физическото изправяне пред независим съдебен орган, който може да провери на място оплакванията на задържания и да предприеме съответните действия, е ключова гаранция срещу физическо малтретиране и произвол“, заявява тя.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гешев е радост
Гешев е радост
14 юни 2021 15:07
Гост

Прокурора трябва да се явява в съдебно заседание само виртуално. В краен случай може и с холограма.

Hrisi
Hrisi
14 юни 2021 13:06
Гост

При всички положения не бива да се нарушава конституционно гарантираното право на защита на всеки гражданин.

Riki
Riki
14 юни 2021 13:01
Гост

Браво на омбудсмана. Мисли за хората.

Lozan
Lozan
14 юни 2021 13:03
Гост

Добре, че е тя. Мая Манолова само дрънка и си прави PR.

Anonimen
Anonimen
14 юни 2021 13:00
Гост

Добре, че тази нелепа разпоредба още не е влязла в сила.

Zaki
Zaki
14 юни 2021 13:01
Гост

Обаче нищо чудн ода се случи, тъй като КС не се произнасят особено бързо.

Красимир
Красимир
14 юни 2021 12:54
Гост

Много добро предложение. Обаче не биваше да се избързва докато има пандемия.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2021 12:37
Гост

Личи си, че омбудсман не е Манлова. Тази е далеч по-адекватана и запозната

Манолева
Манолева
14 юни 2021 12:36
Гост

Добра работа на омбудсмана

Киселов
Киселов
14 юни 2021 12:51
Гост

Тази жена ме впечатлява все-повече и повече.

Бобо
Бобо
14 юни 2021 12:36
Гост

Пълна мизерия.

Бориславова
Бориславова
14 юни 2021 12:35
Гост

Според омбудсмана обаче отварянето на възможността обвиняемият да не се изправи лично пред съда, когато се решава дали да остане зад решетките, или да му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, погазва Конституцията.

Тя милата кога ли не е била погазена

Жечев
Жечев
14 юни 2021 12:52
Гост

Добре че герберастите не сътвориха нова на крак.

Cancurov
Cancurov
14 юни 2021 12:35
Гост

Според мен са прави и така трябва да бъде.

Севделина D.
Севделина D.
14 юни 2021 12:34
Гост

То всичко стана противоконституционна практика

Анонимен
Анонимен
14 юни 2021 12:34
Гост

Не изглежда сериозно да си седи някъде и да му се разглежда налагане на мярката. Нали после трябва да даде адрес за да се прати някой и да го арестуват. Как ще стане това.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2021 12:33
Гост

Принципно са прави, но все пак има пандемия.

Гъливер
Гъливер
14 юни 2021 12:33
Гост

Е за мен е логично да не може да се случи чрез видео